Vårdagjämning telepatisk workshop

Vårdagjämning telepatisk workshop

LÖRDAG 20 mars på morgonen från 9.00 till 11.00.

Repeterad torsdagen  den 25mars på kvällen från 20.00 till 22.00.

RENEWING THE CYCLE OF SEASONS – är ett ettårig  cykliskt  workshop-projekt (2020–2021) som föreslagits  av den biodynamiska bonden Bernard Lainka och organiserats av Iveta Šugarkova, båda från Tjeckien. Iveta  skickar workshoptexterna på olika språk till de som har anmält sig till iveta.sugarkova@gmail.com.

De cykliska telepatiska workshoparna är skapade av Marko Pogačnik, UNESCO Artist for Peace från Slovenien.

Workshopen är telepatisk och vi orienterar oss mot solens gång. Det  innebär  att oavsett var deltagaren befinner sig  börjar workshopen alltid vid den angivna tiden enligt den lokala tidszonen.

Vårdagjämningen är nära kopplad till påsken och temat för uppståndelse relaterad till naturens uppvaknande samt till uppvaknandet av människan som en förnyad varelse.

9.00 – 9.10 Gruppinstämning

 1. Var jordad i ditt hjärta och kropp och känn närvaron av vår grupp, som inkluderar elementarväsen, ängla- och andliga varelser som stöder oss. Även om vi är spridda över hela världen, samlas vi i vår kärlek till Gaia och känslan av delat ansvar för Jordens liv.
 2. Därefter skapar vi vårt workshoputrymme, som består av fina sfäriska membran, som gör att vi kan samskapa och skyddas från yttre störningar. Känn kärlek och tacksamhet i ditt hjärta när du håller avsikten att dessa membran utesluter alla motkrafter  som  kan försöka blockera fredens väg och jordiskt  samskapande.
 3. Föreställ dig en spiral som kommer upp ur marken och vänder sig in i vårt workshoputrymme och lyfter oss till den nivå av den kreativa tiden där vi är fria från linjära begränsningar.
 4. Om du kör fast under workshopen eller inte kan ansluta dig kan du använda toning av vokaler och andra ljud för att övervinna eventuella blockeringar. Du kan också återvända till den cirkel vi har skapat och komma ihåg att du stöds av vår grupp.

9.10 – 9.30 Från Vinter till Vår och från Död till Nytt Liv

Det finns ingen död utan bara cyklisk förnyelse. När en människa lämnar kroppen bakom sig går han eller hon in i en fas av förnyelse och förvandling i själens region eller förfädernas och ättlingarnas andliga värld. Därefter  återvänder hon eller han till den förkroppsligade världen förnyad och redo för nya upplevelser av livets evighet.

 1. Be några träd som du känner att stå runt dig som födelsehjälpare så att du kan uppleva ditt livs cykliska natur.
 2. Härnäst föreställer du dig själv, medan du sitter, som ett träd med en krona av vita och gyllene löv. Trädet  representerar själens värld  eller världen av liv efter liv.
 3. Föreställ dig att trädet sträcker sina rötter ner mot området runt dina fotsulor.
 4. Njut av och upplev ditt liv som en själ som finns i den andliga världen.
 5. Nu följer förkroppsligandets fas. Föreställ dig att grenarna på det gyllene trädet böjer sig ner till Jorden och djupare ner mot Jordens kärna.
 • Inifrån Jorden växer ett nytt  träd  genom dig. Det har bark som träden runt dig och bladen är glänsande gröna. Trädets krona når inte högre än det högsta  chakrat ovanför ditt huvud.
 • Rikta nu din uppmärksamhet mot ditt hjärtas nivå där trädet som är du själv som en själ och  trädet som är du själv som en förkroppsligad varelse  möts och skapar enheten i din varelse. Håll denna enhet upprätt och hel.

9.30 – 9.50 Att hantera motkrafterna (som försöker förhindra människans uppståndelse som en varelse av sanning och fred)

För att försöka manipulera och dominera Jorden och ta hennes värdefulla kunskap om hur man manifesterar andliga egenskaper genom materia, har motkrafter skapat myriader  av  falska elementarväsen. Dessa falska väsen skapas genom  ”chatting ”, fåfänga och hat som uttrycks genom sociala medier, kombinerat med G5 och relaterade elektroniska krafter.

 1. Falska elementarväsen i sin mikroform försöker (kanske sedan förra våren) att infiltrera mänskliga kroppar och  sinnen  med resultatet att vårt personliga elementarväsen  kan  bli förvrängt, med förvrängningar i våra kroppar och vårt elementarmedvetande.
 2. Gör en gest för att böja dig ner till utrymmet mellan dina knän och dina fotsulor. Tag bilden av ett förvrängt personligt elementarväsen som är beläget där och lyft upp det i ditt knä. Känn medlidande med det.
 3. Gör en gest av att hålla båda händerna öppna på sidorna om elementarväsendet och skapa en stark våg av violett omvandlingskraft mellan handflatorna för att rena det.
 4. Därefter fokuserar vi på och bidrar till omvandlingen av de falska elementarväsendena i världen, vilka får människor att förlora sin identitet som varelser av sanning och fred.
 5. Föreställ dig virvlar av intensiv violett färg som roterar  med överljudshastighet och rör sig genom platser i vår  nuvarande civilisation, medan de absorberar och bryter ned massorna av falska elementarväsen. (Förstå att de  inte alls är varelser.)
 6. Tag nu ditt renade  personliga elementarväsen in i dig själv och fokusera det åter i nedre änden av ditt bröstben. Följ de vägar  längs vilka dess närvaro sträcker sig genom hela din kropp och tacka för att det tjänar ditt liv.

9.50 – 10.10 en fin paus

10.10 – 10. 30 Vårdagjämningen

Vårdagjämningen är den perfekta tiden att förnya kontraktet mellan Gaia och hennes elementarvärld på ena sidan och mänskligheten (inklusive de som tillfälligt vistas i den andliga sfären) på den andra. Utan kunskap  om detta ”kontrakt” vet eller förstår människor inte syftet med Gaias  inbjudan att ansluta sig till hennes utveckling. Följaktligen har mänskligheten gått vilse, och resultatet är en destruktiv mänsklig civilisation. Genom att använda  myriader av falska  elementarväsen har motkrafter lyckats dölja kontraktet med Gaia som varje förkroppsligad människa bär i sitt hjärtrum som  ett gyllene sigill (kosmogram) som öppnar dörrar till livets områden på planeten.

 1. Vi kommer att anstränga oss för att förnya kontraktet i mänsklighetens namn.
 2. Var medveten om att på vår nivå är Jorden rent medvetande manifesterat genom vatten och mikrobitar av mineraler utspädda i det.
 3. Så det är lätt att föreställa sig att du hoppar med huvudet före in i Jorden och landar i ett djupt utrymme inuti Gaias kropp.
 4. Nu liknar din situation vissa bilder på spelkort där en kvinna eller en man visas  med huvudet upp och huvudet ner. Ta dig tid att känna kvaliteten på denna position.
 5. Var särskilt medveten om att med  ditt tänkta huvud nedåt är  du nu närvarande i riket av Gaias fe-liknande krafter där förnyelsen av kontraktsförseglingen äger rum.
 6. Tag den kvaliteten in i ditt förkroppsligade huvud så att felaktiga och destruktiva  mönster som distraherar mänskligheten från vårt syfte i livet  kan raderas. (Ditt ”andra” huvud är fortfarande nere!)
 7. Res dig nu upp igen och gå in i din kropp bakifrån. Du är återigen hel och guldplattan (det gyllene sigillet) med kontraktet med Gaia förnyas på sin rätta plats i ditt hjärtas rum.
 8. Bli medveten om närvaron av guldplattan inom dig och inom dina medmänniskor.

10.30 – 10.50 En Ny Början på Livet

Bilden av Jorden som en tät boll är föråldrad. Föreställ dig Jorden som ett kluster av olika världssfärer, några tätare, som den där vi vistas tillfälligt, och andra mer subtila.

 1. Kalla ett träd eller buske med stora vackra blommor in i din närvaro. Blommorna är fortfarande stängda  i sina knoppar.
 2. Var en fågel, som en kolibri. Flyg till knopparna, rör vid den ena efter den andra med  näbben så att de  öppnas. Eftersom du är en liten fågel kan du komma in i blomman  och utforska motsvarande världssfär.
 3. Först öppnar vi själssfärens knopp (förfäder och ättlingar). Inhämta och samla erfarenheter av denna världssfär som ett bi samlar honung.
 4. För det andra öppnar vi elementarvärldens knopp. Inhämta och samla erfarenheter av denna världssfär som ett bi samlar honung.
 5. För det tredje öppnar vi knoppen för Sidhes  fevärld.  Inhämta och samla erfarenheter av denna världssfär som ett bi samlar honung.
 6. Därefter öppnar vi elementaränglarnas knopp. Inhämta och samla erfarenheter av denna världssfär som ett bi samlar honung.
 7. Välj nu några andra sfärer i Gaia-klustret som bjuder in eller intresserar dig. Och slutligen  – tacka för honungen som du har samlat!

10.50 – 11.00 Avslutning

 1. Tacka varandra och våra gäster från parallella världar, inklusive våra  förfäder och ättlingar.
 2. Också – vänligen delta och samarbeta igen när workshopen upprepas för att göra dess budskap starkt och tydligt.
 3. Skicka dina erfarenheter så snart du kan till Iveta på iveta.sugarkova@gmail.com. Hon kommer att samla in dem och skicka samlingen på originalspråken till deltagarlistan.

Anmärkning till dem som deltar på södra halvklotet

Tänk på att vårt sätt att följa årets cykel i princip inte är bundet till naturens årstider. Vi relaterar till universella processer inom människa eller kultur och processer inom Jorden som helhet och dess livssfärer. Årstiderna som de visas på norra halvklotet representerar bara ramen för detta telepatiska arbete

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Отчет Галины Райниной, Россия, Сочи, Мирный От 25.03.21
Телепатический семинар, посвященный Весеннему Равноденствию
четверг, 25 марта, 17.00 – 19.00
Весеннее равноденствие сильно связано с Пасхой и темой воскресения,
 имеющей отношение как к пробуждению природы, 
так и к пробуждению, обновлению человека.
17.00 – 17.10 Сонастройка с группой
Пришел образ объединения участников: море-океан! Все, кто сейчас находятся в море-океане – объединены его мощью, непредвзятостью, дарственностью… В таком пространстве свободно присутствуют, невоплощенные в физическое тело, Существа и Сущности. Это и создает образ тонко – структурных защитных мембран. Воздушная среда, так же, является такой мембраной…
Образ спирали, возносящей в пространство со-творчества всех участников, дает возможность свободно быть в едином сотворчестве!
17.10 – 17.30 От Зимы к Весне, и от Смерти к Новой Жизни
Помощь от окружающих деревьев – это естественное действо! Стоит выйти в сад – эта помощь происходит! А вот представить себя развоплощенной и находящейся как дух в пространстве духа… сложнее. Приходят на ум картинки с парящими … Ангелами.
Тонинг – звук «У».
Образ моей Души, как дерева, золотого дерева, своими ветвями уходящего к центру Земли, создавая, своего рода, купол, единение.
Образ другого дерева, взрастающего из Земли и проходящего через меня… Мое воплощенное состояние на Земле.
Тонинг «О» помог пережить объединение двух деревьев на уровне сердечного центра как обновленное, сияющее сердце. 
17.30 – 17.50 Противодействующие силы (все те силы, в чьих интересах не допустить воскресение человека, как верного истине и миру существа)
Противодействующие силы создали множество ложных элементарных существ. Эти ложные существа созданы среди нас, людей, там, где поддерживается избыточное количество бессмысленной болтовни, тщеславие и высокомерие, с участием социальных сетей, G5 и многих электронных средств.
Ложные элементалии своим боьшим количеством создали барьер для моего элементарного существа, дезориентировав его между понятиями хорошо – не хорошо, правильно-неправильно, между сейчас и потом…
И вот, совершенно потерявшийся в потоке ложных, находится заброшенным между ступней, я вижу его – скрюченным и дрожащим… Переношу к себе на колени, охватываю ладонями, так он мал, согреваю его и там ,среди ладоней происходит метаморфоза возрождения моего элементалия.
И, в это же время, мощнейший поток фиолетового свечения с громадной скоростью проносится и разбирает всех электронных, социально опасных элементарных существ на мельчайшие частички, сметая, унося и освобождая личных элементалиев от их засилия.
И вот оно – наше согласованное путешествие – меня и моего внутреннего Существа, спокойного, сильного, уверенного.
17.50 – 18.10 Приятная пауза, 
во время которой уже стала появляться живописная работа.
18.10 – 18.30 Весеннее Равноденствие 
На этом этапе рассуждения стремятся из меня – желание облечь в слова рассудочные понятия очень сильное! 
Тонинг «А».
Возобновление контракта человечества с Гайей! Конечно, для это необходимо понимание единства… «происхождения!» Земля для человечества? Или человечество для Земли?
Участие духовных Существ, Ангелов с одной стороны и волшебных Сущностей Земли, с другой стороны дает возможным образно пройти трансформацию игральной карты. Сначала заключив КОНТРАКТ с Землей своей сутью, обновленной – внизу. Затем перенеся пережитое – вверх, и создав этим актом возможность объединения с духовным миром любви и истинности. И КОНТРАКТ с Землей свободно перемещается в сердечный центр. Защитив, тем самым, и сердце, как орган, от негативного влияния.
18.30 – 18.50 Новое начало жизни
Проще всего представить себе куст лимонника японского – вот он растет под окном и набрал как раз бутоны, которые едва начали распускаться! Прикосновение маленькой птички клювиком к бутону, способствуя его, цветка, раскрытию – красивейший танец и тайна! Так что ж – теперь, как пчелка собирает пыльцу и несет в улей, где преобразуется, опять же. Таинственным образом пыльца в мед – вот он, достойный образ получения нового начала! Каждый бутон раскрывал одну из граней моего соучастия с миром!
18.50 – 19.00 Завершение
Благодарность моя всем участникам телепатического семинара «ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ» – моим родным, моим друзьям, невоплощенным Духам предков и потомков, Ангелам и Существам природного мира.
Особая Благодарность МАРКО ПОГАЧНИКУ и команде, делающих возможность инициации и проведения этого семинара!
Надо признать, что второй раз принимать участие в одном и том же семинаре имеет огромное преимущество: с одной стороны уже знаком с цепочкой предложенных образов, с другой стороны, уже за эти дни во мне происходят определенные процессы. Я бы сказала, то, что праведное – свершается без малейших препятствий!
Это ли не самое важное – реальная жизнь, облагороженная таким прекрасным семинаром!

Райнина Галина, Россия, Сочи, Мирный
Отчет от 20 марта 2021 года
Телепатический семинар, посвященный Весеннему Равноденствию
Суббота, 20 марта, 9.00 – 11.00
ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ сильно связано с Пасхой и темой Воскресения,
имеющей отношение как к пробуждению природы,
так и к пробуждению, обновлению человека.
9.00 – 9.10 Сонастройка с группой
Настроится на общий лад, почувствовать объединяющие и защитные мембраны, подняться по спирали на уровень творящего пространства – это уже …привычное действо! И приходит уютное состояние защищенности и соучастия.
9.10 – 9.30 От Зимы к Весне, и от Смерти к Новой Жизни
Этап проживания с деревьями: дерево моей души и дерево меня, как воплощенного создания.
Надо признать, что еженедельные упражнения содержали элементы работы с деревьями ,что считаю очень важным акцентом для этого проживания. Не возникло препятствий в следовании Программы! Соединения двух ДЕРЕВЬЕВ на уровне сердечной чакры – это красивое единение! Проникновение. Взаимодействие. Там возник образ со светящимся центом! Какие тут злые, темные чары – нет такого, все сгармонизировано.
9.30 – 9.50 Противодействующие силы (все те силы, в чьих интересах не допустить воскресение человека, как верного истине и миру существа)
Создание ложных элементарных существ, в основном год назад, это как раз для дезориентации эементарных существ человека… Такое счастье противопоставить поток фиолетового свечения этим силам темноты, за которыми стоит внушение через СМИ, гаджеты разного типа, 5-G, технологические приборы… И трансформация всех этих бездуховных технократических существ. Мой духовный элементалий, съежившийся от этой массы, сидящий у меня на коленках – оправился, обрадовался, как бы подрос. Он готов быть во мне и участвовать в жизни через силы иммунитета, жидкостных систем, дыхание. Через взаимодействие с духами природы, элементарных существ; духами предков и потомков… Благодарю его!
9.50 – 10.10 Приятная пауза
10.10 – 10.30 Весеннее Равноденствие 
Контракт человечества с Планетой, Гайей. Для меня это, прежде всего духовное действо. И о том, как сонмы темных сил и темных элементалей вытесняют, подменяют, переворачивают суть – это так же, понимается.
Готовность следовать пути, предложенным Марко Погачником, помогает мне преодолевать некоторые…барьеры, возникающие как образы. И это ДОВЕРИЕ придает всему действу величественный смысл. 
Эта часть пути – достойна восхищения! Не какая-то делегированная группа представляет человечество – а я сама, поднявшая и возродившая свой элементалий, заключаю Договор от имени Человечества. Дальнейшая образная картина теряет при словарном воспроизведении! Но – происходило так, как и предложено!
И воссединение со своим антиподом, уже с золотой печатью; и объединение нас всех участвующих в этом процессе – все это создает новую мембрану, защитную оболочку, проникает в наших родных и близких. Воплощенных и развоплощенных и наделяет их доверием к Гайе…
10.30 – 10.50 Новое начало жизни
Земля – это объединение разных сфер мира. Некоторые из них более плотные (та, в которой мы с вами сейчас временно пребываем), какие-то – более тонкие.
   Образ, когда маленькая птичка – это моя сущность, попадает внутрь разных слоев объединений Гайи, собирает ПЫЛЬЦУ, как пчелка, и преобразует в мед, это прекрасный опыт! Не потребительский, а деятельностный. 
Собственно, мне понятнее сразу представить ПЧЕЛКУ! Как она перелетает с цветка на цветок и собирает пыльцу, и укрепляет ее на свои задние лапки – создаются такие мешочки. Которые потом все пчелки несут в улей… Поэтому я не стала делать усилий с образами, а сразу была в потоке сбора «пыльцы» именно пчелкой. 
Благодарю Гайю за тот МЕД, который получился в результате этого этапа работы! 
10.50 – 11.00 Завершение
Благодарю всех участников нашего телепатического семинара ВЕСЕННЕЕ РВНОДЕНСТВИЕ, и участнков из параллельных миров, включая предков и потомков.
Благодарю МАРКО ПОГАЧНИКА и команду организаторов за представленную возможность участвовать в семинаре. 
Готова, уже более осознанная и подготовленная, принять участие в повторе семинара 25 марта 22021 ода. 
Надеюсь, послание этого семинара в мир прозвучит сильно и ясно.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x