Kategori: <span>Weekly exercises to connect with Gaia</span>

Kategori: Weekly exercises to connect with Gaia

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XXIX

13.12.2020 (Text av Andrea) Människor – erkänn vår sammanlänkning. Överallt med alla era sinnen. Upplev och lev vår enhet i denna tid. Särskilt under denna tid, tiden för allestädes närvarande omvandling. (Gaia) (Övning av Marko) Föreställ dig en blå ring som högtidligt snurrar runt din kropp på hjärtnivå. Låt ringen …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XXVII.

14.11.2020 (Text av Andrea) Dödens tröskel – inte den fysiska döden. De gamla jagen försvinner, lämnar människan i förvandling. När de nyligen vänt sig till de andliga världarna, har många människor hittat vägar tillbaka till ”Allt är Ett” – Källan. Människor, upptäck ert sanna väsen: ert ”Jag är” och ta …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA

PART XXVI. publiceras torsdagen den 1 juli 14.12.2020 (Text av Andrea) Rädslan är allestädes närvarande. Människor – andas! Andas ut er själva ur förstelningen. I denna ständigt förnyade ångestdrivna förlamning, förlorar vi vår struktur, vår kontakt. Bevara din förankring inom dig själv och du kommer att bevara vårt gemensamma rum. …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XXIII.

07.12.2020 (Text av Andrea) Människor – om ni vänder ert hjärtas öga oftare mot mig, så vaknar jag mer i min egen närvaro. Ert hjärtas perspektiv, fritt och modigt, möjliggör min resa mot att läkas. Samtidigt öppnar sig möjligheten för er att läkas. Tillsammans upptäcker vi denna vägs möjligheter. Ni …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XXII.

04.12.2020 (Text av Andrea) Människor – vi förenas. Er aktiverade hjärtenergi blir mer närvarande. Gaia tar emot den – er hjärtenergi – och förstärker den genom sin närvaro, som ni människor nu blir alltmer medvetna om. Stå enade. Håll tillsammans er kreativitet vid liv. (Mikael) (Övning av Marko) Föreställ dig …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XIX.

29.11.2020 (Text av Andrea) Människa – din förbindelse med mig, din tilltro och tillit till de elementara världarna underlättar resan till din kreativa potential.             (Gaia) (Övning av Marko) Föreställ dig att jordgloben är så liten att du kan sitta bekvämt på den.Se till att sitta på en kontinent så …

PART 17 (29th of April 2021). Weekly Exercises to connect with Gaia

12.11.2020 (Text av Andrea) När ni människornärmar er er inre frid,upplever vi – mänsklighet och jord –hur nära och sammanlänkade vi blir.Och sedan,sedan vaknar ni till vår Enhet. (Gaia) (Övning från Marko) Övningen görs stående. Föreställ dig att Livets Moder står bakom din rygg. Försök att inte göra dig en …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XV.

27.11.2020 (Text av Andrea) Tacksamhet och ödmjukhet tillåter er, människor, att inse värdet av vår kontakt. På så sätt blir vår gemensamma omvandlingsväg till en fredlig samexistens en verklighet i nuet. Illusionen av separation upplöses mer och mer. Vi är En – Människor, fortsätt att inse den här tidens flöde, …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XII.

24.11.2020 (Text av Andrea) Människa, låt mig fortfarande kommunicera med dig. Håll kontakten. Stärk dig själv, för att ge liv åt din andliga potential, dess inneboende skapar-rikedom, och förhindra på så sätt tillstånd av separation och uppdelning, i ditt eget inre, i det förmodade yttre. Vi är Ett – fortsätt …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XI.

23.11.2020 (Text av Andrea) Människor, låt oss finnas där för varandra. Med ständigt växande medvetenhet, hålla vår samhörighet vid liv inom oss, för denna cykel av kollektiv omvandling.             (Gaia) (Övning av Marko) Vi människor är vana vid att leva bara bland medmänniskor. Vi betraktar allt annat omkring oss som …

VECKOÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA – DEL IV.

11.12.2020 (Text av Andrea) Människor – befria er in i ert sanna väsen och upplev därmed   mitt sanna väsen. Se bakom de påtvingade slöjorna från forna tider. Vandra igenom dem – in i den nya tiden. Omvälvning överallt. Utan uppoffringar, inga nya möjligheter. Släpp taget. (Gaia)              (Övning av …

VECKOÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIADEL III.

10.12.2020 (Text av Andrea) Människor – fortsätt att komma närmare. Ännu närmare er egen, ur-egna essens: på så vis upplever ni mig verkligen, som er levande källa – inom er. (Gaia) (Övning av Marko) Föreställ dig att jorden är ett tempel som är tillägnat livets väsen. I dess mitt står …

VECKOVISA ÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA DEL II

att publiceras torsdagen den 14 januari 09.12.2020 (Text av Andrea) Människa – kom till ro,”odla din åker”och ge dina gåvor till mig.Avslöja din skatt,så att jag kan dra nytta av den.Min läkningbehöver din kreativa rikedom –upptäck den inneboende kvalitetensom är unik för digoch skänk den till mig. (Gaia) (Övning av …