Neděle, 3. května 2020


V létech 2016 až 2018 vytvořili členové skupiny LifeNet Art Group šest geopunkturních instalací, které dnes stojí v oblasti Českého žulového masivu na území České republiky a Rakouska. Instalace Equilibrium byla vytvořena v Praze v roce 2007 a přemístěna v roce 2014 do Adršpachu.
Geopunkturní instalace jsou kompozice, tvořené litopunkturními stélami s vytesanými kosmogramy, nacházející se v různých zemích světa. Jejich účelem je iniciovat novou éru komunikace mezi lidskou rasou a Gaiou, Matkou Života. V létech 2005 až 2019 vytvořily různé skupiny umělců 27 kompozicí tohoto druhu. V našem případě Inaugurace znamená, že Vám bude předložen návrh jak zažít každou kompozici a jak odstranit možné překážky které nedovolují dané instalaci působit tím nejlepším způsobem a tak podporovat určitý aspekt života.
Inaugurace je založena na telepatické komunikaci, takže si můžete zvolit místo, odkud na ní budete spolupracovat. Českou a anglickou verzi programu Inaugurace najdete na domovské stránce LifeNet Gathering https://www.lifenet.si/meditations/. Zde můžete sdílet i své zážitky. A na tomto místě najdete i fotografie míst, která navštívíme.

https://bojanbrecelj.photoshelter.com/gallery/Geopuncture-installations-on-Bohemian-plate-CZ-A/G0000mMRvmQELFbs/C0000OB8ISplMB6M


Není dovoleno šířit plán tohoto semináře na sítích jako je Facebook. Můžete přizvat své přátele a kolegy, kterým důvěřujete, a šířit jej mailem.
Nedělejte si starosti s časovými posuny. Pracujeme sjednoceni se Sluncem, takže začneme v 9.15h podle Vašeho časového pásma.

Koncept putování vytvořili Annette Frederking, Simova Čudovan a Marko Pogačnik.
Plán semináře mějte u sebe vytištěný nebo připravený v počítači či mobilu, abyste podle něj mohli následovat časový rozvrh.

PROGRAM
9.15h-9.30h začínáme u geopunkturní instalace „Matrix Života“ / Hagenberg, Zaunreiter Akademie, severně od Lince v Rakousku.
• Dejme si čas procítit vzájemnou přítomnost všech a vytvořme kruh kolem instalace Matrix
Života.
• Pak pozvěme všechny další bytosti různých úrovní existence, které pomáhaly při vzniku oněch šesti geopunkturních instalací nebo nás inspirovaly při naší práci, aby se připojily k našemu
kruhu. Prociťme jejich přítomnost.
• Pro podporu instalace Matrix Života bychom se měli propojit se třemi úrovněmi jeho
současného způsobu existence. Propojme vzorec, který vibruje nad kruhem, s minerálním
tělem kamenů. Propojme také vzorec, který pulzuje v podzemních vodách pod našima nohama, s kameny instalace. Prociť, že tyto tři úrovně jsou propojeny uvnitř instalace.
• Dále potřebujeme propojit tuto instalaci s prostorem Českého žulového masivu.

9.30-9.50h – vstupujeme do Českého masivu
Český žulový masiv je zbytek ohromného pohoří z nejstarší epochy evoluce Země zvaného „Tibet Evropy“. Až 10 000 metrů vysoké pohoří bylo již úplně rozloženo, aby vytvořilo svojí hmotou krajiny střední Evropy. Pouze jejich základna, žulová deska, zůstala. My však vnímáme, že tyto prapůvodní hory stále existují v éterické podobě a vyjadřují srdeční aspekt střední Evropy. Použijeme instalaci Matrix Života ke vstupu do jejich království.
• Uvědomme si, že prostor „Tibetu Evropy“ je za našimi zády. K jeho prožití potřebujeme jít
dozadu do jeskyně, která zůstala z pohoří, které již fyzicky zmizelo.
• Kráčejte ve své představě pozadu. Každý krok vzad dělejte levou nohou. Tu a tam se zastavte, abyste procítili kvalitu tohoto ohromného prostoru.
• Když máte pocit, že jste dorazili dostatečně hluboko, otočte se (ve své představě!) a dívejte se tváří v tvář na bytost Českého žulového masivu.
• Omluvte lidskou kulturu, že zapomněla na zdroje života a pravdy, které ztělesňuje bytost
Českého masivu

9.50 – 10.00h geopunkturní instalace „Dopisy Gai“ / Pěčnov, Prachatice
Instalace v Pěčnově vypadá jako dlouhý tunel složený ze dvou linií s 30 kameny s kosmogramy. Každý kosmogram je dopisem s modlitbou ke Gai, Matce života.
• Představte si kapky vody unášené větrem (elementem Vzduchu), proudící tunelem instalace současně oběma směry.
• Po chvíli s sebou začnou odnášet poselství kosmogramů ve formě bílých písmen a nesou je do širého světa.
• Stejně jako sněhové vločky padají Dopisy Gai na Zemi, aby se dotkly srdcí lidí a připomněly jim ztracené spojení se zdroji života.

10.00 – 10.20h geopunkturní instalace „Milovaná Voda“ / Vstiš, jižně od Plzně
Instalace ve Vstiši se zabývá extrémně citlivým tématem kosmického elementu Vody. Existují síly, které se opakovaně snaží zmocnit se vědomostí o Vodě, protože to je klíč k tvoření Gaie.
• Nejprve potřebujeme kolem instalace umístit průhledný skleněný válec, tak aby kompozice byla chráněná před cizími vlivy. Válec je na obou stranách otevřený!
• Nyní je vám dovoleno vstoupit do prostoru válce. Prociťte, jak prostřednictvím magnetické energie minerálů vystupuje na povrch prehistorická voda uložená v jádru Země a naplňuje válec. Jaké to pro její éterickou podstatu je?
• Pak kamenům instalace narostou dlouhé tenké ruce, kterými dosáhnou do okolní krajiny a pak do světa.
• Uchopují každou kapku vody v atmosféře, v řekách, jezerech i oceánech, aby ji donesly k
instalaci a sladili s poselstvím různých kosmogramů. Déšť, který se snáší na Zemi, je nyní
měkký jako rosa a má kvalitu požehnání.


10.20 – 10.40h přestávka na čaj či kávu, sladkost… a k zapsání si zkušeností.


10.40 – 11.00h geopunkturní instalace věnovaná rostlinám a elementárním bytostem přírody / Horní Bělá, severně od Plzně
Abychom mohli pokračovat v našem putování, je třeba si připomenout, že naše stezka vede
majestátním pohořím „Tibetu Evropy“. Prociťte jeho éterické tělo okolo sebe. Instalace v Horní Bělé představuje nový princip tvoření. Už není založen na vzájemném působení materie a /éterické/ energie jako jsou starověké druidské kruhy.
Nový princip tvořivosti je založen na synergii třech aspektů přítomných v kompozici v Horní Bělé.

 1. Rostliny jako druhá inkarnace elementu Vody.
 2. Elementární bytosti přírody ztělesňující tvůrčí síly Gaie.
 3. Lidské vědomí založené na intuici a poznání srdce (zde představeno uměním kosmogramů).
  • Abychom prožili kvalitu nového způsobu kreativity, jakou Gaia tvoří život, měli bychom svým hrdlem udělat tři kroky vzad a pak to procítit.
  • Pak pošlete od instalace nespočetné hejno bílých ptáků do světa s poselstvím nového principu tvoření.

11.00 – 11.20h – geopunkturní instalace věnovaná zvířatům / Zdoňov, blízko polských hranic
Zvířata jsou blízkými příbuznými lidských bytostí. Po dobu inkarnace pomáhají lidem propojit se s jádrem Země a s hvězdami (zvěrokruh!).
Kvůli biblickému prokletí hada, představujícího zlo, bylo na dlouhou dobu přerušeno velmi hluboké spojení s říší zvířat. Kosmogram hada je součástí zdoňovské instalace.
Představte si, že pozvednete archetyp hada ze země a obklopíte jej fialovým světlem. Tím rozpustíme jeho kletbu.
Pak požádáme všechny druhy zvířat, aby spolu s námi, účastníky tohoto inauguračního rituálu, vytvořily kruh. Zvědomte si, jaké to je být součástí kruhu zvířat.


11.20 – 11.40h Instalace „Equilibrium – podpora planetární rovnováhy“ / Adršpach
Instalace se skládá ze dvou částí. Na jedné straně tři silné megality s centrálním skleněným
kosmogramem (představují osu světa) a na druhé 39 menších žulových kamenů s kosmogramy, odlitými z bronzu a umístěnými ve dvou spirálách, které se do sebe stáčejí.
Jedna spirála obsahuje kosmogramy, které souvisejí s různými místy, krajinami, městy, řekami atd. v Evropě; druhá spirála s podobnými místy, avšak po celém světě. Obě spirály se navzájem vyrovnávají.
• Abychom v tuto chvíli podpořili planetární rovnováhu, měli bychom si představit umístění osy obou spirál v jejich středu, kolem kterého obě tančí.
• Představte si kosmogramy 39 míst, které se dostávají do rezonance s odpovídajícími místy po celém světě.
• Prociťte vznikající rovnováhu v sobě.


11.40 – 12.00h Závěr inauguračního rituálu
• Poděkujeme si navzájem za podporu na tomto putování Českým masivem a poděkujeme i
spolupracujícím bytostem z jiných dimenzí reality.
• Požádáme spolupracující elementární a andělské bytosti, aby pokračovaly v provádění rituálů, které jsem dnes uskutečnili společně, a aby ochraňovaly práci geopunkturních instalací na celém světě.
• Požádáme o totéž také naše předky z duchovního světa.
• Prociťte 27 geopunkturních instalací ve světě propojených do šťastné sítě.
• Poděkujeme si navzájem a uvolníme náš kruh.
• Své zkušenosti můžete sdílet na výše uvedeném webu LifeNet Gathering.

0 Comments

  1. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  2. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  3. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  4. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  5. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  6. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  7. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  8. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  9. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

  10. Rosmarie

   Dear Marco, dear friends of earth and kosmos!
   Thank you for this very deep meditation. For me we had many beeings of the elements and of the kosmos who accompanied us.
   And at the end I really had the feeling to be connected to the whole world and cosmos on a higher level.
   It was important to work with water element on different levels of existance and heart. Our world is too heated in sense of human acitvity. Virus attacs the human lungs so as the humans attac the lungs of gaia.
   May we all work on a changing human living world and may the light of easter lightens this way:
   Rosmarie

 1. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 2. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 3. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 4. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 5. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 6. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 7. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 8. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 9. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 10. yael shifman

  In the common circle, I have sometimes seen and been present in their entirety and sometimes in only part of the membrane, and have experienced the energy inherent in it. In grading over Bohini Lake with the four place scores – I experienced different energies in the four different place scores. In the center of the lake, I experienced shadow clouds that felt like sources of contamination and were difficult to dislodge, there was heavy energy and a sense of damage. In the waterfall area, I experienced a rejection from nature, which finds it difficult to accept the closeness of the work cycle, but that has changed little while. In the area of the Slava River coming out of the lake, I have experienced the desire of the natural and powerful beings of water, in connection with humanity, but humanity’s compassion and understanding is required for this closeness and reciprocity to occur.

 11. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 12. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 13. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 14. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 15. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 16. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 17. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 18. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 19. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 20. Brigitte Krausch

  Lake Bohinj
  At river Sava as well as at the peninsula, I experienced strong loss of energy, at the waterfall I felt strong materialistic feelings. The water does not seem to reach the lake and the lake falls dry.

  Transformation of the hell pattern: This was a very painful experience which shattered the basis of my identity.

  Release the “virus”: At Lake Bohinj, it was almost impossible to gather the gold coins and I did not find any support from outside to receive the pattern, but I had to carry it to the space by myself. Then I repeated the exercise at a lake in the Rocky Mountains which I know and there it was very easy and many helpers already were waiting for me.

  All the best to all participants

 21. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 22. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 23. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 24. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 25. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 26. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 27. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 28. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 29. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 30. Martin Krausch

  Hello to all the participants,
  I had some interesting experiences and insights I want to share.

  When gathering the group, most important when creating the spherical membrane was to make sure, it is permeable and not locking anything in or out.

  About the “tour” of Lake Bohinj.
  The waterfall appeared to be very string to me. However, I was not able to get any distance to it and felt being drawn in. The shore of the lake was peaceful, but there was a brown, dry area around it. The river Sava felt like a waterfall drawing everything out.

  When doing the gesture of detachment from the pattern of the Earth being at the disposal of mankind, I was taken on a tour around the globe (most interesting only the northern hemisphere) where I experienced different forms of that pattern. It started in Asia, where the majority does not seem to be aware that something is wrong. I would call it the naïve approach. America showed me armed force being sure to do the right thing. And Europe built strong castles and churches.

  When transforming the pattern of hell, I experienced strong resistance. It was important not only to reach into the lithosphere, but to immerse myself in it. It took a very long time until I succeeded to form the ball. And most important was to clean my hands and body after the exercise. Hell seems still to be very sticky.

  During the exercise to renew the heart connection to Gaia, when sending out the impulse at the end, my tour around the world repeated. It was like the old patterns now were about to be replaced by this heart connection.

  Most difficult was the balancing afterwards. Maybe, my concentration was already deteriorating. Or there was something that wanted to undermine success. Maybe, I should try again later.

  Best wishes to all of you, have a good time, success and looking forward to meeting you at LifeNet gathering.

 31. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 32. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 33. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 34. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 35. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 36. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 37. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 38. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 39. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 40. Theresia

  When we first met in the circle a very huge raven spread its wings across the entire lake. There was a dark shadow on the sea and the raven said.. I deepen the water energy? or the sea mind? with my energy. The message was loud but i didn´t understand. At first I thought, oh that’s not a good thing now, but a voice sounded warning me not to show prejudice for this symbol. So when i first tried to remove the raven it was like as if it were solid installed in that area. Then it became a black Hand and then an arm appeared what holds its hand over the sea. I was still not completely happy with it but I had to accept it. Then the green and violet web was woven and when we built the dome the raven/hand tried to slip in our circle. But it was like kidding me. After i begged him/it to go out it hovered above the dome and watched us weaving. But it wasn’t finished with its jokes. The hand pressed lightly on the dome from above, as if testing the statics. Our net was slightly stuck to the hand. But the hand/crow didn’t want to harm us it just wanted to test our stability and annoy us a little.

 41. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 42. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 43. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 44. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 45. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 46. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 47. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 48. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 49. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 50. Nelly Gluzman

  Greetings from Israel!
  Many thanks for Marko and Drustvo Vitaa for the possibility to connect and create together!!
  Here are some feedbacks.
  1. The circle energy created easily and felt gently and pleasantly present till all the work.
  The lake is so beautiful and vivid! Made a great desire to visit it physically. And to join the Lifenet meeting in its physical place!

  3 -transformation of hell pattern. When i formed a ball from it and raised the ball up to the sky asking for transformation, a powerful Angelic figure appeared (looking like Michael the Archangel) with a sword and touched the ball with the tip of his sword, creating bright white flame with sparks , similar to electric welding. Then there appeared already 4 similar angels, they stood at four sides of the ball, each with same sword and keeping all the four sword tips in the middle, on the ball, creating big white and then violet flame with sparks. That lasted joyfully quite a long time.

  4-under the lake. When asked for the key, gentle light appeared which took me down by spiral staircase to the space filled with an amazing light -like full moon light which was light and water at the same time. It was very pleasant realm of the Water of life.
  Below it there were halls with a few gold-coloured minerals, maybe gold bars. The coins appeared also, by demand (-:
  After transformation of the gold coins, in the underneath level also appeared such waterly light but in more golden colour, balanced silver and gold coloured. Very beautiful.
  5. In the heart system, felt a block in the throat chakra. My back heart chakra was badly damaged with hard experiences of the past. The front heart chakra was filled with gentle golden light of possible future, whether the throat block would be transformed.

  6. Connecting and merging the Feminine and Masculine in the heart felt creating like ying-yang sign in silver and golden light but in volume of three and more dimentions. It was pleasant to feel its balanced vibration.

  Great thanks for all the participants!! looking forward to next meetings in the Heart space!

 51. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 52. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 53. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 54. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 55. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 56. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 57. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 58. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 59. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 60. Agnes Hodel

  Frohe Ostern wünsche ich allen und herzlichen Dank für die akribische Vorbereitung der Workshop-Meditationen für heute Karsamstag.
  Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe kurz geweint.
  Bei der Einstimmung habe ich ebenfalls kurz geweint.
  Beim Savica Wasserfall vollkommene Ruhe und Frieden wahrgenommen (nicht das fallende Wasser selber), eine gewisse Schwärze wie einen Wandlungsaspekt der schwarzen Göttin? (= Interpretation der Schwärze, die einen leichten nebligen Schimmer/ Dunst/ Aufhellung hatte)
  Das Ufer des Bohinj-Sees habe ich sozusagen als stets schnell kreisendes Element wahrgenommen nach links kreisend, so ein kreisender Energiekreis.
  Bei den Meditationen “Ausbalancierung unserer Körper-Dimensionen, um die neue Stabilität der Erde zu unterstützen” war es ein erleichterndes Gefühl, die Qualität der Versöhnung von Mond und Sonne im Herzzentrum zu erleben.
  Die neue Qualität des Friedens strahlte aus der Kehle in alle vier Himmelsrichtungen wie neblig-weisse gerade Linien.
  Zur Balance des Herzmuskels mit dem sogenannten “fünften Stigma Christi”: Beim präsent sein in meinem Herzmuskel habe ich wahrgenommen, dass ich offen sein darf und stets Vertrauen haben darf. Am Tor des Chakras des “fünften Stigma” sind mir die Worte Trauer, Schmerz, Wut in den Sinn gekommen (vielleicht schon transformiere Wut, Trauer Schmerz?).
  Nun lasse ich vorübergehend wieder los in Friede und Freude.

 61. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 62. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 63. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 64. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 65. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 66. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 67. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 68. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 69. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 70. Ying

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa team and all the participants. This is a very intriguing way to work together.

  Connecting to the others, our circle formed an interesting new element, it was like liquid light with pieces of rainbow prisms inside it. I was surprised to sense these solid prism pieces suspended within the energy of the group.

  I thank you for the suggestion to ground into a place. I felt we were floating and it was a relief to ground into lake Bohinj. I felt very much the mineral qualities of the shore, particularly in the sand. There was a deep sense of impulses from the heart of the lake which continually releases into the river. Something about Naklova Glava intrigued me, it appeared to me like a volcano with purple smoke. It had a fiery energy present within it, and kept releasing this energy as purple smoke.

  In transforming the patterns, the first pattern felt to me like a misplaced hunger. It was as though the humans were hungry for something and they didn’t know what to eat so they ‘ate’ the earth. After that pattern was transformed there was love and a desire to fill that hunger from a place of true identity. The hell pattern was like crumbling bones, dried leaves and sticks, when it was transformed it was like crystalline sand dropping back into the lake.

  In releasing the virus from the earth I was again helped by the minerals and sand from the lake. After the releasing the gold coins and dry room, they became crystalline sand and which settled peacefully into the bed of the lake. However when I first went into the bottom of the lake I saw a few murky doorways in the water. They were not solid but like swirls of smoke which made the shape of closed doorways. It felt like they did not belong in the lake and may be something which needs to be cleared.

  In renewing the connection to Gaia I felt very much the support and joy of the animals and insects to feel human beings renewing this connection.

  During the exercise on balancing the body dimensions, my body started to make spontaneous movements, one of them was like my torso spinning on an axis. I felt a sense of playfulness and creativity during this spinning. The spiritual and earth qualities started to spin together like a spindle, it was like both dense and fine energies mixing together, but then they had to settle back into their respective spaces in order for a wide soft blanket of peace to emerge.

  The elemental heart was a challenge, I felt I could only perceive it more when I felt the qualities of the renewed connection to Gaia from the earlier exercise. It appeared like a tree in a constant process of birth and dying, I was aware of the parts of this tree which wanted to fall off and become earth again, like a cycle. The fifth stigmata appeared to me as a large golden beam, and it was like a teleportation slide. I remain with the feeling that this axis was tricky to perceive.

  I thank you for this opportunity to collaborate and I wish everyone a good Easter.

 71. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 72. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 73. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 74. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 75. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 76. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 77. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 78. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 79. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 80. Roman

  It was funny to sit next to a very hairy creature from whom you can only see ist big upper arm. Fortunately there is a human being on my left, with female energy. In front of me one or two slim, translucent beings.

  Waterfall: Cleaned my entire system and felt a connection to the peninsula. Opposite the peninsula on the shore of Lake Bohinj, I was drawn next and slide deep under the lake. A little too early? At the outflow of the SAVA I felt uncomfortable, restlessly and it was loud.

  I found decoupling to be really powerful.

  The Pattern of Hell: Hope Gaia can transform it with the help of elemental and angelic beings.

  Virus: Back on the banks of the Bohinj Lake, I slide deep under the lake again. I shape every single heap of gold that I can find into a ball. In the end I have a bunch of balls. I now shape it into one ball and hand it over to the angelic world.

  Balancing our body dimensions was the most valuable of all exercises for me. Freedom is good, being free is better, but FREE to BE ……. (FREI im SEIN)
  And for me to feel how important it is that every one lives as consciously as possible the connection from above and below, from heaven to EARTH and from earth to HEAVEN always in both directions at the same time.

 81. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 82. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 83. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 84. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 85. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 86. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 87. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 88. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 89. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 90. Maria Cristina Borselli

  11 April report:
  1) Rooting in places, ok:
  Savica waterfall: I was on the shore looking at the waterfall, I saw a silver trout that drove forming a circle that also went under the water.
  On the shore of Lake Bohinj: I was on my knees in the meadow, in my right hand I had a drop of water that grew bigger and mirrored Life. With my left hand I played with the grass drawing an ever larger spiral. Then I always saw myself kneeling in the lake up to the navel.
  In Naklova Glava: I was on the bank and I looked at the landscape, I saw a thin rainbow put like a bridge from one bank to another, then it disturbed me coming toward me and also a shadow of a giant ant. I got scared and I reacted by sending blinding light and the rainbow rose to the sky and became normal and vanished, the ant came back small, I put a finger on it and I blessed it, in its nature without interference.
  2) the network of ignorance was a bit painful, then it broke away and dissolved for everyone in purple, which enveloped the whole world. Around the world there was also the membrane of violet and green threads.
  3) transformation of the patterns of the hell
  I made a deep hole using sound. I arrived in the dark of hell, there was a black pearl floating in the air on my hand. I saw her and recognized as a representative of hell for each of us. It rose more and more in the sky becoming smaller and smaller, until it was sucked into an Angelic channel of light, where it became small as a grain of sand and then only light.
  4) I went to the bottom of Lake Boinj, I managed to get there by going down with two somersaults, then sending a very bright white light from the Heart, I went deep. I saw a room with many gold coins, I took many, and as I took them I melded them in gold and named all the powerful companies and people in the world, shareholders and places of destructive power. Tears of pain came down. It has become a very heavy “Golden World Map”; I offered it to Heaven, stretching out my arms as much as I could as rubber, then the Elementals of the air and the Angels came to get it; I saw the clouds opened by the angels very far away, there was another blue sky, the “golden world of power” went to a place where it could be transformed or where there was a need for energy, without any return wave. White light fell, I remained on my knees and then prostrated on the ground tears of gratitude fell. Emerald green water came from the river which covered me gently. Then I went back to sit.
  5) I saw a world of luxuriant Nature in which there were wide-open doors made of bushes and trees. All closed doors of limitations were opened to bring about awakening, now! People could come true. I kept repeating it: Awakening and Realization Now!
  6) Balancing:
  The synthesis of freedom was: the possibility for everyone to live relationships passionately “.

 91. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

  1. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  2. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  3. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  4. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  5. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  6. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  7. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  8. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  9. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  10. Nancy Kay Anderson

   I am thankful that Marianne Giosa sent me the link to the meditation..I do not have as much feedback as the other comments but what was poignant were the heart exercises. I was shown many closed doors in my heart with one slightly ajar and then I said it was time to open and in each room their was an image of earth, air, fire, water and one room was a light as a shining sun. There were also beautiful gardens in the distance. With the elemental heart and the heart muscle, there began the movement of a lemniscate uniting the two together, working in rhythm and when the 5th stigma was entered the 3 became shining suns that began to move, grow and unite into one. I also felt constriction in the throat .I was unable to feel that relax and open. Moving, breathing colors of green, violet and gold were continually pulsing, expanding and contracting and images of faces, not frightening but unfamiliar, were coming forth. I let it happen and did not go further to identify them. While going deeper into the water of the lake when I was about to enter the deeper realm and vortex of water began to stir and grow stronger and pulled me lower to the dry walls and gold coins. This was not very clear though i continued with the exercise and offered the ball of coins to be taken by the Holy Ones. If you do continue with these, i would love to be notified and thank you for bringing this meditation at such a Holy Time for the earth and Humanity.. Easter blessings to all…Much love, Nancy
   A beautiful Resurrection for all living beings….

  11. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  12. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  13. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  14. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  15. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  16. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  17. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  18. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  19. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

  20. Thank you very much dear Marko, for your experiences and the shaping of the meditations. I also wanted to propose repetitions, as I foumd some parts quite complex and also demanding, and I am sure that they will open their full potential only by bring practised more frequently, similar to the monthly meditations. Thanks for all the experiences written here!

 92. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 93. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 94. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 95. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 96. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 97. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 98. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 99. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 100. lifenet

  Workshop for LifeNet 2020 Nr.1
  Report from Marko Pogačnik
  Connection: Beings of different worlds of Gaia join us, very rarely seen beings of the underground also
  Savica waterfall: The falling water disperses in countless drops of which each is a micro-being- they move into the world.
  The lake: embraces the group into its holon membrane – also pain in the heart – I work with violet
  Naklova Glava: very important, connects the lake with its causal background as a vast circle that includes also the holy mountain of Triglav (Julian Alps)
  Source of Sava river (Sv, Janez): we were expected by a joyous chorus of faries with song and dance.
  Work 1 – call to people: I see majority of humans closed in snail shells like in quarantine. Then huge waves of violet go through the consciousness of the peoples of the Earth; each of their drops saying to people: «Awake!«
  Work 2, the hell pattern: When black ball start to fly to the temple I saw that in the etheric temple there is a heart with a golden crown. The Heart has a wound like the Christ stigma. The black balls are being transformed by the divine grace while entering the wound,
  Work 3 – the name of the virus: after the work of transformation the dry gold dilutes into golden water that exists in drops all around and in us.
  New relationship with Gaia: during the work I realize that between all beings of the Earth pulsates fluid of heartfelt consciousness. Then I see blue veils of Goddess presence everywhere.
  Balancing work: (1) Reconciliation is not accepted. I had to do detachment exercise.
  (2) Peace: A peace sphere appeared over Bohinj lake – it changes in innumerable fractals of peace message that distribute into the world.
  (3) The 5th stigma appears to me as a symmetrical mandala composed of different portals (door to other dimensions) Heart muscle appears in the name of sacrifice for the benefit of others. Freedom is possible if it is freedom within and in the next step also freedom in the world.
  Conclusion: I find this work creative and want to continue with it. Question if there should be in the next days a shorter version repeated?

 101. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 102. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 103. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 104. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 105. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 106. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 107. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 108. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 109. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 110. Anne

  Tuning in and formning the circle made me feel happy – my heart started to vibrate at a higher level – the little ‘tschi’ who jumped into my heart from a big stone at the Imatra waterfall in Finland during the workshop there in 2018 wanted to join the circle. A deep longing is released. Inviting the elemental beings the energy moves from the heart into arms and hands and I imagine that we are all holding hands. Now the energy in my heart feels more powerful. Building up the membrane gives a feeling of safeness and I can allow the energy from the heart to get even more powerful
  Suddenly an inner sight arises – the Sun Pyramid in Visoko.
  Savica waterfall – we are all standing in the huge waterfall, very vivid water running down over us purifying us totally. I feel like going into trance and someone/something seems to be working with at a very deep level – I cannot resist it.
  Then further on the lake shore looking on the surface of the lake. Beautiful and calm – bringing a new balance into the group.
  The peninsula is a very unknown universe and again I feel like falling into trance.
  Sava – the water is running forcefully here whirling the energy around and purifying the energy of the group ever more deeply.
  Working with expressing will to cooperate lovingly I sense a great relief – the elemental world has been longing for this! My feet have “a love affair” with Gaia – a fine subtle energy flows between us.
  From my heart and the little tschi the energy flows into my arms and out in my hands which unpurposely are hold together at my thighs – thus forming a heart with the finger tips pointing downwards.
  Suddenly I feel a heavy energy pushing my right leg outwards. After a while with a stucked energy and resistance I am able to let go of this pain. Then pain in in the right side of the edge of the ribbons and upper right arm.
  Diving into the lake I perceive the second layer as very playful and joyous.
  The third layer – the little ball bears a sign unknown to me – a sign not belonging to our planet. The power is pleased to be carried on to a star system where it can work constructively.
  Now a strong, shimmering golden light – I feel pain and activity in my pubic bone and then balance.
  I am sitting in my apartment doing this work and all of a sudden a fresh wind passes through our living room!
  Renewal of the connection with Gaia – the pain at the edge of the right ribbons returns before the body dimensions is balanced and I can send peace, love and health out on the planet. Peace go to the Arctic first, the Africa, then Russia and finally the USA.

  I am amazed of todays’ workshop and grateful to all of you fellow workers.
  Love Anne

 111. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 112. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 113. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 114. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 115. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 116. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 117. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 118. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 119. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 120. Margaret Lange

  Thank you Marko, Drustvo Vitaaa and all the wonderful beings of the circle. Such a special time and so readily accessed with all your preparation thanks.
  Would love some more working towards gathering time. Shorter would be good now I know I have the hang of it thanks, though amazing how well the energetic connection was sustained through that time – and space. I did get such beautiful support.
  Every blessing of renewal and love this Easter from Tasmania.

 121. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 122. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 123. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 124. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 125. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 126. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 127. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 128. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 129. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 130. Annette

  I like to add:

  Working with the „virus“
  I had the intuition that I should practice the Gaia Touch Exercise „universal water“ (37) during the group work. After a while of practice I was told to rest my hands. Then magic happened. The universal water begun to „rain“ like a blessing that reaches everything and everybody.

  Balancing
  I had to change the places of moon and sun (maybe we are different) .
  The diagonal axis feels incomplete for me. I was searching for help and found it by including my hands.

 131. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 132. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 133. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 134. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 135. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 136. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 137. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 138. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 139. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 140. Nir azoulai Israel / portogal

  Dear members of life net .after saterdays work shope I feel that ther is so mutch to do … now is the time ! and we have the power to do it . It was ameizing to feel the aeteric place bildd with sutch a worm and strong feeling .
  it is their to conect and continu the work together at any time ..
  thank you marco and the teem for make it happend . all the love from all 5 part of my hart . meet you soon in the green perpel place .

 141. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 142. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 143. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 144. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 145. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 146. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 147. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 148. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 149. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 150. Anja Kraft und Johannes Waldbauer

  Wir haben für die Teilnahme den Quarzpfahl (Abschnitt Antoniuspfahl) im vorderen bayrischen Wald gewählt. An diesem wunderbaren Kraftort haben wir gemeinsam mit Marco und 33 Teilnehmern im Oktober 2019 eine intensive geomantische Werkstatt durchgeführt.
  Bei der Gruppenverbindung mit euch hat Johannes berührt erlebt wie besonders es ist, wenn Menschen, Ahnen, Elementarwesen und Engel in einem Kreis sitzen. Wir werden einander bewusst und empfinden tiefe Ehrfrucht, Dankbarkeit, Glück und Potential.
  Am Bohinjsee hat Anja den gemeinsamen Kreis als so groß erlebt, dass er um den ganzen See gereicht hat. Der Savica-Wasserfall war ein wundervoller Tanz in allen Farben glänzender Wassertropfen. Das mit Informationen der Landschaft aufgeladene Wasser vereinigt sich mit kosmischen Energien und dem Element Luft (Bewusstsein). Diese orgastische Aufladung mündet in der Ruhe und tiefen Erfüllung des See.
  In Kontrast dazu hat sich Anja am Ufer des See verloren gefühlt. Es war als könne das Ufer dem See keinen Halt geben oder es besteht aus irgendeinem Grund eine schwache Verbindung.
  Auf der Halbinsel Naklova Glava war Klarheit und präsentes Sein zu spüren.
  Der Fluss Sava trägt eine außerordentlich heile Matrix der Erfüllung in das angrenzende Land. Wie ein, aus der Quelle genährter Schöpfer, mit Freude erfüllt und voller Tatendrang, verbunden mit Erde und Kosmos.
  Wir haben uns mit euch bei der Durchführung der drei Heldenprüfungen zur Transformation der jeweiligen Blockaden verbunden und getragen gefühlt. Es hat sich wunderbar angefühlt, dies gemeinsam zu tun.
  Herzensgrüße und vielen Dank an dich Marco und alle Teilnehmer
  Anja und Johannes

 151. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 152. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 153. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 154. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 155. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 156. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 157. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 158. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 159. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 160. Jana & Dieter

  We are very grateful for this connection with all of you. We were in the little mountains “Müggelberge” and experienced the connection to the Bohinj lake in a large presence. I love being led to the places of the lake by Slovenian friends. It was very empathetic. Thank you for the steps on the way to consciously perceive the 3 challenges and to let beauty and peace become conscious again. And that we can enter the open spaces of our future and be sure of our way.
  It is difficult for me to translate the small poetic text.

  Schönheit

  Liebendes Auge
  ruht und schaut.
  Und schaut mich an.
  Überrascht mich die Schönheit?
  Ale hop!
  Kitzelt ein Sonnenstrahl
  den Buchenkeimling
  im trocken Laub.
  Und knisternd
  weckt mich liebevoll
  der Geruch welker Blätter.
  Blühendes Wiedererwecken.
  Und mittendrin
  ich, ein Menschenkind
  verwundernd liebkosend
  die Schönheit
  der Schöpfung.
  Mit großem Dank
  in meinem Herzen.

 161. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 162. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 163. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 164. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 165. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 166. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 167. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 168. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 169. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 170. Ruža Smrček

  Dragi prijatelji, željela bih produžiti iscjeljujuču nit naše delavnice.
  Noć prije, sanjala sam da će taj rad izliječiti i naše ganglije.
  Nakon oslobođenja od virusa, kad se kupaš u blistavo zlatnoj kozmičkoj vodi i sam postaneš kanal da ta kozmička voda izlazi i širi se.
  Za vrijeme povezivanja s Gajom i širenja impulsa iz svog srca, vidjela sam da je to viši nivo srčane energije. Kao cvijet koji to iz sebe stalno emitira i tako postaje kolijevka u kojoj se rađa novi čovjek, i iz koje će stati na svoje noge u novoj stvarnosti. To daje uzemljenje novom biću koje lebdi i zrači bijelu svijetlost koja se pretvara u dugine boje.
  Uravnotežujući nivoe našeg tijela kao potporu novoj stabilnosti zemlje, vidjela sam:
  – horizontalno ženska energija daje blagost a muška poljubac, impuls, i nastaje novi život
  – vertikalno, elementarni svijet daje strukturu, tijelo, a duhovni svijetlo, i to omogućava da veliki brod na jedra plovi naprijed.
  – dijagonalno, od srca prema Kristovoj stigmi, prvo se pojavila ključanica a onda se otvorio pulsirajući portal. Kad to digneš u elementarno srce, vidiš raj na zemlji.
  Namjeravam nastaviti raditi ove dvije meditacije u suradnji s drugima.
  Noćas sam sanjala da se s prijateljicom penjem na brdo i na vrhu nailazimo na kuću u kojoj traže nekoga tko bi se brinuo o zaštiti na radu. Ja sam se odlučila da ću prihvatiti taj posao jer ja to znam raditi…
  Nastavljamo, hvala svima za čudovit rad a Marku za vodstvo.
  Pozdrav iz srca Ruža

 171. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 172. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 173. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 174. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 175. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 176. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 177. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 178. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 179. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 180. Rahel Enzler

  I did this workshop in my mother‘s garden in Rheinfelden Switzerland. The Savica waterfall I experienced full, of dancing Sylphs and Angels coming down in the waterfall, they were very pleased that we focused us there. The second place I stood on the shore of Bohinj lake and it seemed, as if some beings pushed the surface of the water up from within the lake , it looked like Geysirs in Iceland, standing there I was also sprayed with the water from the lake. On the Naklova Glava half Island I perceived beings from an other culture, who live in the earth, they came to the surface, I wandered, if it was lemurians or Atlantisists, they were wondering what we were doing there, they seem to say they were the protectors of the Bohinj lake. At the Sava river, who is leaving the lake I perceived the physical river, peacefully running over stones but also a spiritual river above it who did the same movement like mirroring the physical flow.
  When I finished the exercise with the gold ball, the hall was slowly filling with cosmic water, my larinxs felt really strong, the organ of co-creating with Gaia. Also with the exercises (virtual, horizontal and diagonal) my larinxs felt very strongly, and to see them as the crown of the heart filled me with great Awe. I haven’t understood yet the fifth stigmata and the signification of it,
  I still have to work it out.
  Marko thank you so much for the Workshop and lots of thanks to all fellow workers.

 181. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

  1. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  2. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  3. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  4. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  5. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  6. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  7. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  8. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  9. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

  10. Anne Stuart

   Thank you Marko and your team for a wonderful experience.
   I had lots of images of lake Bohinj being a womb to birth a new human,seeded from the seminal waters of Savica. Gia would no longer birth in fright being protected by violet light and the black snake I saw under Sava river was banished in the black ball ,to be trasmuted. Humanity freed from slavery. The virus eating at man’s heart was banished and the new human could satisfy himself from springs of living water, his true identity reclaimed. The Elemental heart was in embryo, beating in unision in Gai’s womb, heart to heart.Naklova Slava was birth canal and new human was safely delivered into Sava river to joyous beings. The amniotic fluid was carried by Sava river to the sea to repattern the new humans of the future. The sun and the moon meet mid summer sky when god and goddess are one. Peace now reigns on earth , felt by a stirring in the hearts of all men. The Second Coming has begun. All Nature responds. A shower of white petals fell outside my window and some birds flew by.
   This is my experience.
   Thanks, Anne Stuart Ireland.

 182. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 183. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 184. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 185. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 186. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 187. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 188. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 189. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 190. lea hennessy

  Thank you Marko and all your colleagues. Around the waterfall I had a sense that humans had not respected it and that the elves were forced to go deep underground, Bohinj Lake radiates a wonderful energy, the penninsula I felt had experienced huge conflict and along the river i visualised the presence of an abundance of nature. It was challenging trying to ground the energy at the lake and I kept visualising the membrane and calling in the colours all the time. . I found it hard working on my heart and visualising the various parts.During the meditation I looked up at my curtains which are floral and felt as if i was being watched by numerous eyes. It was disconcerting. Linking the elemental heart to the 5th Stigma was difficult because I did not fully understand what the elemental heart was. Some images and words came of being patted by an elf and Gaia saying ” Know I am with you always” . Beautiful and challenging meditations. I would spend a whole morning just doing meditations on the heart. Can we practise some of these meditations at home. It was a great privilege to attend and to be of service in these extraordinary times. Thank you !

 191. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 192. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 193. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 194. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 195. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 196. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 197. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 198. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 199. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 200. Alice Weibull

  Thank-you for a deep and connected workshop.
  I became aware of the importance of using the purple light to wash my hands and my body as well as with soap and water. After the lifting the ball in the transformation visualizations I felt a need to immerse my hands in the purple light as well as my solar plexus.
  While renewing the connection to Gaia my friend from the Sidhe world appeared and stayed by my side. It was obvious that the Sidhe world was involved in our activity and also part of our deeper connection with Gaia

 201. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 202. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 203. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 204. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 205. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 206. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 207. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 208. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 209. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 210. Elin

  Many thanks to Marko and the Slovenian team for the great tour.

  We, a small group from Kiel, met and were led to a union place of male and female energy. Right from the beginning of the meditation, we immediately felt connected to the life network, felt the presence of the current group and the sacred places from the workshop 2012 showed themselves, they expanded energetically across Europe. We were accompanied by high energies (Christ and Mary). The circle created around the group was supported by our breath in harmony with the breath of the earth, which kept the connection to the large membrane all the time.

  The Savica waterfall felt like the birth of the ether that comes into being through the spray of the falling water.
  For me, Bohinj lake shore was a place of creation of the physical body, accompanied with a lot of heart energy.
  On the Naklova Glava peninsula, my heart broadened and everything began to flood all around.
  The Sava was there as a lifeline and as a feed for the network with the information, so was the river we were standing next to and which carried the information into the Baltic Sea.

  The pattern of the terrible hell were very present and very confused in the underground. It was hard to catch them, but there were great helpers to hand them over to the light beings.

  The three levels of water, each of them had a different quality. In the water itself the emotional world reacted very strongly and my inner child jumped into the water and felt very comfortable, on the second level there was a quality of trust and the knowledge everything is here. On the last level I got thirsty immediately and felt dry and dying. With the help of called elementals, I could pick up some gold coins and form it into a small ball, the transformation was easy and afterwards the cave was flooded with soft, bright light.

  When sending the heart to heart energy I saw the little fairies, who supported our membrane all the time, multiplied the impulse of waking up and the connection again and distributed them globally as fine waves.

  Marko: I would like a small unit as repetition and stabilization.

 211. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 212. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 213. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 214. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 215. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 216. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 217. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 218. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 219. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 220. Helle

  Thank you Marko and VITAAA team and all participants.
  Grounding by Bohinj Lake: The waterfall was like a spiritual source. At the shore I looked over the lake and saw a shimmering golden mist in the surface of the lake and the whole lake felt like a very magical lake. The outflow of river Sava felt like a great power flowing out to the world.
  Work 1: In the end I felt that there are great potentials for humans to positiv collaboration with many different worlds/beings here on Earth. I sat as a fractal of humanity, for this insight to flow out to all humans.
  Work 2: After the black ball was given to the temple for transformation, I looked again inside the Earth and saw much light and love inside of Gaia, her inner spirit. I still sat as a fractal of humanity .
  Work 3: I chosed a swedish lake Waettern for this. In the third layer, yes it is like a foreign power that hold humanity in suffering and despair etc. When I lifted this ball uppwards I got a heavy pressure in my head, untill I gave the ball to the angelic helpers, then this pressure disapeared. And I saw and felt that in the dry hall there began to come this new shimmering golden water.
  Renewing connection to Gaia: Oh soooo wonderful to sit there and have this heart to heart conversation with Gaia, nice small tears. A strong experience.
  Balancing: Yin-Yang, was not so easy for me. Like the Yin wanted to be behind, so it was. But not like to connect it to the moon.
  Taking the masculine into heart not easy, pain.
  Second: when both came to throat; song.
  Third: When looking through the window of “fifth stigma” came a very strong light, and it showed to be a very differentiated light like it was connected with many different dimensions..

 221. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 222. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 223. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 224. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 225. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 226. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 227. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 228. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 229. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 230. Peter Zwick

  Lieber Marko und liebes Vorbereitungsteam,
  mein Herz sprang vor lauter Freude. Ich möchte meinen innigsten Dank für dieses intensive Erlebnis und die tiefe Verbundenheit aussprechen.
  Herzlich
  Peter

 231. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 232. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 233. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 234. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 235. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 236. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 237. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 238. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 239. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 240. Marie Agnès Gauthier

  WORKSHOP
  11 April 2020
  I don’t speak very good english, so I choosed to express what seemed to me the main images that occured to me throughout this workshop on April the 11th.

  10h-1Oh10: Remind human beings that they are called to become collaborators of Gaïa.
  1 I saw an iron net all around the earth.
  2 After the Gaïa touch of detachment appeared a lightful goblet from which rose up a luminous host.
  My coronal chakra was present+++
  10h10-10h20: To transform the pattern of the Hell
  1 For the pattern of the hell, I saw an iron bullet then I felt a tremendous feel of relief when I asked the elemental and angelic beings to take the ball and lead it to the etheric temple. A great relief to feel the real link between us and the elemental and angelic beings. Great relief not to have to do this task alone.
  Then a vast net was created, a vast LIGHT-NET that came from the heart energy of each of us and I felt that at each breathing, it was pulsing just like an ebb and flow.
  10h-10h20: To release from the earth the little powerful virus
  1 Entering the lake: I felt the lake as a thick, heavy water.
  My key was a fish or a siren.
  At the first layer below, the water was luminous, emerald-coloured. It was a very fluid water that spread all around like an etheric water.
  Twice layer: The golden coins
  – I feld my heat becoming tightened
  – After having thrown the little ball up to the galaxy, a very lightful fire(like the olympic flame) appeared. And only after that, the water began to flow up very, very slowly.
  11h-11h20: To renew the connection with Gaïa
  In my belly, my breathing and the breathing of Gaïa became the same and at the same time I saw a big, wide-opened eye.
  At this moment I felt that the only thing I had to do, was to breathe without any expectation.

  11h-11h20: Balancing our body dimensions to support te new stability of the earth.
  1 the feminine principle: It was a very subtle, etheric matter and it created a great expansion. I saw this picture:
  The shape of an egg with one side emerged and one side immersed. I tried to draw it but it does’nt appear in this text????

  2 the masculine principle: concentrates, structures, gives shapes. I felt that this principle was very important because it created an anchorage point in my heart at the backside.
  3 When feminine and masculine principle get married this figure occured to me
  A circle which is penetrated by an horizontal line.
  Then, after a while, it became a potters wheel or a lathe which finally created a lot of different things.
  The “fifth stigma chakra”;
  When I tried to look through the window it was like a dark canon from which rushed out a very strongful light, a nearly violent light. Little by little everything got quieter and then appeared all sorts of geometric forms.

  This Saturday morning was intense, surprising and…exhausting. But it was so sweet to feel the link between all of us.
  Thanks to Marko, thanks to all of us visible and invisible
  With LOVE
  Marie Agnès Troyes (France)

 241. Sandi Churchward

  Thank you Marko and all the Vitaaa team who offered us this meditation. It was a wonderful experience to be sharing with the Lifenet group.
  I appreciated the coloured threads that embraced the group as I often reached behind my back to touch them and stay connected while I was working.
  When I went to Bohinj Lake and stood on the shore, I experienced a vital abundant life, of daylight quality, gentle yet strong. This differed greatly from the far side of the lake on the other side of the peninsula.
  Here I felt a quality of night, a moon like mood, mysterious and still.
  Where the river flowed out of the lake I could feel it bringing a perpetual renewing life force, to the land it flowed through. recreating it moment by moment .

  In the projection of hell into Gaia i could feel this as a violent rape. Everywhere it touched it left a black tar like substance, like a cancer, burned into her. As I removed this tar to create a ball, I could see abundant life return with bubbles of joy.

  When I looked into the stigmata it was as if I was looking down a long line of ancestors, but also of past lives and all that evolved over time to bring us into the present moment.
  here and now.
  It would be good to continue this if possible

 242. Sandi Churchward

  Thank you Marko and all the Vitaaa team who offered us this meditation. It was a wonderful experience to be sharing with the Lifenet group.
  I appreciated the coloured threads that embraced the group as I often reached behind my back to touch them and stay connected while I was working.
  When I went to Bohinj Lake and stood on the shore, I experienced a vital abundant life, of daylight quality, gentle yet strong. This differed greatly from the far side of the lake on the other side of the peninsula.
  Here I felt a quality of night, a moon like mood, mysterious and still.
  Where the river flowed out of the lake I could feel it bringing a perpetual renewing life force, to the land it flowed through. recreating it moment by moment .

  In the projection of hell into Gaia i could feel this as a violent rape. Everywhere it touched it left a black tar like substance, like a cancer, burned into her. As I removed this tar to create a ball, I could see abundant life return with bubbles of joy.

  When I looked into the stigmata it was as if I was looking down a long line of ancestors, but also of past lives and all that evolved over time to bring us into the present moment.
  here and now.
  It would be good to continue this if possible