EMBRYO NOVÉHO PROSTORU ZEMĚ – příklad Benátek

EMBRYO NOVÉHO PROSTORU ZEMĚ – příklad Benátek

Telepatický seminář LifeNetu v sobotu, 10. dubna ráno od 9 do 11h. Opakujeme ve čtvrtek,         15. dubna večer od 20 do 22h.

Plán semináře najdete v různých jazycích na těchto webových stránkách: www.lifenet.si/meditations nebo  https://www.lebensnetz-geomantie.de.

Pracujeme zarovnání se Sluncem, tedy začneme v danou hodinu místního času. Pokud potřebujete, přečtěte si Průvodce telepatickými semináři, zveřejněného na výše uvedených webovkách.

Ujistěte se, že máte program semináře vytištěný s sebou nebo jej máte v počítači / telefonu, takže můžete postupovat podle časového plánu.

9.00 – 9.10      Naladění skupiny

 • Uvědomte si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Přesuňte své jemné anténky a pociťte přítomnost členů skupiny.
 • Vytvoříme kruh a pozveme předky a potomky lidské rasy, aby se k němu připojili. Uvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v jednom kruhu.
 • Nyní pozveme elementární a archetypální bytosti zemských království, aby se k nám přidaly. Uvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v jednom kruhu.
 • V představě vytvoříme náš prostor pro seminář. Prostor má sférický/kulovitý tvar složený z několika vrstev jemných membrán.
 • Abychom se sladili na tutéž časovou úroveň, představte si spirálu vycházející ze Země, která nás zvedá na tu úroveň času, kde budeme propojeni. Pokud budete během semináře nějak rušeni, vraťte se do tohoto chráněného prostoru a pokračujte odsud.

9.10 – 9.30      Seznámení se semenem nového prostoru Země

Tímto seminářem podpoříme Gaiu a její elemetnární pomocníky v další fázi manifestace nového prostoru Země. Benátská laguna nám poslouží jako příklad. Na prahu roku 2020 jsme zjistili, že Benátky představují jedno z míst, kde se vytváří éterický otisk budoucího prostoru Země.

Původní městská struktura Benátek poukazuje na tvar ryby jako jeden z archetypů Gaie. Abychom předešli modernímu pokřivení tvaru ryby, podíváme se na Benátky v zrcadle jejich archetypu (viz kresba).

 • Představte si, že kráčíte hustým městským organizmem Benátek, díváte se a cítíte jej v zrcadle jejich archetypu ryby, který vibruje na éterické úrovni nad městem.
 • Při procházce městem si uvědomíte dokonalou rovnováhu mezi mužskou povahou minerálů jeho budov a ženskou kvalitou vody pulzující pod budovami. (Budovy stojí na vodě a drží je dřevěné pilíře.)
 • Nyní přeneste  tuto kvalitu do svého vnitřního prostoru a dovolte archetypu benátské ryby, aby se ve vás usadil. Jaký je to pocit?
 • Dále kráčíme po Canale Grande, který se klikatí tělem benátské ryby ve tvaru obráceného písmene „S“. Představte si, že kráčíte po vodní hladině Kanálu. Chůzi začněte svou ženskou kvalitou u úst benátské ryby (Santa Lucia) a zároveň svým mužským aspektem z jejího břicha (Bacino San Marco).
 • Oba aspekty se setkají na mostě Ponte di Rialto, jediném původním mostě přes Canale Grande, přesně v jeho středu. 
 • V okamžiku, kdy se spojí ženský a mužský aspekt, můžete cítit, že oblast kolem Canale Grande se nafoukne jako balón, horní polovina je ve vzduchu a spodní polovina ve vodě. Tato koule reprezentuje semeno nového prostoru Země.
 • Nyní se zbavte váhy a vplujte svobodně dovnitř sféry nového prostoru Země. Prožijte nový prostor planety, který již nikdy nebude plochý, ale sférický. Prociťte jeho kvality!

 9.30 – 9.50     Odstraňujeme překážky, které brání novému prostoru Země, aby byl naplněn životními procesy

Tomuto semináři předcházel Markův sen, ve kterém se mu nový prostor ukázal jako rozlehlá koule. Ale jeho centrální část, kde se měla rozvíjet obnovená spirála života, byla stále zabrána starou plochou prostorovou strukturou plnou předmětů, které moderní civilizace vyžaduje ke svému fungování. Pak, jako při zemětřesení, byly svrchní formy odsunuty a objevil se pevný podklad, který neumožňuje žádnou změnu. Tuto překážku je potřeba rozložit, aby mohl pokračovat proces planetární transformace.

V době renesance byla středověká mystika potlačena a otevřela se stezka k racionální éře lidské evoluce. (Benátky přispěly významnou částí). V této době byl vytvořen obraz Země jako pevné hmotné koule. Během minulých dvou století tento  obraz natolik ztuhnul, že život jen stěží může dýchat. Nepodceňujte tvůrčí sílu vědomí!

 • Představte si sami sebe jako obra / obryni, vznášející se ve vesmíru nad Zemí. Uvědomte si, že koule Země, kterou pod sebou vidíte, je vytvořena racionálními idejemi a její tvar formují nabarvené plasty.
 • Vezměte tuto kouli do svých rukou a udeřte s ní velkou silou o zem (skutečné Země) tak, že se rozpadne na mnoho kousků.
 • Představte si, že kousky rotují kolem nezničitelného božského jádra Země. Zatímco se otáčejí, proměňují se v dokonalé čiré koule.
 • Prociťte, jak se tyto koule, jako součást nové multidimenzionální Země, shlukují kolem jádra Gaie a vytvářejí klastr vzájemně propojených koulí.
 • Obdivujte krásu nové Země. (Stále se vznášíte ve vesmíru!). Každá koule je domovem jiné evoluce. Navzájem se doplňují ve společné lásce a míru.

9.50 – 10.00    Zjemnění hlavy

Na osobní úrovni souvisí koule staré Země s naší hlavou, která je úplně pohlcena racionálním pohledem na svět. V důsledku toho se rozvíjel a stále rozvíjí stínový aspekt lidské identity – bdící dnem i nocí, zajišťující, aby individuální myšlení a jednání zůstaly omezeny v rámci této racionality. Na sociální úrovni se tento stínový aspekt projevuje v autokratických režimech a nefunkčních demokraciích. Proto potřebujeme vynaložit úsilí ke zjemnění zatuhlého vědomí moderní lidské bytosti.

Pro tento účel použijeme jedno cvičení Gaia Touch, které je darem Benátek. Prosím provádějte gesta!

 • Sedněte si v tichu a představte si svou hlavu jako kouli éterného světla.
 • Představte si, že kouli uchopíte oběma rukama. Přeneste ji opatrně do úrovně svého srdce a umístěte do jeho prostoru.
 • Je velmi důležité provést toto odpovídající gesto – začněte svýma rukama, umístěnýma po obou stranách vaší hlavy a pohybujte jimi dolů k hrudi, oběma rukama souběžně, tak jako byste drželi svoji hlavu.
 • Držte kouli své hlavy uprostřed hrudi, aby se sladila s vaším srdečním systémem.
 • Pak si představte, že posunujete kouli o jednu úroveň níže, a to jejím přenesením skrze záda do vaší pánevní dutiny.
 • Tady nechte kouli chvíli spočinout, aby se dobře uzemnila.
 • Pak si představte, že koule se stává lehkou jako mýdlová bublina, stoupá vertikálně vzhůru na své správné místo a opět se spojuje s vaší fyzickou hlavou.
 • Poděkujte – a odteď důvěřujte své multidimenzionální inteligenci !

10.00 – 10.10              Krátká přestávka

10.10 – 10.30              Nyní je stezka otevřená a my pokračujeme usazováním se v novém prostoru

Aby semeno nového prostoru Země získalo všechny potřebné síly a kvality pro své klíčení, v Benátkách vzniklo 13 posvátných míst rozmístěných na okrajích města. Všechna jsou (nebo byla) označena kostelem nebo klášterem.

Několik z těchto míst poznáme, abychom se více obeznámili s klastrem nové Země. Níže je uvedeno jméno každého místa a krátký popisek jeho jedinečného daru novému prostoru. Návštěvě každého místa věnujte 2 minuty.

Pro pravé poznání každého místa opustíme pokaždé archetyp kosmické ryby, který vibruje v éterické rovině nad městem. Odtud sestoupíme ke každému místu. Abyste našli správné místo sestupu, pomůže vám plánek Benátek na konci tohoto textu.

 • Santa Marta zastupuje tanec delfínů a mořských panen. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • Sant‘ Eufemia jsou dveřmi, jimiž se může ženské Božství dotknout semene. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • Bazilika Vykupitele umožňuje dotek sítě andělů. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • San Giorgio Maggiore zná cestu ztělesnění ve zvuku a vodě. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • Sant‘ Elena je místo, kde sféra lidských předků a potomků může přispět k vývoji semene ve spolupráci se světem elementárních bytostí. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • San Pietro di Castello drží portály otevřené kosmickým silám. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • San Francesco della Vigna udržuje kontakt s prvotními bytostmi podzemí a drakem univerza. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • Madona dell‘Orto zastupuje pravěké síly rostlin a jejich kosmos. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • San Giobbe uchovává vědomosti o přeměně hmoty v živý organismus. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.
 • Santa Maria Maggiore udržuje spojení se zdrojem vitálního elixíru, který pochází ze srdce Gaie. Představte si, jak pomocí svých křídel sestupujete k místu a získejte s ním zkušenosti.

Santa Maria Maggiorebyl rozsáhlý ženský klášter, který byl uzavřen a zbořen v 19. století – kromě kostela. Italská vláda na jeho místě postavila roku 1904 vězeňský komplex. Kostel stojí na jeho okraji a je jeho součástí. To jen pro objasnění, pokud ucítíte něco „divného“.

10.30 – 10.50              Ostrov Torcello

Torcello ležící 9 km východně od Benátek a je základním jádrem, ze kterého se Benátky rozvinuly. Torcello se svými posvátnými budovami se podobá atomové elektrárně, která poskytuje Benátkám prvotní (dračí) síly, potřebné k manifestaci semene nové Země. Z tohoto důvodu byl vytvořen rezonanční most mezi Torcellem a Benátkami. Most však již nefunguje, protože staří draci nejsou sladěni se semenem nové Země.

 • Představte si, že my všichni stojíme na náměstí v Benátkách, které se rozprostírá mezi kostely Anzolo Rafaella a San Sebastiana.
 • Představte si, že odsud stavíme duhový most, dosahující na východě do Torcella.
 • Pozveme draky z Torcella, aby přešli po mostě směrem k Benátkám se záměrem prožít  svou vlastní transformaci.
 • Začínají ve své tradiční podobě blízké dinosaurům. Chůzí po duhovém mostě se zbaví své staré kůže a procházejí různými proměnami, až se objeví v novém těle.
 • Pozorujte jejich postupnou proměnu a prociťte jejich novou přítomnost.
 • Když vkročí na půdu benátské ryby, vypadají podobně jako my, lidské bytosti.
 • Nyní si uvědomte, že podobná proměna dračích sil probíhá i ve vás. Tradiční dračí ocas odpadne od kostrče a zmizí jako kosmický prach.
 • Nyní cítíte přítomnost primární síly Země a Univerza na nejhlubších úrovních svého srdečního prostoru.
 • Radujte se, rezonanční most mezi Torcellem a Benátkami je obnovený!

10.50 – 11.00              Závěr

Poděkujeme si navzájem, i naším hostům z paralelních světů, také našim předkům a potomkům.

Chraňte benátskou lagunu svými srdci jako jedno z míst, kde Gaia počala projevovat své nové tělo.

Také přivítáme vaši účast a spolupráci při opakování semináře, abychom posílili a projasnili poselství.

Své zkušenosti sdílejte na www.lifene.si (můžete ve svém rodném jazyce).

Subscribe
Upozornit na
guest
29 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marina Popsuevich

Марко описывает похожую ситуацию в книге "Пути исцеления Земли", когда речь идёт о его поездке в Бразилию. Но через ступни ног у меня очень хорошая связь Землёй, это те энергетические центры, которые лично у меня открылись совсем недавно и очень мощно, как я сама это ощущаю. Также хорошо даётся медитация на разбивание пластикового шара как метафоры жёсткой оболочки Земли как старой системы, которая сдерживает ростки нового. У меня сильная концентрация энергии в ладонях рук, поэтому любая визуализация сферы между ладонями фактически ощущается как сильное уплотнение, почти как твёрдое тело… Спасибо огромное Марко и всем участникам группы за семинар.

Marina Popsuevich

Я также хочу признать, что и во время самого семинара-медитации и при чтении даже самих книг Марко у меня идёт очень сильный резонанс по телу, буквально до дрожи в теле. Через стопы ног идёт сильная энергия. У меня это буквально последние месяцы открылось, раньше я так сильно не чувствовала. Я сама это воспринимаю как поддержку Гайи, поскольку энергия идёт снизу вверх (в теле это энергия кундалини, я её хорошо знаю, так как раньше йогой занималась. Но это же и энергия Земли, которая также от ядра вверх идёт).
При этом у меня сильная блокировка по всей левой стороне тела, уже давнишняя (от шейного отдела до левого колена с болями особенно в области копчика и шеи), я над ней работаю, но ситуация запущенная, поэтому одной медитации на открытие канала связи с Землёй в области копчика, которую Марко давал на прошлом семинаре, мне явно недостаточно. Видимо, корни в моём тоталитарном детстве.
Марко описывает похожую ситуацию в книге "Пути исцеления Земли", когда речь идёт о его поездке в Бразилию. Но через ступни ног у меня очень хорошая связь Землёй, это те энергетические центры, которые лично у меня открылись совсем недавно и очень мощно, как я сама это ощущаю. Также хорошо даётся медитация на разбивание пластикового шара как метафоры жёсткой оболочки Земли как старой системы, которая сдерживает ростки нового. У меня сильная концентрация энергии в ладонях рук, поэтому любая визуализация сферы между ладонями фактически ощущается как сильное уплотнение, почти как твёрдое тело… Спасибо огромное Марко и всем участникам группы за семинар.

Anja Kraft

Same des neuen Erdraumes kennenlernen:
Den Fisch in mir zu spüren bringt ein Persönliches Thema mit meinem Partner hoch, bei dem es gerade keine harmonische Lösung zu geben scheint. Wasser- Mineralien. Im Herzen, wenn beides einfach da sein darf, muss nichts getan werden, da ist Frieden.
Bei der Begegnung an der Rialtobrücke habe ich ein Bild von einem Mittelpunkt aus dem sich Männlich und Weiblich spiralförmig nach Oben sowie nach Unten drehen. Schließlich, wie bei einem Torso einen Raum bilden. In diesem neuen Raum gibt es keine Trennung mehr. Männlich und Weiblich vermischt sich so, dass man nicht mehr unterscheiden kann.
Für mich heißt es übersetzt, dass in dem neuen Raum wir Menschen beide Qualitäten in uns harmonisch leben, die Reinheit der männlichen Qualität und die Wahrheit der weiblichen Qualität.
Hindernis entfernen:
Als Riesin sehe ich all die unnatürlichen Bauwerke, Erfindungen und Dinge, die wir erschaffen haben, das ganze Ausmaß der künstlichen Welt. Als ich diese Erde nehme und sie auf die Erde schmettere zerbersten die künstlichen Teile in tausend Stücke. Im Kern wird eine strahlende, liebevolle, haltende Sonne sichtbar. So hell strahlt dieses Licht alles umher schwebende Unnütze an und es beginnt ein alchimistischer Prozess. Während dieses Vorganges werden die Stücke zu glasklaren riesigen Seifenblasen. Sie werden vom Sonnenlicht angezogen und ordnen sich um die Sonne, teilweise aneinander geschmiegt teilweise ineinander gleitend. Es fühlt sich lichtvoll, leicht, klar und rein an.
Im neuen Raum niederlassen:
Als Schmetterling nehme ich Nektar von allen Orten und fliege jeweils dazwischen immer wieder zum ätherischen Fisch und verbinde mich. Welcher Ort was bedeutet weiß ich jeweils nicht mehr so genau. Es scheint wichtig zu sein den süßesten, reinsten Nektar zu nehmen und sie untereinander und mit dem Fisch zu verbinden.
Regenbogenbrücke
Eine schwerfälliges, geschupptes reptiloides Wesen geht langsam und schwerfällig die Brücke hoch. Seine Schuppen fallen Schritt für Schritt ab und das Wesen wird feingliedriger. An der höchsten Stelle sieht es aus wie ein schöner kraftvoller Drachen. Weiter kann ich es nicht mehr so gut sehen, habe noch das Gefühl der Drache richtet sich auf. In mir habe ich Wiederstände den Schwanz abfallen zu lassen. Es sind Gedanke da ob ich dann geerdet bleibe. Der Sinn erschließt sich mir nicht.
Herzensgrüße und Danke.

Christel Meissner

Embryo of the New Earth Space – Venice Example, April 10 and April 15, 2021
This profound workshop continues to "work" in me and I find it difficult to put my experiences into words.
The etheric membrane of our Group I took refuge to during the exercises, which helped me to keep up the imagery.
The feminine energy quality meeting the masculine energy quality at the Rialto bridge after having "walked on the water" of the Canale Grande and blowing up into the new Earth balloon with the lemniskate at the heart center felt sacred…
The following exercise of "throwing the plastic Earth ball" into pieces and hence watch the transformation into "perfect transparent spheres gathering around the core of Gaia, creating a cluster of interconnected spheres" was a marvelling sight and sensation.
The Gaia Touch exercise of placing the sphere of the head into the heart, then into the belly, and releasing it back into the head, resulted in an expanded state of awareness. To continue with the demanding exercises of the 10 stops around the "fish" of Venice, I would have needed much more time for most of the stops to truly get the quality of these energy tasks. Especially for Sant'Eufemia, San Giorgio Maggiore, San Francesco della Vigna, Madonna dell'Orto, San Giobbe and Santa Maria Maggiorre. Which I will continue to explore…
The rainbow bridge we created to connect the island of Torcello with Venice was such a creative undertaking that it moved me deeply to watch the old dragons in their heavy duty armor slowly come across, shedding their layers of armor, becoming lighter and finally be joyfully reunited with the heart center. 
The resonance of this exercise is still reverberating in me and I feel blessed to be part of this amazing Group of participants and give thanks to you, Marko, the Team and all Beings involved,
Christel

Cécile

Meditation am Donnerstag 15 April
Liebe Familie,ich spüre eine grosse Gemeinschaft verschiedenen Wesen.

Erste Übung:
Wahrnehmen von einer schönen großen weibliche Wasserwesen.
Dann verschwinden die Mauern auf einmal ins Wasser. Sie werden vom Wasser hoch errichtet als kristallinen Mauern.
Bei dem Treffen von weiblichen und männlichen obwohl ich es sehe als grosse Wesen laufend ins Wasser, fehlt mir was…
Intuitiv sage ich "Friede sei mit den Männern und den Frauen von Venedig in Namen Jesus Christus."
Dann ist eine Art eins Sein als ein kraftvolle sonnigen leuchtenden Wesen.
Die Kugel hat die Qualität , so nehme ich wAhr, sich auszudehnen oder verkleinern.
Übung: Hindernis.
Ich bin eine Riesin. Eine Erde geht hervor aus dem Tiefe meines Herzens.
"Das ist die neue"( innere Stimme)
Ich schaue dann sehe ich die alte, was Todes, rund am abbröckeln, sieht so wie asphalte am abbröckeln.
Ich habe tief Mittleid. Ich denke " sie hat auch gedient" . Ich habe nicht die Kraft zu schmeißen.
Ich küsse. Dann lösen sich ätherischen leuchtenden Strömungen , sich bewegen Richtung Kosmos.
Ich höre:
"Geht tief in deinem Herzen."
Ich gehe.
"Du bist die neue Erde. Die Tiefe deines Herzens ist die Tür zu den Dimensionen., Evolution.
Probiere es aus..
Sei Mal ein Eichhörnchen, (ich beobachtete vor kurzem einen).
Bevor Du das tue, bitte in alle Demut um Einlass. Übe. Du wirst es lernen"
Ich spüre bei dem Hören dass etwas spielerisch auch dabei ist.
Kopf Übung:
In Herzraum isteine Reinigung durch die 4elemente .
Ein Lustiges Bild: Mutter Erde nimmt den Kopf , wie ein Stück Stoff, klopft am Wasser wie die Waschfrauen früher es taten…tunkt es im Wasser…und formt wieder den Kopf.

Der Kopf spricht" ich will Liebe". Eine Rose umhüllt den Kopf und gibt ihr ihre Kraft.
In Bauchraum..ich soll das sagen obwohl es sehr persönlich ist, wie ich es schon beim erste Medi es erwähnte.
Eine weisse Grosse Schlange ruht. Ich schicke mein Weiblichkeit dorthin.
"Hast du Angst "frag die Schlange.(ich bin ganz klein neben ihr Kopf.)
Nein sage ich..ich streichel sanft.
"Hab keine Angst , alles hat seine Zeit, ich Ruhe noch. "
Ich sehe Mutter Erde speise sie durch meine Verbindung zu Erde ..
Zur Erklärung, ich musste mein Gebärmutter opfern, vor fast drei Monate…
Beim ersten medi war zuerst den Bauchraum Dunkel .ich war erschrocken und bat unmittelbar die geistige Welt um Hilfe.
Ich vermute , ich befinde mich nicht alleine in dieser Situation..
Eine schöne Heilung Botschaft…die mich sehr ,sehr berührt hat.

Die verschiedenen Plätzen:
1, ich nehme wahr Gesänge, sanftmütig ,diese Schwingung gehtbiszu den Knochen der Menschen.
2.. umarmen mit Händen der Same.
3singen und wachen…leichte Verbindung dort mit den Engeln.
4Bild: ein Mund von Gaia sprudelt ätherisches Wasser.
Bild: viele Flammen die tönen.
5 wir greifen im Raum.
6 Musik…im Herz sein um durch Tor zu gehen.
7 ein Drachen-Auge , ich fühle mich gesehen durch und durch
8neue Kinder Pflanzen mit Liebesubstanz im Garten heissen mich willkommen mit "Mama".( Ich verstehe dass wir "Schöpfer" mit Liebe sind)
9engel der Winde.
10 hier würde ich von der Energie länger bleiben: Güte, Barmherzigkeit, Sanftmut, es ist so schön.
Torcello
Ich habe nicht mehr viel Kraft…
Ein Bild
Mit Regenbogen Blume machen wir die Brücke.
Wir sind aus Regenbogen Energie und die Brücke.
Die meditation ist sehr intensiv …ich sehe grosse Güte um uns.
Danke von Herzen.
Danke.
Danke.

dear sylvie, how nice to read your message … embraces and best wishes to you … hope you are doing well and to meet you again!!

Большая благодарность Марко за такие мощные и невероятно красивые образы медитаций. Я относительно недавно присоединилась к семинарам и мне пока трудно даётся сама настройка с группой. Мне было бы легче, если б я знала лично участников 🙂 Поэтому я визиализирую больше общий круг с элементалями Гайи и связь с самой Матерью Землёй, чью энергию стала сильно чувствовать особенно сильно последние месяцы. Образы семинара сильно перекликаются с книгой Марко "Venice. Discovering a hidden pathway", которая не была переведена на русский, но я читала её на английском. Хотя последние годы живу в Италии, однако я знаю не все сакральные места Венеции, которые упоминаются в семинаре, поэтому "перенестись на крыльях" на какое-то конкретное место также не всегда удавалось. Однако сам город в целом я чувствую хорошо и образ рыбы как энергетического тела Венеции мне вполне понятен и близок. Прогулка-плавание по Grande Canale.. и ощущение водного (женского) пространства города в сочетании с каменным (мужским) .всё это проживается очень хорошо и мне близко и понятно. Я большой путешественник в прошлом 🙂 и хорошо знаю эту особую ауру городов с сильным присутствием элемента воды (Брюгге, Амстердам…), но в Венеции её особая концентрация и я бесконечно рада, что у Гайи такое прекрасное и многообещающее "семечко" новой жизни. Это вполне понятно, учитывая что трансформация планеты идёт в сторону водного элемента в целом. Я также хочу признать, что и во время самого семинара-медитации и при чтегии даже самих книг Марко у меня идёт очень сильный резонанс по телу, буквально до дрожи в теле. Через стопы ног идёт сильная энергия. У меня это буквально последние месяцы открылось, раньше я так сильно не чувствовала. Я сама это воспринимаю как поддержку Гайи, поскольку энергия идёт снизу вверх (в теле это энергия кундалини, я её хорошо знаю, так как раньше йогой занималась. Но это же и энергия Земли, которая также от ядра вверх идёт) При этом у меня сильная блокировка по всей левой стороне тела, уже давнишняя (от шейного отдела до левого колена с болями особенно в области копчика и шеи), я над ней работаю, но ситуация запущенная, поэтому одной медитации на открытие канала связи с Землёй в области копчика, которую Марко давал на прошлом семинаре, мне явно недостаточно. Видимо, корни в моём тоталитарном детстве. Марко описывает похожую ситуацию в книге "Пути исцеления Земли", когда речь идёт о его поездке в Бразилию. Но через ступни ног у меня очень хорошая связь Землёй, это те энергетические центры, которые лично у меня открылись совсем недавно и очень мощно, как я сама это ощущаю. Также хорошо даётся медитация на разбивание пластикового шара как метафоры жёсткой оболочки Земли как старой системы, которая сдерживает ростки нового. У меня сильная концентрация энергии в ладонях рук, поэтому любая визуализация сферы между ладонями фактически ощущается как сильное уплотнение, почти как твёрдое тело… Спасибо огромное Марко и всем участникам группы за семинар.

Alex Schatz

Ergänzung Drachen: sie gehen über die Regenbogenbrücke und kommen als androgyn wirkende weissliche menschenähnliche Wesen auf der anderen Seite an und laufen umher

Alex Schatz

Samen des neuen Erdraums kennen lernen: mein Herzraum öffnet sich, die Oberkörper Aura breitet sich aus; ich fliege in der Luft und gehe abwechselnd unter den Wasser

Hindernis entfernen: Sphären schweben um den ätherischen Erdkern, der leuchtet

Den Kopf weich machen (Gaia Touch): starke Auraausdehnung; Rücken, Arme seitlich, Punkt zwischen Schulterblättern vibriert, Eingang zur Pforte des Hinterkopfs kribbelt

10 Plätze: sehr unterschiedlich und einladend, vertraut und friedlich, gute Stimmung

Regenbogenbrücke Drachen, Insel Torcello: wieder Punkt zwischen den Schulterblättern stark pulsierend, ein Bild von grünlichen Wesen mit großem Kopf (wirken als würden sie ausserhalb der erde kommen); es zeigt sich mir unterhalb meines Hinterkopfs eine Art Sidhe-Glyphe (Spirale) und ein goldenes Siegel, dabei wird mein Rücken ganz warm, auch der Herzraum bis zum Kehlkopf, dieser fühlt sich wie in viel Watte gepackt an.

Danke an alle Beteiligten dieses Workshops 🙂

Sylvie

Thank you, Barbara, for sharing your experience of this amazing journey! 🙂

Nagako Cooper

Dear Marko, Lifenet team & Co-workers,
Thank you for this special telepathic workshop. I felt deeply connected with the exercises/meditation especially after visiting Venice in 2012 which left deep impressions on me.
Walking (or felt rather like gliding) on the Grand Canal from the both ends caused particular sensations in me, which was alive, energising yet at the same time, serene. Meeting at the Rialto Bridge, then blowing up like a balloon, felt like a real transformational process. I enjoyed swimming deep down into the bottom of the sea then, jumping high up into the space in the sphere, like a dolphin, experienced deep sense of freedom and joy.At first, I had slight hesitation to throw the ball of the hardened Earth. As I tried it and saw it broken into pieces, then transforming them into many shining transparent spheres in different sizes, all moving in harmony, and each sphere in its own unique qualities, I understood the necessity of breaking, shattering of the old for the new to be born. Then on Monday morning, I heard the sad news of burning down of the main sanctuary and the community centre in Findhorn Foundation, where I have a deep connection to. It was a shock, then I remembered this exercise we did a few days before. Reminded me of the working of the Black Dragon, the Primeval power of the Gaia. After doing the Gaia Touch exercise, I felt softer and aligned inside, – head, heart, pelvic/Hara as one.I enjoyed connecting with the different aspects in those sacred spots in Venice. Tried drawing afterwards.The dragon from Torcello transformed into a pegasus in the middle of the rainbow bridge we built, then it flew all over Venice, overlooking all the 10 points we visited in the previous meditation. Then it turned into a Christ like being when landed on the ground. Felt deep peace, warmth and balance within when I embraced him in my heart.

Andreas

Liebe Mitstreiter
da ich die Dinge eher fühle und in der Essenz bewahre, möchte ich nicht im einzelnen beschreiben was ich in diesem Workshop wahrnahm.
Statt dessen eine andere Anregung:
Vor langer langer Zeit als die Erde noch ein Ocean und ein Land war, begann ein Prozeß der noch bis heute andauert.
In dieser Zeit formte sich Tetys, unser heutiges Mittelmeer.
Heute liegt es zwischen der Afrikanischen und der Euro-Asiatischen Landmasse.
schauen wir von Norden auf Afrika, mögen wir vielleicht eine in der Hocke gebärende Erdmutter erkennen,
Was gebiert Sie dort –
heute hat das Mittelmeer zwei Pole,
gen Osten ein eher männlichen, der Kopf im Osten nach norden auf Europa schauend, die Insel Zypern in Form einer Laute, gibt den Ton
gen Westen ein Seepferdchen (Einhorn) auf den Atlantik schauend
die Verbindung der beiden gebiert einen Impuls der sich über die Adria nach Venedig hin ausdrückt,
die Wurzel eines alten Mythos
Europa und der Stier

der Stiefel der Europa ist Italien, der Kopf des Euro-Asiatischen Stiers Spanien,
in der Vereinigung der beiden verlieren sich die eindeutigen Formen des Stiers und der jungen Göttin,
wie einst bei Persephone im alten Mythos, entsteht eine Vielzahl von Mosaikartigen Landschaften, das heutige Europa (die Bremer Stadtmusikanten beschreiben die Idee auch gut) – dort wo der Impuls von Tetys geboren seinen Anfang nimmt , liegt der venezianische Fisch, doch dieser Fisch wurde vom Menschen geformt.

Ein schöner Anfang schon im Mittelalter gelegt, um von menschlicher Seite aus den Baum des Lebens zu gestalten.
Eine mehr von vielen lebendigen poetisch ausgedrückten Landschaften – es wäre noch mehr zu sagen über diese, doch das würde den Rahmen sprengen…….

Die Insel Torcello
Als die Drachen über die Brücke kommen und sich verändern, entschuppen und häuten…
…immer mehr Mensch werden, stehe ich mir ( oder meinem Drachen) selber gegenüber.
Mein Drache sieht aus wie ich! Nur größer, heller, fröhlicher, feuriger !!!
Wir nehmen uns in die Arme und erkennen uns wieder.
Danke euch allen für diese wertvolle Erfahrung
Monika

Farah

Embryo of the New Earth Space – Venice example; Saturday, April 10th, Marko Pogacnik

Impressions: Farah Lenser

In unserer Raumzeit stehen wir im Kreis, es kommen große Bäume,die uns umringen; sie schlagen mit uns einen Salto, sodass ihre Wurzeln ins Universum ragen und unsere Beine ebenfalls. Ein seltsames Gefühl mit dem Kopf nach unten zur Erde zu hängen und mit den Füßen im Universum zu stecken. Unter uns sehe ich die Fischform von Venedig – ich hänge immer noch kopfüber, dann entdecke ich, dass ich schweben kann und drehe mich, wie es mir gefällt. 

Die maskulinen Gebäudestrukturen spiegeln sich in dem glitzernden Wasser – eigentlich weiß ich nicht so genau, welche Dimension die feste ist – die Gebäude oder ihre Spiegelung. Jetzt verstehe ich auch, warum sich die Bäume mit und gedreht haben: Ihre Stämme tragen die steinerne architektonische Struktur der Stadt und umgreifen sie mit ihren ätherischen Wurzeln. Maskulin und feminin sind auch in mir keine Gegensätze mehr, sondern bedingen und unterstützen einander. 

Bei der Vorstellung, die weibliche Energie von Santa Lucia und die maskuline von Bacino San Marco sich annähern zu lassen, empfinde ich, wie sich mein Wesen zwischen den beiden Polen ausbreitet und bei der Rialto Brücke wieder zusammenzieht – es ist eigentlich ein Atmungsprozess: Ich weite mein Wesen in die beiden Pole, maskulin und feminin, hinein und beim Ausatmen befinde ich mich bei der Rialtobrücke. So schwebe, atme ich hin und her – beim Einatmen bildet sich die abgerundete Sphäre, die sowohl in der Luft wie auch im Wasser existiert. Ich schwebe dazwischen und bin Teil davon: Ein wunderschönes Gefühl. 

Während ich so aus-und einatme, sehe ich plötzlich das Symbol eines Kreuzes – beim Ausatmen bildet sich die waagerechte Linie und beim Einatmen die senkrechte. 

Als Riesin rotiere ich im Weltall und nehme das Bild der Erde wahr: Sie erscheint wie auf einem festen Globus aufgemalt. Ich ziehe diese bunten Stücke wie Abziehbilder weg und entdecke darunter eine pulsierende, lebendige Erde, Während sich die abgelösten bunten Plastikstücke auflösen und zu wunderschönen Erdringen werden, die sich um die Erde drehen – ähnlich wie die Ringe um die Planten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Gaia Touch Übung: Eine interessante Erfahrung – ich fühle wie sich festgefahrene Gedanken auf der Herzebene lösen und bei der Positionierung der Kopfsphäre in der Beckenregion empfinde ich Erleichterung und Unterstützung; mein Oberkörper streckt sich und ich fühle mich geerdet. Wie schön, diesen leichten Kopf aufsteigen zu lassen!

Die Fischform noch einmal zu umrunden und die einzelnen Energieorte zu spüren, hat sie mir noch vertrauter gemacht.

Wir spannen die Regenbogenbrücke in unserer Imagination vom Westen zum Nordosten nach Torcello hin. Die Dinosaurier-Drachen bewegen sich schwerfällig auf dem Regenbogen und nehmen am höchsten Punkt eine menschliche Form an. Ich empfinde wie ich selbst das plumpe Kostüm des gewaltbereiten Drachens ablege, da ich jetzt in dieser feinen Form des menschlichen Wesens diese Energie in kraftvolle und elegante Bewegungen transformieren kann. Danke!!

Als wir wieder im Kreis zusammenkommen, drehen uns die Bäume wieder mit den Füßen zur Erde und lassen uns sanft herunter.

Dank an alle, Dank an Marko für diese kraftvolle Inspiration!

Galina Rainina

Отчет от 15.04.2021 – Галина Райнина
Эмбрион нового пространства Земли – на примере Венеции
Телепатический семинар Сети Жизни / 
9.00 – 9.10 Сонастройка с группой
Объединение всех возможных участников телепатического семинра, создание токоматериальных защитных сфер, подъем о объединяющее пространство по большой спирали – уже процесс не новый. И каждый раз – …по-новому что-то высвечивается… В этот раз – тонкоматериальные мембраны были похожи на …оболочки мыльных пузырей: радужные, переливающиеся, текучие. Ч то уже создавало особый настрой…
9.10 – 9.30 Знакомство с семечком нового пространства Земли
В конце 2020 года было обнаружено, что Венеция является одним из мест, где создается и задается эфирный отпечаток будущего пространства новой Земли.
   Архитипическая форма – рыба – придает еще больший сакральный смысл. Разделение на мужское начало – минеральное, через архитектуру зданий, и женское начало – через водную стихию, на которой эти здания покоятся – символично. Очень остро это прочувствовалось! 
Как и в предыдущей работе (11.04.21) мой организм, через призму мужского и женского, ощущается, вообще-то, в согласии. Костяк, скелет – минеральное, мужское начало; и это твердость, устойчивость, многообразие. Кровеносная и лимфатическая жидкостные системы, пронизывающие весь организм – начало и воплощение женского во мне. Все омывают, обогащают, наполняют жизнью…
Новое семя Земли – сфера, частично в воздухе, частично в воде… И быть внутри – быть вне разных течений, направлений, влияний… Просто – БЫТЬ!
9.30 – 9.50 Устраняем преграды, препятствующие расцветанию жизни внутри нового планетарного пространства
Да, это истина – КАК МЫ ДУМАЕМ О ЗЕМЛЕ, ТАКОВОЙ ОНА И СТАНОВИТСЯ!
Я УЧАСТВУЮ В ПРОЦЕССЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ ОТ РАЦИО-СТРУКТУР И ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКИ! 
   Поднимаю все это минерально – технически совершенное, пластиково-оберточное и разбиваю о настоящую твердь! Разлетевшись на куски, то, что осталось, через живительную силу Гайи метоморфизируется, превращается в радужные, сияющие сферы. Сферы собираются в центре большой сферы нового семени Земли. Там они и сияют, являя мне разные возможности жизни. 
   Все еще в образе великана над Землей – созерцаю открывающееся великолепие.
    И, уже подумалось – видимо, космонавт, находясь в свободном парении в Космосе, так и созерцал Землю… Навеяно тем, что 12 апреля – всемирный день Космонавтики.
9.50 – 10.00 Смягчаем голову
Стоит потрудиться над тем, чтобы смягчить жесткое сознание современного человека и жесткие способы людей думать о своих нуждах, желаниях и потребностях.
Облегчение тяжести головной сферы, соединение ее с сердечным пространством, перемещение в область брюшной полости – конечно, все много символичнее! И мне лично пришло облегчение головной боли, которая постепенно охватила мою голову. 
10.00 – 10.10 отдых.
10.10 – 10.30 Теперь – путь открыт, и мы – в новом планетарном пространстве
Начинается мое путешествие в особые центры. Невероятно, но, чтобы обеспечить семечко пространства новой Земли всеми силами и качествами, необходимыми для того, чтобы оно проросло, Венеция создала 13 сакральных мест, размещенных вокруг городских границ. Все они «помечены» храмом или монастырем.
И это невероятное путешествие! Начинаем от самого утонченного места Santa Marta и продвигаемся мистически по всему периметру Венеции до Santa Maria Maggiorre 
Санта Марта (Santa Marta) 
Sant`Eufemia 
Basilica Il Redentor.
San Giorgio Maggiore 
Sant’Elena  
San Pietro di 
San Francesco della Vigna 
Madonna dell’Orto 
San Giobbe 
Santa Maria Maggiorre 
И это прекрасно! Переживание, последовательное соединение с силами и энергиями. Я ощутила что все эти предъявления миров – те самые сферы, которые открылись после метаморфизации осколков пластикового покрытия планеты и сосредоточившиеся в сферическом семени в виде радужных сфер. Там и побывала!
10.30 – 10.50 Остров Торчелло (Torcello)
Торчелло, остров, расположенный примерно на 5,5 миль к северо-западу от Венеции, представляет первозданное ядро, из которого возникла и эволюционировала вся Венеция.
Остается сонастроить сакральные силы Торчелло, как основатель и податель энергии для нового семечка Земли!Ах, как это величественно! Трансформация древних изживших форм динозавров в другие, сопутствующие новой стадии воплощения Земли. Это крылатые Существа! И сходят на землю Венеции совсем как мы, люди… 
И это еще не все – теперь превращение Динозавра совершается во мне. Отпадает «хвост» пережитков, условностей, обид – просто распыляется, сверкая.
Пробую ощутить присутствие первозданных сил Земли и Вселенной – в своем сердечном пространстве.
Радость: резонансный мост между Торчелло и Венецией – обновлен!
Семечко нового пространство Земли – создано!  
10.50 – 11.00 Завершение
Благодарю всех участников телепатического семинара по обновлению и воссозданию семени нового пространства Земли!
Благодарю Марко Погачника за семинар невероятной силы и возможность через его прозрения работать с собственными задачами жизни.
Благодарю команду организаторов и переводчиков за предоставление благоприятных условий для работы.

Venice – Embryo of the New Earth Space (10.4.21)
Group Tuning
The process of the last months of ancestors and decendants standing with us in the same circle is now expanded also to the elemental beings. It feels very true, we humans are complete only with them.
Seed of the New Space
The well known miracle of Venice becomes present to me, I feel immerged into a completely different space than the „normal“ one. This imagination is so true and makes the essence of Venice clear.
The inner space gets much larger, joyful, I am pervaded by the festivity-atmosphere of Vivaldis music.
Walking on Canale Grande from both sides is very solemn and natural at the same time. The „Big Bang“ of the union of the feminine and the masculine aspect is deeply touching and re-creating.
Qualities of the new sphere (space): „Adult baby“ – both qualities united. An immense releaf, bright light … hard to put into words.
Removing the obstacle
… is not easy! It takes long till the pieces oft he „plastic planet“ turn into the spheres. First I cannot really follow this idea. But the strong feeling for Gaias core is dominant. Finally I meet this very new perspective of this shimmering new being (cluster) … is looks a bit like a transparent frog´s spawn or like a cristal composed of spheres. It is a living, breathing being.
13 places of Venice
For me the time was too short to explore the qualities of all these places. But I could get a glimpse of everyone, especially the ones I know personally.
Altogether they bild like a wreath of prescious flowers or crystals holding the treasure of the Venice fish.
Torcello
A very impressive episode – the rainbow bridge pops up immediately with the impressive sight of the dragon beings coming towards us and Venice and transforming step by step, incredibly powerful and magical and releasing and sacred. To my opinion it is very necessary to repeat this part of the workshop. The new „human“ dragons have a very new quality I have to get familiar with, a completely new form of love comes from them, truely a power-plant!
Inner dragon: My first feeling is that I have to renounce to something, but then I can perceive the new beauty in the very sense of NEW … the heart itself gets this atomic power plant – in a very positive way.
Conclusion
Joyful thanks! I will treasure this gift of Venice
s presence!!
 

Mona Bienek

Embrio des neuen Erdraumes – Das Beispiel Zürich in Anlehnung an Venedig             
Zürich, 10. April 2021 – Geomantischer Stadtrundgang von 14 – 17h 
Gerne wären wir noch länger mit Marko und den Mitwirkenden vom telepathischen Workshop in Gedanken entlang des Canal Grandes gebummelt, doch war unsere Zürcher Geomantiegruppe «Mensch & Landschaft» schon länger für diesen Samstag auf 14h für einen labyrinthischen Rundgang durch die Altstadt von Zürich verabredet. Unsere Absicht war es, nach dem Symbol des Labyrinths in Windungen die Strassen und Gassen der beiden Altstadtseiten zu durchwanden, dabei immer wieder unseren Hauptfluss Limmat  zu überqueren und damit unsere Stadt und ihre Wesenheiten für deren Entwicklung in die «neue Zeit» zu stärken. 
Als Leiterin dieses etwas spezielleren geomantischen Rundgangs hatte ich am Morgen noch dem Workshop über Venedig beigewohnt, der als einer der Orte der Manifestation des zukünftigen Erdraumes vorgestellt worden war. Schon bei meinen früheren Besuchen dieser einzigartigen Stadt und über die Bücher von Marko war ich fasziniert von der Fischform der Lagunenstadt und konnte mich während der Meditation gut darin bewegen und mich in die erwähnten Orte einfühlen.
Am Nachmittag ging es aber für mich darum, unsere Gruppe von zehn Mitwirkenden durch unser Zürich zu führen. Und da wurde ich bei meiner Einstimmung kurzfristig inspiriert, die Anweisungen für Venedig auf Zürich zu übernehmen. Denn auch Zürich ist – von Marko und Ana bei ihren Besuchen belegt – planetarisch eine sehr bedeutende Stadt! Statt der Form eines Fisches steht die SCHLANGE als Archetyp für unsere Stadt. Zentral fliesst anstatt des Canal Grandes die LIMMAT (auf keltisch Lindimagus/Lindwurm = die grosse Wasser-Drachen-Schlange) als Lebensader durch unsere Altstadt. An vielen Gebäuden und Insignien wird uns ihre Präsenz und Bedeutung in Erinnerung gerufen. Statt der Rialtobrücke haben auch wir ziemlich genau zwischen Seebecken und dem «Platzspitz» hinter dem Hauptbahnhof die erste, von den Römern als Zollstation gebaute Brücke, heute die breite RATHAUSBRÜCKE, die die beiden Altstadthälften miteinander verbindet.
So entschied ich mich kurzfristig, das Programm etwas umzugestalten: Unser Labyrinthweg wurde zum wässerigen Schlangenweg, der uns auf der ätherischen Ebene über und unter uns begleitete und den wir durch unsere Begehung kräftigen wollten. 
Um unserer Arbeit noch mehr Intensität zu geben, klinkten wir uns um 15h in die Workshopgruppen  an der Ostküste von Amerika ein, die mit 6 Std. Zeitzonendifferenz dort um 9 Uhr morgens mit der telepathischen Werkstatt beginnen würden. Mit ihnen wollten wir parallel an den Aufgaben der beiden Städte Venedig und Zürich wirken.
So gelang es uns beim Durchstreifen der Gassen ebenfalls «den männlichen Charakter der Mineralien, aus denen die Gebäude bestehen», und «der weiblichen Qualität des Wassers», der wir immer wieder an den vielen Brunnen und unterirdisch geführten Wasserläufen begegneten, zu vergegenwärtigen und diese zu verinnerlichen. Auch in Zürich gab es, so im Mittelalter, Gebäude, die auf hölzernen Pfählen, vor allem als Handwerkswerkstätten, in die Limmat gebaut worden waren. So steht auch heute unser Rathaus noch immer in der Limmat!
Bei der Rathausbrücke, «unserer Rialtobrücke», versuchten wir ebenfalls, die beiden Aspekte, nämlich unsere weibliche Qualität an der «Aus-Mündung» des Zürichsees in die Limmat und unseren männlichen Aspekt beim Bauch unserer Schlange (statt Bacino San Marco – Platzspitz) zu vereinen. Die Vorstellung des ballonähnlichen Labyrinthsymbols diente uns, unsere Innenstadt als «grossen, aufgeblasenen Ballon», halb in der Luft, halb in der Limmat wahrzunehmen und so in dieser Kugel «den Samen des neuen Erdraumes» zu erfahren.
«Um dem Samen des neuen Erdenraumes zum Keimen und Gedeihen Platz zu geben», hat auch Zürich an der Peripherie der Altstadt einen Kreis von Kirchen und Klöstern, denen wir intuitiv die Cluster der neuen Erde zuordnen und uns damit vertraut machen konnten.
Spannend ist es, dass es uns auch gelang die Übung mit der «Insel Torcello» in unsere Arbeit zu integrieren. In Zürichs Seebecken gab es bis zur Ausebnung des Seegrundes um 1900, der Zeit des Aufkommens der grossen Seeschiffe, zwei dem rechten Seeufer vorgelagerte Inseln, den Grossen und den Kleinen Hafner. Vor Jahren haben dort archäologische Taucher auf dem Seegrund Überreste eines römischen Tempels gefunden, also ebenfalls ein altes Heiligtum. Die Übung, eine Regenbogenbrücke zwischen dem GROSSEN HAFNER und dem Platz vor unserem GROSSMÜNSTER für die Transformation der Drachenkräfte zu erschaffen, hat unsere Mitwirkenden sehr beeindruckt und bewegt. Einigen gelang es mit den für sich transformierten Drachenkräften zu den von uns besuchten Orten der Stadt zu fliegen und deren Urkräfte zu aktivieren.
Mit dem 5 Uhr Glockenschlag lösten wir die Verbindungen mit den verknüpften Workshopgruppen dankend wieder auf, mit denen wir uns während unseres Rundganges verbunden gefühlt hatten. Mit unserer Zürcher Gruppe nahmen wir uns anschliessend noch Zeit, den Labyrinthrundgang bis zu seinem Zentrum, am Gründungsort von Zürich, auf der Anhöhe des Lindenhofes, dem vitalenergetischen Zentrum unserer Stadt, zu beenden.
Wir waren sehr berührt, aber auch beeindruckt, dass wir somit Teile dieses Workshops nicht nur telepathisch, sondern auch physisch durchführen und dabei auch für unsere Stadt etwas beitragen konnten. Wir danken Marko und seinen HelferInnen für diese wertvolle Anregung! 
Herzlichst MONA und die Zürcher Geomantiegruppe "Mensch & Landschaft"

Johannes Waldbauer

Gruppenbildung: ich erlebe eine große Gemeinschaft aus unterschiedlichen Dimensionen. Samen des neuen Erdraumes: das Pulsieren des ätherischen Fisches ist wie eine glitzernde, weiche, perfekt balancierte Membran. Ich spüre die Tragekraft des Wassers. Im eigenen Innenraum erlebe findet eine Umkehrung meiner Wahrnehmung statt. Nicht die Knochen tragen den Körper, sondern die mineralische Welt der Knochen wird vom Wasser getragen. Die Explosion der Begegnung zwischen weiblich und männlich ist zart und still, wie das Entfalten einer Blüte. Der neue Raum ist keine Fläche mehr, man kann statt „auf der Oberfläche“ auch hinunter wandern in eine sanft-bläulich transparente Sphäre. Sie fühlt sich wie frische Luft an. Erdball der der rationalen Verhärtungen zerbrechen: diese empfinde ich monströs und lebensfeindlich. Nach dem Aufschlagen auf der Realität des neuen Raumes, beginnen die Bruchstücke sich zu drehen und zu weiten. Ihre Dichte nimmt ab. Jetzt hilft mir Markos Buch von den Synchronen Welten um den Cluster der Weltentraube der Erde zu imaginieren: der göttliche Kern und Sitz der Erdseele, manifester Raum, urelementarer, feenartiger Raum, Ahnen und Nachkommen, Codierung der Urmuster, Lemurien, Atlantis und der entstehende Bewusstseinsraum Krex, sowie der Schattenraum. Immer wieder spielen sich beim Imaginieren Sequenzen aus meiner eigenen Biographie ein. Mir wird die zyklische Entwicklung von Lebensphasen bewusst und auch persönliche Lebenslernaufgaben. Erweichen des Kopfes: Gaia- Touch Venedig Übung. Es ist eine wunderbare Erfahrung dem Kopf in den Herzensraum zu führen. Hier wirken Kräfte, die sich dem linearen und bildhaften Denken entziehen. Der Kopf hält kurz inne und lauscht dem Herzenskosmos. Tiefer im Bauch erlebe ich Langsamkeit und eine Öffnung nach unten. Hier wird „verdaut“ (das dauert) und es wird „organisch aufgebaut“, mit Präzision und in Kooperation mit Mikroorganismen. Der Kopf kehrt leicht und transparent an seinen Platz zurück. In einem Moment erahne ich das „Rundherum-Sehen“. Was für eine Freude sich der mehrdimensionalen Intelligenz zu nähern. Es ist wie das Verlassen eines Gefängnisses. Den neuen Raum erfahren: Delphine und Meerjungfrauen, Berührung des göttlichen Wesenskern Gaias, Engelnetzwerk, Manifestation in Wasser und Klang, Ahnen und Nachkommen, kosmische Impulse, Drachenkräfte, Königreich der Pflanzen, das Wissen Materie in Organismen zu wandeln, Verbindung zum Elixier aus dem Herzen Gaias, mein vielleicht erster freudvoller und tief inspirierender Geographieunterricht. Resonanzbrücke zu den Drachenkräften von Torcello und Wandlung: Ich erlebe eine machtvolle, breite und farbenfrohe Brücke: archaische Wesen machen sich auf den Weg. Die ständige Wandlung fühlt sich an wie ein „Film der Evolution“. In diesem „großen Kino“ wird Haut abgestreift, richten sich Körper auf, werden Krallen zu Händen mit Schwertern und Schwerter zu innerer Kraft und Klarheit, zu innerem Frieden. Auf der Haut erscheinen Urmuster und Lebenssymbole wie entstandene Chakren. Die gewandelten Drachenkräfte im eigenen Herz zu spüren vermittelt Weite, Ruhe und tiefes Vertrauen.
Ein Herzensdank an alle Teilnehmer in der sichtbaren und unsichtbaren Welt Johannes

Helle Helborg

What a wonderful and strong telepathic workshop yesterday.
A smart and beautyful way to travel now, I have never been in Venice earlier, but now I had a special trip where I could experience the quality of Venice.
9:00: I also invited Sidhe to our circle
9:10: A wonderful balance between masculine and feminine appeared and when Canal Grande blew up like a balloon, being in this sphere was such a wonderful experience of this New Earth space. (This was also a confirmation of my own strong experiences that I have had since 2018)
9:30 It went very well to smash the “hard” ball, and after a process I experienced all these spheres weaving among each other.
10:10: 1 and 2: Wonderful feminine energy. 3: Like powerful and strong angels 4: Down in a kind of connection with something deep. 6: Now the energy is getting very very strong, like high cosmic beings getting present, very big devas like beings of big suns and beings of groups of suns and of galaxies etc. And like the energy from the Andromeda galaxy is getting activated, her attraction to our Milky Way. 7: The Sidhe are present in this. And a strong energy like connection with earthly fire and cosmic fire. 8: Some paradise energy. Plant primeval powers are like angel-butterflies with “legs” down in the earth. !0: It feels very strong to be in this vital elixir from the heart of Gaia.
10:30 A very strong transformation is happening and at the same time inside me. It is like this deep red dragon-fire-force that arises and transforms into another fire-force that in a way has its “root” in the sun-energy of the heart, and in that way also gets access to a cosmic fire. It is a very powerful experience, also in my body, this new sun-fire-dragon-energy is such a deep heart-energy which is pumping out.
Thank you soooo much Marko and Team for this workshop! 

Patrizia

Alla fine dell’esperienza mi sorprendo di aver realizzato ciò che mi sembrava impossibile, ossia riuscire a fare 2 lunghe ore di questa esperienza. Sono soddisfatta e mi sento come se fossi un cielo terso e ho un grande appetito.
Allo step 2 ho provato un senso di disagio e sofferenza, non riuscendo a percepire il perfetto bilanciamento tra il carattere maschile dei minerali e il carattere femminile dell’acqua. Eppure, quando si è trattato di trasferire questa qualità nel mio spazio interiore, ho provato meraviglia e stupore nel riconoscere questa armonia tra maschile e femminile, tra acqua e minerali dentro di me.
Allo step 3 ho provato tristezza e desolazione per aver distrutto la sfera. Immaginare di compiere questo gesto è stato come rompere una porcellana preziosa: una parte di me provava disprezzo per ciò che avevo compiuto, una parte di me provava senso di colpa ed una parte di me provava un senso di ingratitudine perché avevo distrutto una cosa che mi aveva servito per anni.
Poi mi è venuta in mente una frase che ripetevo spesso lo scorso anno: “ogni cosa in questo modo decade e deve essere sostituita da altri valori, idee, poteri, oggetti, che dalla fine dei precedenti, traggono la loro forza ed energia per iniziare un nuovo ciclo”; e allora c’è stata accettazione. Ho percepito le nuove interconnessioni tra i frammenti (in qualche modo ciò mi ricorda l’arte giapponese di saldare insieme i frammenti utilizzando l’oro).
Allo step 4 ho portato l’attenzione allo spazio intorno a me: c’era silenzio nonostante le voci, i rumori della gente, i rumori creati dal passaggio dell’uomo e c’erano una pace e una calma straordinari. Allargando lo sguardo intorno a me, ho avuto l’impressione di vedere con chiarezza la natura intono a me, come se la mia vista fosse diventata più acuta.
Lo step 5 è iniziato con l’immagine del seme di girasole. Poi ho incontrato: un nobile cavaliere; la capacità di attrazione/concentrazione delle forze e delle energie; un cancello di lance dorate che sancisce l’apertura; una domanda preceduta da una sensazione <<chi sono tutte quelle persone?>>; l’accoglienza; il fabbro, il ferro ed il fuoco nella fucina; la purezza di questo spazio; ed il sorprendete inatteso.
Al punto 7 mi appare un drago addormentato che si muove e cammina come fosse un sonnambulo. Cammina e perde pezzi della sua armatura e allora immagino la lava che al contatto con l’aria diventa rigida e scura, come una corazza, mente sotto score rossa e viva come il fuoco. I pezzi, che si staccano dal corpo del drago, mostrano un corpo di luce di colore giallo luminescente.
Alla fine mi ritrovo un corpo di luce giallo luminescente con uno strato azzurro che avvolge tutto il mio corpo.
E godo di questo momento.

Andrea (Cologne)

Dear co-workers, dear Marko and team,
thank you all for sharing a further wonderful opportunity for meditation and co-creation.
My experiences while visiting the sacred places of Venice:
Santa Maria: I sensed connection, mutual support, swimming and acting side by side.
Sant Eufemia: The feminine divinity bestows her mercy on this place. I perceived Mother Mary who unfolded her blue cape all over this site to protect it.
Il Redentor: I am moving on spherical waves and sounds.
San Giorgio Maggiore: feeling of separation and isolation as being secluded in a capsule.
Sant Elena: I perceived this site as wide, open basin with an over dimensional fire vessel (associated the Olympic flame) conveying a nourishing and cozy character.
San Pietro di Castello: Open and permeable, exchange takes place
San Francesca della Vigna: Sensing again seclusion and isolation – as if the beings of the place have retired or don`t want to be disturbed.
Madonna del Orto: I am allowed to take a glimpse of the green pulsating kingdom of plants.
The island of Torcello: The dragons began to move very shuffling about the rainbow bridge. It seemed as if they had clockworks inside who were running shortly before there last turning rounds. They moved slower and slower and finally stopped as being rusty. At the same time the ugly grimace of a huge paper kite appeared in the background. Mighty angelic beings provided support and protected the rainbow bridge. We built a human chain from the square to the dragons and touched them. They began unscaling and transforming, pursuing their way to the square as flowing energy beings – touching and bestowing their primeval powers on Venice.

Cécile

Liebe Familie,
Gott sei Dank kann ich dabei sein.
Ankommen mit Herz Regenbogen verbringen, Feuer in der Mitte…
Die Ahnen schweben in Äther über uns.
Wir sind geschützt von Engeln.
Samen:
Sehr stark, das Wasser pulsiert, in Venedig und in mir.
Ich bin Mal Nixe , schwimme schnell überall in den Kanälen. Ich sehe ” Art gekreuzigte Frau an der Mauer drinnen, ich bin Riesin ,gehe hin befreit die.
Das weibliche und das männliche gehen aufeinander mit offenen Armen bis sie eins sind.
Die Mauern lösen sich auf , verwandeln zukristall Mauer.

Hindernis:
Wenn ich die Rationalität spüre, ist es kaum auszuhalten, im mir ebenfalls, spiegelt es sich, wie ein zu eng Raum, schwer zu atmen, mein Kopf halte ich in den Händen und massiere…so schwer ist es.
Die elementaren Wesen stoßen sich , es ist wie eine Gefangenschaft im Körper.
Wenn es zerbricht, schwarze Wolke gehen.
Die neue farbigen Kugeln sind un den Kern der ein ewiger Fluss des Lebens ist.
Der neue Kopf:
Wird im Feuer des Herzens gereinigt.
Mehr habe ich gesehen doch es war sehr persönlich.
Die verschiedenen Plätzen:
1 grosse wasser Wesen.. Nixe die Herrin.
2fuhle weibliche Gottheit aus dem Kosmos
3engel geben sich die Hände
4nicht genug gehört.
5das weben der Ahnen.
6das Tor, das auch Wächter ist , sich anpasst an der Klopfer.
7riesiger Drache, sehe ich nur die Füsse.
8garten der Pflanzen…ich werde eingeladen.
9heilige Atem , Hauch.
10 eine sehr grosse Wächterin darüber , schaut uns freundlich an.
Torcello:
Schöne Umwandlung..wir haben den Regenbogen gewebt.

Ihr lieben , es ist jedes Mal eine Umwandlung für mich auch.
Vor kurzem bat ich Herzengel Michael mich zu helfen los zu lassen was ich nicht mehr brauchte.
Er schnitt mein Kopf, dann zeigte mir den neuen Kopf im gebären im Feuer des Herzens.
Danke, Danke, Danke.
Cécile

Andrea

Liebe Gruppe,
es war für mich sehr schön, mal wieder zu einem Ort zu reisen bei einer Werkstatt. Das fällt mir oft leichter, da es einen konkreten Anker hat.
9:10 Samen:
Ich erlebe eine schwebende Leichtigkeit mit tiefer Verbindung zum Kern der Erde. Flüssig und luftig, behütet. Es klingt eine Art Gesang der Ewigkeit, weich, friedlich und harmonisch.
Beim Schweben in der Kugel ist es, als ob ich in feinsten Wassertröpfchen schwebe, alles ist verbunden und spiegelt sich in allem. Es ist auch einsam und hat eine große Tiefe.
9:30 Das Hindernis:
Die Qualität der festen Kugel erzeugt Schwere auf meinem Herzen, Übelkeit, Traurigkeit, Verzweiflung, Schwitzen. Nach dem Wurf organisiert sich alles um Gaias Kern heiter, spielerisch. Alle Sphären sind in einem wunderbaren Klang gehalten. Ich spüre, wie sie auch in meinem Inneren kreisen. Es ist ein Tanz und eine Liebesbeziehung.
9:50 Kopf weich machen:
Am Schluss ist mir , als ob der ganze Körper die Welt begriefen würde und nicht nur die Gedanken im Kopf.
10:10 Niederlassen im Neuen:
Sehr schöne und unterschiedliche Erfahrungen, nur St. Elena bleibt mir verschlossen, unerreichbar.
10:30 Torcello:
So viel Sehnsucht und Freude über die Wiederbegenung. Alles ist von goldenem Licht erfüllt.
Danke Euch allen, vor allem auch Marko und Euch OrganisatorInnen! Freue mich auf das nächste Mal.

Rita Lugmayr

Einstimmung, Verbindung zu den Ahnen und Nachkommen
Fühle mich besonders verbunden mit meinem Enkelsohn, der während des ganzen Workshops an meiner Seite bleibt.
Verbindung von weiblichem und männlichen Element auf der Rialtobrücke
Seltsam, es wirkt auf mich wie eine mittelalterliche Prozession. Die Frauen beginnnen ihren Weg in Santa Lucia unter dem Banner der Jungfrau Maria und die Männer auf der Piazza San Marco unter dem Banner des Evangelisten Markus. Die beiden Gruppen schreiten durch die Stadt aufeinander zu. Beim Zusammentreffen auf der Rialtobrücke kommt es durch das Aufeinandertreffen der männlichen und der weiblichen Energie zu einer Art Atomexplosion, durch die der Same der Neuen Erde aufgeht.
In der dabei entstandenen kugeligen Atmosphäre fühle ich mich, als würde ich im Wasser schweben. Ich habe den Körper einer Nixe.
Zertrümmern der rationalen Vorstellungen und Plastikstrukturen
Dabei ist mein Enkelsohn eine große Hilfe; er schießt mit Granaten auf die verkrusteten Strukturen; er trifft sie ins Herz und sie lösen sich auf. Die Spirale des Lebens beginnt sich zu drehen. Das ist ein Aufatmen und fühlt sich auch in meinem Körper sehr gut an. Besonders meine Gebärmutter wird weich und lebendig.
Abtauchen zu den heiligen Plätzen
Santa Marta: fühle mich wie eine NIxe, die mit den Meerjungfrauen und Delfinen tanzt.
Santa Maria Maggiore: ein Tunnel führt bis zum Herzen Gaias, aus dem sie uns speist.
Regenbogenbrücke
wir stehen als Gruppe auf dem Platz zwischen Anzold Raffaele und San Sebastiano. Als die Regenbogenbrücke erscheint, will mein Enkelsohn nicht auf die Drachen warten sondern er möchte hinüber nach Torcello, um sie persönlich einzuladen. Ich gehe mit ihm; die Dinos warten schon auf uns; sie sind sehr aufgeregt. Leopold möchte auf ihnen reiten und wir steigen auf ihre Rücken. Die Haut der Dinos fühlt sich schuppig und sehr hart an. Am Scheitelpunkt der Brücke wird ihre Haut weicher und beginnt sich aufzulösen. Das gleiche passiert mit unserer Haut. Die Dinos verwandeln sich und genauso wir Menschen. Am Platz angelangt fühlt es sich an, als ob wir eins wären.
Als Gruppe stehen wir in weißen Kleidern auf dem Platz und halten uns an den Händen. Sonnenlicht, wir fühlen uns frei und leicht und voller Freude. Wir feiern ein Fest. Wir essen Pizza und Tramezzini und trinken Wein. Wir feieren bis in die Nacht und fühlen uns gücklich. Wir fühlen uns reich beschenkt.
Alle Reiche Gaias sind durch das menschliche Herz anwesend.
FACIT
Wichtig erscheint mir, dass wir auch physisch noch an manchen der dreizehn Plätze in Venedig arbeiten. Wir sollten dort tönen, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können, denn die Energien an manchen Plätzen sind stark verkrustet.

Martin

9:10 – 9:30 – Der Same
Beim Eintritt nach Venedig spüre ich keine Balance zwischen Männlich und Weiblich.
Die Gebäude (Stein / männlich) sind oben auf dem Wasser und wollen es beherrschen.
Auf der anderen Seite versucht das Wasser, heimlich in den Stein einzudringen und ihn zu schwächen­ ‑ Wasser kann ja bekanntlich Gebäude beschädigen ohne sie zu überschwemmen.
Zuerst muss ich das Gleichgewicht herstellen, indem das Wasser so hoch steigt, wie die Gebäude sind, ohne sie jedoch zu überfluten. Um Schluss umarmt das Wasser die Gebäude und die Gebäude geben eine feste Struktur wie Knochen. Zusammen bilden sie dann den perfekten Fisch – die Mineralien das Skelett, das Wasser den Körper.
Dieser Teil hat große Anstrengung erfordert.
Der Rest der Übung geht dann leicht. Da der Fisch schon rund ist, bildet er ganz leicht den Samen.
 
9:30 – 9:50 die Hindernisse beseitigen
Am Anfang ist es schwierig zu erkennen, dass die Erdkugel aus rationalen Gedanken besteht. Da ist so viel schöne Natur und man muss genauer hinsehen.
Städte lassen sich leicht als rationale Strukturen erkennen.
Aber auch andere Dinge. Schicke Restaurants hoch oben in den Alpen nahe von Seilbahnstationen.
Safari Lodges in Afrika
Wieder aufgeforstete Sekundärwälder auf der ganzen Erde.
Erst als ich das erkenne, bin ich in der Lage, diese Kugel zu zertrümmern.
Als ich die Kugel anhebe, bleibt der natürliche Kern an seinem Platz und es löst sich der rationale Teil ab. Nun kann ich diesen Teil am natürlichen Kern zertrümmern. Der Rest geschieht wie von selbst.
 
10:10 – 10:30: Im neuen Raum niederlassen
Am Anfang der Übung bemerke ich, dass ich noch einen Tippfehler in der deutschen Übersetzung gemacht habe. (Santa Maria statt Santa Marta). Damit ist die Konzentration einmal weg…
Erst bei San Pietro di Castello erkenne ich, dass all die Plätze direkt mit dem Samen verbunden sind und ihm ihre jeweiligen Qualitäten übertragen.
 
10:30 – 10:50 – Torcello
Das Erschaffen der Brücke geht leicht. Die Drachen sind dann unsicher und zögern, die Brücke zu betreten. Erst nach einigem Zureden sind sie so weit.
Dann geht die Transformation schnell.
Zum Schluss findet ein reger Austausch in beide Richtungen über die Brücke statt.

And for our English speaking friends:
9:10 – 9:30 – The seed
When entering Venice, I do not feel a balance between male and female.
The buildings (stone / male) are on top of the water and try to dominate it.
The water on the other side tries to seep into the stone stealthily to weaken it – water can damage buildings also without flooding them.
It needs to create an equilibrium with the water rising to the height of the buildings without flooding them. In the end the water hugs the buildings and the buildings give a structure like the bones. So in the end both together create the perfect fish – minerals the bones, water the body.
That took a huge effort.
The rest is easy, as the fish already is round, not flat – so it easily creates the seed.
 
9:30 – 9:50 – Remove the obstacles
At first it is difficult to realize that the globe really is made of rational ideas. There is so much beautiful nature and it needs a closer look.
Cities are easily identified as rational structures.
But also other things. Fancy restaurants at cable car stations on top of the Alps.
Safari Lodges in Africa
Re-built secondary forests around the globe.
Only after recognizing those things, I feel able to take the sphere and smash it.
When lifting the sphere, the natural core rests in place and the rational part separates from it.
Now I can smash the rational part on the remaining core and everything else happens by itself.
 
10:10 – 10:30 Settling in the new space
In the beginning I just realize that I have a type in the German translation (Santa Maria instead of Santa Marta) – OK, the concentration is gone…
Only starting at San Pietro di Castello, I perceive that all those places are directly connected with the seed and feed the respective qualities into it.
 
10:30 – 10:50 Torcello
The bridge is easily created. The dragons are unsure and hesitating to enter the bridge. After some encouraging, they finally enter the bridge.
Then, the transformation goes quickly.
At the end, there is a vivid exchange in both directions over the bridge.

Maarja Joost Thorsén

Thank you all for a powerful and beautiful meditation!
-We are so many. From all levels. We are blessed!
-It is like a wedding – lots of love and joyful feelings when the female and male aspects unite. And this love expands, expands continually and spreads out along the Earth. Something new is created. When I entered the sphere, it was as if my body dissolved a little; like a magnetical power that took it into its energy field. Very pleasant! Nothing was taken from me, on the contrary, something very positive was added to my being.
By removing this solid ball that has been created of Earth, there rose a lot of anger…….As soon as the truth was realised,everything calmed down. It is not a question of disposal, but loving transformation. This fact clearly understood, the change went smoothly, beautifully. And we can really marvel at the beauty of the new Earth!
After this beautiful exercise I felt lighter in my whole body, not only in my head. It was as if many burdens had been removed from me. Thank you!! ” Multdimensional intelligence – what a fantastic concept!
Thank you Marko for your excellent drawing and the wings helped to get around to so many interesting places in such a short time. Every place emanated different energies. So rich to experience.
I had a feeling that the dragons from Torcello had been waiting for this moment a long, long time. They were eager to transform and this process went very smoothly and beautifully!! And I could identify a similar process in my body, feeling closer to the primeval power of the Earth and the Universe. THERE ARE MANY REASONS FOR REJOICING!!
Thank you again Marko and everyone participating!

Galina Rainina

Галина Райнина: Россия, Сочи, Мирный – Отчет от 10.04.21
ЭМБРИОН НОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЗЕМЛИ – на примере Венеции
9.00 – 9.10 Сонастройка с группой
Этап сонастройки очень величествен! Сотворение сферы участников Земли, духов предков и потомков, Существ и Сущностей духовного мира и природных царств приводит в светящейся сфере взаимного согласия! Перенение действия во вневременное пространство сотворения – приносит удовлетворение и внутреннее успокоение… 
9.10 – 9.30 Знакомство с семечком нового пространства Земли
Соотнесение своего организма с организма города Внеция оказалось странным переживанием. Мужское – в основном костяк организма, скелет. Женское – жидкостные структуры – кровеносная и лимфатическая системы, питающие и выводящие системы… В балансе – это здоровье!
Далее все более грандиозно! Представление нового семени Земли в месте встречи мужского и женского – в районе моста на Гранд Канале –достаточно фантастично, и тем не менее – я уже в этой сфере и переживаю легкость!              
9.30 – 9.50 Устраняем преграды, препятствующие расцветанию жизни внутри нового планетарного пространства
Хорошо, что есть сопровождение Мастера в виде текста! Невозможно самому не только не догадаться о таких действиях, но и происходящих метаморфозах! Возрождение сути земли через трансформацию обломков пластикового панциря в легкие сферические образования, сгруппировавшиеся в центре Земли и придающие ей, Земле, новое качества – благое действо!
Остается только дивиться тому, что, на самом-то деле – красота Земли во всех ее жизненных проявлениях – бесконечно многообразна!
А уж то, что каждая сфера – дом для одной из Эволюций Земли … это восхитительное предложение. Они, эти Эволюции уже есть! И в наших силах этому способствовать во времени и пространстве!
9.50 – 10.00 Смягчаем голову
Сердечная благодарность за такой бесценный опят смягчения головы! У меня этот эфирный праобраз был больше настоящей костной структуры головы, и перемещая его вниз, руки были на достаточном расстоянии друг от друга. При завершении упражнения – этот эфирный образ самостоятельно всплыл вверх и вошел в контуры головы. Мне показалось, что голове стало много лучше, легче. Лаза обрели четкость…
10.00 – 10.10 – небольшой перерыв
10.10 – 10.30 Теперь – путь открыт, и мы можем обосноваться в новом планетарном пространстве
1. Санта Марта (Santa Marta) олицетворяет танец дельфинов и русалок – смогла быть в общем таце, раскрепощенной, ныряющей и всплывающей!
2. Sant`Eufemia – это дверь, сквозь которую Божественная женственность может коснуться семечка нового пространства. Для меня дверь – открыта! 
3. Basilica Il Redentor делает возможным прикосновение к семечку – ангельской сети – войти и прикоснуться! Или, скорее, прибыть и стать там своей…
4. San Giorgio Maggiore знает пути воплощения в звуке и в воде. И мне придется познать эти возможности! Звук претерпевает изменения в воде; в воде слышно то и так, что недоступно в воздухе…
5. Sant’Elena – это место, где сфера предков и потомков человеческой расы может внести свой вклад в эволюцию семечка нового пространства, в сотрудничестве с миром элементарных существ. Это уже в «хвосте образа рыбы». Тут соединение с силами и предков и потомков. Отмечаю, что мне это объединение очень приятно и прносит удовлетворение.
6. San Pietro di Castello держит порталы, открытые в космические измерения. Вот – это немного в стороне, эти порталы – космические пространства открыты, было бы сердечное расположение… Прямо сей-Час?! Существа Ангелов, Архангелов…
7. San Francesco della Vigna содержит возможность контакта с первозданными созданиями подземелья и драконами Вселенной. Первозданные создания подземного мира Земли, Перво – драконы… Создатели земной тверди… Оттуда идут землетрясения и вулканическая деятельность – очищение… Однако… Не сразу возможен контакт, но уловить посыл и отреагировать благодарностью – удалось.
8. Madonna dell’Orto «отвечает» за первозданные силы растений и их космос. Растения всей Земли реагирую самыми первыми на то, что предлагается на таких семинарах. И создают благоприятную среду. В тех местах, прежде всего, где живешь. Для меня – это ТУТ, на нашем участке земли… И контакт произошел.
9. San Giobbe хранит знание о том, как материя трансмутирует и становится живым организмом. Материя, твердь, минеральность… В наших местах много кварцевых жил… Это облегчает мою встречу и объединение с миром минералов.
10. Santa Maria Maggiorre (сейчас это часть тюрьмы) поддерживает соединенность с источником жизненного эликсира, исходящего из сердца Гайи. Символично. Именно там, где заключение людей в клетки исходит жизненный элексир. Что же во мне требует такого прилива жизненного эликсира? Да, скорее всего мой «мужской» костяк нуждается в этом и получает приток сил! 
10.30 – 10.50 Остров Торчелло (Torcello)
Итак – Торчелло, первозданное ядро Венеции!
     Мы все стоим на площади в Венеции, которая расположена между церквей Anzolo Rafaelle и San Sebastiano, и участвуем в создании РАДУЖНОГО МОСТА в сторону Торчелло.
     Первозданные Драконы начинают двигаться по этому мосту в сторону Внеции и, постепенно, меняется форма Динозавров на более приемлемую в возраждающей Земле.
     И теперь они …такие же как мы, люди!
     А мы, люди, трансформируясь, отбрасываем свой драконий хвост – это наше обновление! Это мое обновление: распрямились плечи, выпрямилась спина – в каждом участнике проявляется Ангельская сущность обновленной Земли! Радужный мост – первоначало обновления между Торчелло и Венецией выполнил свое предназначение!
10.50 – 11.00 Завершение
Благодарю Марко Погачника за создание и воплощение такой мощной медитации. Приношу благодарность всем участникам телепатического семинара за обновление Венеции, как центра возрождения земли.  Готова участвовать в повторном семинаре 15 апреля с 20 до 22 вечера. 
(Картина Елены Марковой)

Martin

!Tippfehler!
Liebe Mitwirkende, mir ist eben aufgefallen, dass ich noch einen Tippfehler bei der Übung 10:10 – 10:30 habe:
Der erste Punkt heißt “Santa Marta”, nicht “Santa Maria”. Entschuldigt bitte meine Unaufmerksamkeit.
Alles Liebe Martin

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x