Kategori: <span>Weekly exercises to connect with Gaia</span>

Kategori: Weekly exercises to connect with Gaia

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XIX.

29.11.2020 (Text av Andrea) Människa – din förbindelse med mig, din tilltro och tillit till de elementara världarna underlättar resan till din kreativa potential.             (Gaia) (Övning av Marko) Föreställ dig att jordgloben är så liten att du kan sitta bekvämt på den.Se till att sitta på en kontinent så …

PART 17 (29th of April 2021). Weekly Exercises to connect with Gaia

12.11.2020 (Text av Andrea) När ni människornärmar er er inre frid,upplever vi – mänsklighet och jord –hur nära och sammanlänkade vi blir.Och sedan,sedan vaknar ni till vår Enhet. (Gaia) (Övning från Marko) Övningen görs stående. Föreställ dig att Livets Moder står bakom din rygg. Försök att inte göra dig en …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XV.

27.11.2020 (Text av Andrea) Tacksamhet och ödmjukhet tillåter er, människor, att inse värdet av vår kontakt. På så sätt blir vår gemensamma omvandlingsväg till en fredlig samexistens en verklighet i nuet. Illusionen av separation upplöses mer och mer. Vi är En – Människor, fortsätt att inse den här tidens flöde, …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XII.

24.11.2020 (Text av Andrea) Människa, låt mig fortfarande kommunicera med dig. Håll kontakten. Stärk dig själv, för att ge liv åt din andliga potential, dess inneboende skapar-rikedom, och förhindra på så sätt tillstånd av separation och uppdelning, i ditt eget inre, i det förmodade yttre. Vi är Ett – fortsätt …

WEEKLY EXERCISES TO CONNECT WITH GAIA PART XI.

23.11.2020 (Text av Andrea) Människor, låt oss finnas där för varandra. Med ständigt växande medvetenhet, hålla vår samhörighet vid liv inom oss, för denna cykel av kollektiv omvandling.             (Gaia) (Övning av Marko) Vi människor är vana vid att leva bara bland medmänniskor. Vi betraktar allt annat omkring oss som …

VECKOÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA – DEL IV.

11.12.2020 (Text av Andrea) Människor – befria er in i ert sanna väsen och upplev därmed   mitt sanna väsen. Se bakom de påtvingade slöjorna från forna tider. Vandra igenom dem – in i den nya tiden. Omvälvning överallt. Utan uppoffringar, inga nya möjligheter. Släpp taget. (Gaia)              (Övning av …

VECKOÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIADEL III.

10.12.2020 (Text av Andrea) Människor – fortsätt att komma närmare. Ännu närmare er egen, ur-egna essens: på så vis upplever ni mig verkligen, som er levande källa – inom er. (Gaia) (Övning av Marko) Föreställ dig att jorden är ett tempel som är tillägnat livets väsen. I dess mitt står …

VECKOVISA ÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA DEL II

att publiceras torsdagen den 14 januari 09.12.2020 (Text av Andrea) Människa – kom till ro,”odla din åker”och ge dina gåvor till mig.Avslöja din skatt,så att jag kan dra nytta av den.Min läkningbehöver din kreativa rikedom –upptäck den inneboende kvalitetensom är unik för digoch skänk den till mig. (Gaia) (Övning av …

VECKOVISA ÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA DEL I

att publiceras torsdagen den 7 januari 01.12.2020 (Text av Andrea) Människor – ära förbindelsenmed din kropp.Håll den stadigt,även om händelser, incidenter,och situationer i den yttre världen “om och om igen”stör din kontakt med din kropp.Varsebli den, bli medveten om denoch sedan, återupprätta förbindelsen.Mitt stöd är helt ditt.Om du bara vill …