ČERVNOVÝ TELEPATICKÝ SEMINÁŘ sítě LifeNet: Udržujme naději na mír živou!

ČERVNOVÝ TELEPATICKÝ SEMINÁŘ sítě LifeNet: Udržujme naději na mír živou!

v sobotu 11. června ráno od 9:00 hodin

ve středu 15. června večer od 20:00 hodin

Program semináře najdete v různých jazycích na těchto webových stránkách: www.lifenet.si/meditations nebo www.lebensnetz-geomantie.de .

Pracujeme v souladu se sluncem, takže začínáme v danou hodinu podle vašeho místního času.

V případě potřeby si přečtěte Pokyny pro telepatické semináře, zveřejněné na výše uvedených webových stránkách.

Plán semináře si předem prostudujte a mějte jej s sebou k dispozici vytištěný nebo v počítači či telefonu, abyste mohli jeho části procházet ve stanoveném pořadí.

Naladění skupiny

Uvědom si, že jako skupina jsme rozptýleni po celém světě. Nastav své jemnohmotné antény a nalaď se na přítomnost ostatních členů.

Společně vytvoříme kruh a přizveme do něj předky a potomky lidské rasy. Vnímej, jak se cítíš, když stojí s námi v jednom kruhu.

Nyní přizveme elementární a archetypální bytosti z úrovně pozemských říší. Pozveme také bytosti ze sítě andělské dimenze. Sleduj, jak se cítíš, když stojí v kruhu spolu s námi.

Nyní všichni začneme zpívat různé hlásky, abychom se naladili na sebe navzájem a také na společnou časovou rovinu. (Při vytváření zvuků se nech vést svou intuicí.)

Část 1: Ochrana pokladu lidské identity

Být člověkem znamená ztělesňovat určitý archetyp kosmického stvoření. Pokud bychom my lidé přišli o svobodu být tím, kdo jsme, zanikl by tak i jeden z vesmírných archetypů. Moderní společnost rozvinula mnoho falešných představ o tom, co je to lidská bytost, a mnohé striktní formy kontroly nám neumožňují plně realizovat roli, kterou má člověk v rámci univerza Gaiina stvoření.
Pravá identita individuální lidské bytosti se nachází v kauzální matrici jejího organického srdce.

 1. Představ si, že tvé organické srdce je útulná dřevěná chaloupka. Zmenši se tak, aby ses mohl/-a před chaloupkou (svým srdcem) posadit a užívat si slunečný den a zpěv ptáků.
 2. Nyní se rozhodneš vydat se na pouť podél horizontální osy, která spojuje tři srdeční centra nového srdečního systému.
 3. Cestou od organického srdce, které necháš za sebou, navštiv chrám svého srdečního centra. Má podobu kamenného kruhu. Postav se doprostřed a vnímej, jak tento kruh z kamenů obepíná prostor za tvými zády i před tebou. Prociť jeho kvalitu. (Stále měj na vědomí, že celá tato pouť se odehrává uvnitř prostoru tvého srdce.)
 4. Nyní nech vlny světla tvého srdečního chrámu šířit mezi ostatní lidské bytosti.
 5. Potom pokračuj v pouti směrem k srdečnímu centru, které se nachází na pravé straně hrudníku.
 6. Tam nalezneš kruh předků lidské rasy. Přidej se k nim a drž se s nimi v kruhu za ruce na znamení toho, že všichni jsme jedna rodina. V kruhu spolu stojí jak lidé, kteří v organickém těle obývají hmotný svět, tak ti, kteří mají nyní tělo duševní.
 7. Po chvíli se otoč zpět a vrať se domů do své dřevěné chaloupky. Projdi kamenným kruhem uprostřed srdečního systému. Nakonec dorazíš zase ke dveřím svého organického srdce.
 8. S nově nabytými zkušenostmi z pouti nyní vstup do vnitřních prostor svého srdečního svalu. Dopřej si dostatek času, abys prožil/-a obnovený archetyp sebe, jako lidské bytosti.

Část 2.: Pravzor posvátného mužství

Po celém světě vídáme muže jako vojáky, kteří proti sobě navzájem bojují. Vidíme muže jako autokraty, kteří utlačují své bližní. Mír na Zemi nenastane dokud muži nezačnou ztělesňovat pravzor posvátného mužství. Ženy mohou muže podporovat tím, že si uvědomí svůj vlastní mužský aspekt.

 1. Úkolem mužského principu je postavit se za Pravdu. Ponoř se do svého nitra a prociť jaké to je, stát v pravdě života.
 2. Napřim svou páteř a vizualizuj si modrou křišťálovou kouli, jak putuje od kostrče směrem vzhůru, až se usadí v zadní části tvého mozku. Koule se podél páteře kutálí tak, že páteř je uvnitř ní.
 3. Požaduj, aby se všichni muži na planetě Zemi stali pravdivými bytostmi.
 4. Stejně tak důležité je, aby byl mužský princip (v mužích i ženách) neustále udržován v poli univerzální lásky a soucitu.
 5. Představ si, jak tvé srdeční centrum září světlem, v němž je sjednoceno světlo luny i slunce. Jak se cítíš, když záříš jako trvalý zdroj lásky?
 6. Další rolí posvátného mužství je udržovat otevřenou bránu přechodu do říší života za životem – do světa předků a potomků. Uvědom si, že ačkoli je tato brána obvykle spojována se smrtí, je průchozí oběma směry – smrtí i zrozením.
 7. Dbej na to, aby blízkost mužského principu k tajemství smrti nevedla k fascinaci bojem a válkou.

Část 3.: Osvobození Gaii z 3D projekcí

Během své nadvlády nad planetou obalila racionální mysl Zemi do téměř neviditelné fólie falešných, ničivých představ, které:

 • považují Zemi za výhradně trojrozměrnou planetu,
 • tvrdí, že život existuje pouze na fyzické rovině,
 • vnímají lásku jen jako psychologickou či sexuální záležitost,
 • berou poklady Země jako něco, co je člověku volně k dispozici, atd.

Působením takovýchto mylných a omezených představ je vědomí lidské rasy drženo v zamrznutém stavu. Tragické je, že i když se stále více lidí od těchto představ osvobozuje, svět dál jede ve stejných starých kolejích. Je to z toho důvodu, že tyto cizorodé myšlenky jsou ukotveny v kletbě, kterou můžeme chápat jako překroucený keltský kříž (rovnoramenný kříž v kruhu). Toto pokroucení je zůsobeno pootočením kříže o 45 stupňů doprava, čímž vzniká symbol „X“, jehož význam je „cesta uzavřena“.

 1. K tomu, abychom nastartovali proces, skrze nějž se Gaia a lidská rasa mohou z kletby osvobodit, využijeme kineziogram. Kineziogramy jsou formou tvůrčího jazyka, podobné kosmogramům. Přeloženo z řečtiny toto slovo znamená „symboly, které něco uvádějí do pohybu“.
 2. Použijeme kineziogram ve tvaru keltského kříže, který kletbu vymaže.
 3. Nakreslíme kineziogram před svým tělem (do éteru) za pomoci všech pěti prstů jedné ruky spojených do jednoho bodu. Je na tobě, kterou ruku se rozhodneš použít.
 4. Nyní před sebou nakresli kineziogram v plné velikosti, tak, jak je naznačen na obrázku pod textem.
 5. Kineziogram několikrát pomalu nakresli a měj při tom na vědomí jeho účel. Začni vpravo a jakmile dorazíš k jeho nejvyššímu bodu, kresli po stejné lince zpět – a pak zase znovu.
 6. Začátek pohybu a jeho nejvyšší bod vždy označ „tečkou“, aby byla forma symbolu na neviditelných úrovních zřetelná – ruku pokaždé oddal trochu dozadu směrem k tělu a pak ji důraznějším pohybem vrať o stejnou vzdálenost zpět.
 7. Pohyb kineziogramu několikrát zopakuj a mezi jednotlivými pohyby si vždy uvědomuj, že se fólie cizorodých představ vypařuje.

Část 4.: Cesta prvotních sil jádra Gaii je nyní volná

Jakmile je výše zmíněná kletba pomocí cvičení ve 3. části odstraněna, uvolní se pro prvotní síly cesta z Gaiina jádra do lidského srdce. Díky tomu můžeme obnovit svou schopnost vnímat skutečný prostor reality.

 1. Představ si, že jsi ve vyhřáté místnosti a díváš se oknem ven. Překvapeně sleduješ, jak sněží.
 2. Vločky však nepadají z nebe – ladně stoupají z jádra Země. Každá vločka je bílým krystalem, který se vynořuje z tvůrcí síly Gaiina jádra.
 3. Vyjdi ven a stůj mezi krystaly, které se vynořují ze Země. Celá okolní krajina se postupně zbarvuje do bíla.
 4. Nyní si uvědom, že totéž se děje v tvém nitru. Bílé krystaly stoupají z jádra Země a směrem do tvého srdečního prostoru.
 5. Sleduj a prociťuj, jak se tvůj srdeční prostor zbarvuje do bíla, až je bílými krystaly zcela pokrytý.
 6. Všechny krystaly, které se v prostoru tvého srdce nahromadily nyní začnou v různých barvách duhy vyzařovat směrem ven.
 7. Vizualizuj si, jak si na světě čím dál více lidí uvědomuje, že prostor jejich srdce září láskou.

Závěr

Na závěr si dopřejeme ještě trochu času, abychom spolu pobyli a popovídali si.

Potom uděláme kruh, který přemosťuje všechny kontinenty a oceány a vyjádříme vděčnost za získané zkušenosti.

Nyní zase začneme zpívat samohlásky, tak jako na začátku. Přizveme i ostatní bytostmi, které spolu s námi prošly seminářem.

Subscribe
Upozornit na
guest
15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Cecile Mehringer

Liebe, Bruder und Schwester,
Ich schreibe eine kurze Mitteilung.
Eine wunderschöne, magic, moment.
Es ist das Herz.
Die Steine, im Kreise, sie leuchten Raum. Der Boden ist Luft, ich bin getragen auf den Flügel des Drache. Ich schaue nach vorn, die Steine leuchten im diesem Raum, unendlich.
Ich schaue nach hinten, diese starke leuchtende Gestalt, ein Lichtgestalt strahlt unglaublich stark(und das ist nur ein Wort), durch, strahlt nach vorn, durch die Steine.
Christus.

Die Ahnen si d i. Kreis, liebevoll tragen sie mich und reichen sie mich von Armen zu Armen und küssen mich.
Ein letztes Bild : mein Herzschlag , das Bild eines Universum, das Herz schlägt Wellen durch Universum mit Planeten…
Das bin ich.
Küsse…

Johannes Waldbauer

Gib dem Frieden eine Chance
Einstimmung: ein Reh zeigt sich wenige Meter vor unserem Haus, wir tönen und beobachten das anmutige, zarte Tier. Ich spüre die Kraft der Sanftheit.
Den Schatz der menschlichen Identität bewahren: Die Holzhütte erscheint mir hell und nahtlos in die wilde Natur eingebettet. Es ist Sommer, das Gras steht hoch und die Blumen blühen. Der Gesang der Vögel und ein milder Wind schenken mir ein leichtes und geborgenes Gefühl. Ich wandere zum Steinkreis: es erwartet mich Stille und Ehrfurcht. Die Steine reichen tief in die Erde hinein und kommunizieren gleichzeitig mit dem Kosmos. Sie sind selbst Archetypen und halten mich in jedem Augenblick. Mein Herzenslicht wandert durch meine Lebensräume und zu den Menschen mit denen ich verbunden bin. Im Kreis der Ahnen erfahre ich Stärke, Rückhalt und Zuversicht. Wir helfen uns gegenseitig unser Bewusstsein und unser schöpferisches Potential zu wecken und zu erneuern. Ich kehre zurück und nehme den Impuls mit in mein Hiersein am Abend im Sonnenuntergang mit Anja und einer Kerze in der Mitte.
Urbild des sakralen Männlichen: in Klarheit für die Wahrheit stehen, aber sanft und liebevoll berührt einen Lebensschmerz in mir. Ich spüre die Angst vor Ausgrenzung und die Scham des Verrates der eigenen Verbundenheit mit den Quellen des Lebens. Das Reinigen der Wirbelsäule mit der blauen Kristallkugel fühlt sich heilend an und Blockaden dürfen gehen. Ich kann die tiefe Sehnsucht spüren alles Leben zu hüten und zu schützen.
Hinter dem physikalischen Mondlicht spüre ich die kosmische Dimension des lunaren Lichtes, still, wässrig und silbrig in einem ewigen, liebevollen Tanz mit dem strahlenden und feurigen Sonnenlicht. Der aktuelle Vollmond intensiviert diese Erfahrung.
Gaia von den 3 D- Projektionen befreien: Das Kreuz der Verbindung beginnt zu leuchten. Irgendwie halte ich es in Händen. Ich empfinde eine starke Hitze und trinke einen kühlenden Schluck Wasser.
Der weg der Drachenkräfte aus dem Herzen Gaias ist jetzt frei: das Schneien weißer Kristalle aus der Erde um mich und in mir ist wunderschön, heilig und befreiend. Bei der Imagination, dass alles weiß bedeckt ist, empfinde ich für einen Moment eine Todesnähe. Mit dem Ausstrahlen der Farben des Regenbogens kehrt dann pulsierende Lebendigkeit zurück.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die gemeinsame Arbeit

Anja Kraft

1) Bei der Pilgerreise durch die Herzen bin ich immer wieder sehr abgelenkt und meine Vorstellung reicht heute nicht aus diese Räume zu bereisen. Bei dem Kreis der Ahnen erscheinen mir die Kogis. Ich sehe ihre Hütten, ihre Gestalten, ihre Einfachheit und spüre ihre tiefe Spiritualität in allem. Ich fühle mich verbunden.
2) Es fühlt sich so gut an, wenn das Männliche für die Wahrheit steht. Stabilität, Sicherheit, Vertrauen, echte Freude und Klarheit kommen in die Welt zurück. Mond und Sonne in mir machen mich ganz, unabhängig und frei. Es öffnet sich etwas nach oben und weitet sich. Ein Bewusstseinssprung wird möglich.
3) Ein Film kommt mir in den Sinn, “True man show” und die Szene als dem Hauptdarsteller, der in einer komplett inszenierten Welt lebt, ein Scheinwerfer vom Himmel vor die Füße fällt und er beginnt zu hinterfragen.
4) Es ist eine besondere heilige Stimmung und es erinnert mich an Weihnachten und ob dies die wahre Bedeutung ist. Die Christusenergie steigt aus der Erde auf in die Herzen der Menschen und wir erinnern uns wer wir wirklich sind. Leuchtende Regenbogenfarben zeigen die Einzigartigkeit jedes Menschen.
Herzensdank! Anja

Annette McLeod

Dear All,
Regarding the Give Peace A Chance telepathic workshop on 15June2022: I felt humbled to be in the presence of the many beings during the tuning of the group. (I recognized my spirit guides among them.) For a brief moment, I also felt a slight tinge of shame or sorrow because before this, I have not acknowledged all these beings who share our divine nature. Once the group was established, everything flowed beautifully. I was so thankful to participate and be helpful, and for all that I am learning.
-Annette

Christel Meissner

Liebe Mitwirkenden, lieber Marko,
gerade habe ich die Wiederholung dieser kraftvollen Werkstatt mit Euch beendet und bin erfüllt von der Qualität unseres gemeinsamen “Tuns”… Im Vertrauen, daß diese Arbeit ihre positiven Auswirkungen hat! Es tut so gut zu spüren, wie wir gemeinsam mit allen Wesen der sichtbaren und unsichtbaren Welt das Neue gestalten und wie Du, lieber Marko, immer sagst: “Danke!”
Es tut sich was, definitiv, das spüre ich bei mir, ein kleiner Mikrokosmos im Makrokosmos…
Danke Euch allen wunderbaren Wesen,
Herzlich, Christel

Andreas

Dear All of Us
last but least, some image about missbelief:
When archaic rites degenerate (because of people forgot ancient understanding) happen things like to punish a saint like St.Andrew on a X Cross (what is a symbol for wheel of life and 4 turning points – beltane, lughnasad, samheim, imbolc) – these people forgot the true meaning and the symbolic offering of fruits of mother earth .
On the other hand the saint, St Andrew, will be concient of true understanding and give his flesh for better truthful understanding, not because he like to do such thing – in a drastic situation like that he could only act in mindful giveaway –
So you can see both in this “x”:
Ignorance and abuse of an symbol of true understanding – caused by forgetting true meaning
and
Renewing the mindful action – the saint giveaway his body in true understanding and as a act of mindfulness
The symbol of life is far away of abuse –
Its about Us to inform us, learn the true meaning, studying the whole story, and than act in true mindfulness.
I expect from our leading team to to the best in giving a truthfull complete information about such collectively shared old symbols, before introducing in contemplation –
otherwise we will easily become blind and loose presence
andrew.

Andreas

Dear Marko and All of Us,
I will try to write what I see in your Kinesiogram also in English, so more of us can read it.
I dont like to enter in missbelief like “x” is banning the postive solutions ( “x” is also used as sign of christ in some interpretation or symbol of St.Andrew), in 10 years living in South Amerika I have learned that these ideas dont lead to deeper truthful and mindful solutions.
In my opinion we should trust in Life force in essence.
These Kinesiogram I see like a symbol of the world water pump of the streaming of ocean waterstreams:
horizontal – the äquatorial streaming water starting in pacific goes westward, earth rotation in combination with position of the continents cause a circling streaming (the circling move in the kinesiogramm) forming the motor of these big waterpump, vertikal the fruit – golfstream – is born (very important to smoothe exreme weather but also psychic extremes in collektive terms), a “holy water spirit” – when he at the end in the north becomes mortal in the deep of the atlantic he goes south, there water begin circling eastward and the same circle starts in the pacific again.
I would prefer we trust in these streaming ocean water, than in banning of symbols.
Andrew

Andreas

Werter Marko, wertes Team,

vielleicht bin ich in meiner kritischen Art etwas unbequem – das liegt daran, dass ich viel auch nicht so schöne Dinge gesehen und geschaut habe.
Ich habe noch einmal die Übung in Abschnitt 3 (das kinesiogramm) auf mich wirken lassen.
Ich halte es nach wie vor für falsch und gefährlich das “x” als Zeichen eines “Bannes” zu verurteilen.
Ich halte diese Anklänge an Schwarzmagischen Aberglauben für völlig fehl am Platz – gerade weil ich lang in Süd Amerika gelebt habe und gesehen und mitgefühlt habe wie sich ein solcher Irrglauben anfühlt und was er anrichten kann
weiss ich das solche Aussagen nicht hilfreich sind –
das Vertrauen in die Kräfte des Lebens selbst reichen völlig aus, um Hindernisse zu überwinden!
So das Kinesiogramm schauend erschliesst mich ein anderer Sinn dieser Bewegung:
Wenn wir mit der linken (weiblichen?) Hand die bewegung rechts beginnen, beginnt im Pazifik der Kreislauf der Meeressrömungen (die sogenannte Wasserpumpe des Planeten mit den Äquatorialströmen) gen Westen (nach links), der Halbkreis nach unten symbolisiert die Drehbewegungen die diese Meeresströmungen im Pazifik und Indischen Ozean vollziehen und sie sozusagen antreiben, der Strich oder Balken nach oben symbolisiert die Frucht dieses Prozesses: durch die Lage des Amerikanischen und Afrikanischen Kontinents entsteht durch Umlenkung der Atlantische Golfstrom, der in jeglicher Art und Weise zur Mässigung und Entschärfung der nicht nur physischen Wetter- sondern auch kollektief psychischen Extreme wesentlich beiträgt!
Die Selbe Bewegung andersherun zeigt das Sterben und Absinken dieses “heiligen Geistes” der Welt Wasserpumpe der Meeresströmungen an: Der Golfstrom sinkt abkühlend in die Tiefe strömt zurück gen Süden und wird in den gleichen Bewegungen kreisförmiger Art (verursacht durch die Erdrotation in Verbindung durch Umlenkung durch die Kontinente) schliesslich wieder im Süden von West nach Ost in Richtung Pazifik gezogen wo durch Erwärmung im Pazifik der selbe Kreislauf wieder von vorne beginnt.
Also der horizontale Balken symbolisiert die Äquatorialströmungen in Ost West (bzw umgekehrte) Richtung, der Halbkreis die durch die Lage der Kontinente (in Verbindung mit der Erdrotation) verursachte kreisförmige treibende Kraft dieser Ströme, und der senkrechte Balken den das Leben mässigende Golfstrom (Süd Nord, bzw sterbend Nord Süd)
Ich möchte Euch vorschlagen dieses Kinesiogramm in diesem Sinne zu benutzen, Euch ganz dieser Kraft des Wassers anzuvertrauen, dass reicht völlig aus, für die Überwindung von den erwähnten Hindernissen!

Ying

Attunement: I sensed a deeper resonance of the place where I am now in London, with animals, trees, elemental beings, water. Like a fractal of its identity. My awareness was then taken to inside Earth where was a purple and blue cave-like a portal to another world. I went inside it and I was in a watery archetypal sphere. I decided to come back out to rejoin the sequences of the workshop. As I sounded, I still saw this watery portal.

Sequence 1: At first the exercises seem to go easily. Something felt strange but I proceeded, hoping it would clarify. When I got to the level of the ancestors I saw people wearing animal skins. I realised I was surrounded by many false layers of human identity. I tried to come out of this by focusing on the feeling of love. After some time I felt a truer identity emerging… it had an angelic and divine quality with wonderful creativity. I felt deeply touched by this.

Sequence 2: I felt a great sense of freedom standing in truth. The request for men to be truthful beings was intensified when I resonated my true identity as described above. Connecting to universal love and compassion, I felt warmth in my heart and also my belly and pelvis. The door to the transition of life was held open with feelings of love and deep integrity.

Sequence 3: I tried drawing the kinesiogram with each hand, then I felt drawn to the repetitions with the left hand. As I drew the Celtic cross in both directions, I felt the Atlantic Ocean entering. I saw its waves crashing and tumbling, washing and dissipating the false ideas and projections.

Sequence 4: I realised that many places wanted to take part in this renewal with Gaia’s primeval powers, including the area where I live in London, the valley in France I sometimes visit, my native country Hong Kong. It was wonderful to feel their participation!

Thank you Marko and dear LifeNet friends, all the invisible and non visible beings supporting us, I am so grateful for our continual co-creativity and togetherness!

Andrea

Vielen Dank für diesen weiteren Workshop, lieber Marko und Team! Ich habe mich sehr gefreut, in der Gruppe dabei zu sein und am Schluss auch einzelne von Euch zu “treffen”.
1.: Vor der Hütte meines physischen Herzens befindet sich eine wunderbare Bergwelt und ein See. Alles ist still und klar und ich höre den Klang des Berges und der Erde.
Der Steinkreis steht plötzlich im Wasser, still und tief. Es ist wie ein Schweben in den Weiten des Universums.
Ahnenkreis: Es geht ein Flüstern durch den Kreis. Es kommt mir vor, als würde darurch alles Wissen erhalten bleiben. Der Kreis wird leuchtend und weitet sich nach oben und unten in einer Spindelform.
2.: Für die Wahrheit des Lebens zu stehen fühlt sich sehr einfach, schlicht, sanft-kraftvoll und klar an. Als ich “verlange”, dass alle Männer dafür stehen, geht ein großes Aufatmen durch die Welt. Vieles fällt von den Männern ab. Es wird still und klar. Das Tor der Geburt und des Todes ist erst ein eckiger Schlund ins Graue. Ich gehe mit der Kraft des Sonne-Mond-Lichtes im Herzen hin und es formt sich ein RUnd, ein Tor, gehütet von Liebe und Balance zwischen männlich und weiblich. Dahinter ist helles Licht.
3.Ich spüre, es fehlt noch etwas. Ich zeichne noch zwei Runden mit gleichzeitigem Tönen von “ssss”. Dann löst sich etwas.
4.: Unendlich sanftes Berührtwerden, das mir auch Angst macht, da es ungewohnt ist. Die Farben der Kristalle verbinden sich untereinander, zwischen den Menschen und allem, was ist. Durch die Verbindung und das Berühren entstehen Klänge. Es ist wunderbar, dieses Verweben zu erleben.
VIelen Dank Euch allen!

Noelle

Ich freute mich sehr das wieder einen Lifenet Werkstatt war/ist!
Danke fur die viele bemuhungen, Marko und team!!!
Einige kurze Punkte: (Entschuldige, mein Laptop hatt kein Umlaut zeichen -:)

 • Bei jedem “Abschnitt”, kam bei mir das bedurfnis “den Kreis der Mitglieder” bewust (wie im “Einstimmung 1-2-3”) zu wiederholen; zu starken.
 • Als ob die Menschliche Gruppe (verhaltensmasig) sehr klein war, die Geistige jedoch riesig anwesend war! (=Bemerkung von mein Gatte.)
 • Beim Kinesiogramm benutzte ich die Rechte Hand, dan kam mir die idee weiter zu zeichnen mit die Linke Hand. Eine ganz andere kwalitat (fliesender, lebendiger), hatte jetzt die Leitung.

Gerne bis Mittwoch!

Margaret

Thank you Marko and all this beautiful group. I’ve been singing this experience since I sat in the circle yesterday and broke the spell. Not pretty but the cleansing power built up with each repetition. The work with the sacred masculine becomes clearer for me thank you with a figure 8 flow of truth moving to love and love moving to truth. I must continue to hold this firm within and around me. Thank you Andrew for digging deeper for truth.
I’m dancing with a beautiful community and the rising snowflakes melted into radiant rainbows the moment they left the ground. I look forward to seeing what they do on Wednesday. See you then xo

Andreas

Liebe Leute,

ein sehr stimmiger Workshop MIT EINER WICHTIGEN AUSNAHME!
als ich das kreuz zeichnen sollte, eigentlich schon bei Eurer Beschreibung zuvor, empfand ich in Euer Anleitung ein Fehlen an Klarheit!
Das geneigte Kreuz , das Andreaskreuz, kann ich aufgrund der Verbindung mit diesem Apostel nicht als negativ erkennen.
Vielmehr solltet Ihr Euch tiefer mit der Geschichte der Kreuze und Lebensräder auseinandersetzen. So symbolisieren die geneigten Schenkel im Lebensrad die keltischen Jahresviertelfeste (Beltane, ….) die oftmals auch als Mondfeste gefeiert wurden, die senkrechten und horizontalen Balken die Sonnenfeste (Tag und Nachtgleiche, Sonnenwende).
Die von Euch als positiv geschilderte keltische Variante ist durch die Christianisierung als Synkretismus entstanden.
Entscheidend ist es, denke ich , den Kreis als Symbol der Ganzheit des Jahres und die einzelnen Speichen als Stationen im Kreislauf des Lebens zu beschreiben.
So sollte man die gnade der allesbeinhaltenden Schöpfung kontemplieren.
Ich finde es schwierig und gefährlich mit dualistischen Bildern (machtvolle uns beherrschende Projektionen versus das keltische Kreuz) zu arbeiten.
Vielmehr sollte man jedes Symbol für sich vollständig kontemplieren, und sich missbräuchlicher Fehldeutungen gerade in diesen Zeiten bewusst sein!
BEDENKT das das Kreuz, so wie Ihr es vorschlagt zu zeichnen (aber auch grundsätzlich alle diese Formen) auch von RECHTEN GRUPPIERUNGEN missbraucht wird, und in Deutschland sehr wohl ,benutze man es in diesem Sinne, verboten ist!
Eure Interpretation kann leicht so verstanden werden, dass Ihr die Bedeutung des Andreaskreuzes ablehnt und verurteilt, (bedenkt dass es ein wichtiges Symbol in allen christlich orthodoxen aber auch der westlichen traditionen darstellt und vor Gefahr schützten soll ! – will dahindeuten, dass der Kreislauf des Lebens selbst die Gefahren auflöse), und gleichzeitig weist Ihr nicht auf den Missbrauch des Keltischenkreuzes (wie auch der Swastika) hin.
Vielmehr soltet Ihr, bevor Ihr solche Symbole benutzt, die wirkliche Bedeutung(sgeschichte mit archäologischem Hintergrund) (er)klären, auf gefährliche Fehldeutungen hinweisen und Euch wirklich fragen, ob es notwendig und sinnvoll ist Symbole in den Raum zu imaginieren.
Bedenkt das das Kreuzschlagen auch zu solch zweifelhaften Praktiken wie Exorxismus benutzt wurde.

Die Essenz der Übung, nicht an alten Mustern oder überhaupt zu sehr anzuhaften IST SO IN GEFAHR. Ich würde vorschlagen nicht ein Symbol zu zeichnen, vielmehr sich vertrauensvoll dem Kreislauf des Lebens anzuvertrauen, in Ihr (der Natur) liegt die Leer(Lehr)heit des allesdurchdringenden Raumes verborgen und wenn wir statt anzuhaften vertauensvoll dieser Dienen, werden wir unwillkürlich angemessen Handeln.
Um irrige Muster zu erkennen, ist die genaue Analyse unabdingbar!
andreas.

Lea Hennessy

Thank you for a beautiful meditation. I could feel the presence of the members of the group very strongly this time. The kinesiogram is a wonderful tool for good and the movement of energy after this exercise was palpable. Stay strong and well and may we all support each other with love.

Iris

Danke für diese kraftvolle, besondere Werkstatt

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x