Juli LifeNet Telepathic Workshop med titeln: LOVE WINS

Juli LifeNet Telepathic Workshop med titeln: LOVE WINS

    – Lördag 23 juli 2022 på morgonen kl. 09.00 lokal tid, och

    – onsdag den 27 juli på kvällen kl. 20.00

    – Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den angivna timmen enligt din lokala tid.

    – Läs vid behov igenom riktlinjerna för telepatiska workshops som publiceras på dessa två webbsidor.

    – Studera workshop-planen i förväg, ha den utskriven med dig eller tillgänglig på din dator eller telefon, så att du kan följa sekvenserna.

Instämning av gruppen

    1. Var medveten om att vi som grupp är samlade runt om i världen. Rör dina subtila antenner och känn gruppmedlemmarnas närvaro.

    2. Vi bildar en cirkel och bjuder in mänsklighetens förfäder och ättlingar att ansluta sig till cirkeln. Var medveten om hur du känner när de står med oss i samma cirkel.

    3. Nu bjuder vi in elementara och arketypiska väsen från de jordiska rikena att ansluta sig till oss. Vi bjuder också in väsendena i änglanätverket. Var medveten om hur ni känner när de står med oss i cirkeln.

    4. Nu tonar vi alla tillsammans (skapa ljud enligt din intuition) – tonar för att stämma av med varandra och med en gemensam rymd- och tidsnivå.

SEKVENS 1: Vägen som leder till jordens nya kärlekssfär måste vara fri.

Gaia har börjat uppenbara en ny multidimensionell kärlekssfär som förbinder alla väsen i det jordiska universumet, vilket gör det möjligt för oss att leva i fred och samtidigt njuta av kärleksfulla relationer till naturen och dess väsen. Men innan vi verkligen kan uppleva kärlekssfären måste vi omvandla vissa hinder för att göra det möjligt för kärleken att agera och välsigna.

    1. Föreställ dig att alla fem kontinenterna bidrar med sina krafter för att skapa en enorm vattensfär som omger jorden. Denna sfär är fylld med omvandlingens och förnyelsens vatten.

    2. Sfären är vidare omgiven av flera lager av membran som förvrängda väsen måste passera innan de kan bada i omvandlingssfären, så att de kan förbereda sig för sin förnyelse.

    3. Först måste vi omvandla idén om att det finns ett enda hjärtcentum på jorden och ett enda mänskligt så kallat “hjärtchakra”. (I stället ska vi tala om ett hjärtsystem som täcker hela jorden eller som är fördelat i hela vår kropp).

    4. Vi måste också omvandla idén att kärlek uteslutande är relaterad till mänsklig psykisk och sexuell aktivitet – och utesluter väsen i naturen, elementara världar etc.

    5. Slutligen måste vi leda omvandlingsprocessen när det gäller den dårskap som döljer det multidimensionella hjärtsystemet för människors medvetenhet – inklusive omvandlingsprocessen för de förvrängda elementarväsen som tvingas upprätthålla denna dårskap.

    6. Uttryck din tacksamhet.

SEKVENS 2: För att uppleva Kärlekssfären i landskapet

Marko bjuder in dig till Ljubljana, Sloveniens huvudstad, för att uppleva några aspekter av Gaias kärlekssfär som den manifesterar sig i förhållandet mellan Ljubljanas Slottsberg och floden Ljubljanica när den rinner förbi Slottsberget.

Först kommer vi att besöka en jordkulle som ligger nära slottet och som gamla kulturer kände till och använde som en plats för att kontakta sina förfäder. Inom ramen för den nya kärlekssfären är syftet med denna plats att möjliggöra kärleksfulla kontakter mellan de människor som existerar som själar i den andra världen och de av oss som existerar i våra fysiska kroppar. Var öppen för att känna hur dessa platser för förfäderna har förändrats.

    1. Föreställ dig att du sitter i en ljusbubbla redo att resa till Ljubljanas Slottsberg. Se dig omkring och inse att andra LifeNet-deltagare också förbereder sig för att resa på samma sätt som du.

    2. Nu närmar sig ljusbubblorna med alla deltagare kullen på Slottsberget från söder. Från norr närmar sig bubblorna med själsväsen samma kulle när de reser från den andliga världen.

    3. Ta gott om tid att känna detta spännande ögonblick innan båda parter möts inuti kullen.

    4. När ljusbubblorna kommer in i kullen förvandlas de enskilda bubblorna till en enda ljussfär som omfamnar alla. Känn hur vidsträckt den allt sammanlänkande ljussfären är – den är en kärleksgåva från Gaia.

    5. Nu är det dags att träffa och hälsa på era bortgångna vänner, medarbetare och förfäder. Känn och förstärk de kärleksband som förbinder er.

SEKVENS 3: Berör källan till det nya hjärtsystemet (Kärlekssfären) på jorden:

    1. Förbered dig på att vandra på Slottsberget i östlig riktning – Ljubljanas Slottsberg är en lång kulle med tre höjder.

    2. När du kommer till den andra höjden inser du att det finns en hiss där som tar dig tre våningar ner in i kullen.

    3. Föreställ dig att du tar tre steg bakåt i din kropp. Känn hur det känns när du står tre steg bakom ditt hjärtcentrum.

    4. Du inser nu att du står inne i en helig kammare, ett slags tempel. Känn in kammarens utrymme och förnim dess kvaliteter.

    5. Fokusera nu på kammarens centrum och en bit ädelsten som ligger där. Rör vid och smek stenen med dina kärlekshänder.

    6. Denna bit av eterisk sten uppstod under Gaias kollision med en annan himlakropp i ett avlägset förflutet, när jorden existerade som en ljuskropp. Denna kollision kan betecknas som ett “heligt äktenskap”. “

    7. Sådana ädelstenar som du har rört vid är barn av detta heliga äktenskap. Placerade på olika heliga platser på jorden genererar de oavbrutet jordens kärlekssfär (filosfär). (Philein betyder på gammal grekiska “att älska”).

SEKVENS 4: Upplev den kvalitet som gör kärleken till den starkaste kraften i universum.

Om vi fortsätter mot öster kommer vi till den tredje höjden på Ljubljanas Slottsberg. Den är belägen i kullens yttersta ände med branta sluttningar.

    1. Följ sicksackstigen nerför kullens sluttning för att komma fram till dess marknivå.

    2. Där står ett gigantiskt träd som håller en dörr öppen för oss för att vi ska komma in på insidan av kullen. Gå in i kullens inre hall.

    3. Var modig när du möter en annalkande drake. Låt draken svälja dig så att du nu existerar inom draken. Hur känns det att vara omgiven av och genomsyrad av drakens vibrationer (som representerar Gaias ursprungliga kreativa krafter)?

    4. Bli nu medveten om att systemet med det tredje ögat vibrerar inuti ditt huvud. Likt en orms kropp förbinder vibrationerna centret mellan dina ögonbryn med centret i mitten av din hjärna och centret på baksidan av din skalle.

    5. Inne i den tredje höjden på Ljubljanas Slottsberg dansar det tredje ögats kosmiska orm med drakens sfäriska närvaro. Hur känns denna dans mellan Gaias två urkrafter inom dig?

    6. Det är denna dans som gör det möjligt för Jordens kärlekssfär att existera. 

SEKVENS 5: Kärleksprocesser i landskapet

När vi har kommit fram till foten av Slottsberget riktar vi vår uppmärksamhet mot floden Ljubljanica. Dess vatten omsluter Slottsberget från två sidor. Var medveten om att Ljubljanica är en speciell flod – den försvinner under jorden sex gånger och kommer sedan upp till ytan igen med ett annat namn.

    1. Identifiera dig med floden när den långsamt närmar sig stadens Slottsberg. Hur reagerar Slottsberget på den annalkande floden?

    2. Identifiera dig nu med Slottsberget som du nu känner det, efter att ha upplevt dess tre höjder. Titta och känn efter hur den annalkande floden reagerar på närvaron av kullen.

    3. Dyk in i deras interaktion för att uppleva hur landskapets kärlekssfär kommer till i varje enskilt ögonblick.

SEKVENS 6: Känn floden Ljubljanicas kärlekspotential

Sitt en stund vid gångvägen längs floden som är kantad av en rad pilträd. Den kallas “Trnovski pristan” (Trnovos Hamn).

  1. För att uppleva flodens kärlekspotential måste du koppla dess vatten till träden längs floden, flodens upplevelse av de underjordiska rummen, flodens elementarväsen – och sedan koppla allt detta till din egen närvaro och uppmärksamhet.
  2. Upprepa flera gånger inom dig sammanvävningen av dessa element för att komma in i flodens kärlekssfär (filosfären). Njut och bada i den.
  3. Vet att utan din uppmärksamma närvaro när du sitter vid flodens kant är flodens kärleksfält inte komplett.

AVSLUTNING

Låt oss alla deltagare i workshopen samlas i en cirkel som sträcker sig över kontinenterna – inklusive de från de osynliga världarna.

Vänd er mot varandra och uttryck kärlek till varandra och tacksamhet för gåvan av vårt medskapande.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Petersson

I have been doing the excercises over and over, feeling the love sphere, the precoius stone behind my heart, feeling the playfulness between the dragon and the snake ancient powers and weaving the landscapes elements together as one unifying love connection, mountains, stones, rivers, oceans, trees, forests, air. Gaias body, beatiful skin, all around feeling, getting the love, the power, the strenght, the New love, multidimensionality, gathering everyone.
For me, these excercises needs time to evolve within me, let it be weeks, months, I go back to summer solstice, spring equionx, even the winter solstice and pick excercises that resonates with me, working with them over and over til They live their life within me. The most important is that Gaia and all her inhabitants as well as the cosmos gets the New multidimensionality of love.
Looking forward New exciting excercises for Gaia, with this group and all Gaias elementals

Oliver

Thank you for sharing! Love.

Christel Meissner

Erst heute morgen habe ich die Synthese von den beiden Werkstatt-Tagen in mir gespürt, und zwar:
Ich sitze am Fuß des Berges mit den Füssen der Trauerweiden im Fluß des Lebens und spüre die Qualität der Drachen- und Schlangenkraft, den Stein des Weisen, den Philosopher Stone, in meinem Herzen, auf ewig “umspült” und erneuert. Losgelöst von allen Beschreibungen und Attributen erfahre ich das Einssein mit der Ewigkeit, bin tief berührt und dankbar!
Was für ein Prozess… Danke, lieber Marko und Mitwirkende für diese immense “Arbeit”!
Christel

Maarja Joost Thorsén

When doing the transforming exercise to liberate the heart system for us to become aware of the universal love, I went through very clearly the steps given in the exercise. In the end Earth appeared as a giant heart throbbing, emanating golden, warm love for us, in us and in the whole universal system. So beautiful!
Before doing this meditation of Love, I had a very similar experience as in Castle Hill. It was on the sandbank system just outside Tallinn, Estonia. I did daily walks on these banks. I could feel the connection clearly between the sea, the forest on the banks and the rest of the landscape. Even in the air. There were “holy” stones along the path, which I put my hands on for a while. I could feel the energy flowing between us. The trees around joined us in the act. All through these walks, I was lead by my intuition, which I lovingly give thanks to.
When swallowed by the dragon, my whole body started to react. Forces inside made me breathe strongly. I remember these forces when giving birth to my children. This moment gave me another “boost” of love energy, making me remember who we are and the belonging to nature and its forces. The importance with interaction with all the elements, if not physically, so in your mind.
Love to you all and especially to Marko and his team for helping us to reconnect with earth and universe. Your weekly meditations and exercises are also wonderful tools to become more aware of who we are and what forces can be to our help in realizing the purpose of our lives.

Vidar Vetterfalk

Thank you. The birds were with us in all the steps. Lots of warm regards and appreciation. Vidar

Maria

Danke,Marko,mein Herz beginnt staunend “zu verstehen”…..ich bin so froh!

Jackie Queally

Thank you for this complex imagination sequence that was also well explained. In Sequence 1 I realised that this is something I have very recently experienced in my work as a Biofield Tuner. The idea of a heart chakra that spreads throughout our body is important for the new love.
From the very start when we toned I continued to do so and noted how it changed from sequence to sequence and felt sacred.
In Sequence 2 I found the build up gradual. I had not realised we were supposed to be inside the mound.

In Sequence 3 I found it easier to imagine the steps. Stepping backwards from my heart centre there arose an image of very smooth beautiful greyish colour rock that seemed to line the temple The stone at the centre was dark green flecked with gold. It was pleasant to stroke it.

In Sequence 4 I started to perceive more how humans bridge the cosmos with the earth. I see how it is necessary for us to play our part in creating the love sphere of the Earth by connecting firmly with the dragon energies, and allowing our brain to become the new earth.

In Sequence 5 I felt the river and the Castel hill react to each other. It i shard tofind the words as the emotions were not human. Also it is now evening when I am writing it so the experience is not so immediate- but there was something akin to a vibration as in Sequence 4 – an adjustment.
In Sequence 6 our interconnection expands our consciousness – I too live close to a river that disappears underground many times, as our geology in the Burren in Ireland is similar to the Slovenian area you write of. So I will go and repeat the section by our river to see how it feels.

Once again, thank you for creating this to share. New love to all.

Leslie Luchonok

Thomas, so wonderfully expressed – thank you!

Thomas Miller

Thank you, Marko!
To me, the new heart system gave me a sensation that my whole field was more present, and interacting with the whole subtle ecology around me. I had an impression of humans living in a more whole way, and being consistently and clearly aware of Gaia’s other realms, in a way that felt very normal. Wonderful, but normal, as if everyone knew that this was just reality.
I also felt increasing awareness of my… dependence, I will say, on the inflowing life of Gaia, of the elemental presences in all the things around me, in the fields of presence and energy that many beings are holding all the time. I was more aware of this as an active process, and more aware of myself interacting with these living fields. I felt life as a dynamic interaction. I realized that the quality of my awareness was shaping this interaction.
I experienced the love that pervaded everything as (in part) an awareness and acknowledgement of the conscious dimensions. perhaps I’d say that love seemed like living more consciously in the awareness of the conscious dimensions of Gaia, and how my identity arises from my always-changing relationship with those dimensions. Life as relating, rather than something more static. The interactions of the third eye with the dragon, the river with the hill and me with the other participants and departing souls had this same quality of conscious relating. Being aware of the new possibilities that arise from our relating. Love arises here and generates newness. My impression was that this generation was the greatest power: creation of newness!
Those were my impressions. I hope it was helpful to share them. Thank you and blessings on this work!

Thomas Miller

Thank you Marko! I tried posting a longer thing, but it wouldn’t let me. I’ll aim to send an email instead.

Irène Dhôte

What a wonderful travel. Vielen Dank Marco, all people, all invisible beings !
Ich môcht nur da weilen !!!! Irène

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x