Kategori: <span>Last News</span>

Kategori: Last News

Inbjudan att delta i en brådskande israelisk/palestinsk telepatisk LifeNet-workshop

Söndagen den 23 maj kl. 9.00-10.00 på morgonen, upprepas måndagen den 24 maj klockan 20.00 på kvällen. Den konflikt i Israel/Palestina som just intensifierats är farlig för världen som helhet, eftersom den pågår på den plats där Jordens hjärta har en av sina starkaste uttrycksplatser: ”Jerusalem” betyder Fredens Plats. Sett ur …

INBJUDAN TILL TELEPATISK WORKSHOP I MAJ

Den telepatiska workshopen i maj är på gång inför lördagen den 15 maj på morgonen från 9.00 till 11.00 och onsdagen den 19 maj på kvällen kl. 20.00. Temat för workshopen är ett nytt steg mot den mänskliga kulturens nya koppling till Gaia och hennes elementar- och arketypiska väsen. En dag eller två innan hittar du workshopen på olika språk på https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ eller …

Att gå in i en ny fas av Jordförändringen

Kära Life-nätverkare!Vi förbereder en telepatisk workshop ”Att gå in i en ny fas av Jordförändringen till lördagen den 6 mars 2021 på morgonen 9.00-11.00. Den kommer att upprepas torsdagen den 11 mars på kvällen 20.00.Den 5 februari hade Marko en tydlig dröm om utmaningarna under nästa period av Jordförändringen, vilken utgör basen …

Gaia Culture Manifesto

Humanity is intimately connected to Gaia, the Earth’s subtle body and consciousness. We are embedded in her streams of life. In a sense we share the same bed with her. Are we aware of this sacred relationship, do we acknowledge our close connection – do we express and cultivate our …