Chránit znovuzrození lidské bytosti

Chránit znovuzrození lidské bytosti

Neděle, 15. srpna, v 9.00h, opakujeme ve středu, 18. srpna, ve 20.00h.

Program semináře naleznete v různých jazycích na těchto webovkách: www.lifenet.si/meditations nebo https://www.lebensnetz-geomantie.de.

Pracujeme zarovnání se Sluncem, tedy začínáme v danou hodinu místního času.

Pokud potřebujete, přečtěte si Průvodce telepatickými semináři, který je zveřejněn na obou uvedených webových stránkách.

Ujistěte se, že máte plán semináře vytištěný u sebe nebo připravený v počítači či telefonu, abyste mohli následovat pokyny. Ukázalo se, že každý z nás má jiný rytmus duchovní práce, proto jsme upustili od přesně daného časového plánu. Dejte si tolik času na každé cvičení, kolik potřebujete a věřte, že naše společná práce je neustále sladěna.

9.00  Naladění skupiny

 1. Uvědomte si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Přesuňte své  jemné anténky a prociťte přítomnost členů skupiny.
 2. Vytvoříme kruh a pozveme předky i potomky lidské rasy, aby se připojili k našemu kruhu. Zvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v jednom kruhu.
 3. Nyní pozveme elementární a archetypální bytosti zemských království, aby se k nám přidaly. Uvědomte si, jak se cítíte, když stojí s námi v jednom kruhu.
 4. V naší představě vytvoříme náš prostor pro seminář. Prostor má sférický/kulovitý tvar a je složený z několika vrstev jemných membrán.
 5. Abychom se sladili na stejnou časovou úroveň, představte si spirálu vycházející ze Země, která nás zvedá na tu úroveň času, která nás propojuje. Pokud budete  během semináře nějak rušeni, vraťte se do tohoto chráněného prostoru a pokračujte odtud.

1. ČÁST:   Získat zpět prvotní sílu srdce

Aby se lidská bytost stala tvůrcem vysokých kultur, musela uzavřít „smlouvu s ďáblem“ (řečeno metaforickým jazykem). Museli jsme se vzdát našeho přímého napojení na srdce Gaie. Místo toho nám byla nabídnuta výhybka, která vede podél páteře. Ta odvádí většinu tvůrčích sil Gaie mimo srdeční systém směrem k analytické části mozku. Pouze pár procent prvotní síly Gaie prochází přes srdeční systém. „Smlouva“ otevřela lidským bytostem možnost stát se téměř neomezenými tvůrci – vytvářet dobré, ale také strašné věci. Historicky k tomu došlo pravděpodobně při přechodu z neolitu do doby bronzové.

Aby bylo zabráněno stále ničivějšímu lidskému konání, je potřeba zrušit „smlouvu s ďáblem“. Výraz „smlouva s ďáblem“ se používá, když někdo dá část své vlastní podstaty/esence cizím mocnostem, aby získal něco, po čem touží nad rámec vlastních možností. V našem případě byla láskyplná odpovědnost vůči stvořením Gaie rozdána, aby byla získána neomezená moc naprosto cokoliv materializovat.

 1. Použitím cvičení Gaia Touch k oddělení osvobodíme lidské bytosti od „smlouvy s ďáblem“. Požádejte mocné anděly transformace (v západní tradici zvané Cherubíny), aby vás podpořili. Vyjádřete své rozhodnutí v tomto okamžiku tvořit v souladu s maticí Pozemského a Kosmického tvoření. (cvičení Gaia Touch k oddělení najdete na konci textu semináře).
 2. Za druhé, popsané výhybky je třeba se zříci a rozložit ji. Znovu použij cvičení Gaia Touch k oddělení, aby se výhybka odpojila od vašeho těla. Požádejte Cherubíny, silné anděly transformace, aby to převzali a transformovali (dejte jim to!) a odvedli tu energii a informace zpět do univerzálního úložiště životní energie.
 3. Nyní si představte sami sebe, jak stojíte (postavte se!) uvnitř sloupu prvotní životní energie, která proudí přes vás ze srdce Gaie nahoru, aby se spojila s jádrem Universa. Ověřte si, že žádná „výhybka“ neodklání její tok.
 4. Pokračujte v představě, že ve sloupci tančí postava Nekonečna (ležatá 8) a propojuje váš srdeční prostor se srdcem Gaie. Prociťte kvalitu, která vzniká, když je váš multidimenzionální prostor srdce prodchnut prvotní láskou Gaie.

2. ČÁST:   Chránit zárodek obnovené lidské bytosti

Na celosvětový „Projekt pandemie“ můžeme nahlížet jako na výzvu k procesu znovuzrození lidské bytosti jako bytosti pravdy a lásky. Je to proces, který běží zároveň s transformací Země zpět k jejímu původnímu multidimenzionálnímu tělu. Uvědomte si, že v posledních dvou létech jsme svědky celosvětové snahy zabránit zrození obnovené lidské bytosti za pomocí různých manipulačních metod.

Podstatu lidské bytosti lze symbolizovat obrazem vnitřního dítěte. Účelem následujícího cvičení je chránit integritu vnitřního dítěte v nebezpečných situacích, které vznikají v důsledku takzvané „pandemie Covid“.

 1. Proměňte prostor svého břicha v jeskyni uvnitř Země. Představte si, jak její stěny jiskří světlem krystalů, které se odrážejí na jezeře rozkládajícím se na dně jeskyně.
 2. Své vnitřní dítě láskyplně umístěte do jeskyně a položte na něj slámu. (Důležitá souvislost s narozením dítěte Krista v betlémské jeskyni v Palestině.)
 3. Pozvěte elementární bytosti Gaie a andělské bytosti Sofie, aby se přiblížily k vašemu vnitřnímu dítěti v jeskyni a chránily jeho integritu před všemi možnými druhy nebezpečí, které se vyskytují v důsledku takzvané „pandemie“.

3. ČÁST:   Dýchejte vodou, abyste otevřeli cestu svého znovuzrození

Stezka znovuzrození kombinuje dech, element Vzduchu, s elementem Vody. Element Vzduchu zastupuje nové vědomí a element Vody nový způsob, jak se mohou imaginace ztělesnit.

 1. Nejprve se nadechněte z jádra Gaie a veďte dech k vodnímu kotouči solaru plexu. Oblast plexu umístěná v prostoru břicha a žaludku není ohnivá – za jakou se často považuje – ale je to vodní prostor prodchnutý jiskrami světla. Ty mají vědomosti, jak proměnit prvotní síly a inspirace Gaie na stavební jednotky manifestované reality.
 2. Pak vydechněte horizontálně do všech stran přes vodní kotouč plexu. Zvědomte si, že když se pohybujete prostorem plexu, dýcháte skrze vodu. Jaký máte pocit?
 3. Následující nádech veďte do centra oblasti plexu.
 4. Další výdech, obohacený o esenci vody, veďte vertikálně k jádru Univerza.
 5. Po krátké pauze se nadechněte z jádra Univerza (Sofie) a veďte dech dolů do středu solar plexu.
 6. Vydechněte horizontálně do všech stran přes vody kotouče plexu.
 7. Pak se nadechněte směrem ke středu plexu.
 8. Nakonec vydechněte k jádru Země (Gaie), abyste zopakovali posloupnost 8 fází dýchání od  jejího počátku. Mezi fázemi dělejte krátké přestávky, abyste procítili vznikající kvality.

Kdykoliv potřebujete, udělejte si přestávku !

4. ČÁST:   Nově zrozené vnitřní dítě

Novorozené vnitřní dítě je naprostou novinkou, která posouvá lidskou evoluci za fázi „Homo Sapiens“. Je syntézou esence lidské duše a esence osobní elementární bytosti. Mizí rozdělení mezi elementární esencí Gaie a duchovní esenci lidské evoluce. Jsme na prahu stát se milujícími a spolu_pracujícími bytostmi Země, aniž bychom ztratili naší duchovní podstatu a účel. Gratulujeme, milý blízký Člověče!

 1. Představte si jasnou hvězdu na obloze nad vaší hlavou. Je to archetypální jádro lidské rasy.
 2. Pak si představte podobnou jasnou hvězdu ve středu Země, která zastupuje elementární esenci Gaie a jejích království.
 3. Obě hvězdy jsou nápomocny tomu, aby proces znovuzrození začal. Hvězda nahoře probouzí vaše vnitřní dítě spící v jeskyni vašeho břicha. Hvězda dole otevírá stezku zrození směřující vzhůru.
 4. Představte si své vnitřní dítě, jak klouže vodním diskem solar plexu. Tady potkává své dvojče, vaší elementární bytost, která má právě tady svůj domov, na dolním konci hrudní kosti.
 5. Pozorujte vzájemné reakce dvojčat, která prochází vodami plexu a které končí jako nové integrální lidské já.
 6. V další fázi si představte své nově zrozené vnitřní dítě, jak stojí ve vašem srdečním prostoru. Svýma nohama stojí na vodách kotouče plexu. Jeho srdce je totožné s vaším srdečním centrem. Jeho hlava vibruje ve vaší hlavě a propojuje obě části mozku. Jaký je to pocit?
 7. Nyní rozšiřte přítomnost svého novorozeného vnitřního dítěte do celého těla. Může tančit uvnitř vašeho břicha, dotýkat se vašich chodidel, konečků prstů a uší.
 8. Zjistěte, jaké to je, když je člověk sladěn s poslední fázi procesu proměny Země.

ZÁVĚR

 1. Poděkujeme si navzájem a naším hostům z paralelních světů včetně našich předků a potomků.
 2. Prosím účastněte se a spolupracujte ještě jednou při opakování semináře, abychom toto poselství posílili a vyjasnili.
 3. Své zkušenosti sdílejte se skupinou na www.lifenet.si.

Cvičení Gaia Touch k oddělení

Držte ruce před plexem silně stisknuté k sobě. Uvědomte si situaci, která je předmětem vašeho oddělení, můžete také vybrat symbol pro jeho přesné určení.

V určitém momentu vhodnou silou oddělte ruce od sebe. S gestem oddělení je situace (symbol) zničena.

MODEL 8-FÁZOVÉHO  DÝCHÁNÍ

Subscribe
Upozornit na
guest
16 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Christel Meissner

“Die Geburt des erneuerten Menschen beschützen” 15. und 18. August 2021
Diese Werkstatt durfte ich von der “Bettenburg” aus begleiten (die im Mai/Juni ds. Js. mit Marko und einigen von uns im Zuge der Werkstatt der “Mehrdimensionalität des Lebens erfahren” unser Landschaftstempel war), da ich gerade in einem Vipassana-Retreat dort weilte. Das Thema des Retreats war: “Selbst-Liebe”, welch fruchtbarer Boden…
In diesem geschützten Rahmen war es wundersam, diese Werkstatt mitzugestalten. Die Tage dazwischen bis zu der Wiederholung konnte ich nutzen, um die 8-Phasen-Atmung zu praktizieren. Bis heute spüre ich die Qualität des “erneuerten Menschen” in mir und atme sie aus ins Kollektiv… Eine neue, weiche Kraft, die alles durchdringt, singt und schwingt.
Herzlichen Dank für die Vorbereitung der einzelnen Schritte zu diesem Ergebnis and Dich, lieber Marko und liebes Team!
Sowie allen Mitwirkenden…
Christel

Patrizia

Attraverso la sintonizzazione del gruppo ritrovo uno spazio e delle energie a me familiari. Ho la sensazione che in questo cerchio-sfera ci posso tonare quando ne sento il bisogno anche per scambiare esperienze, idee, perplessità, per trovare conforto e risposte, per ascoltare e comprendere come stanno gli altri.
Nella parte 1, nel percepire la colonna di energia, ho avuto la sensazione di avere una piccola calotta incollata sulla sommità del capo: una parte di me teneva la calotta ben salda sul capo per proteggersi da ciò che sarebbe potuto cadere. Allora, ricordandomi della sensazione provata durante la sintonizzazione, mi è stato utile chiedere aiuto ai presenti (esseri della rete angelica, esseri elementari, archetipo del regno della Terra…) e domandare se ci fosse qualcuno disposto a prendere per mano questa mia parte.
Con la parte 2 mi sono rasserenata.
Con la parte 3 ho percepito una luce ed un calore che mi hanno dato uno stato di benessere generale. Ho percepito il dare ed il ricevere; lo scambio. Ho percepito una danza ritmica senza tempo. Mi sono sentita salda e sicura nel percepire che ciò c’è da sempre, anche se io non lo avevo visto.
La meditazione si è conclusa con la sensazione di frizzantina in testa.
Grazie a tutti

Jürgen Amler

Lieber Marko,
Es ist spannend immer wieder Teil zu nehmen.
Es waren sehr starke Kräfte und Energien spürbar, vor allem am Sonntag.
Ich versuche immer ohne das Ego und ohne Erwartung dabei zu sein.
Und ohne ein „Wollen“, denn dann würde nur wieder die Haben-Seite genährt.
Und die scheint für das meiste in der Welt, auch durch die Lebens-Welt vieler Spirituellen, verantwortlich zu sein.
Ich genieße beim Dabeisein immer sehr den Seinszustnad.
Danke und Grüße aus Heidelberg
Jürgen

Reinhard Pontius

Hier möchte ich ein paar meiner Wahrnehmungen während der Meditation teilen:
Mir fiel auf, dass ich die Entkopplung des Bypass zweimal vollziehen musste.
Der Begriff "Pandemieprojekt" hat mich zunächst irritiert und verengt. Nachdem ich mich davon lösen konnte, war das Kind in der Höhle geborgen und sicher.
Die Sythese der Essenzen von innerem Kind und persönlichem Elementarwesen war wie ein inneres Ganzwerden, der Kopf fühlt sich zusammengezogen an, es schwingt nicht mehr waagerecht zwischen den Gehirnhälften, sondern senkrecht. Es fühlt sich innerlich lichter und dichter zugleich an, wie verdichtetes grünliches Wasser, in dem sich lauter glitzernde Sterne bewegen.

Vidar

Dear Marko and Lifenet group. Thank you very much for these two workshops and for your comments here. It is truly a gift to be able to do this together.
All steps in the process were deep and right now I dont want to put them into words – just express my great gratitude.
Thank you.
Warm regards
Vidar
Sweden

Andreas

Bitte geschätzter Marko,
versteh meine Worte nicht falsch, bisher konnte ich alle Deine Übungen sehr geniessen und vorbehaltlos teilen,
doch Eure einleiende Worte und auch das Konzept der "Gegenkräfte" bedarf meiner Ansicht dringends der Hinterfragung.
Aus aktuellen Anlass möchte ich erinnern, dass sich selbst als spirituell verstehende Gruppen wie z. B. die Taliban auch auf dem Gedanken eines Feindes fussen, Ihr Handeln liess aber in der Vergangenheit viel geteiltes Leid entstehen.
Insofern erscheint es mir sehr wichtig, wenn wir etwas als feindlich erleben, dies gründlichst auch unter Einbeziehung aller wissenschaftl. Erkenntnisse zu hinterfragen.
Nach meinem Verständniss sollte Spiritualität Gegensätze versöhnen, um das zu tuen ist aber eine genaue Analyse unabdingbar.
In diesem Sinne
Danke.

Andreas

Liebe Leute,

zum Anfang möchte ich nochmal sagen, dass Eure Einladung mit Inhalten wie "sogenannte Pandemie" mir die Teilnahme sehr erschwert hat.
Ich halte eine solche Formulierung für dem Mitgefühl entgegenstehend und sie erscheint mir sehr nahe an Verschwörungsideen, welches ich schwer bedenklich finde, man erinnere sich wie das 3. Reich begonnen hat.
Ausserdem grenzt Ihr mit solchen Formulierungen alle Menschen aus, die krank waren, Freunde verloren haben oder sich durch Impfung schützen.
Ich bitte für die Zukunft , dass ihr klar Stellung bezieht , was Ihr mit solchen Formulierungen meint und hoffe dass Ihr Euch nicht weiter von mitfühlender Spiritualität entfernt.

Zu den Übungen:
1- Ich konnte bei beiden Terminen die Notwendigkeit der Entkoppelung oder Loslösung spüren und nach mehrmaliger Übung schliesslich die pulsierende Herzverbindung mit Gaya erspüren.
Die visuelle Wahrnehmung ist bei mir eher ein Erspüren, daher werde ich nicht so viele Bilder verwenden.
2- Ich konnte die Übung erst beginnen, nachdem ich für mich Eure Worte der "sogenannten Pandemie" in Akzeptanz der wirklichen Pandemie verändert habe.
Ich bitte Euch dringlichst, in Zukunft nicht weiter reale Gefahr zu leugnen!
Danach konnte ich sehr gut mein inneres Kind in meiner irdischen Bauchhöhle auf Stroh betten und irdische und kosmische Hilfe geniessen. Allerdings habe ich mich insbes. beim zweiten Termin gefragt, inwieweit mein inneres Kind mitfühlend mit Eurer Leugnung der Realität, Schwerstarbeit für Eure Mitkinder leistet? Allerdings kann dieses Gefühl auch dem Mitfühlenden Teilen der aktuellen Ereignisse in Afganistan oder Haiti oder anderen Krisen geschuldet sein.
3- Auch das Atmen durch die wässrige Linse konnte ich sehr gut vollziehen, allerdings brauchte es insbes. am 2. Termin viele Wiederholungen bis Ich das Gefühl der gewohnten Fülle wieder empfinden konnte.
4- Eine sehr schöne Übung, beim ersten Termin konnte ich eine spannende Interaktion mit meinem elementaren Ich erleben, ein sich ständig ein wenig veränderndes Wesen mit Tierhaften Zügen, eine sehr schöne Erfahrung.
Beim 2. Termin musste ich die Wasserlinsenatmung von neuen einleiten bevor mein inneres Kind in das Wasser der Linse hineinging, es sei noch zu verschmutzt oder trüb oder belegt, als es sich schliesslich hineinwagte empfand ich die Linse als nicht wirklich klar, eher trüb, und das elementare Zwillingskind war doch einigermassen beschwert durch allen möglichen Schlammm …, mein inneres Kind half Ihm dann bei der Reinigung und am Ende kam es dann auch zu einer Art Fusion und schliesslich konnte ich wie beim ersten Termin die Präsenz des neugeborenen (oder vieleicht nur anders neu erlebten) erspüren.
Abschliessend möchte ich Euch Alle bitten von Verurteilung anderer Menschen ("sogenannte Pandemie" kann leicht so verstanden werden, als wenn Ihr anderen Personen etwas unterstellt) in Zukunft abzusehen, Spiritualität sollte sich immer bewusst sein, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, das meint Mitgefühl oder Prajnaparamita.
Sehr wohl können wir durch Verdrängung einen Schatten erzeugen, der auch kollektive Züge tragen kann, dies sind aber keine Personen sondern kollektiv geteilte Verdrängungen. In der Vergangenheit (2. Weltkrieg…) mussten wir leider die leidvolle Erfahrung teilen, dass aus dem Missverstehen der Realität eine kollektiv geteilte Verschwörungstheorie und schliesslich schlimmstes Menschliches Handeln entstand.
Insofern sollten wir gerade wenn wir geistig bzw. spirituell arbeiten von jeder Verurteilung Abstand nehmen, jede seriöse spirituelle Schule besteht auf der Basis des liebevollen Mitgefühls. Sollten wir dem entgegen Handeln, unseren eigenen Schatten auch kollektiv verdrängen und anderen aufbürden, erzeugen wir Trennung und schliesslich auch möglicherweise schlimmeres.
Ich wünsche mir dringend eine Klarstellung von Euch.

Johannes Waldbauer

Telepathische Werkstatt: Die Geburt des erneuerten Menschen beschützen
Einstimmung: Wir reichen uns die Hände, verkörperte Menschen, Ahnen und Nachkommen, Elementarwesen und elementare Archetypen. Ich habe ein neuartiges wunderbares Gefühl von Familie. Die Membrane werden miteinander erschaffen. Das geht kraftvoll und leicht.
Die ursprüngliche Kraft des Herzens zurückbekommen: ich wandere durch die Landschaft der unglaublichen, aber entfremdeten menschlichen Gestaltungskraft und entkopple und kehre zurück für mich und für die Menschen-Familie zu den eigenen Kräften, Möglichkeiten und Grenzen, zur Dankbarkeit, Liebe und Verantwortung für das Leben und die Lebenskräfte Gaias. Es fühlt sich an wie ein Ende des Verrates an der eignen Essenz, ein nach Hause kommen. Beim Abkoppeln des Bypasses fällt meine Aufmerksamkeit auf Markos Zeichnung zu den 12 Geschenken Gaias und ihrer elementaren Welten an die Menschen (Friedenswerkstatt 2019 in Wien): der Mensch als Träger der Herzqualität, der Drachenkraft – und Weisheit, Quelle des Mitgefühls, Verbindungsglied zu den parallelen Welten, Hüter Gaias Lebensgarten, Verkörperung der Balance zwischen weiblich und männlich, selbstverantwortliches und selbstständiges Wesen, Fähigkeit die Zeichen der Zeit zu deuten, Wesen der Wahrhaftigkeit, Fähigkeit den Aufruf zur Wandlung zu vernehmen, Mitschöpfer des irdischen Universums. Ich tanze die erneuerte Verbindung meines Herzens mit dem Gaias.
Embryo des neuen Menschen beschützen: ich bette mein inneres Kind liebevoll auf Stroh in dieser wunderschönen kristallinen, funkelnden Höhle mit wässrigem Grund und bitte um Schutz. Vor einigen Tagen habe ich wie geführt mit Übungen zum inneren Kind begonnen.
Durch das Wasser atmen um den Pfad der Wiedergeburt zu öffnen: ich atme den Zyklus acht mal. Jedes Mal bietet sich eine Farbe an: funkelndes Türkis, Dunkelblau, Tannengrün, Gold, Himmelblau, Weiß, Zartrosa, Robin-Rot.
Das neu geborene innere Kind: die Synthese der seelischen und elementaren Essenzen fühlt sich wie ein freudiges Wiedersehen an. Es entstehen innige, glückliche, feierliche und humorvolle Empfindungen. Auch eine ruhige Wahrhaftigkeit und Präsenz ist da zu spüren. „So ihr nicht werdet wie die Kinder…“
Herzensdank an alle Teilnehmer und die liebevolle Anleitung

Marie Lejonfrid

The workshop during Sunday morning was one filled with stability, patience, kindness and gentleness.
Starting with tuning into the group, People from all around the world formed a circle, connecting through the heart chakra. Next circle were ancestors and descendants and then the next circle were elemental and archetypal beings, and all three circles work in their own unique ways, yet working together for the highest. And then the circle from the angelic network joined in, and I could see all circles vibrating to adjust and to communicate with one another. This happened even before I visualised the spiral coming from the Earth, and with that spiral came a protective (in a good way) energy filled with balance and healing.
Part one: I didn't really experience anything evil, however I did notice very ancient energies in need of transformation and did the exercise in a rather neutral but decisive way. Standing in the column was very nourishing, filled with light and easy to connect with the heart of Gaia and the infinity symbol working for the highest good, interconnecting with several levels / layers.
Part two: There was a lovely place on a beach, a place with a roof and cave-like, yet on the ground level. Very sacred, filled with love, wisdom and a powerful place that could only attract beings related to the new world coming. My inner child was very much in harmony and aligned with this planet and beyond, and that is still the case. Wonderful beings approached and my inner child received protection, healing, balance and energies I can only describe as "inner knowing" that gets activated whenever it's supposed to.
Part three: I could breath through water, however, the suggested steps for this exercise turned more into sitting and relaxing, being with Gaia and the universe. A healing space.
Part four: Yes, this part worked out really well.
Conclusion: There was a clear sense of welcoming new frequencies here on our planet and integrating with them beautifully, continuing life giving and receiving love, kindness and beauty.
With love and blessings,
Marie

Ursula Steinke

Schutz für den neuen Menschen         Berlin , 15.08.2021
   20:30    meinen Raum vorbereitet mit dem Spruch  „ Weltentsprossenes Wesen , Du in Lichtgestalt …..“ auf dem 7 Stern mit den Planeten – Gebärden in Eurythmie ausgeführt.Einen Kreis gelaufen , alleine , zum Mittelpunkt gewandt , und nach Osten hin ausgerichtetMeine Eltern , Geschwister , viele Freunde , alle aus dem Reich des Nachtodlichen , vorallem die gerade dort Hingegangenen , in den Kreis gebeten. Dann das Bewußtsein der Beteiligten auf alle Menschen angeregt , die jetzt , heute , mitmachen und dabei sind . Den Kreis mit allen gemeinsam abgeschritten.Die Elementarwesen , meine „ Gartenhelfer , die meist Baum / Blattwesen „ sind dazu gebeten . sie wollten nicht in´s Zimmer mit rein , sie bildeten eine Hülle auf dem Balkon und am FensterGemeinsam die große , blaue Kugel aufgebaut. Alle Beteiligten waren so offen , unvoreingenommen , so neugierig was wohl geschehen mag ?Die Spirale im Zentrum der Kugel erschien und wurde so  zuvorkommend aufgenommen . Etwas verweilt in dieser —Andacht –.Einzeln ein Flechtband aus grünen und roten Fäden um die Wirbelsäule herum aufgebaut und erlebt und 3x die Entkoppelungs-Übung gemachtWieder mit allen einen Rundgang gemacht , die Elementarwesen  flirrten etwas herum , es trat eine ungeheure Dichte ein und von oben her erschien eine starke , liebevolle Beruhigungskraft , ich spürte die große , anbetende Stille der Cherubime. Sie staunten und ergossen sich über alles , wodurch sich in dem Rücken eine Licht-Wassersäule bildete.Ein Korrespondent- Erleben von Lichtwassersäule zur Spirale im Zentrum und zum Umkreis der großen blauen KugelDie  „ Linse „ war zu erleben ich machte die 8-Phasen-Atem -Übung und das , ein , Wesen , ein Kind , lichtete sich in mir , ganz im Sein der Atmosphäre der Cherubim von oben und der Formkräfte der Exusiai von den Elementarwesen aus den Seiten , von hinten .Wir gingen im Kreis die 4 Himmelsrichtungen ab und atmeten gemeinsam , Kind und ich , in Ost / West—Nord / Süd .Jetzt War die Spirale im Zentrum fort und die Sterne über und unter uns , Kind und mir , erschienen . die Sterne fluktuierten miteinanderIch bat alle im Kreise , in der Kugel Stehenden  , das — Vater unser…… —– zu sprechen und tat es selber laut ausgesprochen.Wir bedankten uns gegenseitig im Neigen der Köpfe zueinander , die Kugel wurde von beiden Sternen aufgesogen , Kind und ich blieben erfüllt zurück.Ich habe mich hingesetzt und lange , lange an all die Freunde und Menschen gedacht , die im Augenblick in Kabul/Afghanistan sind . Ich habe gebetet für die Taliban.                                                     Ursula Steinke.

Ying

Attunement: I was swimming though waters to firstly find my own peace. Wading through projections, scenes of violence amplified by media, sensing the distortion by groups who do not want to allow the birth of the renewed human. A figure like a warlord looks defiantly in my eyes as though to say, ‘No’. I then found protection, ancestors, elementals, angelic beings, mountains and waters, also from Hong Kong my motherland and ancestors who support this effort, and our dear LifeNet group.

Part 1: As I was performing the gesture of detachment, I perceived a lot of debris around me. Oceans of plastic and all the waste humans had created in disconnection from Gaia. I felt the need to ask for these useless things to be transmuted in the column of primordial energy. Afterwards I perceived something extremely beautiful which is difficult to put into words, it was like the true power of human creative potential when in tune with the heart of Gaia. It sent a bolt of energy through my body. One of my hands was lifted very still in front of my heart and the other made a movement like gently pulling out fine threads. I felt I was told to do the repeat meditation somewhere in nature so this part can be witnessed by trees and elemental beings- I will try my best to fulfill this request on Wednesday evening.

Part 2: My hands went to my belly and stayed there throughout this exercise. Initially I felt streams of water moving along my back, then through my arms and legs, like I was a being composed of streams of water. The reflection of the lake brought me into a sense of the deep harmony and perfection within the Earth cosmos of Gaia’s frequencies. With all the love and fierce commitment to nurture and protect in my motherly heart, I placed the inner child on the straw bed. It felt like a holon for all human beings. I particularly sensed its connection to all the children in this world.

Part 3: The sequence of breathing through water made me feel very attuned to the fish and amphibian beings who breathe in water. My breath deepened and I felt peace and joy.

Part 4: My inner child and elemental being came together in a beautiful, joyful dance. My whole body was swaying and the waters of my belly felt connected to all of Earth’s waters. As the inner child was reborn within me, I felt filled with a profound sense of wonder, amazement and pleasure of creation, as though I was discovering this world for the first time, renewed in my inner and outer senses.

Thank you Marko, LifeNet friends and all the beings supporting us. I am grateful for this collaboration. With much love and inspiration.

Alice Weibull

Thank-you for a very powerful workshop!
Fridays evenings I usually participate in a Gayatri meditation on line in Sweden and our facilitator said last Friday that this meditation was for the new humanity we are birthing. It felt to me like the field was preparing for the workshop.
The most intense part was for me the third part of breathing. I first focussed on learning the exercise and experienced mostly the resistance of the water element in breathing.
But as I continued I recieved a thick star filled energy coming both from Gaia and Sophia and the angels. It was so strong I became dizzy and felt almost unconscious. I wondered if my solar plexus area could have benefitted from some purification before the second part with the baby in the womb. I later thought of the pregnancy period when the womb is being filled with life and lots of love directed towards it before the very birth.
When repeating the workshop I will try out a purification of my solar plexus and filling it with love before imagining the crystal cave and my inner child.
Maybe that will change part four and make the transition stronger and more clear in my consciousness.

Berger Regula

Liebe für die Erde achtsame Menschen
ich fand es heute wichtig und gut, die Integration des inneren Kindes mit Gaja und dem persönlichen Elementarwesen,
aber mir fehlte die Integration auf der ICH-Ebene.
 ich habe diesen Sommer auf dem Rigi (weiblicher Kraftberg im Herzen der CH) in dem Ecovillage Seminarhotel zum goldenen Hirschen eine spirituelle Singwoche geleitet mit 19 Teilnehmern, wo wir uns um die Integration unseres manifesten /irdischen ICHS und des unsichtbaren Peripherie- oder kosmischen ICHS bemühten eben aus dem Grund der global laufenden Attacke auf die menschliche Freiheit und Kern-Identität (das menschliche ICH, nicht zu verwechseln mit dem unerlösten EGO).
Ausgehend von der Suche nach unserem individuellen Grundton (der Schwingung unseres Geistseelenfadens, ) suchten wir/ erlauschten wir bei Bäumen in der Natur die Melodie unseres Herzens und suchten den Namen unseres anderen Selbst/ICHs(ich ziehe diese gleichberechtigte Bezeichnung der wertenden Bezeichnung “höheres Selbst” vor)
um unsere Integrität/Ganzheit zu stärken.
unten die Geschichte hinter der Lebensmelodie/Herzmelodie aus der Kultur der HIMBA.
Diese Ebene habe ich heute morgen in meiner Meditation beigefügt und als notwendig/stimmig erlebt,
Herzgrüsse und Dank für Eure Arbeit, gern Auskunft auf Anfrage, Regula Berger
 Apothekerin und (Werbeck) Gesangs/Atemtherapeutin
Körper Atem Stimme, http://www.kalliope.ch
Von der kleinen Großmutter Kiesha:
Von allen heute noch lebenden afrikanischen Stämmen ist der Himba-Stamm einer der wenigen, der das Geburtsdatum der Kinder nicht von dem Tag an zählt, an dem sie geboren oder empfangen werden, sondern an dem Tag, an dem die Mutter beschließt, das Kind zu bekommen. Wenn eine Himba-Frau beschließt, ein Kind zu bekommen, geht sie weg und sitzt allein unter einem Baum, und sie hört zu, bis sie das Lied des Kindes hören kann, das kommen will. Und nachdem sie das Lied dieses Kindes gehört hat, kommt sie zu dem Mann zurück, der der Vater des Kindes sein wird, und lehrt ihn das Lied. Wenn sie Liebe machen, um das Kind körperlich zu empfangen, singen sie das Lied des Kindes als einen Weg, das Kind einzuladen. Wenn sie schwanger wird, bringt die Mutter den Hebammen und den alten Frauen des Dorfes das Lied des Kindes bei, so dass sich die alten Frauen und die Menschen um sie herum versammeln und das Lied des Kindes singen, um sie aufzunehmen. Während das Kind aufwächst, wird den anderen Dorfbewohnern das Lied des Kindes beigebracht. Wenn das Kind fällt oder verletzt wird, nimmt es jemand auf und singt ihm sein Lied vor. Oder wenn das Kind etwas Wunderbares tut oder die Riten der Pubertät durchläuft, dann singen die Dorfbewohner , um diese Person zu ehren. Im Himba-Stamm gibt es eine weitere Gelegenheit, bei der das “Kinderlied” für den Himba-Stamm gesungen wird. Wenn ein Himba-Stammesangehöriger oder eine Stammesangehörige ein Verbrechen begeht oder etwas, das gegen die sozialen Normen der Himba verstößt, rufen die Dorfbewohner ihn oder sie in die Mitte des Dorfes und die Gemeinschaft bildet einen Kreis um ihn oder sie herum . . Dann singen sie ihm sein Geburtslied vor. Die Himba betrachtet die Korrektur nicht als Strafe, sondern als Liebe und Erinnerung an die Identität. Denn wenn du deinen eigenen Song erkennst, hast du keine Lust oder Notwendigkeit, etwas zu tun, was einem anderen schaden würde. In der Ehe werden die Lieder zusammen gesungen. Und schließlich, wenn der Himba-Stammesangehörige in seinem Bett liegt, bereit zu sterben, kommen alle Dorfbewohner, die sein Lied kennen, und singen – zum letzten Mal das Lied dieser Person.
Am 13.08.2021 um 13:34 schrieb LifeNet:
  comment image
comment image

Renate und Franz Breinessl

Mit Freude haben wir wieder am heutigen Workshop teilgenommen. Nun würde uns interessieren, wie viele Menschen weltweit dabei sind. Einen ganz herzlichen Gruß an alle aus Wien.

Jana

Lieber Jürgen,
Unser Zeitfenster lag ja immer bei 9.00 – 11.00 Uhr für die Telepathischen Werkstätten.In der Einladung wird noch einmal darauf hingewiesen, dass wir die enge Taktung zu Gunsten des eigenen Rhythmus öffnen möchten:
Da uns klar wurde, dass jede(r) von uns ihren/seinen eigenen Rhythmus in der spirituellen Arbeit hat, gibt es keinen strikten Zeitplan. Nimm Dir für jede Übung so viel Zeit wie Du brauchst und sei Dir sicher, dass wir trotzdem gemeinsam arbeiten.

Jürgen Amler

Es beginnt ja morgen um 9 Uhr. Wie lange sollten die einzelnen Parts gehen.
Part 1?
Part 2?
Part 3?
Part 4?
Ich bin immer wieder gerne dabei.
Es ist so wichtig in unserer Zeit Jetzt.

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x