TELEPATICKÝ SEMINÁŘ pro LIFENET 2020  17. října

TELEPATICKÝ SEMINÁŘ pro LIFENET 2020 17. října

věnovaný výzvám současné doby a otázce, jak bychom mohli rozvíjet naší síťovou spolupráci.

Seminář opakujeme v sobotu, 17. října, v 9h ráno. ( RÁNO! )

Kombinace „pandemie covidu“ s urychlujícími se „klimatickými změnami,“ spojená s migrační krizí a vzestupem despotických režimů, které se nestarají o ekologické problémy, mohou v krátké době vést ke zhroucení vitálně – energetických systémů Země. Musíme podporovat Gaiu a její elementární světy, aby Vlákno Života zůstalo zachováno.

Seminář je založen na telepatické komunikaci, takže si svobodně můžete vybrat místo, ze kterého budete spolupracovat. Jazykové verze tohoto semináře najdete na domovské stránce LifeNet Gathering 2020: http://www.lifenet.si/meditations/ nebo https://www.lebensnetz-geomantie.de.

Program připravil Marko Pogačnik, UNESCO umělec pro mír a vyslanec dobré vůle OSN.

Můžete přizvat své přátelé a spolupracovníky, kterým důvěřujete, a program semináře jim poslat (nešířit přes sítě jako je FB apod.)

Nedělejte si starosti s časovými rozdíly. Pracujeme zarovnáni se Sluncem, takže začneme ráno v 9h v sobotu 17. října místního času. Mějte plán semináře vytištěný nebo připravený v mobilu či počítači, abyste mohli následovat časový harmonogram.

9:00 – 9:10   Sladění skupiny

Ačkoli se nacházíme napříč celou Evropou i mimo ni, cítíme přítomnost naší komunity, která se spojila kvůli naší lásce k zemskému stvoření a pocitu sdílené odpovědnosti za život Země.

Dále potřebujeme vytvořit prostor složený z éterických membrán, ve kterých se bude náš seminář konat. Požádejme, aby nás tyto membrány také chránily a skryly před silami, které se snaží zvrátit vývojovou cestu Země a lidstva a blokovat naše tvůrčí úsilí.

Požádáme o podporu  a spolupráci všechny bytosti z různých planetárních říší, které zabezpečují vývoj života na Zemi.

Použijte během semináře zvučení samohlásek, pokud máte pocit a potřebu to udělat, zvláště, když se vaší práci nedaří !

9:10 – 9:25   První cvičení

Vzhledem k výše popsané krizové situaci si můžeme představit, že pokračování života na Zemi nepovede lineární stezkou – povede spíše jakýmsi kvantovým skokem na jinou frekvenční úroveň. Následující cvičení můžeme použít k prožití a následně k vyjádření této nové úrovně, na které již vitální organizmus Země funguje.

Představte si, že stojíte na malém kousku země, který není o moc větší než vaše chodidla.

Obklopuje vás chladná, zdánlivě vařící se voda, která se rozšiřuje. Dejte si čas na vhloubení se do odpovídajícího pocitu.

Pak si představte, že se zvednete 2 až 3 palce nad zem. Chvíli takto zůstaňte, abyste se přizpůsobili nové frekvenční úrovni.

Stále „levitujíce“ se opatrně otočte směrem k prostoru za zády. Pracujte na vnímání kvality nového prostoru. Můžete se také čtyřikrát otočit o 90 stupňů – jedna otočka po druhé – tak, abyste pohlédli do všech čtyř světových stran v kruhu a získali různé prožitky nového prostoru reality.

Pak chvíli zůstaňte ve vnitřním klidu, aby si vaše buněčná paměť tuto zkušenost zapamatovala. Sdílejte ji telepaticky se svými bližními, ať už jsou elementárního nebo zvířecího původu nebo lidé.

9:25 – 9:40   Druhé cvičení

Nová vícerozměrná Země je tak jiná, že se můžeme v nových podmínkách ztratit bez silného pouta a komunikačního kanálu, který nás spojuje s naší osobní elementární bytostí. Lidská elementární bytost reprezentuje holografický kousek (fraktál) vědomí Gaie v každé lidské bytosti. Tato bytost zdědila po Gai vědomosti potřebné k tomu, aby se stala elementárním učitelem, který je schopný nás provést výzvami přechodu, vedoucímu k novému prostoru reality.

Přítomnost osobní elementární bytosti se zaměřuje na osu mezi koncem hrudní kosti a srdečním svalem. Místo vstupu do cvičení najdete podél této osy.

Pak se se svou představou pohybujte k prostoru za zády. Bez zastavení pokračujte k místu, které je asi 8 palců pod vašima nohama.

Tady musíte projít interdimenzionální branou. Můžete si ji představit v podobě ucha jehly, mandorly nebo jasné hvězdy.

Poté, co jste prošli branou, vstupte do svého těla v místě, kde jste začali svou cestu. Cvičení možná několikrát opakujte a spřátelte se svým novým průvodcem – skvostným aspektem vás samotných, užitečným na cestě vtělení.

9:40 – 9:50   Přestávka

ke strávení zkušeností, nebo můžete pokračovat ve cvičení.

Výše uvedené cvičení lze použít také k řešení osobního zdraví. Pak elementární bytosti ukažte místo problému – třeba se s pomocí spojeného palce a ukazováčku  několikrát dotkněte daného místa na těle.

9:50 – 10:05   Téma Covid 19 – první část

Viry jsou nejdrobnější členové univerza mikroorganizmů. Stráží dveře mezi kauzálním (příčinným) a projeveným světem, aby zabezpečily, že pouze ty vzorce, které jsou v souladu s matrixem Života, mohou vstoupit do projeveného světa a ztělesnit se.

Tři z bran, které vedou do projeveného světa, byly prolomeny, a to umožňuje manipulaci projeveným životem na všech úrovních – což právě zažíváme v našem světě.

V důsledku toho byla činnost virů překroucena a stala se hororem pro lidstvo. Nejprve pojďme pracovat na rekonstrukci páteřního portálu.

Propojte se s osobní elementární bytostí, jak je popsáno výše.

Pak zaměřte svou pozorností na horní části vaší kostrče. V tomto místě je mezi obratli umístěn červený horizontální trojúhelník jako brána, kudy prvotní (dračí) síly vstupují do našeho těla. Základna tohoto trojúhelníku byla zničena, což umožnilo výše popsanou manipulaci. Abychom tento trojúhelník znovu vytvořili, potřebujeme skrze něj dýchat. Při dýchání veďte ve své představě svůj dech vertikálně skrz tento trojúhelník.

Svým dechem pohybujte nahoru a dolů mezi nejnižší čakrou pod vašimi chodidly a nejvyšší čakrou nad hlavou (kam až můžete dosáhnout rukama).

Šiřte vědomí o obnovení páteřního portálu mezi lidskou rodinou.

10:05 – 10:20   Téma Covid 19 – druhá část

Další dvě interdimenzionální brány mezi kauzální a projevenou úrovní, které jsou zneužívány, jsou umístěné v oblasti hlavy. Jedna se nachází vzadu na vaší hlavě, kde je ohnisko spojení s předky a potomky, a druhá ve středu vaší hlavy. Tam je schopnost lidského mozku vytvářet vize zneužívána ke konstrukci nesmyslných představ a potíží (které se pak manifestují).

Představte si horizontální zlatý kruh, reprezentující matrix života, umístěný kolem vaší hlavy na úrovni obou těchto center.

Tentokrát veďte svůj dech těmito dvěma centry horizontálně tak, aby se znovu obnovila jejich skutečná funkce.

Nadechněte se z bodu před svým čelem tak, že dech proudí do bodu za vaší lebkou. Pak nasměrujte proud výdechu doleva a doprava na dráhu zlatého kruhu, až dorazíte k bodu před čelem. Druhý nádech začíná…

 Šiřte vědomí o obnovených branách v hlavě mezi lidskou rodinou.

10:20 – 10:35   Téma síťování pro Život (LifeNet)

Síťování pro Život je potřebné, protože účinky probíhajících „klimatických změn“ a z nich vycházející dezorientace lidstva nelze řešit pouze na racionální úrovni ani pomocí pouhé duchovní praxe. Potřebná je rovněž znalost geomagnetických systémů Země, kontakty s paralelními evolucemi, jako je ta elementální, a zejména je potřebná poměrně velká skupina lidí, která udržuje hluboké vazby s Gaiou, tvůrkyni zemského univerza.

Zaměříme se na otázku, jak rozvíjet tímto směrem LifeNet jako síť, která letos slaví 20 let své činnosti.

Představte si nás, kteří spolupracujeme na tomto telepatickém semináři, jak stojíme v kruhu kolem hmotné zeměkoule společně s našimi přáteli a s bytostmi různých říší života.

Pak prociťte, jak se hmotná Země otevírá jako květ a představte si, že ze Země vychází celý shluk koulí, některých více, jiných méně transparentních.

Každá z nich je domovem jedné z paralelních evolucí, která je základem vesmíru Země – který zahrnuje naší sféru manifestovaného světa s lidskou rodinou společně s nerosty, zvířaty a rostlinami.

Jaký druh komunikace a činností potřebujeme podporovat nebo rozvíjet, aby Síť pro Život (Lebensnetz) mohla zabezpečit Vlákno Života tak, aby nebylo přerušeno tlakem současných okolností ?

10:35 Závěr

            Poděkujme si navzájem a také naším hostům z paralelních světů.

            Vaše zkušenosti sdílejte na:   www.lifenet.si/meditations/.

Subscribe
Upozornit na
guest
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fransje FM

/Users/fransjebannenberg/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/644265AC-3FE7-4369-B116-6FCBAF5581AF/IMG_7730.jpg

This is the Flower that happily came forward during the meditation…

Thank YOU! Thank US All! In Love, Fransje FM

Andrea (Cologne)

Dear Marko, dear lifenet team and participants of this workshop,

the exercises were intensive and touching – many, many thanks for sharing it.

Our circle appeared as ethereal net round the earth each of the human and otherworldly
participant being a gem which began to sparkle when starting the meditation.
The advice to sound was great! It helped me to stay connected the whole time.

Imagining myself isolated on a little piece amid cold and boiling water felt very unpleasant and elevation brought great release. I enjoyed the colorful shining world I perceived after turning around. Life energy was pulsating through everything. One of our cats laid itself behind me during this exercise and stayed there till the end of our meditation – so we had
a further participant from the animal realm.
To connect with my personal elemental being I had to touch the described area with my
hands crossed. My body began to move circular and I sounded automatically. The gliding through the portal happened with ease.
During the exercise to re-establish the portal in the backbone I got the feeling of complete erection of my spine. I never felt such uprightness before.
Renewing the portals in the head brought a pleasant clearness. It felt as if dross and blocking from insight my brain were flowing away.
In the final meditation we stood in the circle holding our hands first and then moving closer – shoulder to shoulder. Earth appeared as a peony and I had to associate Whitsun.
Again I got the impulse to sound – it was as going to connect with the all – as speaking
an universal language and suddenly being enabled to go into a heartfelt communication
with all the other realms.
So it would be great to go on with the telepathic working. It is such a powerful possibility
to leave isolation behind in those challenging times and to connect with like minded beings. I am filled with gratitude – thank you all for being there.
Be blessed,
Andrea

Orit Loyter

Marko and all, I feel deeply grateful for being able to be part of this deep journey with the Earth and the changes. Participating in the change in a constructive and cooperative way!
The repetition of the workshop was much easier for me then the first one. Mainly due to the change of time (thank you!) but maybe other energetic factors as well.
I felt how all the different exercises are connected to each other and form a path of transformation to support the new.
I used the suggestion of toning a few times and it brought movement and embodiment.
A few ¨highlights¨ to share:

-Lifting my self above the boiling cold water- As I stood on the island I felt fear but with the lifting a soft new earth quality entered me. A feeling of standing with more levity forces, and every moment fear entered the gravity took over. I realized I have to bring my attention around but stay facing forward. And I was met with a four step journey of transformation. From experiencing a row of portals infront of me, to the portals becoming a row of narrow passages into darkenss on the right, behind an invitation to lean into spacial experiences of the different dimensions and on the left a „show“ of the different beings living in the different dimensions that were at the same time inviting me and waiting for my invitation.

– then meeting my elemental being guide, became an experience of going through the portal below my feet and entering a new reality, in that new world I had to find my body, which was much bigger then me. I could then enter it through the first point of entry and meet my elemental body who guided me to see my new body, one that has the qualities of the new earth.

– The exercises of fixing the portals asked from me some personal adjustment. In the first one I needed to create a cylinder of light surrounded by protective membranes and toning, and in that space it was possible to be protected in order to fix the triangle. It then became a multi dimensional triangle. In the head I saw the golden circle as one made of little points of light, stars that as my breathing passed through them began to shine in and out and that created a healing space for the portals.

-Lifenet- I saw us all shining around the Earth and that our participation allows the spheres to become more transparent, and kind of know themselves. I could also see us forming between us small groups connected and a whole net of light was forming though the individuals taking more initiative and more connections.
I finished with a deep sense of gratitude and hope

Raylene

Greetings

I almost forgot the meditation at 9:40 because I was so busy in my garden..but all of sudden I remembered and moved myself upstairs and settled down into sitting. I connected with my own Guardian Angels and then connected to the group, immediately I saw Marko’s face and acknowledged his presence….and was glad he was there because there was one part of the meditation I had trouble understanding and felt I might get some inner help.

I moved on, to my little spot of ground and watched the boiling water around me,….The water began to boil at a very rapid rate…like an alchemist’s copper vat. I rose above the water and for a few moments and I felt unstable….for a moment I had an impression of my own emotional body, in those times I become reactive when I am emotional trigger.

I glided into connecting with my own Elemental Guide which was easy for me.….My spot on the ground was full of green grass and I could see the grass roots as I moved down into the ground…I passed through the eye of a needle that appeared like the smallest green door….I sat there for a while wondering what my elemental would look like…would he be a gnome or a fairy? I asked myself….but that was just my mind thinking….when I deepened into the feeling I saw emerald green light. The green light said, “ You know me already”….and a memory came to me when I was making hundreds of different flower essences back in the early 90s. I would drink the fresh flower water and I would feel and experience this green light running though my blood-steam as hundreds of small fairies that traveled through me at the speed of light….I realized how my own Elemental Guides worked with me…This also happened many times when I worked in the garden…an invisible force moved through me that understands exactly what plants needed to be trimmed or cared for….I then let the Green Elemental Light travel back into my heart. I was ready for the next steps….

The focus of the repairing red triangle also became very clear in the meditation. My experience with my breath going up and down became very visual….The dragon power would rise up with my, in breath and an Angelica choir of Angels would come down with my out breath…This was a very pleasant feeling.

Moving on to the Kriya breath meditation in my brain was the harder visualization for me, mainly because I did not completely understand it…But I went slow step by step and finally I understood the process….It started out very slow but as I began breathing making sure I was breathing in all the right direction the kriyas became faster and faster. Then all of a sudden my central channel and heart center also connected to my head….This is not something I tried to make happen… it just kicked in….I felt like a flower with a stem…..I stopped and in that moment I felt on my right side from the Central Channel next to my heart there were some subtle blockages. I allowed the energy to move and clear, as the energy free up in the two halves of my brain…..I then thought ( Oh we are balancing the male/female sides of ourselves..

When I visualized Gaia with the group of people in a circle… a the flower bloomed at the North Pole. It was from this place many holograms, green letters of light and long scrolls of script were being given to people in the circle…a long scroll also came to me. I saw letters in golden and green light woven together written all over my body and also on the scroll. Then I saw a spindle spinning a thread made of green and gold light going faster and faster. It was beautiful….I thought, “Oh the Green Light of Gaia and the Golden Light of Christos spun together!”

The Meditation settled into thanking everyone that also did this meditation and the group organizers that help weave us all together…

Warmest regards
Raylene Abbott
Northwest Oregon, USA

Uschi (Germany)

Addendum
Marco and the LifeNet in infinite gratitude and deep connection.
First Exercise
A very challenging exercise that I repeated several times, different experiences from repeated exercises are marked with / .
1. i surf on a water lily pad
2. suddenly I am weightless, bright, light and warm
3. veil, I cannot see anything
4. turn to the right 90°: veil, dark, hideous figures slaughtering each other …. / veils, dark, also extraterrestrial powers, which have great influence on earth (?). They have threads in their hands with which they make people „dance“ like puppets… (no complete and clear picture possible) / in the distance mountains, landscapes, deserts, and the sea are recognizable.
180°: glaringly bright, the light is shielded and yet I am totally dazzled, I have the sublime feeling of being accompanied and protected by unimaginably bright, light-filled forces. / hosts of people, but also elemental beings, angels and other light beings
270°: no difference to 180° / very bright and very warm – I am guided.

Second Exercise
1. .
2. .
3. first everything is dark, then a narrow gap appears, which opens in a mandorla. The exercise becomes easy.

I have integrated the two exercises of the COVID-19 theme into my daily meditation for the time being.

LifeNet – Network of Life
Another rather challenging exercise that I had to repeat several times, as new questions kept coming up.
1. we are standing in many circles, partly also spirally interwoven.
2. we accompany the „birth process of the earth“ and experience our own transformation at the same time.
3. in big golden spheres are nested several smaller spheres, etc.
The (only the inner?) golden spheres are different, there are real and false golden spheres. The „real“ ones are radiant light-gold with pores (like in a membrane), which are movable and expandable. Connecting rays pass through these pores. There are also spheres which are less light and for which the rays are not transparent. They are like a prison (gilded cage) and were built by the inhabitants, so they can only be „gilded“ or redeemed by the builders themselves.
4. in the new age we need connection between all spheres. Everything is connected with everything.
In our circles are also the beings from the spheres and vice versa. Important is a permanent awareness of our connection with all life for the benefit of all beings and in the name of the Absolute. Each individual contributes his or her part through the common consciousness, no matter where he or she is. Central is the holding and strengthening of the common consciousness. Regular joint exercises and meditations strengthen this and support the evolutionary process (of the individual and in general).

A blessing for all that Marco leads this network through the turmoil of time in love, foresight and great wisdom!

I perceive our network as a very stable and yet continuous and adaptable connection for new members. Through our network, a permanently installed protective layer has now been established for each individual as well as for the entire network and for the earth itself.
For the individual, meditation, opening of the heart, love, connectedness, trust in the divine guidance, devotion to the divine goals can be groundbreaking in these turbulent times. To choose the „right“ way into the new dimension, we should base our decision processes on 3 steps:
– We follow our first impulse, our intuition
– We decide according to the quality of our heart: What does my heart say? In doing so, the brain must come to rest (e.g. through meditation). It has no power of decision! It is only responsible for the way through the material world! Brain and ego are subordinate and must be disciplined!
– Is there a resonance from Gaia, your elemental being, your high self, the angels or other light beings, etc. depending on the question.

At this point I would like to thank Marco in particular for his excellent work and guidance. A dream that I would like to share with you shows how strongly the exercises can influence somebody. I wake up in the morning of November 2, 2020, after having repeated the day before the First Exercise (hover over the body 10-20 cm out of the boiling water), with the following dream:
I am watching a performance on a street, which resembles a carnival procession. Just now, women with baby carriages are coming, making rhythmic sounds with their hands and the water that has obviously been filled into the carriages. I am very surprised by the show and follow the event with joy and interest. The street is narrow so that all spectators are standing in dark corners. The whole environment is not really bright, partly dirty and wet sand sticks everywhere. Suddenly two men approach me, one of them in uniform, hold me and put a noose around my neck. I had to come along and was probably to be hanged. They stop close to me so that I cannot escape. Obviously they wait until the road is clear and the „parade“ has passed us. Again I am very surprised and ask for the reason of their order and for the client. They do not give me any information. I remain calm and think that I cannot change anything about the decision. At the same time, according to the „First Exercise“, I think about getting out of my body (2-4 x 20 cm higher); because I imagine such a broken neck to be unpleasant…
Almost laughing I wake up. I have integrated the exercise well, haven’t I?

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x