Oktober Telepathic LifeNet Workshop – Fortsatta förändringar

Oktober Telepathic LifeNet Workshop – Fortsatta förändringar

Oktober Telepathic LifeNet Workshop – Fortsatta förändringar

Lördag den 30 oktober 2021 på förmiddagen, med start kl. 9.00.

Upprepas onsdagen den 3 november, med början kl. 20.00 på kvällen.

Programmet för workshopen finns på olika språk på dessa webbsidor: www.lifenet.si/meditations eller https://www.lebensnetz-geomantie.de.

Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den givna timmen enligt din lokala tid.

Läs vid behov igenom riktlinjerna för telepatiska workshops som publiceras på dessa två webbplatser.

Studera workshopplanen i förväg, ha den utskriven med dig eller tillgänglig på din dator eller telefon så att du kan följa sekvenserna.

Eftersom vi alla har olika rytmer för hur vi engagerar oss i vårt andliga arbete behöver vi inte längre föreslå specifika tidsramar för varje övning i workshopen. Ta dig så mycket tid som du behöver för varje sekvens, och kom ihåg att vi behåller vår grupps sammanhållning när vi går igenom arbetet.

9.00 (eller 20.00) Instämning till gruppen

1. Var medveten om att vi som grupp är utspridda över hela världen. Rör dina subtila antenner och känn gruppmedlemmarnas närvaro.

2. Vi bildar en cirkel och bjuder in mänsklighetens förfäder och ättlingar att ansluta sig till cirkeln. Var medveten om hur du känner när de står med oss i samma cirkel.

3. Nu bjuder vi in elementarväsen och arketypiska väsen från de Jordiska rikena att ansluta sig till oss. Vi bjuder också in varelserna i änglanätverket. Var medveten om hur ni känner när de står med oss i cirkeln.

4. För att stämma av till samma tidsnivå, oavsett din lokala tidszon, föreställ dig en spiral som kommer ut ur jorden för att lyfta oss till den tidsnivå som förbinder oss. Om störningar dyker upp för dig under workshopen kan du återvända till detta skyddade rum och fortsätta därifrån.

Sekvens 1: För att öka sin känslighet

1. Föreställ dig att du står vid kanten av en flod, vattnet rinner rent och klart.

2. Ta en handfull vatten i handskålen och lyft den över huvudet (gör gesten!) och släpp den så att den rinner över din nacke.

3. Vattnet rinner långsamt längs din rygg mot Jorden. Det rinner inte bara över din ryggs yttre yta utan även längs dess inre sida.

4. Upprepa gesten några gånger.

5. Titta sedan från din rygg mot omgivningen framför dig. Det vore mest idealiskt om du kan göra övningen framför en naturlig omgivning, ett träd, ett berg, en sten …


Sekvens 2: Lär känna mikroelementarväsen (Gaia Sparks)

Molnen av de minsta varelserna gör rymden levande. De utgör stora svärmar som bär runt på de grundläggande principerna och byggstenarna i det Jordiska universumet. Som ett enormt kollektiv förkroppsligar de på ett dynamiskt sätt Gaia-medvetandets visdom och kreativa kraft. De skapar ständigt en bro mellan skapelsens arketyper och elementarväsendens värld. Följaktligen kan elementarväsen skapa eteriska former på den manifesterade världsnivån.

På nästa nivå i skapelseprocessen är det en liknande bro bestående av virus, mikrober, svampar och insekter som förbinder elementarväsendens verksamhet med den förkroppsligade verkligheten. De gör det möjligt för Gaias skapelseprocess att nå den materiella nivån av förkroppsligande. Denna dubbla bro kan göra det möjligt för Jordens utrymme/rymd att utvecklas och manifestera en ny nivå av paradis. Den nuvarande pandemin som projiceras på mänskligheten kan ses som ett försök att dölja det faktum att Gaia och hennes medhjälpare är på väg att rekonstruera denna dubbla bro. Genom att missbruka Covid-19-viruset projiceras en stämpel av dödlig fara på denna utveckling. Sanningen är precis tvärtom. Den senaste tidens uppkomst av virusvärlden i vårt medvetande är ett tecken på att den jordiska förändringsprocessen rör sig mot förkroppsligandet av en ny verklighet.

 1. För att göra det möjligt för dig att varsebli dessa minsta varelser, föreställ dig själv att du är enormt stor som en jätte.
 2. Föreställ dig sedan att du inte är högre än till anklarna. Varseblivningen av

mikroelementarväsenden kommer att lyckas om du kan föreställa dig att du befinner dig i båda dimensionerna samtidigt – så småningom alternerar du den ena dimensionen med den andra.

 1. Vi börjar nu varsebli världen av Gaia Sparks (mikroelementarväsen). Böj dig ner och håll den lilla versionen av dig själv i dina händer. (Du är fortfarande en jätte!) Lyft dig upp till nivån för din mage och se dig omkring. Från detta perspektiv är det möjligt att förnimma närvaron av mikroelementarväsenden på nivån för vitala processer.
 2. Bli inte förskräckt om du varseblir mikroelementarväsenden som oväntat stora – detta beror på din egen gigantiska hållning som förstorar din varseblivning.
 3. Lyft sedan ditt lilla jag till nivån för ditt hjärta. På denna nivå kan du uppfatta Gaia Sparks andliga dimension.
 4. Med denna varseblivning öppnar du dina händer och skickar dessa svärmar av Gaia Sparks runt om i världen, bland medmänniskor, för att inspirera dem med den inre fridens kvalitet. Med denna frid kan de – och vi – känna och veta vår själs vägledning medan vi vandrar genom denna utmanande tid av universell förändring.Sekvens 3: Det är dags för den patriarkala epokens vägledande andar att frigöra sig från sina falska roller.

I den här sekvensen kommer vi att ta upp de senaste omvandlingarna inom Jordens elementarvärldar och arketypiska världar. Det är tragiskt att en del av världen av elementarväsen och deras mästare manipulerades till mörka roller av förvrängda mänskliga intentioner – för att stödja krigföring, överdriven ackumulering av rikedom och makt och för att skapa svält, miljöförstöring och andra former av lidande. Allt detta strider mot deras sanna väsen.

De senaste förändringarna i kosmos uppbyggnad och nedbrytningen av hierarkiska ordningar har gett möjlighet att befria dessa varelser från de roller som den patriarkala epoken tvingade på dem. Som representanter för mänskligheten är vi kallade att arbeta för deras befrielse eftersom mänskligheten och våra politiska och religiösa beslut orsakade deras förslavning.

 1. För att inleda befrielsen av Gaias förslavade elementarväsen och arketypiska väsen, väver vi mellan våra hjärtan ett membran bestående av fina regnbågsfärgade trådar, över hela jorden, ett planetärt membran.
 2. Sedan lyfter vi membranet till nivån för vårt högsta chakra, till den högsta punkt över våra huvuden som vi kan nå med våra händer. (Gör gesten!) Medan ni gör detta ber ni varelser från andliga och andra världar som samarbetar med våra telepatiska workshops att skapa ett liknande membran på en högre nivå.
 3. Be nu om att de förslavade elementarväsenden och deras mästare glider genom membranet och fortsätter med denna uppåtgående ström tills de når och omsluts av de fem Elemetens förnyade Kosmiska Matrisen. Den Kosmiska Matrisen är placerad på den högsta nivån i det Jordiska kosmos.
 4. Genom att absorbera denna höga frekvens av information och energi kan de omedelbart ställa in sig på den multidimensionella Jordens förnyade kluster och finna sina nya roller i den evolverande Gaiakulturen.
Sekvens 4: Kvantsprång för kärlekskraften på jorden

De senaste förändringarna i Jordens organism avslöjar att landskapens naturväsen och elementarväsen kan upprätthålla livet på den förkroppsligade nivån genom att ständigt älska med varandra. Moderna mänskliga varseblivningar som styrs av intellektet har dolt dessa intensiva kärleksprocesser från vårt medvetande. Att tro att relationerna mellan Gaias varelser har en rent organisk karaktär hindrar oss från att inse att kärlekens kraft är tusen gånger starkare och vackrare än intellektets kraft.

Den senaste tidens uppkomst av ett horisontellt organiserat hjärtsystem är en indikation på att människor är redo att bli varelser med en stor kärlekskraft – det kan kallas för ett “Tre Hjärtan System”.

Systemet börjar med hjärtmuskeln där den mänskliga essensens matris är inrymd i den femte kammaren. Det följer sedan längs den horisontella Tre Hjärtan-linjen till hjärtchakrat, där det kosmiska kärleksfokuset på baksidan samordnas med det på framsidan. Det tredje hjärtfokuset kan föreställas på höger sida av bröstkorgen, som en paradisets fraktal.

Vi har burit denna holografiska fraktal av paradiset inom oss efter att ha lämnat gudinnekulturens paradisiska era, som en vägvisare för att inte gå vilse när vi vandrar genom de svåra omständigheterna i den efterföljande patriarkala eran.

Tre Hjärtan Systemet kan kallas till existens genom att praktisera följande Gaia Touch-övning:

 1. Använd båda händerna för att skapa en mandorlaform framför din hjärtmuskel. Forma mandorlans nedre punkt genom att förbinda båda tummarna och den övre punkten genom att förbinda spetsarna på pek- och långfingret.
 2. Denna bildning av båda händerna ska flyttas horisontellt till vänster så långt som möjligt. Flytta samtidigt huvudet i motsatt riktning, till höger.
 3. Denna formation av båda händerna ska flyttas horisontellt till höger så långt som möjligt. Flytta samtidigt huvudet i motsatt riktning, till vänster.
 4. Flytta sedan mandorla i riktning mot hjärtmuskeln till vänster, föreställ dig att rörelsen sker på kroppens baksida. Huvudet ska samtidigt placeras mot höger.
 5. Efter en kort paus bör mandorla flyttas till hjärtmuskelcentrum med huvudet som nu ser rakt fram.
 6. Öppna nu mandorlaformen, öppna händerna brett för att dela med världen kraften i de tre hjärtan.


Sekvens 5: Den kraftfulla intelligens som driver mänskligheten in i dualitetens värld är nu redo att ge sig av för evigheten.

Denna sekvens är en fortsättning på sekvens 3. Återigen anslutna till hjärtats kärleksfulla kraft är vi nu starka nog att ta farväl av dualitetens ande och princip. I evigheter har dualitetens ande ockuperat Jorden och mänskligheten genom att dela upp oss i två motstridiga delar: en god och en ond, en rik och en fattig. Denna dualitet har alltid legat dold under livets yta medan Jordens varelser, inklusive mänskligheten, har lidit av ständiga konflikter.

 1. Föreställ dig att du väver mellan våra hjärtan ett membran som består av fina regnbågsfärgade trådar. Den här gången deltar även träd, floder, berg, djur och hav i vår cirkel.
 2. Sedan lyfter vi membranet så högt som bergen kan nå och så djupt som det djupaste havet. Be varelser från den andliga och andra världar att skapa liknande membran på sina nivåer.
 3. Därefter gör vi alla märkliga ljud för att skapa en uppåtgående energiström som bär dualitetens ande genom alla membran.
 4. Be de mäktiga änglavarelserna (keruberna) att hitta en lämplig plats i universum för detta väsen, denna intelligensens och dualitetens ande (som nu är renad) där den kan bli användbar för helhetens välstånd.
 5. Uttryck din tacksamhet.


Sekvens 6: Vi fortsätter att stödja det nya verklighetsrummets födelseprocess .

Det nya verklighetsrummet bygger inte på dualitetsprincipen. Det nya rummet uppstår utifrån principen om sammankoppling.

 1. Var medveten om att alla varelser i naturen och landskapet existerar genom att älska med varandra.
 2. Gå i din föreställning till en skog som du känner till från din erfarenhet och känn kärlekens band som förbinder träden och alla skogens synliga och osynliga varelser.
 3. Föreställ dig sedan att du går genom ett landskap som du känner till och rör vid olika aspekter av detta landskap, smek dem som du skulle smeka en katt, ett barn eller någon annan varelse som du älskar.
 4. Rikta nu din uppmärksamhet mot det nya verklighetsrummets embryo som Gaia och hennes medskapare förbereder för att födas in i vår manifesterade värld.
 5. Var medveten om att de kärleksfulla förbindelser som vi upplevde när vi rörde oss genom steg 1 till 3 ovan representerar placentan från vilken embryot i moderns livmoder får näring för att växa och utvecklas.
 6. Upplev slutligen dig själv som närd och smekt av den kärlekssfär som varelser från Jorden och Universum skapar runt omkring dig. Skapa och sprid rötter som är djupt förbundna i kärlekens placenta som omger dig.

Slutsats

 • Tacka varandra och våra gäster från de parallella världarna, inklusive våra förfäder och ättlingar.
 • Var snälla och delta och samarbeta igen när workshopen upprepas för att göra dess budskap starkt och tydligt.
 • Använd enskilda övningar från workshopen närhelst du känner att de är användbara för dig eller mänskligheten.
 • Lägg upp dina erfarenheter på www.lifenet.si för att dela dem med gruppen.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Johannes Waldbauer

Sensitivität erhöhen: eine feinstoffliche menschliche Gestalt erscheint teilweise innerhalb des Körpers, teilweise außerhalb. Sie ist transparent, bläulich. Zusammen betrachten und erleben wir die schöne Herbstlandschaft. Als ich in der Wiederholung aus dem Rücken in die Umgebung schaue wird alles weicher, intensiver, langsamer. Es entsteht Zeit, Verbindung, zyklisches Bewusstsein und fühlt sich wunderbar an. Mikro-Elementarwesen: ich kämpfe an dieser Stelle mit Müdigkeit. Moosverhangene alte Gestalten erscheinen; beim Anheben der kleinen Version meiner Selbst wird es hell, leicht und klar, auf Herzebene entsteht ein zart-rosa Raum ähnlich der Kirschblüte. In der Wiederholung ist alles voller funkelnder Aktivität und ich empfinde eine wesenhafte Raumqualität. Alles ist lebendig. Die Grenzen der manifesten Welt verschwimmen. Auf Herzebene kommt es zu Ausdehnung und Weite, Öffnung bestehender Grenzen und entstehen subtiler Verbindungen. An dieser Stelle beginnt es zu regnen. Ich sende Frieden in die Stadt um mich herum und weiter in die Welt. Loslösen der führenden Geister der patriarchalen Epoche: ich bin berührt und empfinde zuerst Trauer und Scham für die entstandene Verzerrung, und dann Erleichterung, Glück und mehr Raum für die Verwirklichung der Sehnsucht nach einem friedlichen und kooperativen Miteinander. Quantensprung der Liebe auf Erden: die Übung hilft mir mehr in meinem Herz präsent zu sein. Den Geist der Dualität verabschieden: eine Empfindung von Bedrängnis lässt nach. Ich fühle mich erneuert und offen wie ein Kind. Unterstützung für den Prozess der Geburt des neuen Raumes: ich wandere mehrere Meter breit durch den Wald und berühre zärtlich, Bäume, Pflanzen und Wesen.
Danke für die Inspiration, die Erinnerung und die liebenden Verbindungen

Cecile Mehringer

Liebe Familie,
Ich bin sehr dankbar für das mitmachen können bei der sehr intensive Übungen.
Ich möchte nur zwei Dinge schreiben die tief berührten… Über die sparks..
Im Bauchraum von Gaia, in der Höhe meines Bauchraum, sah ich myriade von ihnen, sie sahen hier wie kleinen kindlichen Engel…
Ein würde größer und ging in mir…
Im herzraum Ebene fühlten sie sich wie intensiv Sonne die mich durchstrahlete.
Die sparks durfte ich zum ersten Male erleben als ich Pause in der Arbeit machte und auf der Wiese saß.. Ganz viele kleine lachende Engel im Kugeln kamen raus aus dem Füssen so seitlich..
Immer wieder kommen sie "raus" aus mir..auch aus den Hände Gelenk… Wenn ich den Ort was geben möchte.
Es ist reine Freude.
Danke für die Verbundenheit.
Cécile

Nagako Cooper

Thank you, Marko & Lifenet team for this powerful October Telepathic Workshop!
I found the exercise to weave a membrane made of fine rainbow-coloured thread connecting our hearts, all over the earth so profound. When I lifted the membrane above my head imagining the enslaved elemental being glide through it, I heard the sound "SA——" in my inner ear as they rose upward.
The day after the workshop, I went for an early morning walk to a field near by. I was mesmerised to see the grass covered with fine spiders threads weaved like a membrane all over the field, which looked like a surface of the calm ocean, gently swaying with the wind! The morning sunlight was reflected on the ocean of the web, simmering golden light. I felt deep gratitude to the elemental beings, who create such beauty, sustaining and protecting all lives including us humans.
Sequence 5. I felt honoured and enjoyed working collaboratively with trees, rivers, mountains, animals and oceans to lift the membrane as high as the highest mountain tops and as deep as the deepest sea. The spirit of duality felt very heavy to start with. The process of detaching and lifting them produced strong and disturbing noises. But gradually, the noise got lighter. Trusting the cherubim helping the spirit to find a proper place helped to go through this exercise.
The day after the repeated workshop, I went for an early morning walk to the same field. We had the first frost on that morning. I was enjoying walking on the frosty grass in the fresh air. Then the sun started to cast the light on the field and the frosty grass started to shine and twinkle in rainbow colours! I was mesmerised again, and felt deeply connected to Gaia and all her beings. I returned home with joy and warmth in my heart.

Edelgard

Ich bin Marko Pogacnik sehr dankbar für seine Bilder (und Bücher), mit denen wir meditieren und überhaupt. Es sind großartige Angebote, eine Choreographie. Immer und immer wieder entdecke ich unmittelbar danach handfeste Beispiele direkt in meinem Umfeld. Diesmal ließ sich ein Ziegenmelker, eine Nachtschwalbe, an meiner Hauswand fotografieren – am Tag. Noch nie im Leben habe ich einen echten Ziegenmelker gesehen. Ziegenmelker sind sehr selten und geben sehr merkwürdige Geräusche von sich, sie knallen mit den Flügeln, sie schnurren oder klingen wie Mopeds. In der Meditation gab es die eine Stelle mit den merkwürdigen Geräuschen, damit sich die unglücklichen versklavten Wesen durch die Membranen nach oben bewegen können.
Der zweite 'Zufall' sind eine bestimmte Art von Sukkuleten, von denen ich ungefähr zehn eingepflanzt habe, weil die Mutterpflanze so viele Junge bekam. Sie bilden flache Rosetten, die sehr dicht aus der Mitte nach außen wachsen. Jedes Blatt hat eine Spitze, von der ein Gespinnstfaden zu jeder! anderen Blattspitze wächst. Die Mitte ist ein auffallend weißer dichter flaumiger Stern aus diesen Fäden. Je größer die Pflanze wird, desto deutlicher und länger werden diese gespannten Fäden und jedes Blatt bleibt mit jedem Blatt verbunden. Am Ende bilden sich ein sehr geometrisches Netz aus diesem Flaum über die ganze Sukkulete. Marko spricht von einem weltumspannenden Gewebe, durch das die versklavten Wesen nach oben gleiten können und dadurch erlöst werden. Die Fäden der Sukkulete fangen Feuchtigkeit, und an Markos Gewebe am Firmament bleiben die falschen Rollen und die Einsamkeit der versklavten Wesen hängen. Die dunkle Seite ist immer wachsam und im Einsatz, ich unterschätze sie nicht. Meine Achillesferse ist, daß ich die tollsten Dinge weiß und erlebt habe – und ich vergesse sie. Ich nehme mir was vor – und vergesse es. Darum sind mir Ziegenmelker und Sukkuleten lieb und teuer.
Daran merke ich, wie schwerfällig ich bin und wie notwendig es ist, in dieser Richtung zu üben. Bei den GaiaSparks hatte ich allerdings keine Probleme sie mir vorzustellen. Sie sind so lustig. Wir baden also ununterbrochen in GaiaSparks wie in einem Whirlpool voller Champagner.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, der täglichen Gehirnwäsche zu entkommen. Die Meditationen wirken. Bei Beginn alle Wesen im Meditations-Kreis zu visualisieren ist so großartig, daß ich es kaum aushalte. Es ist als müßte mein Herz zerspringen. Inzwischen kommen mir die einzelnen Abschnitte (ohne Zeitangaben) sehr lange vor, ich möchte drin verweilen. Dann bräuchte ich nicht mehr drüber nachdenken wie denaturiert die meisten Menschen inzwischen sind. Ich beobachte diesen schleichenden Prozeß seit Jahrzehnten, gerade was Viren, Pilze, Mikroben und Insekten betrifft. Auf der Ebene bekämpft die Menschheit ihre eigene Natur besonders radikal und kultiviert dazu noch ihre Abscheu und jede Menge genau definierter Ängste. Da hat mir mein Garten viel beigebracht – und die Erinnerung an eine Oma aufleben lassen, in deren Küche es noch nach Essen gerochen hat, die Äpfel haben gerochen, ihre Kleider und ihr Brennholz. Inzwischen reagieren wir als würde alles stinken was einen Geruch hat. Leider ist das oft genug der Fall, aber eben nicht immer. In einem großen Garten hat man den ganzen Tag mehr oder weniger dreckige Hände. Aber was mich jetzt am meisten beschäftigt, daß ich zu den Viren, Pilzen, Mikroben und Insekten einfach freundlich sein kann. Auf die Idee hätte ich längst selber kommen können, daß sie auch gerne gute Laune haben, auf ihre Weise.
Was hindert uns in einer Welt voller Widrigkeiten gute Laune zu haben.
Viele Grüße an alle Novembergestimmten
Edelgard

Edelgard

Ich bin Marko Pogacnik sehr dankbar für seine Bilder (und Bücher), mit denen wir meditieren und überhaupt. Es sind großartige Angebote, eine Choreographie. Immer und immer wieder entdecke ich unmittelbar danach handfeste Beispiele direkt in meinem Umfeld. Diesmal ließ sich ein Ziegenmelker, eine Nachtschwalbe, an meiner Hauswand fotografieren – am Tag. Noch nie im Leben habe ich einen echten Ziegenmelker gesehen. Ziegenmelker sind sehr selten und geben sehr merkwürdige Geräusche von sich, sie knallen mit den Flügeln, sie schnurren oder klingen wie Mopeds. In der Meditation gab es die eine Stelle mit den merkwürdigen Geräuschen, damit sich die unglücklichen versklavten Wesen durch die Membranen nach oben bewegen können.
Der zweite 'Zufall' sind eine bestimmte Art von Sukkuleten, von denen ich ungefähr zehn eingepflanzt habe, weil die Mutterpflanze so viele Junge bekam. Sie bilden flache Rosetten, die sehr dicht aus der Mitte nach außen wachsen. Jedes Blatt hat eine Spitze, von der ein Gespinnstfaden zu jeder! anderen Blattspitze wächst. Die Mitte ist ein auffallend weißer dichter flaumiger Stern aus diesen Fäden. Je größer die Pflanze wird, desto deutlicher und länger werden diese gespannten Fäden und jedes Blatt bleibt mit jedem Blatt verbunden. Am Ende bilden sich ein sehr geometrisches Netz aus diesem Flaum über die ganze Sukkulete. Marko spricht von einem weltumspannenden Gewebe, durch das die versklavten Wesen nach oben gleiten können und dadurch erlöst werden. Die Fäden der Sukkulete fangen Feuchtigkeit, und an Markos Gewebe am Firmament bleiben die falschen Rollen und die Einsamkeit der versklavten Wesen hängen. Die dunkle Seite ist immer wachsam und im Einsatz, ich unterschätze sie nicht. Meine Achillesferse ist, daß ich die tolls ten Dinge weiß und erlebt habe – und ich vergesse sie. Ich nehme mir was vor – und vergesse es. Darum sind mir Ziegenmelker und Sukkuleten lieb und teuer.

Daran merke ich wie schwerfällig ich bin und wie notwendig es ist, in dieser Richtung zu üben. Bei den GaiaSparks hatte ich allerdings keine Probleme sie mir vorzustellen. Sie sind so lustig. Wir baden also ununterbrochen in GaiaSparks wie in einem Whirlpool voller Champagner.

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, der täglichen Gehirnwäsche zu entkommen. Die Meditationen wirken. Bei Beginn alle Wesen im Meditations-Kreis zu visualisieren ist so großartig, daß ich es kaum aushalte. Es ist als müßte mein Herz zerspringen. Inzwischen kommen mir die einzelnen Abschnitte (ohne Zeitangaben) sehr lange vor, ich möchte drin verweilen. Dann bräuchte ich nicht mehr drüber nachdenken wie denaturiert die meisten Menschen inzwischen sind. Ich beobachte diesen schleichenden Prozeß seit Jahrzehnten, gerade was Viren, Pilze, Mikroben und Insekten betrifft. Auf der Ebene bekämpft die Menschheit ihre eigene Natur besonders radikal und kultiviert dazu noch ihre Abscheu und jede Menge genau definierter Ängste. Da hat mir mein Garten viel beigebracht – und die Erinnerung an eine Oma aufleben lassen, in deren Küche es noch nach Essen gerochen hat, die Äpfel haben gerochen, ihre Kleider und ihr Brennholz. Inzwischen reagieren wir als würde alles stinken was einen Geruch hat. Leider ist das oft genug der Fall, aber eben nicht immer. In einem großen Garten hat man den ganzen Tag mehr oder weniger dreckige Hände. Aber was mich jetzt am meisten beschäftigt, daß ich zu den Viren, Pilzen, Mikroben und Insekten einfach freundlich sein kann. Auf die Idee hätte ich längst selber kommen können, daß sie auch gerne gute Laune haben, auf ihre Weise.

Was hindert uns in einer Welt voller Widrigkeiten gute Laune zu haben.
Viele Grüße an alle Novembergestimmten
Edelgard

Maarja Joost Thorsén

What a beautiful description!

Maarja Joost Thorsén

I do agree with you Agneta. I too am utterly thankful for these powerful and loving meditations, awakening my inner spirit and getting to know the hidden worlds that we are a part of. Being able to participate in Gaia´s work of transforming the earth, together with so many beautiful souls and beings. Thank you again all!
Maarja, Sweden

Andrea Roßlan-Brandt

30.10.2021 Telepathischer Workshop – Fortsetzung der Veränderungen (Andrea aus Herne)

9:00 (20:00) Einstimmung auf die Gruppe
Ahnen und Nachkommen: Ich fühle mich vollständiger und stabiler.
elementaren und archetypischen Wesen der Erdenreiche: Ich spüre eine Erleichterung.
Wesen des Netzwerkes der Engel: Ich fühle mich sicher und unterstützt. Ich spüre Zuversicht.
Raum Zeitebene: dies ist ein sicherer, geschützter Raum. Er ist frei.

Teil 1: Wir erhöhen unsere Sensitivität
Mit links geschrieben:
Ihr Menschen-
Ihr belebet den neuen Raum,
unseren gemeinsamen geistigen Raum,
folget ihr weiterhin eurer Intuition.
Lasst zu eure Inspiration
und erlebt voller Offenheit und Staunen,
das Entstehen eures neuen inneren Raums.
(Gaia)

Dann ging das links schreiben noch weiter:

Ich möchte euch ermutigen,
erlebt und erfühlt diesen weiter,
stärkt die Verbindung,
eure Verbindung
in euer neues geistiges Schauen.
(Michael)

(Nach diesen Texten hatte ich ein inneres Bild, eine Inspiration, Gedanken zu einem Bild, welches ich in einem bestimmten Raum für jemanden malen könnte. Es hat sich in einigen Details sehr dezidiert gezeigt.)

Teil 2: Lerne die Mikro-Elementarwesen (Gaia Sparks) kennen

Bauchebene: Ich erlebe um mich eine enorme Vitalität, Lebendigkeit, Fröhlichkeit, Munterkeit. Ich selber erlebe mich zurückhaltend. Ich erlebe es so, als würde ich von den Mikroelementarwesen aufgefordert, mich zu trauen, zu ihnen hin, mitten unter sie, in ein Miteinander. Sie formen, zeigen mir zwei Hände, die sich mir entgegen strecken. Mit links:
Wir sind da und du, du Mensch, der jetzigen Zeit entscheidest selbst, wie es für dich weitergeht. Fühle deinen nächsten Schritt.
Ich strecke in der Gleichzeitigkeit des Riesen und der kleinen Version meines Selbst meine rechte Hand aus und erlebe einen neuen lichtvollen Raum. Er ist sehr hell, gleißendes Sonnenlicht. Ich werde rundum gehalten und gestützt. Ich vertraue hinein. Es zeigt sich mir ein Strudel, der mir gefährlich erscheint, doch durch mein vertrauensvolles nur wahrnehmen dessen, verschließt dieser sich und wird zu einer grünen, satten, saftigen Wiese auf der nach und nach bunte Blumen in vielfältigen Farben erwachsen.
Worte: vertraue in deine, unsere Entwicklung. Danach spüre ich Erleichterung.

Herzebene: Hier erlebe ich mehr als deutlich, zwei getrennte Welten. Ein in mir verankertes Zurückhalten von dem Bereich, der vor mir ist. Der Satz in mir: es darf nicht sein, was nicht sein kann. Worte: werde ruhiger und öffne dich deinem Herzinnenraum, zeig ihn mir, gehe deine Schritte in deinem Tempo, doch gehe, getraue dich.
Ich sehe ein großes schweres Holztor mit mehreren Riegeln davor. Mit links:

Im reinen Sein wirst du erkennen,
die Gefahr ist vorüber.
Erlaube dir dein Sein,
die Liebe in dir hält dich,
hier
und in alle Ewigkeit.
(Gaia)

Das Tor zerfällt zu Staub. Ein Sonnenstrahl strahlt aus meinem Herzen in den Raum vor mir, den ich zuvor als von mir getrennte Welt wahrgenommen habe. Mit links:

Dein Herzenslicht ist der Schlüssel
für unser Verbindung-
für aller Verbindung auf Erden.
Erkenne dich selbst,
lichtvolles Wesen der jetzigen Zeitenwende.
(Gaia)

Teil 3: Es ist Zeit, die führenden Geister der patriarchalen Epoche von ihrer falschen Rolle loszulösen

Als ich die versklavten Wesen und ihre Meister bat durch die Membran zu gleiten, geschah dies sehr schnell, so als hätten sie schon darauf gewartet. Es zeigte sich mir als dunkle Wolken und Nebel. Auch aus mir selber wurde etwas in dieser Art gelöst.

Teil 4: Quantensprung der Kraft der Liebe auf der Erde

Gaia Touch Übung der drei Herzen
Nach der Übung konnte ich eine gute Erdung wahrnehmen und einen tiefen Frieden in mir.

Abschnitt 5: Die kraftvolle Intelligenz, die die Menschheit in die Welt der Dualität drängt, ist nun bereit, für immer zu gehen.

Ich kann viele farbige Membranen in verschiedenen Größen, auf verschiedenen Höhen wahrnehmen, die Töne lassen den Geist der Dualität wie sich heraus zittern, ich erlebe Kälteschauer. Es ist viel Starrheit und kantiges wahrnehmbar für mich, die Energie der Cherubim macht alles etwas weicher, freundlicher und liebevoller. Ich danke für alles was war und für die Möglichkeit des Neuen, was nun entstehen darf.

Abschnitt 6: Wir setzen unsere Unterstützung für den Prozess der Geburt des neuen Raumes der Realität fort.

Das gehen durch den Wald lässt in mir Geborgenheit und Nähe entstehen.

Beim gehen durch die mir bekannte Landschaft erlebe ich eine Lebendigkeit und Fröhligkeit und Neugier.
Beim wahrnehmen wie ich genährt und liebkost werde, sehe, erlebe ich mich selbst wie ein Embryo im Mutterleib. Sicher und geborgen. Mit links:

Der Mensch in seiner Entwicklung ist Mitschöpfer im Gesamtuniversum. (Gaia)
Erinnere dich- Mensch
Menschheit.

Roman

1
Sicht im Rückenraum. Ich sehe zuerst was tatsächlich hinter meinem Rücken passiert. Doch dann wandelt sich die Sicht, das Bild. Eine ursprüngliche, naturnahe Landschaft, still, im Frieden mit sich entsteht. Eine Kapelle ist links im Bild. Keine Menschen, keine Tiere nur Landschaft, grün, grüngelblich und rechts im Bild eine Hügelkette.
2
Bauchraum Bild: Ich bin mitten drin. Sieht nach Chaos aus, ein riesiges Wirrwarr. Wie, wenn ich von hier aus in die Milchstrasse schaue, aber mit ziemlich viel Bewegung. Doch dann erkenne ich, wie zwischen den Elementen immer kleine Lichtblitze ausgetauscht werden, als ob sie miteinander kommunizieren. Meist einseitig. Ab und zu geht ein Lichtblitz zurück. Die Elemente sind in etwa gleich gross wie ich.
2.5
Hier tauche ich sofort ins Rot ein. Ich bin von Rot umgeben. Es ist nicht Luft, auch nicht Wasser. Es ist viel feiner und doch fester konsistenter als Wasser und rot, rot, tief rot. Ich kann jede Stellung in diesem roten „Raum“, in dieser roten Unendlichkeit einnehmen, die ich mir wünsche, sie bleibt dann so, bis ich sie ändere. Und es ist absolut still. Herrlich, fantastisch.
3
Erster Gedanke: Vielleicht ist es an der Zeit vom Wort Patriarchat Abschied zu nehmen. Weder das eine noch das andere wird uns weiterbringen. Auch das deckt Covid-19 auf. Würde es uns heute besser gehen ohne das Patriarchat? Wäre die Entwicklung der Menschheit und der Erde anders verlaufen ohne das Patriarchat? Was ich für mich sehen kann, ohne das Virus, würden wir noch einige Zeit weiter so dahindämmern. Damit ist es jetzt vorbei.
3.1
Ich hatte das Gefühl, dass ganz viele Wesenheiten aus der Landschaft die Einladung annahmen und durch die Membrane durchschlüpften und weiter zur Nächsten hochstiegen.
4
Aufforderung an mich: Öfters am Tag in diesen Rückenraum schauen.
5
Schlacke ähnliche, schwarze Masse drückt tief unten durch die Membrane. Sie steigt hoch und drückt durch die Membrane über den Bergen. Dabei scheint sie immer heller zu werden. Sie wird von der Membrane der geistigen Welt angezogen.
6
Ja, da gibt es einen Wald in der Schweiz, da bin ich öfters durch spaziert, gerannt oder geradelt. Mit dem Fahrrad war das Erlebnis am intensivsten: Alle haben mich begrüsst, vom mächtigsten Baum bis zu den Sträuchern. Ein Fest der Verbundenheit.

Ursula

 9:00   Raum vorbereitet
Einen Kreis abgelaufen und in den Kreis einen 7-Stern gelegt, die Spitze nach Süd/Osten gerichtet, zur Sonne hin.Den Stern abgelaufen mit den Planeten – Gesten beim Saturn zur Spitze = Sonne angefangen ( rückwärts)
 Einstimmung der Gruppe
Den Kreis abgelaufen und an Viele, Viele gedacht, die jetzt das Gleiche tun. Dann einmal den Kreis mit allen zusammen in Segmenten hinein und heraus geschwungen = ein gutes aufmerksames Gefühl.
1–+ 3 zuerst die eigenen Ahnen , besonders meine beiden Großväter, dann Freunde und Nahestehende Verstorbene, dann aus der 2. Hierarchie, (nur ) die Dynamis gebeten

 1. –Die Spirale mit allen , der Nase nach , abgelaufen, wobei meine Großväter und ein guter Freund voran gingen , = es war eine heitere, vertrauliche, gespannt was wohl kommt—Stimmung

 Teil 1:Ich war im Tegernseer Tal am Fluß Weissach – (meine ganze Jugend und Schulzeit war dort ). Es gesellten sich sofort alte, schon verstorbene Klassenkameraden zu der ganzen Gruppe dazu. Wir standen alle rechts und links am Fluß entlang. Wir schöpften das Wasser unentwegt, vorne, über den Rücken und planschten mit den Füßen = ich wurde freudig warm und plötzlich war ganz viel Regenbogen um mich und die ganze Gruppe durch das verdunstende Wasser was von der Sonne durchleuchtet wurde
Teil 2:In dem farbigen Dunst konnte man viel viel Wesenhaftes erleben ich stand da und versuchte zu erkennen und zu differenzieren was da alles los war. Ich wuchs zum Riesen.Ich wurde wieder klein und noch kleiner und ich war froh, daß alles im farbigen Dunst geschah. Nun war ich sehr dankbar, für die Anleitung = auf die  Gaia-Sparks zu achten, sie zu bemerken, sie zu erkennen!
Überall, wohin ich mich begab, nahm ich diese Sparks wahr in noch feinerer Substanz als der farbige Dunst, der immer und überall war. Ich nahm sie vorsichtig in meine Hände und zum Herzen und ich war an verschiedenen Orten  = in den Bergen der Karpaten  in Siebenbürgen,dort in den tiefen Schluchten und an den steilen Wänden, die alle so etwas durchsichtig wurden. Auch bei dem Wasser der geschmückten Osterbrunnen in Franken /Deutschland war ich. Immer „ pflückte„ ich die Gaia- Sparks ab und sendete sie wieder aus.
 Teil 3: Dann ging ich zurück zum Mittelpunkt der Spirale und hielt etwas inne und besann mich auf die ganze Gruppe und war froh, daß Ihr alle da ward, aber auch über meine vertrauten Verstorbenen war ich froh. Jetzt begann das Weben des Farben Netzes mit den Fingern. Das Heben über den Kopf weit hoch und das neigen der hohen Engel, die es in Empfang nahmen, war sehr bedeutsam für mich, ich konnte mich kaum rühren, so still wurde alles.Einer meiner Klassenkameraden kam zu mir und half mir, diese alten, geronnenen Strukturen in der Regenbogen-Membran der Sonne zu übergeben. Sie kamen wirklich ganz licht und weiß zurück. Es war die Liebe des Christus so ( fast stofflich ) um alles, und ich nahm  Es  in die Hände und lief den 7 Stern wieder ab und übergab an jeder Ecke von Es etwas in die Welt 
Teil 4: Die Herzform mit den Händen, die Bewegung des Herzen der Hände und die entgegengesetzte Kopfbewegung war ein voller Erfolg im Verschenken, Vegeben, Ausbreiten in die Welt. Die Welt wurde plötzlich so klein und übersichtlich !
Teil 5: Das zarte Gewebe kam leuchtend frisch zurück ich nahm alles eben Getane zusammen und hob es wieder über den Kopf. Es breitete sich wirklich ein hohes Wesen über die Gebilde, die aus dem Wasserdunst,farbig, entstanden waren weit, weit aus und einte alles. Ich war so dankbar dafür.
Teil 6: Wir gingen jetzt alle, es waren jetzt sehr Viele Viele, wir gingen durch das Wasser im Fluß Weissach bis zu der Quelle die in einer dunklen Schlucht = Wolfsschlucht genannt , ist immer im Wasser über die vielen spiegelden Steine und berührten am Ufer die Sträucher und im Wasser die Steine und Holzstücke etc… ( mein Klassenkamerad führte uns, er war zu Lebzeiten bei der bayrischen Bergwacht )
Zusammen : Der Embrio der neuen Gaia ist nicht berührbar man kann ihn nur mit liebevollem Atem behauchen …. So habe ich das empfunden
 Abschluß: Wir machten alle nochmal den großen Kreis und gingen in Segmenten hinein und hinaus und berührten unsere Hände drinnen und dankten draußen ganz intensiv zum Himmel hoch hinauf
Ich habe sehr lange dann gesessen und nur still gelauscht. Es war alles erfüllt und der Regenbogen-Dunst des Flusses löste sich erst allmählich auf  Vielen Dank an Euch alle, wir waren so toll verbunden und nahe !       Herzliche Grüße, Ursula aus Berlin
 

Agneta Sundström

Thank you so much Marko and all of you!
Thank you for all these powerful meditations!
Thank you for the possibility to do this work,
and have this connection with you all and with life!
I’m so grateful.
Agneta, Finland

Margaret

Oh Thank you everyone seen and unseen around this amazing planet in this most beautiful moment. So powerful, such upheavals but in such love. The Storm bird chorused all the way and the cacophony of sound that sent duality into its new place in creation now it’s free of Patriarchy, was massive. The trees and grasses here all responded in the loving as did the oceans free of our old divide and rule. I got the impression we’d be noticing the difference. As we will, now the power of love is embracing the love of power.
Much appreciation in complete awe thank you. I look forward to Wednesday evening.

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x