Telepatický seminář LifeNetu NOVÉ ZPŮSOBY UZEMNĚNÍ

Telepatický seminář LifeNetu NOVÉ ZPŮSOBY UZEMNĚNÍ

Sobota 4. září, ráno od 9h, opakujeme ve středu 8. září, večer od 20h.

Program semináře najdete v různých jazycích na webech https://www.lifenet.si/category/telepathic-workshops/ nebo https://www.lebensnetz-geomantie.de.

 • Pracujeme zarovnáni se Sluncem, začínáme tedy v danou hodinu místního času.
 • Pokud potřebujete, přečtěte si Průvodce telepatickými semináři, který je zveřejněn na obou výše uvedených webových stránkách.
 •    Předem si seminář prostudujte, mějte jej vytištěný u sebe nebo připravený v počítači či telefonu, abyste mohli následovat pokyny.

Protože každý máme jiný rytmus duchovní práce, nemají jednotlivá cvičení přesný časový rámec. Cvičením věnujte tolik času, kolik potřebujete a pamatujte, že naše společná práce zůstává neustále sladěna.

9.00  Naladění skupiny

 1. Uvědomte si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Vysuňte své  jemné anténky a prociťte přítomnost členů skupiny.
 2. Vytvoříme kruh a pozveme předky i potomky lidské rasy, aby se k němu připojili. Zvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v jednom kruhu.
 3. Nyní pozveme elementární a archetypální bytosti zemských království, aby se k nám přidaly. Přizveme také bytosti andělské sítě. Uvědomte si, jaké to je, když stojí s námi v jednom kruhu.
 4. Abychom se sladili na stejnou časovou úroveň, představme si spirálu vycházející ze Země, která nás zvedá na tu časovou úroveň, která nás propojuje. Pokud budete  během semináře nějak rušeni, vraťte se do tohoto chráněného prostoru a pokračujte odtud.

Nyní vytvoříme pro telepatický seminář prostor, který nás propojí.

Začneme v bodu uprostřed břicha. Ve své představě jděte horizontálně dozadu, až dosáhnete říše nekonečna – pak se vraťte do středu svého břicha.

Nyní jděte ze středu svého hrdla horizontálně dopředu, až dosáhnete říše nekonečna – pak se vraťte do středu svého hrdla.

Dále kráčejte ze středu břišního prostoru horizontálně dopředu, až dosáhnete říše nekonečna – pak se vraťte do středu břicha.

Nyní z centra hrdla jděte horizontálně dozadu až dosáhnete říše nekonečna – pak se vraťte do centra svého hrdla.

Prociťte sféru božské kvality, která se kolem nás vytvořila a dokonale nás chrání před cizími vlivy.

1. ČÁST:  Učíme se uzemňovat od zvířat

V těchto časech intenzívních změn by naše uzemnění nemělo být tak statické. Nyní potřebujeme být více flexibilní. Můžeme se učit od zvířat, jak být uzemněni tím, že jsme ve stálém spojení se sítí života. K tomuto účelu použijeme cvičení Gaia Touch.

 1. Sedněte si a pozvěte do svého klína zvíře pomocí následujících gest rukou.
 2. Prsty jedné ruky třou váš horní okraj ucha, jako by to byla špička ucha zvířete.
 3. Současně ukazováčkem druhé ruky kroužíte na špičce nosu (jako by to byl čenich zvířete).
 4. Potom zvíře, které máte ve své představě na klíně, obejměte a pokuste se procítit jeho přítomnost.
 5. Věnujte čas prožití přítomnosti zvířete v sobě. Pozorujte, jak se mění fyzické vlastnosti vašeho těla, kvalita chodidel (tlapek) a zejména způsob, jakým jste nyní propojeni se sítí života.
 6. Poté vstaňte, rozpusťte představu zvířete a integrujte zkušenosti do svého těla a vědomí.

2. ČÁST:  Uzemnění na archetypálních úrovních

Abychom mohli projít extrémními výzvami, které přicházejí, potřebujeme být zakořeněni na hluboké úrovni prapůvodní lidské bytosti (vztahující se k paleolitu, cca před 30.000 léty). Tehdy jsme žili v jeskyních, zvířata nás učila, jak se vtělit do materiálních podmínek, aniž bychom ztratili spojení se svým duchovním původem – vzpomeňte si na nádherné jeskynní malby ve Španělsku a ve Francii nebo hudební nástroje ze zvířecích kostí, nalezené v jeskyních ve Slovinsku.

 1. Sedneme si. Vstup do prapůvodní lidské bytosti najdeme v jeskyni našeho břicha – na její zadní straně před páteří.
 2. Představte si, že tady stojíte přede dveřmi, které vedou do prostoru za zády. Zmenšete se do velikosti palce a požádejte o klíč.
 3. Pak projděte dveřmi. Po překročení prahu svlékněte všechno oblečení. Stůjte nazí, jako dvanáctiletá dívka či chlapec. (Oblečení představuje všechny vrstvy, které jsme shromáždili životem v různých kulturách, počínaje věkem neolitu).
 4. Pak se vydejte dopředu k fantastickým jeskyním, které se před vámi otevírají. Pomalu kráčíte dopředu a stále jste nahou dívkou či chlapcem. Pozorujte a prociťte kvalitu prostorů, kterými jste prošli.
 5. Poté se postavte a buďte opět dospělá -/ý, integrujte své zkušenosti do těla a vědomí. Ujistěte se, že tyto informace se dostanou ke všem částem vašeho těla, všem buňkám a mikroorganizmům, včetně rodiny virů.

3. ČÁST:  Vyčištění cesty k původní vtělené lidské bytosti

Pokud jste měli problém vstoupit do systému jeskyní za vašimi zády, je to proto, že tato stezka se stala tabu poté, co jsme vstoupili do věku monoteistických kultur. Abychom byli znovu uzemněni v Gai, potřebujeme proměnit hierarchické vzorce, které prostupují našimi kulturami – příkladem je i Strom Života, který začíná božským soustředěním nahoře, a pak sestupuje klikatými cestami dolů na Zemi; v józe sloupec vertikálních čaker. Takové vzorce potřebujeme odstranit z naší paměti zadní části těla. Tyto extrémně odolné vzorce se dobře uvolňují prací ve dvojicích.

Vyberte si partnera pro toto cvičení, někoho, komu důvěřujete. Partnera je dobré předem požádat o souhlas.

 1. Představte si, že s partnerem sedíte zády k sobě a navzájem se nedotýkáte. Pozorujte, jak se mezi vašimi zády buduje silné energetické pole.
 2. Pak požádejte anděla, třeba cherubína, aby sestoupil a odstranil z prostoru vašich zad vzorce, které vám brání se propojit s vaším původem vtělené lidské bytosti. Oba partneři by toto měli udělat samostatně.
 3. Požádejte andělskou bytost, aby tyto vzorce předala nanebevzatým mistrům, kteří je vytvořili v době, kdy byly pro evoluci člověka přínosem.
 4. Tyto vzorce by jejich tvůrcům měly být vráceny s úctou a vděčností. Tehdy byly potřebné; avšak nyní ve věku velké transformace překáží člověku na jeho stezce, aby se stal plně integrovanou lidskou bytostí.
 5. Poděkujte andělům za pomoc a partnerce či partnerovi za asistenci a podporu.
 6. Nyní, pokud potřebujete, můžete 2. část opakovat, cesta už je průchozí.

Potřebujete-li, udělejte si kdykoliv krátkou přestávku !

4. ČÁST:  Znovu_propojení vašich tvůrčích schopností s jejich zdrojem

Jak již bylo řečeno výše, v době paleolitu byly objeveny zdroje, odkud bylo možné rozvíjet tvůrčí potenciál lidské bytosti. Nyní je čas obnovit jejich tok do světa, aby byl znovu poháněn jejich prvotní silou.

 1. Představte si, že ve svém břiše opět stojíte před dveřmi, které vedou do prostoru za vašimi zády. Zmenšete se do velikosti palce a požádejte o klíč.
 2. Pak znovu projděte dveřmi a po překročení prahu svlékněte oděv. Stůjte nazí jako dvanáctiletá dívka nebo chlapec.
 3. Pokračujte k jeskyním, které jsou před vámi otevřené. Pozorujte a prociťte kvality prostorů, kterými procházíte.
 4. Nakonec dojdete do rozlehlého prostoru s točitým schodištěm, které vede nahoru. Pokračujte po schodišti, až vystoupíte na úroveň hrdla. (Hrdlo je zdroj tvůrčích impulzů.)
 5. Nyní jděte dopředu ke dveřím, které vedou do prostoru hrdla. Jak kráčíte vpřed, stáváte se dospělým člověkem.
 6. Když stojíte před dveřmi k vašemu hrdlu, požádejte o klíč. Překročte práh a vstupte. Nyní opět hledíte na dimenzi projeveného světa.
 7. Jak se pohybujete dopředu do vtěleného světa, prociťujte tvůrčí příležitosti, které pro vás připravili duchovní rodiče ve spolupráci s Gaiou a jejími elementárními bytostmi. Vyjádřete tyto pocity tak, aby tyto informace obdržely všechny aspekty a dimenze vašeho bytí.

Závěr

 1. Poděkujeme sobě navzájem, i hostům z paralelních světů, včetně našich předků a potomků.
 2. Prosím zúčastněte se a opět spolupracujte při opakování semináře, abychom jeho poselství posílili a projasnili.
 3. Používejte jednotlivá cvičení ze semináře, kdykoliv pocítíte, že jsou užitečná pro vás nebo lidstvo.
 4. Sdílejte své zkušenosti se skupinou na webu http://www.lifenet.si.

Návrh pro rychlé uzemnění

 1. Ve stoje nebo v sedě si představte, že Země se pod vašima nohama zvedá do úrovně kotníků tak, že kotníky jsou přikryty bohatou půdou.
 2. Chvíli si tento obraz podržte, aby vaše buňky a mikroorganizmy včetně virů, získaly informaci, že jste spojeni se zdroji života.
 3. Pak nechejte Zemi klesnout zpět na obvyklou úroveň pod vašimi chodidly.
Subscribe
Upozornit na
guest
17 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Renate

Danke, lieber Marko und liebe „alle“ für die workshops!  
Sie sind zu einem wesentlichen Teil meines Lebens geworden und helfen mir sehr, in diesen Zeiten weiterzukommen. Auch das Bild vom Bypass hilft mir weiterhin sehr (Die Geburt des erneuerten Menschen beschützen).
Lernen von den Tieren:
Ich habe einen Esel auf dem Schoß. Er ist einfach da, ganz in Einklang, vollkommen absichtslos.Er geht gar nicht mehr weg, er bleibt an meiner Seite in Verbundenheit : ein immerwährendes Angebot, das mein Herz berührt.
Die Höhlen:
Dies ist meine Heimat, endlich. Aus diesem Bauchraum kommen wir.
Als Kind hatte ich immer parallel schwingend das tiefe Gefühl:“ Hier stimmt etwas nicht!“ Es fehlten mir Rituale, Feuerkreise und Verbundenheit, aber ich konnte das noch nicht einordnen. Ich hatte einfach nur das tiefe kindliche Gefühl, dass in unserer Entwicklung etwas „falsch“ gelaufen war und hatte stets leise und unterschwellig das Bedürfnis an den Punkt der falschen Abspaltung zurückkehren zu wollen, um von dort aus den Weg noch einmal zu gehen, es besser machen zu wollen. Aber wo war dieser Punkt? Bei dieser Übung habe ich nun deutlich das Gefühl:
hier ist dieser Punkt!
Bis hierher müssen wir zurückkehren, um weitergehen zu können. Nun bin ich an dem Punkt, an den ich immer zurückkehren wollte!
Ich erlebe die Höhlen mit allen Sinnen und allen Zellen, ich rieche, spüre sie, atme sie ein, bin geborgen. Bin tief geerdet und in meiner ursprünglichen Kraft. Ich bin unmittelbar verbunden mit Gaia, gestärkt und klar. Ich bin tief in mir zu Hause.
Und ich kann immer zurückkehren, wenn ich mich verloren haben sollte.
Zurückgekehrt in unseren Kreis spüre ich unsere Verbundenheit in Liebe und bin von Herzen dankbar. Danke, Ihr Lieben!

Johannes Waldbauer

Einstimmung: am 04.09. haben wir Gäste und ich verspäte mich. Ich erlebe ähnliche Irritationen in den letzten Tagen in denen mich von persönlichen innerlichen Vorhaben ablenken lasse. Bei der Wiederholung genieße ich ein neues Miteinander mit mehr Raum-Zeit-Freiheit, still, liebevoll, beherzt und mehrdimensional. Das Erschaffen des Telepathischen Werkstattraum der uns verbindet wirkt kräftigend und präsent. Erdung von den Tieren lernen: ich lade einen Koalabären auf meinen Schoß ein. Es ist wunderbar in seine stille und langsame Welt einzutauchen. Sanft und mit sicherem Halt klettere ich in einem Baum, zu dem ich eine innige Verbindung spüre. Er ist Wohnraum und Schlafplatz, schenkt Nahrung, Schatten, Blätterrauschen, Geborgenheit und Vertrauen. Meine Füße funktionieren feinfühlig und kräftig wie Hände. In der Wiederholung zeigt sich ein Rabe mit seinem schwarzen Gefieder und geheimnisvollen, freundlichen Augen. Er weilt eine Zeit lang auf meinen Händen und ladet mich dann auf einen Rundflug ein. Nur 10-20 Meter über dem Boden eröffnet sich eine völlig andere Erlebnisqualität: es ist wie ein zeitloser und heilsamer Abstand zum Treiben in den Straßen und zu der Betriebsamkeit rund um die täglichen Erledigungen. Auch darf ich ein Schwarmgefühl erleben. Erdung auf den archetypischen Ebenen: um nackt als 12-jähriges Kind zu gehen brauche ich Mut. Aber dann vermittelt es eine unschuldige Sinnlichkeit und Präsenz. Ich denke an das Buch von Sabine Lichtenfels über einen Steinkreis in Portugal und Die Reise zu den Ursprüngen der sinnlichen Erfüllung. Beim Wandern durch die stille Schönheit verschiedener Höhlenräume ist es, als ob jeder Raum einen sanften Ton erzeugt. Diese Töne sind zu tiefst angenehm und harmonieren miteinander. Sie verwandeln sich rhythmisch zu Farben und dann wieder zu Tönen. In der letzten Nacht habe ich von einem Raum voller schön gearbeiteter Digeridoos geträumt. Dabei waren auch Töne zu hören ohne dass ich jemand erkennen konnte der eines der Instrumente gespielt hätte. Den Weg frei machen zu den Ursprüngen des verkörperten Menschen: es ist ein Geschenk Anja als Partnerin zu haben. Das zurückgeben der entfremdeten Muster fühlt sich befreiend und feierlich an. Beim Verbinden der kreativen Fähigkeiten mit der Quelle erinnere ich mich an einen Kornkreis, der im Frühjahr 2020 erschienen ist und eine ähnliche Form hatte, wie die Höhlen, die ich hier durchwandere. Beim Betreten des Kehlkopfes von hinten kommt es zu einem Fließen von Formen, Farben, Klängen, Bewegungen und Rhythmen. Diese finden sich als Wind, Blätterrauschen, Wasserläufe, Pflanzen und Minerale in der berührbaren Welt wieder.
Herzensdank an alle Teilnehmer und für die Vorbereitung

Andreas

Liebe Tiere,
entschuldigt meine Vergesslichkeit, natürlich bin ich dem kleinen Marder sehr dankbar und hab es sehr genossen für einen Moment ganz eins mit Ihm zu sein.
Danke Liebe Tiere

Andreas

Hallo Ihr Lieben,

diesmal habe ich erst heute zur zweiten Session geschafft teilzunehmen, hier zum Teilen für Euch meine Erfahrung:
Die Übung zur Schaffung des gemeinsamen Raums fiel mir sehr leicht, nur musste ich bei der Vorstellung ich sei in meiner Bauchhöhle genau darauf achten mir dies nicht nur vorzustellen, sondern wirklich dort zu sein, dann allerdings dehnte sich der Raum sehr fliessend in die Unendlichkeit vor und dann hinter uns aus. Lediglich als ich aus der Bauchhöhle nach vorne schritt spürte ich Hindernisse, die sich aber in einem entladenen Schütteln auflösten.
Die Reise durch die Höhlen in unserem Rückenraum fiel mir geradezu zu; sofort wurde ich klein wie ein Schlüsselloch und schon öffnete sich das Tor, ich genoss es sehr mich aller Kleider zu entledigen und schritt in eine Höhle, es entstand das Bild von Lehm und ich begann mich damit zu bemahlen, schliesslich war ich so voller Lehm, dass ich aus dem Höhlensee etwas Wasser nehmen wollte damit ich etwas davon abwusch und so wieder Konturen in diesen Lehmbildern entstanden. Das brachte mich dazu etwas von dem Wasser zu trinken, eine sehr wohltuende Erfahrung. Dann weiter schreitend kam ich in einen Raum wo ich wie "mit Schwertern" Lichtfunken austeilte und empfing, alles sehr schnell, doch nach einer Weile wurde dieses austeilen langsamer, fliessender und schliesslich war ich Teil einer runden vielfarbigen Lichtkugel. Dann gelangte ich in einen Gang der von unten leuchtete und Hitze ausstrahlte, es waren wie leuchtende heisse Adern am Boden, ich liess mich dazu verführen, in meiner Vorstellung darin einzutauchen bis ich die wärmende heisse innere "Sonne" der Erde von innen heraus erlebte. Als nächstes kam ich in einen Raum, ich spürte erst etwas wie Haare, dann nahm ich die Präsenz unsere prähistorischen Vorfahren war, ich trat in Ihre Wohnhöhle ein, die Haare waren gemütliche Felle, ich wurde willkommen geheissen und man bat mir etwas zum Essen an, ich genoss dieses kraftvolle Mahl sehr und fühlte mich , ähnlich wie bei dem Wasser in der anderen Höhle, sehr von innen heraus gestärkt. Schlieeslich ruhte ich mich gemeinsam mit meinen Vorfahren aus, jemand begann meine Haut mit etwas öligen Zu massieren was diese Erfahrung gestärkt zu werden sehr wohltuend abrundete. So fiel ich in eine Art Schlaf und erinnerte mich an Jagdszenen, die Weite der Landschaft und getanzten Rituale mit den Anderen.
Umso überraschter war ich von dem einleitenden Text der nächsten Übung, werter Marko, hierarchische Muster, OK , aber vom Baum des Lebens als Symbol (leider werden Symbole oft vereinfacht wiedergegeben) wie auch vom Yoga sich zu trennen … ich empfand diese in meinem Verständnis nicht als hierarchisch in Ihrer Essenz (sicherlich gab es aber Missbrauch). Nichtdestotrotz bat ich eine vorgestellte Partnerin (sie tauchte sofort auf, als ich , da ich in dem Moment allein war mich fragte wen ich fragen könnte) diese Übung zu teilen, sofort bildete sich ein starkes wohltuendes Kraftfeld zwischen unseren Rücken. Doch ich wusste nicht (siehe meine Bedenken oben) wovon ich mich trennen sollte, die einleitenden Worte, werter Marko, liessen mich eher zu viel im Kopf abdriftend zurück, so vertiefte ich mich in mein Körpergefühl und nahm eine Verletzung war, ich bat um die Hilfe der Engel und so zogen Sie einen Stab aus meiner rechten Lende, diesen gaben wir dann den Hohen Damen und Herren zur Umwandlung.
So trat ich wiederum in die Höhlenwelten unseres geteilten Rückenraums ein, diesmal wurde es sofort stockfinster, ich orientierte mich erst an den Geräuschen tropfenden Wassers, dann langsam nahm ich ein leichtes Glitzern war, meine Augen gewöhnten sich an diese neue sehr subtile Licht und schliesslich befand ich mich in einem hohen Raum und genoss das subtile innere Leuchten der Erde selbst, das wohl gleichbedeutend mit meinen eigenen inneren Zelllicht ist. Ich fand einen aufwäerts strebenden Gang und erreichte einen Bereich mit Wasser, es floss und gab auch Klänge von sich (erinnert mich an die Wasserlinse), ein Stückchen weiter oben leuchtete das Gestein von Innen wie pulsierend, sehr herzvoll diese Kammer. Schliesslich gelang ich in einen Raum der mit meiner Kehle in Verbindung stand, ich entdeckte eine Steinerne Orgel und brachte Sie zum Klingen, zusammen mit einer steinernen Membran die ich darüberstreichend zum Singen brachte. Je mehr Musik erklang desto mehr begann sich der Raum zu unserer Welt hin zu öffnen und schliesslich schritten (wir) in unsere Welt.
Danke Euch allen für diese Erfahrung.

Anja Kraft

Teil 1: Ich lade eine Katze ein auf meinen Schoß. Die Gegenwart der Katze in mir macht mich wacher. Mein Körper wird beweglicher und fühlt sich auch leichter an. Das sind sehr angenehme Empfindungen.
Teil 2: Als kleines nacktes Mädchen komme ich erst in eine leere Höhle, die mit wunderbarem silbrig, weißem Mondlicht beleuchtet ist. Der Aufenthalt ist leider nur sehr kurz. Eine weitere leere Höhle ist mit weiß, goldenem Sonnenlicht beleuchtet. Es ist dort eine angenehme Wärme, die sich gleichzeitig angenehm kühl anfühlt. Ich fühle mich sehr wohl und geborgen. Etwas in mir weitet sich aus. Eine weitere Höhle ist einfach nur dunkel. In dieser Schwärze verliere ich mich in allen möglichen Gedanken, aufeinanderfolgende Situationen, Begegnungen, Verstandesverirrungen und Verwirrungen. Nach einer gefühlt sehr langen unangenehmen Zeit weiß ich aber nichts Klares mehr und kehre zurück.
Teil 3: Ein starkes Feld baut sich sofort zwischen unseren Rücken auf und es wird ganz warm. Bei mir taucht das Muster auf, das Frauen bisher weniger wert waren wie Männer. Ich sehe wie ich mich so oft klein gemacht habe und manchmal noch mache, einen Schritt zurück gehe in Anwesenheit von Männern. Mein Sein weiter unten ansetze und leise werde. So bitte ich die Cherubin diese von meinem Rückenraum zu entfernen, weil ich sie nicht mehr benötige.
Teil 4: Wieder als kleines nacktes Mädchen fühle ich mich sehr verletzlich nackt und alleine. Zügig schreite ich wieder durch die drei Höhlen von meinem ersten Teil der Übungen. In der dunklen Höhle lasse ich mich nur kurz verführen und schaffe es ohne viel gedankliche Ablenkung zur Wendeltreppe. Spiralförmig nach oben und durch die Kehle nach vorne geht leicht. Jetzt durchströmen mich Qualitäten von Reinheit, Liebe, Klarheit und Zartheit.
Vielen lieben Dank an Alle für diese wertvolle Arbeit.

Birgit Karreman

For the partner exercise, I opened myself for the optimal match, and maybe we were together there, too 🙂

Johanna

Lucky us!

Birgit Karreman

I am surprised to read about yet another fox. It also came to me 🙂

Johanna Aro-Louis

Tuning in was powerful with ancestors appearing, not the ones I was expecting, but a whole lot of them, elementals, and many angels joining in, accepting the invitation, accepting me.
Interesting to go back and forth from the belly and the throat to infinity which sometimes felt as if it were very far, and sometimes very close. My body felt strangely alive.
Connecting with the animals was fun with the movements of the hands on nose and ear. I had a fox in my lap. It was soft, and somewhat shy, but completely at ease in my lap. When I integrated the fox into myself, I felt shy as the fox, but I knew exactly what I needed to do. I rested in this knowledge.
As a naked 12 year old I happily walked in the caves. They felt familiar, protective, my home. I felt it was dark, but I could see. There were different rocks sometimes smooth, sometimes spiky, crystals, stalactites, occasionally clear water running through the floor of the cave. There was no separation between me or my surroundings.
Sequence 3
I didn’t have a partner, but imagined one, and could feel the energy field around us. I felt so much gratitude for the ascended masters, who have been with me, and helped me for such a long time. I thanked the wonderful angels, always ready to assist, and I thanked the imagined partner. This felt like a gratitude round,
Sequence 4
The 12 year was again happy to move through the caves feeling no separation with the surroundings. Walking up the stairs which became brighter and brighter as I climbed upwards, I opened the door. As I moved in I saw light, bright light, colours, sweet bright colours everywhere. I was walking on air. Beautiful.

Brigitta

Meinen herzlichsten Dank an allle, die den workshop ermöglichen und an alle teilnehmenden Freunde!
Durch die Einladung der Menschheitsfamilie und der großen Familie der Seelen und Wesenheiten entsteht in mir ein großes Gefühl der Wertschätzung, wenn ich mir das so vorstelle. Dieser Workshop hat mir in meiner Erdung und körperlichen Wahrnehmung meines entspannten “Kerns” sehr geholfen.
Ich konnte das geschmeidige, entspannte, natürliche Befinden des Tieres in meinem Schoß, einer Katze sehr angenehm fühlen, es war eine große Wohltat!
Teil 2 der archetypischen Erdung:
Als 12-jähriges Mädchen fühlte ich mich natürlich frei, entledigt der Anstrengung des Alltags, des Funktionierens nach gesellschaftlichen Vorgaben. Ich ging durch einige Höhlen mit bunten, leuchtenden Kristallen an den Wänden. Ich spüre, hier ist die göttliche Ordnung vollkommen, sie durchdringt mich, meine Seele, alle Zellen und Mikroorganismen in mir. Dann komme ich in eine Höhle mit einem kleinen See und einem kleinen Sandstrand. Ich nehme ein Bad, trinke einige Schluck des heilsamen Wassers und fühle mich vollkommen eingetaucht in die göttliche Ordnung, die auch von leuchtenden Kristallen an der Höhlenwand unendlich oft reflektiert wird. In meinem Becken nehme ich ein leuchtendes, weißes Licht meines eigentlichen göttlichen Kerns wahr. Das gibt mir Orientierung. Ich nehme die Qualität der geerdeten Katze wahr. Ich fühle mich mit Gaia verbunden.
Das ist wirklich sehr angenehm und wohltuend gewesen, ob ich das sonst auch mal hinbekomme ?
Ich bin Euch allen in für diese wertvolle Erfahrung sehr dankbar!!

Cecile Mehringer

Liebe Famillie,
Ich bin sehr dankbar Um Diese Erlebnisse zusammen.
Die Einstimmung ist etwas schwieriger Weil die Gedanken nicht konzentriert genug waren, doch die Freunde von unsere kreis rechts und links haben Mir die Hande gereicht… So going es sehr gut.
Die Ahnen unserer Famillie kommen in unsere kreis, zwischen uns, Grosse helferahnen in der Mitte. Viele Wesen si da, elementaren Wesen, ein bekannter Baumwesen sitzt Auf meine like Schulter.
Bei der unendlichkeit fuhlt es sich ob die Bewusstheit ins Leere ist.
Bei der Kehlkopf nach hinten fuhlt es sich mit widerstand,Al’s ob der Raum “dichter” ist, aber mit Engelshilfe ist gut…. Es ist Al’s ob dort Urlicht, Urwarme ist.
Teil1
Ich habe ein Katze gebeten da zu sein. Der Kopf der Katze passt sich an Meine.
Ich hore Wie die Katze sofort ist der Klang in ihr Kopf da.
Ich rieche Wege der Geruchen.
Wenn Ich ihre Fell spure, wird me in Tadtsinn Haut watcher. Mei e Hande sind viel lebendiger.
Teil2
In der Hohle bin Ich ein sehr lebendiger Machen. Die erste Hohle ist gewidmet der Schildkrote, and der Wand sind Grosse Libellenflugeln. Dann ist die Hohle der Schlangen, auch die weisse Schlangen, eine Hohle mit Hornertieren.
Plotzlich be finde Ich mich in der Sonnenhohle, nur Sonnenlicht das ergreift bis ins die Zellen das Madchen.
“trag die Sonne in Dir” klingt es hier.
Ich stehe Auf und merke Wie die Sonnenqualitat im ganzen Korper ausdehnen.
Teil3
Ich bitte Christelle als Partnerin… Sie bejaht es mit Freude.
Beim Energie aufbauen sieht es aus Wie ein Zeitfenster, wo die kunst des moglichen da ist. Der Engel tut am Rucken eine Art Matrix ausrollen, wegrollen. Er erhebt zu den Weisen u d gibt mit Dankbarkeit und Eherbietung es zuruck.
Danach ist viel Freude im Sein, steig im mir Auf.
Danke Christelle!
Teil 4
In meiner funkelden Bauchhohle uberschreite Ich den Bach. An der Wand erkenne Ich mehrere Bogen wie ein Regenbogen. Ich bitte Um Einlass, beruhre mit den Hande.
Das Madchen hat jetzt Sonnenqualitat, schaut mit Ehrfurcht die Hohlen. In einer ist ein sehr grosse Drache, etwas einflustern. “beruhre mich, Ich bin dunkel”. Ich tue es, sein Bein. Dann ist sein Korper Regenbogenlicht. Um srin Kopf ist ein beautiful Regenbogen Kranz. Eine liebesbeziehung verbindet uns.
Er zeigt Mir die Wendeltreppe und pustet mich mit Licht was kitzelt.
Ich fuble gleichzeitig, es geht an meiner Wirbelsaule hoch.
Oben am lichtvolles Tor bitte Ich Um die Schlussel.
“du bist die Schlussel” ” du hast alle Schlussel”.
Ich bin dann eine Erwachsene beautiful Frau.. Dann ist ein Gesprach mit dem Raum, dann Mutter Erde, dann Stimme aus dem Kosmos. Ich bekam die Kraft der Sonne u d der Regenbogen.
“schicke Diese Kraft durch dein Herz und deine Kehle.”
Danke.
Dankbarkeit zeigen Eben falls meine Ahnen, Ich nehme sie wachsend wahr.
Segen mit euch meine Famillie.

barbara buttinger-foerster

Telepathic Workshop: New Ways of Grounding
Sept. 4th, 2021
Tuning of the group
Joy of meeting the group in our shared spirit! Strength and beauty, step for step growing with the arrival of the parallel worlds.Our circle is so strong and vital and beautiful, I cannot imagine that it could be destroyed!

Creating the telepathic space
This new form of space brings a divine quality indeed. Compared to our usual form with the membranes it seems stronger, of an independent truth.

Learning from the animals
I invite a rabbit, it is present even before I do the gestures. Easily I incorporate its qualities, but the most important is the experience of the life-web being a rabbit. So near to Gaia, so directly, so fully present in my senses and instincts. I smell the herbs, feel the air, feel the soil as Gaias body … everything moves, everything is vibrant from life. By the way: The rabbit THE animal oft he goddess!

Grounding on an archetypal level
When I stand in the cave of my belly, asking fort he key, immediately I am connected with my sweatlodge-experiences of many years. Then I pass through many spaces, most of them are obviously living, moving like breathing, filled with moving lights in warm, reddish tones. I hear sounds, first deep ones, then higher … in one of the caves I feel the presence of innumerable dark beings, who touch me tenderly. Finally I come into a very big, very bright space, and in its center I see a big pearl shining with supernatural light.
When I get into my adult body again, I am astonished by the note to integrate my experiences into all my cells, microbes etc … I try my best!

To free the way to the origins of the embodied human
It was not difficult for me to step into these spaces behind my belly, but now this part of the meditation is dealing with another kind of experience. I am not content with saying goodbye to the „tree of life“. I would rather call it „tree of the worlds“, which was created by these great masters in the times, when our direct experience of Gaias wholeness fell apart, so the „worlds“ („underworld, middleworld and upper world“) could be held together. The tree of life is something different for me.
Anyway it is a very powerful idea and experience, I can feel that it will lead us into really new realms.
My thank to the creators of these patterns is deep and heartfelt.

Connecting the creative powers with their origin
First I am again astonished, that in order to let go off the old vertical patterns we should use stairs leading upwards! But nevertheless it works!
When entering the embodied world again, I am connected to creativity in this deep, ever fresh and newborn form which I was allowed to experience already as a young woman. Now it is richer with many things I know and integrated, but the deep base has remained the same.
I write here a poem of Rilke, which expresses this feeling in a wonderful form:
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit klarem, metallenem Schlag
mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann –
und ich fasse den plastischen Tag.

Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut,
ein jedes Werden stand still.
Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut
kommt jedem das Ding, das er will.

Nichts ist mir zu klein, und ich lieb es trotzdem
und mal es auf Goldgrund und groß
und halte es hoch, und ich weiß nicht wem
löst es die Seele los.
Thanks to all friends and beings for this shared experience! Thank you, Marko, and dear translators and those of you who care for the website!
 

Thomas Miller

Tuning
When I invited the elemental presences, I perceived them making rhythmic gestures, almost like dancing, all in the same pattern. It seemed as if they were affirming our work and intentions, and that they were perceiving it as having a ritual quality.
All went well, but when I reached back into infinity from my throat I started retching strongly, feeling like I was about to throw up. I seldom have had a stronger reaction (but it’s probably just my own issues, I realize.)
Grounding with the Animals
The quality that came from embodying a wolf was of joy and a sense of immanence- of not standing back from any experience, but of pressing into incarnation and feeling joyful engagement and almost like enmeshment with experience.
Clearing the ‘Caves’
Moving into the caves, I had a sense of many large stones and crystals, and I could feel the energy fields they were radiating. Naked and young, I felt these with a high sense of immediacy, as if there was – again – no intervening mind-content to ‘protect’ me from their influences.
I then passed into a field that felt like it was pressing in on me, and I felt afraid, but kept walking forward.
After what felt like a long time, I emerged into a field that felt like it was affirming my identity – my personal self.
I had the sense that they were the same field, and that choosing to open to it made the difference in my lived experience of them. Choosing to shrink away inwardly from the experience was fearful. Choosing to invite and allow it affirmed my sense of myself and my identity.
In the end, I stood in the sense of this field of life affirming me and who I am.
Clearing the blocks
After going through the steps I had a very strong, vivid sense of space being luminous and full of the presence of the Generative Mystery. The proper relationship to it was of joy and receptivity and participation. It seemed important for me to welcome it as a mystery and not impose any human qualities, but to feel how it encompassed all human qualities, created and affirmed them. But I felt life pouring into me when I allowed it to affect me, rather than sought to encompass it with my understanding.
It reminded me strongly of Native American spirituality, which speaks of the ‘Great Mystery’ and then has an elegant and life-affirming way of being human, being in community, and being in community with all lives, including non-human ones.
Sequence 4
I felt once again the journey through the cave. Similar to the first time, but easier.
Walking across the threshold to the throat, I felt my presence was sovereign, but also deeply immanent like the animal’s. I felt cleared-out from many entangling patterns, freer and inhabiting a stance that felt more pagan, celtic or Native American. More like a luminous being in a luminous world of many blending lights.

Maarja Joost Thorsén

While standing and moving around in the cave world, I experienced a pleasant warmth, protected, like in a mother´s womb. I felt that I never wanted to leave. Total happiness!
But I was drawn to move forward. It got lighter and even more spacious, fresh air filled my lungs.
I started climbing upwards to the total light – and the world opened up. Birds were singing, insects humming. And I knew exactly what had happened – I was rebirthing into the world. But this time with an exceptional gift from my spiritual parents. They gave me a message that I already heard on my birthday, two days ago: Maarja, finally you are grown-up. Keep on using your blessed creative gift. We will guide you in everything you are doing!
So of course I am filled with thankfulness and happiness……..

Margaret

Good morning all and many thanks for all the seen and unseen Beings creating this beautiful experience. May it move all that is needing and ready to be moved. It leaves me with such a sense of hope and fun. I had a very dear friend miles away who can’t move her ailed body at all but could readily join me unbidden for the back exercise. We had a great time finding different caves and showing each other. There was plenty of human debris to clean out even back then as well as hugely inspiring and beautiful spaces. Naked 12 year old can sure clean out more readily than my 99 year old mother and I are trying to do at her home at present! Another fun thing was that it was a baby elephant who came to sit on my lap. It was her mother apparently that I’d met as a child at Maroochydore. She gave me her foot of approval in/for my grounding efforts and her baby was so big and cuddly.
I’m off to a local rainforest for bushtucker high tea so I shall continue to nourish and be nourished by the rich earth and our microbial beings. Thanks again.
Love
Marg xo

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x