קטגוריה: <span>GAIA exercises 2022</span>

קטגוריה: GAIA exercises 2022

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXX

Experience yourselves as effective  in the occurrences of the world  and deal carefully  and mindfully  with your influential power –  you light-filled Human Beings. End the war  within yourselves,  make peace with yourselves,  your divine spark,  and carry this peace  into the world. Illuminate your inner world  and the world …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXVIII

Human Beings,  unfold your Selves, and your gifts,  discover your abilities  and bestow them upon each other.  Offer them to me –  together we shall heal. (Gaia) בני אדם, הביאו לאור עוד ועוד מהעצמי שלכם, ומהמתנות שלכם, גלו את היכולות שלכם והעניקו אותם זו לזה. העניקו גם לי אותם – …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXVIII

Human beings,  remain in the confidence  offered by your unshakable bond with the spiritual realm –  based on the connection  with your essence. Grow into the connection  with your essence  and become active in your lives. Out of this your environment will expand,  if only you raise your vibration  through …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXVII

Human Beings –  Reconnect,  amongst each other, everywhere, at all times,  with that which surrounds you. Dissolve the separation –  first in yourselves,  then in the outside. (Gaia) בני אדם – התחברו מחדש, זו עם זה, בכל מקום, בכל עת, עם אשר מקיף אתכם. המיסו את ההפרדה – ראשית בתוככם, …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXV

Human Being,  in spite of all the storms  and imponderables  on the outside,  allow yourself to settle  into your inner peace. Make a conscious decision to do so. Withstand the outside  by moving into your centre,  your inside. (Gaia) בן אדם, למרות כל הסערות והאירועים הבלתי נתפסים מבחוץ, אפשר לעצמך …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXIV

לתרגול החל מיום חמישי ה 23 יוני, 2022 Human being, build your inner temple, erect and stabilise it out of your abilities and talents – and respect your body, which is your home during this life on earth. (Gaia) בן אדם, בנה את המקדש הפנימי שלך, הקם וייצב אותו מתוך …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXIII

Human being –  learn to return to calmness,  quiet your mind,  get out of all the distractions  of the outside,  into the connectedness  with your soul’s essence. Find stability within yourself,  through your inner peace,  reawaken your spiritual consciousness  and experience and live  our connectedness  in the spiritual realm. (Gaia) …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXII

Human Beings,  you can only liberate yourselves  by ever more turning to the spiritual realms,  away from the materialistically focussed thinking and living. We are awaiting you. (Gaia and her Beings) בני אדם, אתם יכולים לשחרר את עצמכם רק דרך שתיפנו יותר ויותר אל המרחבים הרוחניים, הרחק מהחשיבה והחיים המטריאליסטים. …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XXI

17.01.2022  Shadow aspects  of the past, the present, the future,  are existing!  They ARE. Human beings –  if you run away, they will grow  and prevent you  from living peace, freedom and love. Stay! and allow yourselves  to be confronted, in all consequence. (Michael) היבטיי הצל  היבטיי הצל  של העבר, …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XX

16.01.2022 (Text by Andrea) Human Being –  discover your inner peace,  feel and live it  in your earthly life,  always and wherever you are.  Let it into your surroundings  and into your existence with Gaia.  Become creative  in your own way,  to be the Peace. Christ in you. (Michael) בת אדם …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XIX

It takes courage and determination,  at this time more than ever, to maintain the contact with the creative forces  within you – Human Being. Trust in your intuition and our connectedness  and create out of it. Become active,  go your own way,  follow your impulses  arising from our interconnectedness. Nurture …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק 18

Man awakens into his creatorshipand increasingly vibrates to the common universal sound of Earth and Cosmos. (Jophiel) האדם מתעורר לתוך יכולת היצירה שלו והדהודו עם הצליל האוניברסלי המשותף של האדמה והקוסמוס, מתעצם (יופיאל) תרגיל דמיינו שבידכם סרט ארוך הצבוע בכל צבעי הספקטרום. בחרו צבע שמתאים לכם ברגע זה. עכשיו דמיינו שכל …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XVII

Human Beings,  allow yourselves to feel joy  and the desire for life once more. Go within to achieve this  and liberate yourselves first. Seek out the core of your being  deep within  and allow your true selves  to blossom. (Michael) בני אדם, הרשו לעצמכם להרגיש שמחה ושוב את התשוקה לחיים. …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XVI

Your step, every step,  is your choice. This time, any time, requires from each individual the courage to accept  the gift of life, the own life, in a self-recognising manner and to bring it into fulfilment, to serve it. Serve your life! Christ in you.  (Michael) הצעד שלך, כל צעד, …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XV

Human Beings –  continue to trust your intuition,  do not deny it to yourselves. Walk hand in hand with it  through all your lives’ difficulties, currently presenting themselves to you. Trust in yourselves  and also around you. Find new ways to trust  beyond the old ones. Create new spaces of …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XIII

Human Being,  allow yourself to shine once again.  Connect with me,  my elemental spaces,  re-acknowledge me and allow me to shine through you. Let us nourish each other once more  and revive our connection  ever anew. Here in these realms,  am I able  to awaken  your inspiration. Accept it and …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XIII

Each human life,  in its unique existence,  contains the entire preciousness  of heaven and earth.  Become aware of this again,  Human Beings. Awaken and live and love your life. (Gaia) חיי כל אדם, בקיומם הייחודי, מכילים את יקר השמים והארץ. היו שוב מודעים לכך, בני אדם. התעוררו, מלאי חיים, ואהבו …

תרגיל שבועי לחיבור עם גאיה – חלק XII

עורה בן האדם, התחבר שוב לאני הפנימי שלך והכר בטבעך האמיתי. הסחות הדעת מבחוץ – נמצאות בכל מקום. ואתה – הפנה במודע את מבטך פנימה, והענק מתנה זו לעצמך ולי. (גאיה) תרגיל שבועי – מרקו 1. דמיין עצמך כילד קטן הצועד בשמחה בשביל המוביל אותך בנוף נפלא. 2. פתאום אתה …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק 11

Human Being,  recognise yourself from your centre,  return home to the place of your essence,  reconnect with it  and live a new in harmony with yourself  and thus, with me. (Gaia) בן אדם, דע את עצמך מהמרכז שלך, חזור הביתה למקום בו שוכנת המהות שלך, התחבר אליה מחדש ותחיה בהרמוניה …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק 10

Human Beings –  in the midst of changing times  it takes courage and confidence  to stand in the place  you have been put  right now. (Michael) בני אדם – בסערת הזמנים המשתנים נדרש אומץ וביטחון עצמי כדי לעמוד במקום שהושמתם בו, עכשיו. (מיכאל) 1. כבני אדם אנחנו מרגישים אבודים בזמנים …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק 7

לתרגול החל מיום חמישי, ה 10  במרץ Human Beings –  reach out to each other  in a symbolic sense. Support each other where you can,  don’t allow any, any, division. Go courageously towards each other,  time and again,  forgive one another and thus, avert being used. Purify your heart,  your …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק 7

לתרגול החל מיום חמישי, ה 4 במרץ  New things arise in the change of times –  experience the change of soul  during these times, Human Beings. This period allows us  to meet each other  more consciously than ever,  in a new space. A space that has never been.  Get ready …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק 7

לתרגול החל מיום חמישי, ה 24 בפברואר The light of the heart  will illuminate  the power of the darkness  and connect us again  in peaceful togetherness. Shed the fear  of one another,  you light-filled human beings. (Michael) אור הלב יאיר את כוחו של החושך ויחבר אותנו שוב באחווה שלווה. השילו …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק 6

 17 לתרגול החל מיום חמישי, ה 17 בפברואר Human Beings – you are challenged more than ever to keep and maintain your connection to the spiritual realms, beyond being vaccinated or unvaccinated. (Gaia) – בני אדם השמירה והטיפוח של החיבור שלכם למרחבים הרוחניים ,מאותגר יותר מאי פעם .הרבה מעבר להיותכם …

תרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלקV

לתרגול החל מיום חמישי, ה 10 בפברואר  Human Being –it is your individualitythat you meetin your connection with me.Accept it,embody itand give it to me and to the world.(Gaia) בת אדם –זו האינדיבידואליות שלךשאת פוגשתבקשר שלך איתי.קבלי זאת,חושי זאת בתוכךוהעניקי אותה לי ולעולם.(גאיה) (It is of inestimable value in the …

IIIתרגילים שבועיים ל חיבור עם גאיה- חלק

You alone determine your path –  human being. Become aware  of your decision-making possibilities  and your competences,  despite the limitations that also exist  within you  and around you. Go your earthly steps in peace –  my gratitude will be yours. (Gaia) אתה לבד קובע את דרכך בן אדם היה מודע …

תרגילים שבועיים לחיבור עם גאיה- חלק I

לתרגול החלמיום חמישי,ה 13 בינואר 04.10.2021 (Text by Andrea) Human beings – dare to look behind your heart of stone. Experience the freedom that lies in this redemption. Discover yourselves behind it, your being and me, my being, in you. (Gaia) בני אדם – העיזו להסתכל מאחורי לב האבן שלכם. …