קטגוריה: <span>Monthly Meditation</span>

קטגוריה: Monthly Meditation

סדנת LifeNet טלפתית: השינויים ממשיכים

סדנתLifeNet טלפתית:השינויים ממשיכים תרגום מיכל ואורית. אנגלית אחרי העברית. הסדנה תתקיים ביום שבת ה 30 באוקטובר 2021 בשעה9.00 בבוקר. עם חזרה ביום רביעי ה– 3 בנובמברב20:00 בערב. ניתן למצוא את תוכנית הסדנה בשפות השונות בדפי האינטרנט: https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ או https://www.lebensnetz– או https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ · אנו עובדים בתיאום עם השמש, אז התחילו בשעה …

Nuovi modi di radicamento

Laboratorio telepatico LifeNet Sabato 4 settembre mattina, alle ore 9.00; Si ripete mercoledì 8 settembre 2021, alle 20.00 di sera. Il programma del workshop è disponibile in diverse lingue su queste pagine web: www.lifenet.si/meditations o https://www.lebensnetz-geomantie.de • Lavoriamo in allineamento con il Sole, quindi inizia all’ora indicata in base all’ora …

סדנת LifeNet טלפתית: דרכים חדשות להתקרקעות/חיבור לאדמה

תרגום מיכל ואורית. הסדנה תתקיים ביום שבת ה-4 לספטמבר בשעה 9.00 בבוקר. עם חזרה ביום רביעי ה- 8 בספטמבר ב 20:00 בערב. ניתן למצוא את תוכנית הסדנה בשפות השונות בדפי האינטרנט: https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ או https://www.lebensnetz- או https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ · אנו עובדים בתיאום עם השמש, אז התחילו בשעה הרשומה- בהתאם לזמן המקומי שלכם. …

TO RECONNECT

June 20th – July 20th 2020

What this civilization is doing is a total mental structuring of the manifested world. As a consequence stiff patterns appear at the Earth’s surface that prevent free flow of life through the organism of landscapes and continents. Gaia, the creator of the Earthly universe looses contact with her creation.

REUNION

May 20th 2020 – June 20th 2020

To be able to become individual beings of freedom we had at one point in our evolution to forget collectively the sense of oneness with our soul essence and with our elemental self. This happened presumably during the transition from the matrifocal Neolithicum to the patriarchally ruled Bronze Age. Not having any more the key to contact one’s own soul (eternal self) during our incarnation and listening to its advice, human beings became more or less egocentric and hostile beings. By suppressing our relationship to the elemental matrix that we share with all other beings of Gaia, human beings became destructors of the living Earth.