Új kapcsolat kialakítása az emberi kultúra és Gaia lényei között

Új kapcsolat kialakítása az emberi kultúra és Gaia lényei között

Telepatikus LifeNet csoportmunka Május 15-én, szombaton, 9:00-11:10ig

Ismétlése május 19-én szerdán 20:00-22:10ig

A csoportmunka programját több nyelven megtaláljátok a következő oldalakon:

www.lifenet.si/meditations és https://www.lebensnetz-geomantie.de

 • A Nap járásával összehangoltan dolgozunk, így a helyi időd szerint kapcsolódhatsz be.
 • Ha szükséges, olvasd el a „Tájékoztató a telepatikus csoportmunkákhoz” anyagot a fent említett oldalakon.
 • Legyen a program tervezete a kezed ügyében nyomtatottan vagy elektronikus formában pl a telefonodon, hogy tartani tudd az időbeosztást.

9:00-9:10 A csoport összehangolása

 1. Légy tudatában, hogy mi, mint csoport a világban szétszórtan létezünk. Irányítsd a finom antennáidat, és érzékeld a csoport tagjait.
 2. Kört alkotunk és meghívjuk az emberi faj lemenőit és felmenőit, hogy csatlakozzanak hozzánk. Figyeld meg és tudatosítsd mit érzel ahogy köztünk vannak a körben.
 3. Meghívjuk a Földi Birodalom elementál és archetipikus lényeit, hogy csatlakozzanak hozzánk. Figyeld meg és tudatosítsd mit érzel ahogy köztünk vannak a körben.
 4. Imaginációval megteremtjük a csoportmunka terét. Ez a tér gömb formájú, amit több finom membránréteg alkot.
 5. Hogy azonos idősíkra hangolódjunk, képzelj el egy spirált  ami a Földből tekeredik ki és felemel arra a síkra, ami összekapcsol minket. Ha valami problémád  adódik a munka folyamán, térj vissza ebbe a védett térbe és folytasd innen

9:10-9:30 Szabadulj meg azoktól az erőktől és mintáktól, amik a jövő szempontjából nem hasznosak

Hogy megteremtsük ezek biztonságos elengedését és magunk mögött tudjuk a pandémiát hozó balsorsot, meg kell tisztítani magunkat azoktól az erőktől és mintáktól amik kollektíven a már nem is létező múlt börtönében tartanak. Mindegyikőnk hozzá tud járulni ehhez a kollektív felszabaduláshoz ha egyénileg transzformálja ezeket az erőket és mintákat. Tudd, hogy Gaia felajánlja a segítségét:

A gyakorlatban elindulunk a Föld magja felé, amit a planetáris világok csoportjának belső Napjaként tisztelünk. A Föld magja felé a szivárvány színei mentén fogunk haladni.

 1. Fordítsd az arcod a Föld  fénylő magja felé és ugorj bele, mintha egy tóba ugranál fejest.
 2. De nem a vízbe ugrasz, hanem egy ibolyaszínű rétegbe. Finom, lassú, könnyed mozdulatokkal haladj,  így az ibolya szín magába tudja szívni a legsűrűbb erőket és mintákat a testedből. Milyen érzés?
 3. Aztán (még mindig fejjel a Föld magja felé tartva) áthaladsz egy kék rétegen. Lassú, könnyed mozdulatokkal haladj, így a kék szín magába tud szívni még többet a múlt erőiből és mintáiból. Milyen érzés?
 4. Lassú, könnyed mozdulatokkal haladj át a zöld rétegen. A zöld szín magába tud szívni még többet a múlt erőiből és mintáiból. Milyen érzés?
 5. Haladj át a Föld magjának arany auráján, hogy  új módon újraalkothasd a tested univerzumát. Lassú, könnyed mozdulatokkal haladj, hogy érezd a Föld szeretetét és bölcsességét, ami helyreállít téged. Milyen érzés?
 6. Aztán fordítsd felfelé a fejed és ússz vissza, hogy megérkezz a jelenlétedbe, itt és most. Milyen érzés?

9:30-9:50 Az Emberi Lélek Esszenciájának támogatása

Az emberi lét egy spirituális test ami két egyenlő félből áll. Az egyik fél megtestesült, a másik az éteri birodalomban létezik. A racionális éra elnyomása alatt az emberi lét kettészakadt. A racionalitás az inkarnálódott aspektusban koncentrálódott, arra fókuszált, míg a láthatatlan éteri fél el lett hanyagolva és a halál területeként érzékeljük. A lélekesszencia, ami isteni lényünk  két aspektusát összeköti, majdnem elpusztult. Mivel mindnyájan az emberiség tagjai vagyunk, így egyenként is hozzá tudunk járulni a két fél elszakadásának gyógyításához.

 1. Először is azonosulj az emberiség lelkével egy pillanatra. Érezd, milyen kimerült a tested, alig lüktetnek a vér és az élet csatornái.
 2. Képzeld el, hogy a LifeNet csoport azonnal odaér hozzád (LifeNet társ teremtők és más jószándékú emberek érkeznek a világ minden pontjáról) és bevisznek a Föld elementál szívének emelt templomba.
 3. A kerek templom közepén állva érzed ahogy a Föld magjának arany sugarai gyógyítanak. Hagyj rá időt és érezd a gyógyulási folyamatot magadban, aki az emberiség egy fraktálja vagy.
 4. Aztán nézz körül, és figyeld meg, ahogy a templom oszlopai egy mágikus erdővé alakulnak.
 5. Sétálj át az erdőn a táncoló patak mentén és lélegezd be ezt a szépséget. Engedd meg magadnak hogy megújulj és ne feledd hogy az egész emberiség lélekesszenciájáért vagy itt.
 6. Megérkezel egy hatalmas ajtóhoz ami egy áttetsző kék rétegekből álló fátyolnak tűnik.
 7. Tudatosan lépj át az ajtón és egy tágas, kristálytiszta térbe érsz ahol nincs különbség a megtestesült és az éteri világ között. Élvezd a helyet, ahol az emberi faj egy családként létezik még akkor is, ha jelenleg a valóság két különböző szférájában létezünk.

9:50-10:00 Szünet

10:00-10:20 Megújítjuk a Földi evolúciókkal kötött szeződésünket

Amikor az ember elfogadta a földi létbe való inkarnációját kötött egy szerződést, miszerint harmonikus és együttműködő kapcsolatot alakít ki azokkal a lényekkel, akik már a bolygón éltek előtte. Az elmúlt évezredben az emberiség elfelejtette és elhanyagolta azokat a viselkedésére vonatkozó szabályokat, amiben megállapodtak. Mielőtt az élet hálója teljesen elpusztulna a jelenlegi emberi civilizáció nyomása alatt, meg kell újítanunk ezt a felbontott szerződést, reménysugarat adva a Föld minden elnyomott lényének.

Képzeld el, hogy belépsz egy hatalmas épületbe ahol minden egyes Földi Birodalomnak van egy saját terme hogy képviselje a saját helyét és szerepét a bolygón létező látható és nem látható világok csoportjában. Mindannyian, sorban állva áthaladunk ezeken a termeken és szabadon, örömmel aláírjuk ezt a szerződést teremről teremre.

Először az alapszerződés aláírására vagyunk meghívva, ami rendezi az emberi kultúra kapcsolatát a teremtés őserejével –az úgynevezett „ sárkányerővel”.  A szerződés aláírásához egy csigalépcsőn kell lemenni az épület pincéjébe.

 1. Először a sárkányerő férfi aspektusával kötünk szerződést.
 2. Ez az erő felajánlja hogy megtartja az ember gerincoszlopát a farokcsonttól a nyakig olyan élőnek, mint egy lüktető vízszerű tűzoszlop.
 3. Az emberi fajt képviselve kijelentjük, hogy készen állunk ezt az őserőt kreatívan használni a megnyilvánult világban a szó ereje (torok csakra) és  kezeink cselekedete által.
 4. Most aláírjuk a szerződésnek a női sárkányerőhöz – a „sárkánynőhöz” kapcsolódó részét
 5. Tudatosítsd a sárkánynő jelenlétét. Milyen érzés?
 6. Érintsd meg a homlokoddal – homlokkal a homlokát- a jelenlétének gömbjét és hagyd, hogy az érintés rezonáljon a szívtereddel.
 7. A szerződés előírja, hogy emberi szívünk csak úgy rezonálhat Gaia saját szeretet erejével, ha készen állunk ezt a fantasztikus szeretet erőt megosztani a testet öltött világ valamennyi lényével – a környezetünkkel.

10:20-10:50 Folytatjuk az ember és a  földi társ-evolúciók közti szerződés aláírását

Először is felmegyünk a lépcsőn, magunk mögött hagyva Gaia őserejének birodalmát.

 1.  Az első emeleten belépünk egy terembe. Tudatosítsd, hogy mikrobákhoz hasonló apró fénylények milliárdjai vesznek körül. A könyvemben – Változik a Földel való táncunk- ezeket „Gaia Szikráinak„ nevezem.
 2. Érezd Gaia Szikráinak jelenlétét és hagyd, hogy tested sejtjei és mikróbái szabadon lebegjenek a levegőben. A tested zárt formáját add fel néhány pillanatra és add meg nekik a mozgás szabadságát.
 3. Az ember és Gaia Szikrái közötti szerződés leszögezi hogy mindenkor meg kell engednünk testünk sejtjeinek és mikrobáinak hogy együtt rezegjenek ezen Szikrák által a Föld terein át hordozott szeretet és fény üzenetével.
 4. Légy nyitott arra, hogy megtapasztald testednek a teremtés eszközeként való alaphangolását
 5. A következő terem az elementál lényeké. Lépj be a terembe, mintha egy szűz erdőbe lépnél.
 6. Koncentrálj a hangokra, színekre, illatokra. Milyen érzés?
 7. Az elementálokkal kötött szerződés kijelenti, hogy ők teszik lehetővé az emberi lélek földi inkarnációját az ásványok, állatok, növények közé az általuk formált tájba.
 8. Az emberi fajt képviselve kinyilatkoztatjuk, hogy felkészültünk és készen állunk az elementál lényekkel való együttműködésre hogy megvédjük és fenntartsuk a megtestesült földi paradicsomot.
 9. A következő lépésben aláírjuk a szerződést: nyújtsd ki mind a két kezed magad elé (végezd el a mozdulatot), érintsd meg és érezd az elementál lények „kezét”.
 10. A harmadik terem a tündéri teremtményeké, akiket a kelta hagyomány sidhéknek ( siíknek) hív.

A sidhék a Földi teremtés archetípusait őrzik.

 • Felejts el minden előre kitalált fogalmat, előítéletet a sidhékkel kapcsolatban, csak érezd az azonnali jelenlétüket ahogy belépsz a térbe.
 • Az ember és a sidhék közti szerződés kinyilvánitja, hogy együttműködünk velük és Gaiaval, annak érdekében, hogy úgy teremtsük meg a Földi Univerzumot hogy az anyagban megjelenő Föld integrálódik a Földi Univerzum klasztereibe. Ebben a közös törekvésben a sidhék az éteri síkról dolgoznak, felhasználva ezt a potenciált, míg az emberiség társteremtőként működik együtt a megnyilvánult szinten.
 • Írd alá a szerződést- nyújtsd ki a jobb karod és tedd a sidhe vállára, míg ő bal karját teszi a jobb válladra. Érezd az áramlást kettőtök között.

10:50-11:10 Még hiányzik a szerződés Gaiaval, a Földi Univerzum Anyjával.

 1. Képzeld el, hogy belépsz egy varázserdőbe. A fái között sétálva elérsz egy kristálytiszta vizű forráshoz. A forrásnál ott ül a Földi teremtés anyja. Ülj az ölébe.
 2. Míg ott ülsz az ölében, a szívközpontod kapcsolódik az ő szívközpontjához.
 3. Bízz a jelenlétében. Vezesd a figyelmed a te szívteredből az övén keresztül a háta mögött lévő végtelenségbe.
 4. Feküdj bele a forrás vizébe, hogy rögzítsd ezt a tapasztalatot a víz emlékezetébe, ami az összes világ minden lényét átjárja, beleértve az embert is.
 5. A tiszta vízben fekve ráébredsz, hogy Gaia szívének érintése felébresztette benned a veled és mindnyájunkkal köttetett ősi szerződése emlékét. A vízben fekve tiszta arany mintázatként érzékelheted a szerződést.
 6. Engedd, hogy az arany mintázat belépjen a testedbe és annak minden sejtje és mikrobája magába szívja ezt az információt úgy, ahogy teszik a madarak, felhők, kövek, fák, hegyek…az egész világ körülötted.
 7. Érezd magad szabadnak a múlt terhei alól és haladj át a téren olyan könnyedén mint a fény maga.

11:10 Zárás

 • Mondjunk köszönetet egymásnak és a párhuzamos világokból érkező vendégeinknek, beleértve a lemenőinket és felmenőinket.
 • Ne feledd légyszives, hogy részt vegyél és együttműködjél a csoportmunka ismétlésekor, hogy erősebbé és még tisztábbá váljon az üzenet.
 • Végezd el a gyakorlatokat szíved szerint bármikor, amikor fontosnak érzed.
Subscribe
Visszajelzés
guest
16 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Привет!
Как всегда присутствие других участников чувствовалось очень явно: нас так много, что образуются не круги, а перевёрнутые 8 – своеобразные спирали. Они, наверно, и формируют общее пространство времени, о котором пишет Марко.
При приглашении элементальных и архетипических созданиий стало веселее – увидела неожиданно смешное разнообразие форм.
В упражнении, где мы двигались к ядру Земли вначале с фиолетовым цветом я почувствовала, как будто множество мелких рыбок стали счищать с меня ороговевшую кожу. Затем что-то зазвенело внутри, как будто тяжелый колокол начал раскачиваться внутри меня. Он крутился из стороны в сторону и вокруг себя, делая из тела полость звучания.
В слое синего цвета, вбиравшем в себя отжившие паттернов поведения, я стала похожа на этажерку с полочками, на которых наводят порядок (протирают книги, снимают хлам)
В слое зеленого началась работа с мелкими деталями во мне, как будто тонкие пальцы перебирают и отбраковывают толи бусинки, толи зернышки.
В слое золотой ауры ядра Земли я погружаюсь в доверие и наслаждение- сладкое младенческое состояние, когда родители были в моем ощущении всемогущими Богами.
Всплытие: Я соединена желто- зелено- сине- фиолетовой нитью с ядром Земли. Она становится невидимой, но актуализируется при нашем желании. Она безгранична- можно двигаться свободно сколько угодно, но при необходимости почувствовать единство с Гаей, она становится живой «рукой» с двумя ладонями – одна выходит и продолжается из моего сердца, другая- в ядро Гайи.
Проживание себя душой человечества: от состояния бессилия до состояния «радостная бегу к реке» – благодарю всех, кто поддерживает проект, они дают силу.
При подписании контракта с миром первозданных сил творения – так называемых «сил драконов» – легко ощутила обратную связь: на предложение поддерживать наш человеческий позвоночник от копчика до шеи живым ( пульсирующим столбом водяного огня)  поддержат в ответ на мое задействование этой силы через слова (горловой энергоцентр) и в действия рук.
В моем виденье драгонесса беременна и сейчас ей сложно летать, но образ цветка легко формируется даже сейчас, когда пишу отзыв – очень приятное соприкосновение лбами, что-то родное и давно забытое для меня в этих вибрациях. Да, я готова разделить силу любви со всеми созданиями воплощенного мира, со всем нашим окружением- принимаю! Я готова разделить любовь со всеми.
При соприкосновении с Искрами Гайи, чувствую желание только излучать любовь миллиардами себя- ничего не просить и никому ничего не предлагать- просто излучать.
В комнате с элементалями многообразие запахов, среди них есть очень вкусные, тёплые, а размеры их (элементалей) разные. От микронов до огромных, похожих на горы. Несмотря на то что они прозрачные, я вижу их контуры и обращаюсь к ним: я готова защищать и поддерживать Рай на Земле, и мне дороги все здесь живущие. • При подписании контракта чувствую, как огромная вереница людей за мной прикасается друг к другу и передает через меня согласие подписать контракт. Такая же вереница со стороны элементалей. Наши руки ладонями соприкасаются как бы сверху, ощущается пульсация в пальцах как энергия взаимодействия и единого пространства, текущего через руки.
При взаимодействии с фейри ( «Сидхе» /«Ши»)  увидела их, похожими на летающих ангелов – они в небе, а мы на Земле творим одно общее поле Вселенной. Поток связи между нами установлен. Пусть происходит то, что во благо Гайе и Вселенной.
Заключение контракта с Гайей как с Матерью Земной вселенной проявилось фигурой –  Ромб. Правая часть заполнена, левая не проявлена. На провой стороне вверху что-то напоминающее горы, витиеватый рисунок опускается вниз. Горизонтальные зигзагообразные линии напоминают контур Земли до горизонта. Как будто корни опускаются к вершине ромба внизу. Есть границы ромба, но они равны и уходят в бесконечность. Есть фигуры внутри, но они больше напоминают зигзаги. Есть линии, но они создают формы – все перетекает друг в друга. Все проявлено справа и отсутствует слева.
Надеюсь, в следующих практиках я пойму значения ромба и его заполнения.
Благодарю всех за участие. Понимаю, что обратная связь была полезна мне для восстановления и закрепления проживаний (проходила только 1 раз, но при написании в некоторых моментах практика зазвучала по-новому)

Annika Eriksson

Hi!
This was the first meditation through Lifenet. I recorded the meditation, I thought that would be easier so I didn’t had to open my eyes all the time. But I got a lot of time over so to say between the fixed times in the meditation schedule.
When I began I sort of heard a noice like electricity clicking and saw shimmer a think or maybe imagined.
I could get a picture that the circle grow but I couldn’t see anyone.
Nauseous. Blue was resistance, I couldn’t get through. Had to pretend that I got through. And then hurry through green ( to keep up with my recordings)
In the crystalroom a got a little feeling of closeness, like to one’s children or family. Tried to explore that feeling.
I enjoyed the etheric room. Thought I saw a couple of narrow eyes.
In the Shee, fairy room when I got close to the her? I could smell sent of lilac.

Since It was my first time I wouldn’t mind any comments.
And thanks for a great meditation 🧘‍♀️ 🥰
Regards Annika

Ying

Thank you Lars! Hopefully see you and our LifeNet group at the upcoming Israel-Palestine workshop!

Lars Petersson

Always enjoy reading your comments. Always rich, colourful, like a fairytale.

Uschi Sauer

During the exercise I let myself be musically accompanied and supported in the first part by the „primal tones I“ Earth tone and Sun tone – and in the 2nd part of the meditation by the „primal tones III“ tones of “Manifestation” Saturn & Mercury and “Transformation” tones of Neptune & Uranus. These are overtone-rich (spherical) sounds of monochords attuned to the corresponding (octave) tone according to the planet.
 
Tuning of the Group (Urtöne I. – Earth tone)
It is a very joyful gathering of the web of life.
I hear Tibetan horns echoing in the mountains and sound along with them. There are especially many indigenous people in the ranks – I see many of those we once locked up and exhibited in the zoo….
The elemental beings are also countless and soooo different….
 
Become Free from Patterns and Forces Useless for the Future
The violet colour penetrates everything, the light is partly like a laser and can also become painful, but the cleansing power is enormous! I become lighter!
The blue colour connects with every cell of my body and expands it. I become lighter and lighter and can rise upwards like a balloon.
The green light fills everything up again – it is fullness! I am filled with heart warmth, love, beauty, fertility…. I continue to radiate my love / fullness into my surroundings.

(Primordial Tones I. Change to Sun Tone)

In the golden aura of the earth centre all cells are flooded with pure gold. The gold first settles heavily in and around each cell, then it contracts and a small golden core remains as the nucleus of the cell and gold dust weaves itself into the membranes of the cells and microbes. It happens in a similar way in my body. The gold contracts as a sphere in my heart space while the gold dust weaves one of my outer (spherical) shells. I can turn myself inside out, I can also turn the inside out and back again. 
In this way, I myself have become a small independent universe with many small cellular universes. The following comes to mind: “Inside as outside” and “I am the beginning and the end”.

Supporting the Soul Essence of Humanity
I experience myself at the same time as the people to be healed as well as part of the web of life that is stretched around the whole earth like a great grid and guides people into the temple via a lemniscate from the heart. But people do not always enter the temple voluntarily; some people simply have the golden centre of the temple put over them.
Standing in the middle of the round temple I am very moved by the violence and I hear the part: “Fall on your knees – Oh, hear the angel voices” from the song “Holy Night” by Celine Dion.
It remains hidden to me how the healing of all humanity takes place. Behind the blue mist there is welcome, joy, forgiveness, peace and love. There we are part of humanity and the earth – there is no separation any more.

We Renew our Contract with the Evolutions of the Earth

(Primordial Tones III Saturn & Mercury).

I feel the male dragon behind me with gigantic, incomprehensible power (which can also be very destructive). I start to sound on “OAhhUhhhmmmmm”, I get hot, my hands start to dance and remain in a receiving gesture.
The female dragon is soft, watery like aerosols. Forehead to forehead she penetrates me from head to toe. I see several colours first all possible shades of blue, then pink-red and green -orange/gold. My heart and abdomen feel expanded. I flow out: everything I come into contact with becomes part of this wonderful stream of light and love…..
 
We Sign more Contracts
In the presence of the “Gaia Sparks”, which I feel like an all-round light shower, I can expand my body at will, dissolve it into its surroundings, contract all the elements again and put them together. Our bodies envelop the perfect interplay of all kinds of microbes, microbes transformed into body cells, arranged in different clusters (organs) and, among other things, various messenger substances (proteins, minerals, etc.), all of which are interconnected and in material as well as energetic exchange with each other. A marvel!
Space of the Elemental Beings
I am moved by the true fireworks of sounds, colours, smells and tastes. Eternal joy, pleasure, eroticism. Hope for heart opening, common healing and the reconciliation of all beings.
 I experience the fairy beings “Sidhe” in a distant way, but I can perceive their peaceful and loving atmosphere.
Contract with Gaia

(Primordial tones III. tone of Neptune and Uranus)

 The water is turquoise and mystical. Sitting in the water on Gaia’s lap feels like “coming home”. My elemental is born here! and in its element, like swimming in the river, like smelling the lilac….
As the “contract gold” permeates us my elemental and the rest of my self are indistinguishable. There is eternal joy and bliss!
The heart gold is encoded like DNA and is emitted by the movement in the form of a lemniscate in all directions and distributed everywhere by the water. I sound to it Yeyehhiiyehhiiyehhii…. .. This gold-coded information can also be infiltrated into all cells of human beings. A pandemic of heart opening and love is breaking out among humanity!
 
Infinite thanks to Marco and the web of life for another great workshop that gives me and many of us such wonderful experiences.

Cecile mehringer

Liebe Familie,
Ich schreibe einen kurzen Nachbeitrag für den Mittwoch 19 Mai. Das Erleben war mehr innen, Ich sah keine innere Bilder, hörte ab und zu, aber das Erleben und Spüren, im eigene Körper mit den Energie war kräftig, ja, sehr stark, ein Moment wußte ich nicht ob ich es zu Ende machen kann.
Bei der Einstimmung ist eine große Wasser Fontaine, Wassersäule? in unsere Mitte präsent und vieles Wasser so wie Bächlein zwischen uns.
Die Shide sagten mir, “es ist heute nicht einfach für Dich zu sehen aber du spürst uns. Wir sehen dich”. Die kurze Botschaft von Mutter Erde war ” Ich bin in Dir , spüre, es ist eine große Übung im Körper zu spüren”.
Danach fühlte ich mich so rund , wollte kaum Gespräch mehr…da ich in spüren mehr war.
der Tag am 19 Mai war heftig vom Wetterung her, Kräftige Wasser-Dusche vom Himmel.
Liebevoll, Cecile

Telepathische Werkstatt vom 15. und 19. Mai 2021 “Neue Beziehungen zwischen der menschlichen Kultur und Gaias Wesen herstellen”:
Sich kopfüber dem Zentrum der Erde nähern hat mich wieder einmal über die Kreativität von Marko und Team staunen lassen…
Es war zunächst ein mich Hineinfinden, durch die Schichten der violetten, blauen und grünen Farben, immer langsamer werdend, hindurchzuarbeiten. Dabei wurde mir bewusst, wie Prägungen in der Geistsubstanz, im Hals und Herz befreit wurden. In die goldene Schicht vorzudringen war eine Wohltat, in der ich verweilen wollte. Das Auftauchen war leicht.
Der erste Schritt der nächsten Übung bereitete Schwierigkeiten, da mein Körper nicht ausgelaugt war. Im Tempel des elementaren Herzens der Erde zu sein, gab mir jedoch das Gefühl, für die menschliche Familie zu stehen und den Heilungsprozess zuzulassen. Die Umwandlung in einen magischen Hain und sich darin zu erfreuen war eine Lust. Auch der Durchgang durch das blaue Schleierschichtentor in den kristallklaren Raum machte keine Schwierigkeiten. Ich fühle mich sehr wohl in diesem kristallklaren Raum, in dem die gesamte menschliche Familie existiert. Die starke Identifizierung mit den Formen und die daraus resultierende Trennungsidee bereitet mir eher Schwierigkeiten.
Ganz wunderbar hab ich die Erneuerung der Verträge empfunden! Es ist mir eine Ehre, in diesem heiligen Prozess mitzuwirken und den ursprünglichen kreativen Kräften, den Drachenkräften, zu versichern, daß ich durch das Wort und die die Tätigkeit meiner Hände und die Kraft meiner Liebe diese mit allen Wesen der verkörperten Welt, unserer Umwelt, zu teilen gewillt bin. Den “Gaia Sparks” gestatte ich, jede Zelle meines Körpers und den Mikroben in meinem Körper mit Licht und Liebe zu durchdringen.
Den Vertrag mit den Elementarwesen, die verkörperte Erde als ein Paradies zu beschützen und aufrecht zu erhalten, habe ich mit ausgestreckten Händen besiegelt. 
Den Vertrag mit den Sidhe habe ich zwar unterschrieben, konnte aber nicht die verschiedenen Sidhe wahrnehmen. Es war eher wie ein Fluss ätherischer Energie.
Der Vertrag mit Gaia als Mutter des irdischen Universums war der Höhepunkt für mich. Ein goldenes Herz, das nährt, alles vergibt und ewig pulsiert.
DANKE!
Christel

Nagako Cooper

Thank you, Marko and Lifenet team for this beautiful workshop.

 1. In the process of releasing old patterns and powers by moving through the layers with the colours, violet, blue and green, I felt lighter and lighter. Then the light shining from the core of the Earth penetrated me deeply. Interestingly I saw one of the brightest and the most magnificent sunset yesterday. I felt the same intensity, clarity, rejuvenating power of the light emitted from the core of the earth during the meditation.
 2. Felt real support and connection with the Lifenet community when they take me to the temple for the elemental heart of the Earth. Enjoyed inhaling the fresh air with the smell of the earth while walking through the grove. The world I entered through the blue veil was the bluebell woods which I can perceive the merging of the etheric world and the manifested world.
 3. Contract with the dragon and dragoness – Felt deep commitment to use the primeval creative power we receive from them positively for the Gaia and all the beings through my throat/words, hands/action, and heart/loving thinking.
 4. Felt real sense of freedom and joy while dancing with the “Gaia Spark”, vibrating with them and experiencing oneness with the spark filled with love and light. Sent my deep gratitude to elemental beings for allowing us humanity to exist while holding hands with them. My heart was deeply touched by feeling the energy of the Sidhe while holding each other’s shoulder, and felt deep commitment to listen and cooperate with her for the material Earth to be integrated into the cluster of the Earthly universe.
 5. Such a beautiful experience to sit on Mother Gaia’s lap and connect with her heart into infinity. Pure water penetrated my cells and microbes all over my body and the golden pattern entered through it pulsating from within. I’d like to repeat this exercise regularly to refresh and deepen the experiences.
Lea Hennessy

A truly beautiful meditation for me. At the close of the meditation I felt myself transformed in to a 3 year old child walking on a path full of innocence and joy. I welcomed this transformed part of my being in to my heart. Thank you so much.

Farah

Telepathische Werkstatt vom 15. Mai 2021
Neue Beziehungen zwischen der menschlichen Kultur und Gaias Wesen herstellen
Notizen von Farah

Wir formen unseren Kreis mit den Ahnen, und um uns herum formt sich ein Kreis aus Bäumen; über uns ein beschützender Kreis mit schwarzen Raben; aus dem Wald um uns herum kommen Bären und bilden einen weiteren Kreis. 

Die grüngoldene Sphäre umfasst nur uns und unsere Ahnen, mit der wir abheben und in der Atmosphäre der Erde schweben. Wir stürzen uns kopfüber in die Atmosphäre der Erde hinein und segeln lange durch VIOLETT – es ist schön und befreiend. 

Als die Erde in Sicht kommt, verändert sich das atmosphärische Licht zu BLAU – HIMMELBLAU – und wandelt sich langsam zu TÜRKIS – ein wässriges TÜRKIS – und schließlich GRÜN – DUNKELGRÜN – hier findet eine Reinigung statt – ich seufze tief und erleichtert auf. Diese grüne Phase hält lange an – wird langsam GOLDGRÜN und zu reinem GOLD. Ich bekomme eine goldene Haut und fühle mich ganz.

Ich tauche wieder auf – durch das GRÜN hindurch und lande im BLAUEN Wasser und schwimme eine Weile genussvoll durchs Meer, bis mich ein Sog erfasst und in einen violetten Trichter zieht, der mich wieder zum SPACE-SHIP bringt.

Ich vergegenwärtige mir die ganze Menschheit, es fühlt sich gut an, eine Leere wird gefüllt. Angst verschwindet. Unser SPACE-SHIP setzt uns ab in einem Buchenhain, ein wunderbarer Wald, verwildert; es gibt überall kleine Bäche, die wunderbare Geräusche machen, während sie durchs Unterholz fließen. In der Ferne sehe ich eine lange Linie mit flatternden blauen Tüchern – es sieht aus wie eine Kunstinstallation von Christo – wunderschön! 

Als ich sie endlich erreiche und hindurchschaue öffnet sich mir der Blick auf das Meer – eine wunderschöne blaue Weite – ich springe hinein und schwimme mit Vergnügen durch die Wellen; ich entdecke Delphine, die beginnen mit mir zu spielen.

Wieder an Land, wandere ich durch den Buchenhain und entdecke einen riesigen Kegel, der aussieht wie ein Termitenhügel. Es gibt einen Eingang und eine steile Treppe führt hinunter ins Herz der Erde. Dort gibt es eine große und hohe Höhle – wo sich tatsächlich feuerspeiende Drachen befinden. Ich spüre, wie sich ihre feurige Energie entlang meiner Wirbelsäule zu meinem Hals-Chakra hin bewegt. Plötzlich spüre ich eine kühle Energie an meinem Stirn-Chakra – der feminine Aspekt der Drachenwelt – eine Woge der Liebe durchströmt mich von dort.

Wir steigen eine Treppe höher in diesen Kegelturm hinein und kommen in einen Raum, in dem das helle Tageslicht durch die Ritzen scheint und sehe SPARKS, die wie Staub durch das glitzernde Licht schweben. Ich fühle, wie die festen Formen meines Körpers nachgeben und sich in einzelne Elemente auflösen, die mit den Sparks tanzen. Doch die Form des Körpers löst sich nicht vollständig auf, er scheint sich zu verbiegen – wird mal breiter, mal länger – bewegt sich zur Seite, nach recht, nach links, bildet eine lange Linie, verformt sich zu einer Spirale. Es kommt mir vor wie ein Vogelschwarm, der sich immer wieder zu neuen Formen zusammenfindet und doch verbunden bleibt – sich immer wieder neu verbindet und getragen wird von umgebenden Elementen und den SPARKS. Danke für diese Erfahrung!

Ich finde wieder zu meiner mir bekannten Form und wir wandern noch eine Treppe höher. Hier ist es sehr hell – ich bin wie geblendet und kann erst gar nichts sehen. Es gibt keine Fenster, das Licht kommt nicht von außen, sondern von innen. Ich nehme nach und nach Kristalle wahr, die ein helles Licht ausstrahlen – erkenne auch Farben wie das Violett der Amethyste und das Grün der Chrysoprase. Ganz langsam erkenne ich eine Gestalt – sie erscheint wie ätherisches Licht. Ich stehe ihr jetzt gegenüber und strecke meine beiden Hände gebend und gleichzeitig empfangend aus. Ich empfinde, wie mein Körper von Licht durchströmt wird, wie sich dieser Lichtkörper um mich herumlegt und hält. Ich bedanke mich.

Wir erklimmen noch ein weiteres Stockwerk, dort erscheint mir der ganze Raum wie ein großes Weizenfeld; es fühlt sich irgendwie pflanzlich an. Darüber öffnet sich die Kuppel des blauen Firmaments. Wir befinden uns tatsächlich im Freien – sind verbunden mit dem Universum. Der Wind pflügt durch das Weizenfeld und ab und zu formt sich eine Gestalt, um sich auch gleich wieder aufzulösen. Langsam formt sich eine Gestalt und steht mir gegenüber, legt ihre rechte Hand auf meine linke Schulter – ich erwidere diese Geste – spiegelbildlich. 

Hinter ihr erkenne ich plötzlich viele Gestalten, die alle aussehen wie sie – alle wirken ätherisch und flüchtig. Ohne Worte legen wir ein Gelübde ab, uns gegenseitig zu respektieren und zu unterstützen.

Wir steigen die Treppe hinunter und verlassen diesen kegelförmigen Termitenbau. Wir befinden uns wieder in diesem magischen Buchenwald. Ich gehe einen Bachlauf entlang – höre das Plätschern des Wassers, wie es über Steine fließt, sehe kleine Fische darin glitzern. Der Wasserlauf wird immer schmäler und endlich gelange ich an die sprudelnde Quelle, die aus einem Fels heraussprudelt.

Ich lehne mich mit dem Rücken an den Felsen und fühle mich wie in Gaias Schoß und genieße das Sonnenlicht, das durch das grüne Dach der Baumkronen fällt, höre die Vögel zwitschern und seltsame Laute ausstoßen, sehe schwirrende Insekten und Spinnengewebe; Füchse, Hirsche, Bären … fühle wie sich mein Herz mit Gaias Herz verbindet.

Nackt lege ich mich in das Bächlein und fühle die erfrischende Kühle des Wassers auf meinem Körper. Das Wasser nimmt mein Gefühl der Verbundenheit mit der Erde auf, ich fühle, wie sich in meinem Rücken ein goldenes Siegel formt und sein Muster auf meinen Rücken drückt. Während das Wasser um mich herum fließt und ich schaukelnd im Bachbett liege – fühle ich mich frei.

Ich ziehe mich wieder an und wandere zurück zu unsrem SPACE-SHIP. Dort treffe ich auf die anderen Mitreisenden – auch die aus der Welt der Nachkommen und Ahnen. Wir formen eine Kreis, bedanken uns für die gemeinsame Reise und heben wieder ab.

Cecile mehringer

15 Mai.
liebe Familie,
Ich danke sehr um das Erleben unserer Gemeinschaft , ein starkes Feuer brennt in unsere Mitte.
Die Begrüßung ist lebendig mit Allen, wie zum beispiel die elementaren Wesen da “kommen ” stellt sich viel Fröhlichkeit ein.
Bei den verschiedene Schichten, die Arme ausgebreitet erlebe ich es mal wie ein Mantel ausziehen…und ein Tanz im Gold. Beim zurückommen habe ich die Arme ausgebreitet , schwebe ich über das Wasser. Es kommt mir wie ein Himmelsfahrtbild vor. Ich spüre Verbundenheit mit Himmel und Erde.
Die Seelenessenz:
Die Menschheit liegt müde auf den Boden. Unsere Gemeinschaft Gesang hebt sie im Raum und trägt sie im Tempel wo sie sofort goldene Kräfte aufsaugt. Sie erhebt sich , sitzt, steht auf , wird gross. Der Bach sendet Kristall”kräfte” des Wassers die sie einatmet.Sie beugt sich , trinkt, erfrischt sich, geht durch das Tor in den Raum voller Musik, mit lauter Lichtfäden miteinander verbunden.
Die Verträge:
Das Gebäude ist ein lebendige Urwesen, heiter, sanft, wie ein Bekannter Begleiter, kann Formen annehmen. ER fragt mich “willst Du schmusen?” und kommt zu mir am meiner Nase und macht ..budu budubudu..so in etwa. Ich möchte zur den Drachen…bitte ich.
Der männliche Drache erscheint plump, “alt”. Ich bin erstaunt. “so sehe ich aus, ich bin von euch vergessen”. Das Unterzeichnen ist ein Kuß auf seiner Hand, so goldene Funken gehen durch seinen Körper , er wird Groß, so groß!
Die Drachin aus Gold berürht mich am Stirn und Leben regt sich dort. Der Vertrag ist , ich lege mein Hand auf Ihr Herz und sie legt ihr Hand auf mein Herz. Ich spreche ” ich gelobe…”
Die Sparks sind fröhlich. Ich bin auseinander, Kopf weg , Füsse weg…sie gehen in alle Öffnungen herein. Der Vertrag ist ” ich gelobe..”. Die Sparks sind begeistert, lustig und sagen ” wir haben es gehört!.”
Im elementaren Welten Raum ist vieles .Besonders sehe ich wieder ein großen Wolf…ich bin auf seiner Nase , er sagt ” ich helfe dir , Menschenkind”
Bei den Mineral ..sind wie einen schützenden Tor zum irdischen Universum durch die Christuskraft. Der Vertrag ist wie eine Ehrfurcht von alle Reiche die sich vereinigen zu Händen…so berühren wir uns. Ich danke.
Bevor es weiter geht , bin ich mit dem Raum…Ich sage Ihm , ich möchte zu Gaia. Sofort öffnet sich ein Raum der grenzlos scheint. Es kristtalisiert sich der Zauberwald, es herrscht eine heilige Stimmung. Der Raum sagt ” geht langsam”. Dort an der Quelle sitzt die Mutter Erde, Gaia. ” ich warte auf Dich” mit offenen golden Arme. Auf Ihren Schoß ist Geborgenheit und Zärtlichkeit wie eine Mutter. Mein Herz in ihr Herz, dort sehe ich zum Universum, ich höre Klängen von dem Herzen Gaia, das sind Geburtswehen . ” Ich gebäre”.
Die goldene Spüren am Rücken dehnen sich aus es wird zum Klang , mein Klang zu allen. Ich bin da , in den Armen der Mutter, sie ist glücklich ihr Kind wieder zu umarmen, ich gebe mich hin wie ein Kind. “ich habe jede Mutterwesen ein Funken meiner Mutterseins gegeben” höre ich.
wir sind Klänge alle zusammen klingen im Raum mit goldenen Spüren.
jede Work ist eine Impulse für mich die mich verändert. Diesmal ist mir ein Art kräftiges Ankommen im Herzen gegeben , und viel Kraft. Ich war den Tag wie ” aufgedreht”.
Danke in der Verbindung zu sein , mit Dir meine Familie. Cecile

Ying

Attunement: at first I felt a sense of overcrowding and not breathing well. But then the first exercise already brought the relief and marvelous experience. I felt this was a good reminder that just movement transforms my body, steps through the imagination transforms my non-physical states.

Diving into the colours was extremely revitalising experience. Each colour seemed to carry the resonance of all of Earth’s creations in those colours… with violet I became infused with violet rays, sparkling violets stones, violet flowers. With blue I felt the seas and the skies moving into my being, going through my eyes. With green the grasses, trees, jungles and moss flowed into me. I felt deeply revitalised.

The healing temple appeared as a huge space with smooth and high sand coloured walls. It felt like a place with some kind of akashic records, holding the memory of all of humanity’s practices and rituals connecting to the unseen dimensions. I laid on the temple floor with a ray of light on me, receiving healing. The forest and creek made me feel very enlivened. The bubbling of the creek was like a song running through me and the leaves and air of the forest were coming through my cells. It occurred to me perhaps this is how Sidhe beings often feel, such lightness and oneness with creation. Going through the blue door helped me feel the cosmic aspects this etheric and material fusion. Here I sensed something like Gaia has developed her new space such that only creations in connection with the heart are permitted. Those who try break into the matrix of life without the heart connection are now banished to another space which is drained of life and in a separate evolution.

In the mansion of Earth’s kingdoms, I signed the contracts by standing and facing each kingdom and connecting our hearts via blue light. The moment a spark between our hearts appeared was the moment when the contracts were signed. Some mischievous looking elves then said after the contract is signed, we must toast. We raised our globlets to the air and then took a sip of the drink… I found our drink was crystalline water with the resonance of Gaia, like the water of life. The descent through the spiral stairs was a long journey, like we were going deep into the Earth. The masculine dragon power had an intimidating presence, it blew fire into my being, through my coccyx and into my eyes. This dragon seemed to work with the aspect of my being related to will. The feminine dragon was white and blowing clouds. When our foreheads touched and the dragon power of love was awakened, a group of us then flew on the white dragons over the clouds to send this love to the present human civilisations. It seemed that this dragon could grant access to the atmosphere.

In the forest of the elementals, to my surprise I encountered some Sidhe beings. They smiled and said they are at home with the elementals. Holding my hands outstretched towards the elementals, I felt such love and gratitude. A wise old face like a wizard appeared before me and I many flowers blossomed, as though our cooperation with the elementals made their ‘work’ easier.

I ran into the lap of the Mother of the Earth like a child. I was laughing, skipping, feeling the soft Earth under my bare feet. I touched my mother’s hair. I felt such a sense of belonging and being held. Before going into the water, I was a little afraid, like scared to leave the safety of the mother’s lap. But as I went into the water, I realised the mother was still with me. I was with her like in the amniotic fluid of the womb. The process of entering the water was like maturing as a being. The water connected me to the new space of the Earth. I noticed its protective quality and its ability to hold together all the different strands of Earth’s evolutions.

What an experience today! With much gratitude to Marko, our group and all the beings who have co-created with us!

Neue Beziehungen zwischen der menschlichen Kultur und Gaias Wesen herstellen 15-5-2021
Einstimmung:
Als wir die Ahnen und Nachkommen mit in unseren Kreis nehmen, wird dieser so groß, dass er das ganze Leben umarmen kann. Mit der Einladung der elementaren und archetypischen Wesen der Erdenreiche formt sich eine Sphäre, die unserem Planeten ähnelt. Da ich bereits Teil des kugelförmigen Raums bin, versuche ich diesen mit feinen Membranen zu umgeben. Dies erzeugt jedoch einen Druck auf meinen Bauch begleitet von Übelkeit. So kehre ich zurück zum kugelförmigen Raum, der bereits existierte und der Druck verschwindet.
Befreiung von Mustern und Kräften, die keinen Nutzen haben:
Violett:Ich streife wie eine klebrige Schicht ab. Besonders an den Füßen braucht es Zeit, diese abzuziehen. Danach stellt sich ein Gefühl der Erleichterung ein.
Blau:Tauche durch dunkelblau, mittelblau bis hin zu hellblau und weiß. Meine Atmung reagiert mit Befreiung und meine spirituelle Anbindung nimmt zu.
Grün:Hier beginnt eine magnetische Kraft zu wirken, die bewirkt, dass sich mein Körper dreht und ich mit den Füßen Richtung Erdzentrum gezogen werde. Spüre diese magnetische Anziehungskraft sehr stark.
Gold:Von den Füßen aufsteigend durchströmt mich Licht und Wärme. Diese Erfahrung ist mir bekannt, da sie sich öfters spontan einstellt. Wie bei den spontanen Erfahrungen, so brauche ich auch jetzt viel Zeit um empfangen, aufnehmen und integrieren zu können. (Manchmal brauche ich Tage, um derartige Erfahrungen zu integrieren)
Seelenessenz der Menschheit unterstützen:
Die Seele der Menschheit nehme ich nicht als ausgelaugt war, stattdessen spüre ich ein großes Ungleichgewicht, das daraus resultiert, dass ein Teil der manifestierten Menschheit sich ausschließlich/ überwiegend der Spiritualität widmet und ein großer Teil der Menschheit in existenzieller Not lebt.
Noch verbunden mit dem goldenen Heilungs- und Erneuerungslicht aus der vorherigen Erfahrung bete ich im Tempel des elementaren Herzens für die Auflösung dieses Ungleichgewichts innerhalb der manifestierten Menschheitsfamilie. Mein elementares Herz geht in Resonanz und glüht. (Mag sein, dass ein Ungleichgewicht in der manifestierten Hälfte der Menschheit auch eines in der nicht manifestierten mit sich bringt?) .
Vertrag mit den Ko-Evolutionen der Erde erneuern:
Als ich meine erste Unterschrift leisten will, zieht sich mein Herz zusammen und ich weiß, dass etwas nicht stimmig ist, nicht in der Liebe ist. Als ich dies wahrnehme, löst sich ein großer Atemzug. Ich verstehe die gute Absicht und befürworte sie auch, doch anscheinend hat sich in diesen Teil der Werkstatt ein störender Fremdkörper in Form dieser Idee, dass das Zusammenleben der verschiedenen Evolutionen vertraglich zu regeln sei, eingeschlichen. So entschließe ich mich, alle Räume in Liebe aufzusuchen und in Begegnung zu gehen.
Tatsächlich sind auch im Werkstattplan für alle Räume wunderschöne Formen der Begegnung in Liebe angeboten, aus denen sich leicht die Unterzeichnung eines Vertrags eliminieren lässt und in meinem Erleben erst dadurch wirklich Erneuerung möglich wird.
Ein Dank an alle für das gemeinsame Wirken, Forschen, Erkennen und Lieben.

-While moving through the different colours, the freer and lighter I felt. The golden aura of the Earth core renewed me and my body. A feeling of happy strength spread all over my being.
-Meditating on supporting the soul essence of Humanity, several dimensions inside me, and as I understood, also in Humanity, were restored. We are home! I felt thankful.
-Almost every day I take a walk into a “piece” of forest. I stand still for a while, asking Gaia how to serve you better? Part of this question is being answered by today´s meditations. Anyhow I feel I want to keep on approaching Gaia, to understand more.
-In some of the weekly exercises I have met the Gaia sparks. They really are efficient messengers of love and light.Whenever I feel low of energy and remember, I visualize them and together with water, like a lake, they energize even more. Thank you!
-My personal elemental being inside me, was very happy when being present at the elementals´room and we renewed the contract.
-The last meditation was exceptional! Tears came into my eyes. I really became a part of the entire world. I was light.
-Thank you Marko and your helpers for giving us the possibility to take part in these wonderful meditations. Thank you all!

Diana VG

Das war eine großartige telepathische Werkstatt! Tausend Dank an Marko und das lifenet-team für die detaillierte Vorbereitung. Dadurch fühlte ich mich gut uns sicher geleitet und konnte loslassen und eintauchen in die anderen Welten.
Das Eintauchen in die Erde durch die violette Schicht war schwer, fühlte sich schroff und hart an, ich hatte Mühe voranzukommen; die blaue Schicht ging dann schon deutlich leichter, fühlte sich wässrig an; die grüne Schicht war wie ein gleiten durch einen maigrünen Wald, sehr luftig und schon durchwirkt mit goldenen Lichttupfen; das strahlenden Gold des Erdkerns durchstrahlte und erwärmte mich durch und durch, so dass ich erneuert aufsteigen konnte.
Das Gefühl der erschöpften Menschheit stellte sich schnell ein, doch als ich auf dem Altar im Tempel lag und die Regeneration spürte wurde ich aber immer wieder herausgerissen und musste mich mehrfach mit der Gruppe und der Schutzmembran verbinden. Irgendwann gelang es und ich konnte erneuert aufstehen und durch den Wald wandern, wo ich viele Tiere sah: ein Reh, viele verschiedenartige Vögel, ein Bär, Wölfe, Fuchs, Eichhörnchen und ein Hirsch, alle ganz ruhig und friedlich, hörte Wasser, ging zum Bach, spürte ein Prickeln und planschte etwas mit den Füßen im Wasser, wobei ich dessen belebende und reinigende Kraft spürte. Beim Durchgang durch das Tor trete ich ein in eine Festgesellschaft, sehe viele Bekannte, auch verstorbenen und noch ungeborene und umarme viele Menschen und Wesen; eine Fest voller Lebensfreude und Leichtigkeit, wir genießen das harmonische Beisammensein.
In der Drachenhöhle finde ich einen großen alten braunen Drachen, der kaum zu erkennen ist. Die Drachin ist weiß, zart und sehr machtvoll. Mein Herz zieht sich zusammen, ich verbinde mich mit meinem persönlichen Drachen und kann langsam freier atmen, die Drachin unterstützt mich dabei liebevoll. Mein Herz wird weit und wächst über mich hinaus. Ich unterzeichne mit meinem Namen und gelobe die Liebe in die Welt zu tragen. Sie sagt mir noch, dass das verkrampfte Gefühl nich nur aus mir selbst heraus kommt, sondern auch die Gefühle anderer sein können, die Unterstüzung brauche.
Gaia-Sparks fühlen sich genial leicht an; die Elementalwesen streicheln und liebkosen mich und bekrabbeln mich wie kleine Kinder jemanden, den sie gerne haben; mit den Sidhe tanze ich durch die ätherische Welt, ich nehme sie nur wie bläuliche Schleier wahr, hier und da erhasche ich ein paar Augen oder eine Ahnung einer Gestalt, doch der Tanz fühlt sich sehr intensiv an.
In Gaias Schoß bin ich zu Hause angekommen, ich verbinde mich mit ihr wie ein Kind mit seiner Mutter und gleite hinab in das Wasser der Quelle. Ich will dieses goldene Licht in die Welt hinaus tragen und werde gleich einen Spaziergang machen und meine Erfahrungen mit meiner Umgebung teilen.
Mögen alle Wesen frei und glücklich sein!

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x