Kategori: <span>Telepathic Workshops</span>

Kategori: Telepathic Workshops

Brådskande Israel-Palestina LifeNet Telepatisk Workshop

Workshopprogrammet finns på olika språk på dessa webbsidor: www.lifenet.si/meditations eller https://www.lebensnetz-geomantie.de Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den angivna timmen enligt din lokala tid. Läs vid behov riktlinjerna för telepatiska workshops som publiceras på dessa två webbplatser. Se till att ha planen för workshopen utskriven framför dig …

Att Skapa Nya Relationer mellan Mänsklig Kultur och Gaias Väsen

Telepatisk LifeNet workshop, lördagen den 15 maj från 9.00 till 11.10 på morgonen. Upprepas onsdagen den 19 maj från 20.00 till 22.10 på kvällen. Workshopprogrammet finns på olika språk på dessa webbsidor: www.lifenet.si/meditations eller https://www.lebensnetz-geomantie.de Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den angivna timmen enligt din lokala …

INBJUDAN TILL TELEPATISK WORKSHOP I MAJ

Den telepatiska workshopen i maj är på gång inför lördagen den 15 maj på morgonen från 9.00 till 11.00 och onsdagen den 19 maj på kvällen kl. 20.00. Temat för workshopen är ett nytt steg mot den mänskliga kulturens nya koppling till Gaia och hennes elementar- och arketypiska väsen. En dag eller två innan hittar du workshopen på olika språk på https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ eller …

Embryo till det nya jordrummet – Venedigexempel

Telepatisk LifeNet workshop, lördagen den 10 april från 9.00 till 11.00 på morgonen. Upprepas torsdagen den 15 april från 20.00 till 22.00 på kvällen. Workshopprogrammet finns på olika språk på dessa webbsidor: www.lifenet.si/meditations eller https://www.lebensnetz-geomantie.de Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den angivna timmen enligt din lokala …

ATT GÅ IN I EN NY FAS AV JORDFÖRÄNDRINGAR Lördag 6 mars 2021

En LifeNet telepatisk workshop Lördag 6 mars 2021  kl. 09.00 -11.00. Upprepas på kvällen torsd. den 11 mars. Workshopprogrammet finns på olika språk på webbsidorna:   www.lifenet.si/meditations  eller  https://www.lebensnetz-geomantie.de Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den givna tiden enligt din lokala tid. Om det behövs läs Riktlinjerna för …

TYSTA MANIFESTATIONER 2021

Eftersom offentliga protester inte är tillåtna i många länder föreslår vi att vi uttrycker vår vilja i tystnad. Välj varje dag 2 eller 3 av de föreslagna affirmationerna och upprepa dem i tystnad så ofta som möjligt. Tala från botten av din mage och med kraften i ditt  hjärta. Dessutom …

TELEPATISK LIFENET WORKSHOP: UTMANINGAR 2021

Lördag 30 januari 2021 från 9.00 till 11.00 på morgonen. Upprepas på kvällen onsdag 3 februarifrån 20.00 till 22.00. Workshopprogrammet finns på olika språk på webbsidorna:   www.lifenet.si/  eller  https://www.lebensnetz-geomantie.de Vi arbetar i linje med solen, så börja vid den givna tiden enligt din lokala tid. Om det behövs läs Riktlinjerna …

Clarification of the point 2 of the 9.40-10.00 exercise from “Celebration at the threshold of the New Year

Clarification of the point 2 of the 9.40-10.00 exercise from “Celebration at the threshold of the New Year”:With the term “fruit water” Marko meant the water in which embryo is bathed in mother’s womb. Martin made us aware that he simply translated the German expression into English. The best would …

Telepathic LifeNet Workshop Dedicated to the Wellbeing of the North American Continent

Saturday, November 21 from 9:00-11:0am, according to your local time· The workshop will be repeated on Wednesday, November 25, 6:00-8:00pm, according to your local time. The workshop is based on telepathic communication, so you are free to choose the place from which you will collaborate. Do not worry about time …

LifeNet Telepathic Workshop, “Protecting the Primeval Atom of Life” Sunday, November 1st

LifeNet Telepathic Workshop, “Protecting the Primeval Atom of Life” Sunday, November 1st and repeated on Saturday, November 7th, both starting at 9.00. The general theme of the workshop is to connect in new ways to the network of life and to protect it at a time when it is threatened …

An addition to telepathic gathering

Dear Friends, I ask you for holding very clear awareness concerning the point 3 in the Sunday July 12th Telepathic LifeNet Gathering (from 9.40 till 10.00) when we will deal with those powers that have occupied minds of human race, trying to prevent the quantum leap of the Earth upon her and our evolutionary path.

TELEPATHIC LIFENET GATHERING 2020 July 12th 2020

Organized by VITAAA Association from Slovenia, program prepared by Marko Pogačnik in collaboration with several wonderful LifeNet people.

The international gathering of the Network for Life (LifeNet/Lebensnetzt) should take place at the Lake Bohinj from 13th to 15th July 2020. Since this is not possible because of the Covid lockdown, we prepared a telepathic form of the Gathering.

TELEPATHIC TRAVEL TO BOSNIA July 11th 2020

Organized by VITAAA Association from Slovenia as part of the 2020 LifeNet Gathering
Program prepared by Marko Pogačnik in collaboration with Damir Sačiragić, Ljuba Južnič, and Barbara Buttinger-Förster

A group of 45 participants of the LifeNetwork Gathering 2020 should travel through Bosnia and Herzegovina from July 7th to 12th. Since the borders of the country are closed, we decided to create the travel in the telepathic form.

TELEPATHIC WORKSHOP FOR BRAZIL REPEATED TOMORROW; 7.6. 2020 addition to the program

(The program can be found on this web site in different languages.) The shared experiences of the first edition of the workshop a week ago show the need to profound at least two points of the program. Please feel free to work also in concordance with your own perceptions last …