Inaugurace šesti geopunkturních instalací věnovaných zdrojům Života

Inaugurace šesti geopunkturních instalací věnovaných zdrojům Života

Neděle, 3. května 2020

V létech 2016 až 2018 vytvořili členové skupiny LifeNet Art Group šest geopunkturních instalací, které dnes stojí v oblasti Českého žulového masivu na území České republiky a Rakouska. Instalace Equilibrium byla vytvořena v Praze v roce 2007 a přemístěna v roce 2014 do Adršpachu.
Geopunkturní instalace jsou kompozice, tvořené litopunkturními stélami s vytesanými kosmogramy, nacházející se v různých zemích světa. Jejich účelem je iniciovat novou éru komunikace mezi lidskou rasou a Gaiou, Matkou Života. V létech 2005 až 2019 vytvořily různé skupiny umělců 27 kompozicí tohoto druhu. V našem případě Inaugurace znamená, že Vám bude předložen návrh jak zažít každou kompozici a jak odstranit možné překážky, které nedovolují dané instalaci působit tím nejlepším způsobem a tak podporovat určitý aspekt života.
Inaugurace je založena na telepatické komunikaci, takže si můžete zvolit místo, odkud na ní budete spolupracovat. Českou a anglickou verzi programu Inaugurace najdete na domovské stránce LifeNet Gathering https://www.lifenet.si/meditations/. Zde můžete sdílet i své zážitky. A na tomto místě najdete i fotografie míst, která navštívíme.

https://bojanbrecelj.photoshelter.com/gallery/Geopuncture-installations-on-Bohemian-plate-CZ-A/G0000mMRvmQELFbs/C0000OB8ISplMB6M


Není dovoleno šířit plán tohoto semináře na sítích jako je Facebook. Můžete přizvat své přátele a kolegy, kterým důvěřujete, a šířit jej mailem. Nedělejte si starosti s časovými posuny. Pracujeme sjednoceni se Sluncem, takže začneme v 9.15h podle Vašeho časového pásma.
Koncept putování vytvořili Annette Frederking, Simova Čudovan a Marko Pogačnik.
Plán semináře mějte u sebe vytištěný nebo připravený v počítači či mobilu, abyste podle něj mohli následovat časový rozvrh.

PROGRAM
9.15h-9.30h začínáme u geopunkturní instalace „Matrix Života“ / Hagenberg, Zaunreiter Akademie, severně od Lince v Rakousku.
• Dejme si čas procítit vzájemnou přítomnost všech a vytvořme kruh kolem instalace Matrix
Života.
• Pak pozvěme všechny další bytosti různých úrovní existence, které pomáhaly při vzniku oněch šesti geopunkturních instalací nebo nás inspirovaly při naší práci, aby se připojily k našemu kruhu. Prociťme jejich přítomnost.
• Pro podporu instalace Matrix Života bychom se měli propojit se třemi úrovněmi jeho současného způsobu existence. Propojme vzorec, který vibruje nad kruhem, s minerálním tělem kamenů. Propojme také vzorec, který pulzuje v podzemních vodách pod našima nohama, s kameny instalace. Prociť, že tyto tři úrovně jsou propojeny uvnitř instalace.
• Dále potřebujeme propojit tuto instalaci s prostorem Českého žulového masivu.

9.30-9.50h – vstupujeme do Českého masivu

Český žulový masiv je zbytek ohromného pohoří z nejstarší epochy evoluce Země zvaného „Tibet Evropy“. Až 10 000 metrů vysoké pohoří bylo již úplně rozloženo, aby vytvořilo svojí hmotou krajiny střední Evropy. Pouze jejich základna, žulová deska, zůstala. My však vnímáme, že tyto prapůvodní hory stále existují v éterické podobě a vyjadřují srdeční aspekt střední Evropy. Použijeme instalaci Matrix Života ke vstupu do jejich království.
• Uvědomme si, že prostor „Tibetu Evropy“ je za našimi zády. K jeho prožití potřebujeme jít
dozadu do jeskyně, která zůstala z pohoří, které již fyzicky zmizelo.
• Kráčejte ve své představě pozadu. Každý krok vzad dělejte levou nohou. Tu a tam se zastavte, abyste procítili kvalitu tohoto ohromného prostoru.
• Když máte pocit, že jste dorazili dostatečně hluboko, otočte se (ve své představě!) a dívejte se tváří v tvář na bytost Českého žulového masivu.
• Omluvte lidskou kulturu, že zapomněla na zdroje života a pravdy, které ztělesňuje bytost Českého masivu.

9.50 – 10.00h geopunkturní instalace „Dopisy Gai“ / Pěčnov, Prachatice

Instalace v Pěčnově vypadá jako dlouhý tunel složený ze dvou linií s 30 kameny s kosmogramy. Každý kosmogram je dopisem s modlitbou ke Gai, Matce života.
• Představte si kapky vody unášené větrem (elementem Vzduchu), proudící tunelem instalace současně oběma směry.
• Po chvíli s sebou začnou odnášet poselství kosmogramů ve formě bílých písmen a nesou je do širého světa.
• Stejně jako sněhové vločky padají Dopisy Gai na Zemi, aby se dotkly srdcí lidí a připomněly jim ztracené spojení se zdroji života.

10.00 – 10.20h geopunkturní instalace „Milovaná Voda“ / Vstiš, jižně od Plzně

Instalace ve Vstiši se zabývá extrémně citlivým tématem kosmického elementu Vody. Existují síly, které se opakovaně snaží zmocnit se vědomostí o Vodě, protože to je klíč k tvoření Gaie.
• Nejprve potřebujeme kolem instalace umístit průhledný skleněný válec, tak aby kompozice byla chráněná před cizími vlivy. Válec je na obou stranách otevřený!
• Nyní je vám dovoleno vstoupit do prostoru válce. Prociťte, jak prostřednictvím magnetické energie minerálů vystupuje na povrch prehistorická voda uložená v jádru Země a naplňuje válec. Jaké to pro její éterickou podstatu je?
• Pak kamenům instalace narostou dlouhé tenké ruce, kterými dosáhnou do okolní krajiny a pak do světa.
• Uchopují každou kapku vody v atmosféře, v řekách, jezerech i oceánech, aby ji donesly k
instalaci a sladili s poselstvím různých kosmogramů. Déšť, který se snáší na Zemi, je nyní měkký jako rosa a má kvalitu požehnání.

10.20 – 10.40h přestávka na čaj či kávu, sladkost… a k zapsání si zkušeností.

10.40 – 11.00h geopunkturní instalace věnovaná rostlinám a elementárním bytostem přírody / Horní Bělá, severně od Plzně Abychom mohli pokračovat v našem putování, je třeba si připomenout, že naše stezka vede majestátním pohořím „Tibetu Evropy“. Prociťte jeho éterické tělo okolo sebe. Instalace v Horní Bělé představuje nový princip tvoření. Už není založen na vzájemném působení materie a /éterické/ energie jako jsou starověké druidské kruhy.
Nový princip tvořivosti je založen na synergii třech aspektů přítomných v kompozici v Horní Bělé.

 1. Rostliny jako druhá inkarnace elementu Vody.
 2. Elementární bytosti přírody ztělesňující tvůrčí síly Gaie.
 3. Lidské vědomí založené na intuici a poznání srdce (zde představeno uměním kosmogramů).
  • Abychom prožili kvalitu nového způsobu kreativity, jakou Gaia tvoří život, měli bychom svým
  hrdlem udělat tři kroky vzad a pak to procítit.
  • Pak pošlete od instalace nespočetné hejno bílých ptáků do světa s poselstvím nového principu
  tvoření.

11.00 – 11.20h – geopunkturní instalace věnovaná zvířatům / Zdoňov, blízko polských hranic

Zvířata jsou blízkými příbuznými lidských bytostí. Po dobu inkarnace pomáhají lidem propojit se s
jádrem Země a s hvězdami (zvěrokruh!).
Kvůli biblickému prokletí hada, představujícího zlo, bylo na dlouhou dobu přerušeno velmi hluboké
spojení s říší zvířat. Kosmogram hada je součástí zdoňovské instalace.
Představte si, že pozvednete archetyp hada ze země a obklopíte jej fialovým světlem. Tím rozpustíme
jeho kletbu.
Pak požádáme všechny druhy zvířat, aby spolu s námi, účastníky tohoto inauguračního rituálu,
vytvořily kruh.
Zvědomte si, jaké to je být součástí kruhu zvířat.
11.20 – 11.40h Instalace „Equilibrium – podpora planetární rovnováhy“ / Adršpach
Instalace se skládá ze dvou částí. Na jedné straně tři silné megality s centrálním skleněným
kosmogramem (představují osu světa) a na druhé 39 menších žulových kamenů s kosmogramy,
odlitými z bronzu a umístěnými ve dvou spirálách, které se do sebe stáčejí.
Jedna spirála obsahuje kosmogramy, které souvisejí s různými místy, krajinami, městy, řekami atd. v
Evropě; druhá spirála s podobnými místy, avšak po celém světě. Obě spirály se navzájem vyrovnávají.
• Abychom v tuto chvíli podpořili planetární rovnováhu, měli bychom si představit umístění osy
obou spirál v jejich středu, kolem kterého obě tančí.
• Představte si kosmogramy 39 míst, které se dostávají do rezonance s odpovídajícími místy po
celém světě.
• Prociťte vznikající rovnováhu v sobě.
11.40 – 12.00h Závěr inauguračního rituálu
• Poděkujeme si navzájem za podporu na tomto putování Českým masivem a poděkujeme i
spolupracujícím bytostem z jiných dimenzí reality.
• Požádáme spolupracující elementární a andělské bytosti, aby pokračovaly v provádění rituálů,
které jsem dnes uskutečnili společně, a aby ochraňovaly práci geopunkturních instalací na
celém světě.
• Požádáme o totéž také naše předky z duchovního světa.
• Prociťte 27 geopunkturních instalací ve světě propojených do šťastné sítě.
• Poděkujeme si navzájem a uvolníme náš kruh.
• Své zkušenosti můžete sdílet na výše uvedeném webu LifeNet Gathering.

Subscribe
Upozornit na
guest
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Constance Strecke

Dear All,
I feel deeply grateful for having the opportunity to be part of these three workshops.
My heart is overflowing and my body even can still feel the places we were visiting, it was such a blissful experience!
The connectedness of all of us the group of human beings together with all other beings was extremely powerful and heartwarming and therefore I’m so much looking forward to meeting all of you in “physical reality” in July!
(I set this as a clear intention, more so than just a wish:))
Thank you Marko, thank you to VITAA team for preparing the workshop and conducting us!!

Lots of greetings from Athens
Constance

INAUGURATION OF SIX GEOPUNCTURE INSTALLATIONS DEDICATED TO THE SOURCES OF LIFE
3. 5. 2020

OUR MEETING
It is a touching experience to meet with all the co-creators, physical and non-physical ones! Especially very many little people!

MATRIX OF LIFE
Above I perceive a floating pattern of soft colours – rose, lightblue, gold
Underneath a mandala of dark-glowing colours, more geometrical
Both can be connected in the physical mineral-body, I feel clearly how strong our common work is now and the Geopuncture is making a tiny tug and so gainig its full power and dignity.

BOHEMIAN PLATE
A very interesting experience to feel the space of the former mountains and the identity of the Bohemian plate that results of it. Living here by myself, having chosen it, now i feel really happy to know the true reason. I feel so thankful to the creators of this meditation and to all those, who made the Geopunctures possible exactly in this unique space. The deep reason shows itself to me only now.
Our excuse for forgetting restores the true power and significance of this invisible space that now feels like a huge etheric cathedral representing the core of Europe.

LETTERS TO GAIA
The streams through the tunnel of Pecnov becomes at a certain point kind of a whirlewind with all those uncountable letters which then are brought to the whole world. As they touch the hearts of the people, they start to dance like little children.

BELOVED WATER
I strongly feel the counterforces and it is not easy to establish the glass tube. I have to put also myself into a protection sphere before.
The atmosphere in the tube gets luminous of vitaity and beauty by the emerging primeval water, pure abundance. The stones turn like plants themselves as they reach out to connect water with their messages. I see in front of my eyes every single one of the cosmograms with tenderness and immense gratitude. The fine blessing rain that falls on the landscapes of Earth is so much needed, it is like chasing away death and agony, bringing release, hope and new life.

PLANTS AND ELEMENTAL BEINGS
To get aware of the quality oft he new way Gaia creates life is like a very sacred ceremony in middle of this huge cathedral of „European Tibet“. I see a new trinity in form of a triangle, first there is the well known eye in ist center, but then the eye turns into a never stopping fountain. Deep happiness is filling my heart. As the white brids fly out, i see people opening their windows and waving joyfully, and the plants and trees also waving with their branches and leaves and the elemental beings getting very awake and joyful.

ANIMALS
I remember that the cosmogram for the snake shows it like broken in the middle. I always was so connected to the snake and painted it so often. Restoring its archetype in the violet light first seemes unnecessary to me, but then, however, needs quite long time and in the end it is shining in white light.
When all the other animals come (very willingly) into our circle, I get a quite indigenous feeling, the word „animal council“ comes into my mind, and I feel them as part of our family and that once there were marriages between us. Only now, together with them, we are complete. All this time the white snake stays in the center of our circle, sometimes it stands up and it reminds me of the erected snake of Moses and Aron.

EQUILIBRIUM
It feels very appropriate to put the installation with the three tall stones and the glass-cosmogram into the center of the spirals.
But then I get a really bad pain in my breast and my stomache. I have to get up and to open the door to outside.
While connecting the „European“ stones with those for the other continents, I have the picture of the flat Earth. I can feel the density of Europe, which with its dominance was able to impose its own culture and colonialism to the rest of the world. The process of balancing brings more space to Europe and more dignity to the other continents. True balance turns out possible only by Europes readyness to respect and perhaps incorporate also the life-archetypes and main values of the other continents. During all this process I always see the glass-cosmogram, and the axis of the three stones gets the axis of the world in the cathedral of „European Tibet“. Afterwards I have a look to the book for the dedication of this central cosmogram: It is for the peaceful coexistence of the civilisation of the Sidhe (Elemental Beings) and the humans. So I understand that this is also the key for the balance between different human cultures and peoples.

THANKS TO EACH OTHERS
Having been part of the creation of almost all of these Geopunctures and having looked forward to our physical inauguration journey, I am now very impressed by the truth that lies in the course of events, which restricted us to meet in this telepathic form. I feel that like this we were able to connect with our essences, and perhaps this is what this special time is opening and offering. We met in a very pure space of Soul to achieve a great work. For my part I can say, that now I got an even bigger vision of what we created on the Bohemian plate (by the way, I see also the Bavarian Forest as a part of it), and I am so grateful for all the efforts of Marko, Bojan, Annette, Simona and Bernard to make this kind of conclusion possible, also in form of the book.
Nevertheless I look very much forward to meet you again in a hugging way!

Ruža Smrček

Dragi svi, pozdravljam vas od srca
Evo mog izvješća:
– kod povezivanja “ Matrice života“, iznad kamene instalacije su se pojavili delfini ( već ranije su pokazali suradnju sa bićima kamena ) a ispod se digla zlatna voda.
– ulazeći u Češku granitnu ploču vidi se snažan kozmički impuls koji omogućava rađanje. Nakon isprike, njeno biće je pokazalo da ima snažno korijenje povezano sa zmajem koji je budan i širom otvorenih očiju pokreće transformaciju. To biće je kanal koji povezuje zemlju i nebo…na kraju je postalo gejzir zlatne Gajine energije iz koje se rađa novo.
– kad smo poslali ljudima Gajina pisma, i ja sam pročitala jedno: “ U svom tijelu daje nam dom. Ona je Boginja koja svojom sviješću mjenja atmosferu života na zemlji. Ta promjena zahvaća glavu i svijest ljudi“.
– kod instalacije “ Voljena voda“, pojavila se voda ispunjena zlatnim kapljicama. Ona otvara kanal davanja i primanja. Onaj koji primi, rađa i daje dalje.
– Novi princip stvaranja: Boginja zemlje i Boginja neba stvaraju mandorlu kroz koju prolaze biljke. One otvaraju kanal da mogu i drugi proći. Vidi se veliko drvo života koje u krošnji zrači energiju promjene a kroz korijenje omogućava da staro odlazi. Čovjek živi između dva svijeta, u starom i novom punom svijetla, radosti, bića … To novo se kao atmosfera širi preko starog koje postaje sve manje.
– životinje drže vertikalni ljubičasti kanal između zemlje i neba. Kad se desi horizontalno povezivanje ( preko biljaka), otvaraju se slapovi kozmičke vode a zlatna voda diže se iz zemlje. Proces promjene nosi ženska energija. Životinje su već u svojoj novoj kući, na drugoj razini, zaštićene.
Kod instalacije “ Planetarna ravnoteža“ vidi se poremećena ravnoteža kod ljudi: grč oko usta, ne mogu spavati, mačji rep daje im ravnotežu. Vidjela sam Zemljin sistem ravnoteže preko vrtnje, te energiju promjene koja izlazi na polovima i širi se po zemlji. Pojavili su se veliki anđeli Zemlje, boginja Gaja sa širokim plaštem drži nas da smo istovremeno u preobrazbi i u novom.
– prilikom povezivanja sa geopunkturnim instalacijama širom svijeta, pojavio se i Brač, Solarni pleksus E. i litopunktura Zagreba na eteričkom nivou.
Hvala svim bićima, dušama i ljudima koji su pripremili i sudjelovali u ovom značajnom radu.
Pozdrav od srca i doviđenja , Ruža

Ingrid Tasch

INAUGURATION OF SIX GEOPUNCTURE INSTALLATIONS DEDICATED TO THE SOURCES OF LIFE
May 3rd 2020

MATRIX OF LIFE
I connected the three levels and than the underground water which was the third level transformed the stonecircle into a vessel of water which was nourishing the cosmos and also the inner Earth. Over the stonecircle emerged a rosegolden mandala. The guardian of the stonecircle showed us than with its hand the way to the next place.

GRANITE PLATE
In one moment the „Tibet of Europe“ showed itself as a silhouette of mountains and at the same time this silhouette were us, holding hands in a circle („Tibet of Europe“ mirroring us). As I turned around I was in front of a high and tall black door that was just opening. Inside there was only black. I heard a gigantic heart beating. Than musik started playing.

LETTERS TO GAIA
There I had problems with a black layer upon the installation. Intuitiv I was thinking of Black Madonna/Goddess. I tried to uncover but I couldnt alone, just with help from the group, only together. Than all went as proposed in the meditation, the letters to Gaia flew into the world and fell as snowflakes upon the Earth.

BELOVED WATER
Creating the tube of glass went well but sometime it got cracks which we had to mend. A big Gaia-Mermaid appeard in the middle of the stonecircle, she was so gigantic and extreme dynamic. Atmosphere was very delightful and sensual. A ray of water connected first with the cosmos and than with the water outside the stonecircle (everywhere in the world) and than the rain fell smooth and soft.

PLANTS AND ELEMENTAL BEINGS
A huge black basalt column with white transcriptions on it came from the core of the earth to the surface. Around the column were different elemental beings in strange nearly geometric shapes, they where always moving and also changing shape, circling the basalt column while itself and also the transcriptions on it stood static, without movement. A big dwarf with wings like an angel was playing near the column flute and I understood that the throat is key to creation.

ANIMALS
To transform the curse of the snake I hold it up to the sun and imagined violet light on it. Than the body of the snake shapeshifted and became an egg. I understood that this was the rebirth of it and I brought it back to the ground where it emerged with the soil as a golden fluid. Different animals were coming now and gathering around us and that changing of the atmosphere when they arrived was very touching, it felt like home. Than I saw that we were alltogether, humans and animals, in the body (feminine human shape) of Gaia and she herself could experience now how it is to be part of the animal circle.

EQUILIBRIUM
As I was concentrating on the axis as proposed the high axis melted down but without losing any power or stability. It became now kind of a horizontal axis. It trasformed a second time and now I saw humans. As if we as humans have also the capacity to operate to balance this equilibrium. To do this we must find the zero point in us, I felt.

lea hennessy

Dear Everyone, It was a great privilege to be with you all for the meditation on the 1.5.20.
I found it difficult to concentrate and hold space in this meditation unlike the other 2.
I saw a huge black crow which told me it was part of the team.

In the Beloved water meditation as i connected with the water and the land I heard an incredible hum and felt a vibration which I felt was from another level. Water came from all over the world
and sprinkled down . There was a sense of respectful silence.
During the meditation I felt I had to walk around the group to hold the energy together by focusing on holding the space.
During the Zdonov meditation I saw a huge white snake arrive . I danced with it and we sat down in a circle of animals. As I took my place i changed in to a cobra.
Many thanks
Lea Hennessy

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x