Kategori: <span>Weekly exercises to connect with Gaia</span>

Kategori: Weekly exercises to connect with Gaia

VECKOÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA – DEL IV.

11.12.2020 (Text av Andrea) Människor – befria er in i ert sanna väsen och upplev därmed   mitt sanna väsen. Se bakom de påtvingade slöjorna från forna tider. Vandra igenom dem – in i den nya tiden. Omvälvning överallt. Utan uppoffringar, inga nya möjligheter. Släpp taget. (Gaia)              (Övning av …

VECKOÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIADEL III.

10.12.2020 (Text av Andrea) Människor – fortsätt att komma närmare. Ännu närmare er egen, ur-egna essens: på så vis upplever ni mig verkligen, som er levande källa – inom er. (Gaia) (Övning av Marko) Föreställ dig att jorden är ett tempel som är tillägnat livets väsen. I dess mitt står …

VECKOVISA ÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA DEL II

att publiceras torsdagen den 14 januari 09.12.2020 (Text av Andrea) Människa – kom till ro,”odla din åker”och ge dina gåvor till mig.Avslöja din skatt,så att jag kan dra nytta av den.Min läkningbehöver din kreativa rikedom –upptäck den inneboende kvalitetensom är unik för digoch skänk den till mig. (Gaia) (Övning av …

VECKOVISA ÖVNINGAR FÖR ATT FÖRBINDA SIG MED GAIA DEL I

att publiceras torsdagen den 7 januari 01.12.2020 (Text av Andrea) Människor – ära förbindelsenmed din kropp.Håll den stadigt,även om händelser, incidenter,och situationer i den yttre världen “om och om igen”stör din kontakt med din kropp.Varsebli den, bli medveten om denoch sedan, återupprätta förbindelsen.Mitt stöd är helt ditt.Om du bara vill …