OSLAVA NA PRAHU NOVÉHO ROKU 2021

OSLAVA NA PRAHU NOVÉHO ROKU 2021

LifeNet telepatický seminář v neděli 27. prosince od 9h do 10h ráno; opakujeme ve středu 30. prosince ve 20h večer.

Rok, který se blíží ke konci, byl extrémně dramatický, nutící nás do celosvětového lockdownu, bránící nám ve vzájemném doteku a dívání se do tváří ostatních. Tato telepatická oslava je modlitbou za svobodu.

Seminář je telepatický a orientujeme se podle Slunce. To znamená, že bez ohledu na to, kde se účastník nachází, seminář začíná vždy v daném čase místního časového pásma. Tento seminář můžete najít na www.lifenet.si.

9.00 – 9.10 Skupinové naladění

 • Buďte uzemněni ve svém srdci a těle a pociťte přítomnost naší skupiny, která zahrnuje elementární, andělské a duchovní bytosti, které nás podporují. Ačkoliv jsme rozprostřeni po celém světě, přicházíme společně v naší lásce ke Gai a ve smyslu sdílené odpovědnosti za život Země.
 • Dále vytvoříme náš prostor pro seminář, který se skládá z jemných sférických membrán, které nám dovolují spolupracovat a být chráněni. Prociťte lásku a vděčnost ve svém srdci a držte záměr, že tyto membrány nevpustí žádné protisíly, které se snaží blokovat stezku míru a pozemského stvoření.
 • Představte si spirálu, vycházející ze země a otáčející se uvnitř našeho prostoru pro seminář, zvedající nás na úroveň kreativního času, kde jsme osvobozeni od lineárních omezení.
 • Pokud se v průběhu semináře zaseknete nebo nebudete schopni se propojit, k překonání bloků můžete použít zvučení samohlásek a jiné zvuky  Vraťte se do kruhu, který jsme vytvořili a pamatujte si, že naše skupina vás podporuje.

9.10 – 9.40 Podpora kontinuity života na Zemi

Opatření, která zjevně byla a stále jsou programována silami cizími podstatě života, zatlačila lidi jako svobodné a kreativní bytosti na okraj existence. Potřebujeme najít způsob, který vede ke smysluplné budoucnosti, jinak budeme ztraceni.

Nejprve požádáme o pomoc svět rostlin.

Ti, kteří vyslyšeli naší prosbu, jsou andělské bytosti rostlinných druhů, často nazývané Dévy. Představte si je za svými zády tak daleko, kam až dosáhnete svýma rukama. Chvíli naslouchejte jejich zvukům vycházejícím ze šíře a hloubi univerza.

Dévy spolu se Zeleným drakem zastupují archetypální síly rostlinného království, drží kosodélníkové dveře ve svislé poloze. Andělské rostlinné bytosti drží horní vrchol tohoto portálu a Drak ten dolní. Nalaďte se prosím na tento portál, který je umístěný za vašimi zády. Pak si představte, že povstanete, zatočíte se a vykročíte na stezku, kterou lidská evoluce z dřívějška nezná. (Po milióny let vtělování na Zemi jsme my lidstvo šli stezkou zvířecího království.)

Následováním této nové stezky se ocitneme na okraji divokého proudu, který představuje  současnou dobu pandemie. K překonání proudu potřebujeme pomoc. Avšak delfíni, kteří rádi pomáhají lidstvu jako své sesterské evoluci, jsou dehydrováni v žáru dominantní a hyperaktivní racionality lidstva. Potřebujeme vykonat Rituál GAIA TOUCH Slza Milosti a nalít tři stálé a silné proudy vod vykoupení naším soucitem, odpuštěním Gaie a Božskou milostí na dehydrované delfíny, stejně tak i na další postižená zvířata, včetně mikroorganizmů a neviditelných virů. Po dokončení rituálu můžeme přeplout na zádech delfínů na druhý břeh, který lze nazvat „Nový věk Evoluce“.  Ale když tam dorazíme, ocitáme se před temnou mlhou a nevidíme cestu k Novému. Kde jde světlo, které by mohlo naší cestu osvítit?

Toto světlo je stlačeno v našich hustých, příliš materializovaných tělech. Požádejme své buňky a mikroorganizmy, aby mezi sebou udržovaly minimální vzdálenost jednoho palce ! Pracujte na vytvoření odpovídající představy. Nyní se zlaté světlo naší Kristovy (kosmické) podstaty, dříve stlačené v našich tělech,  osvobozuje a září do prostoru Nového roku a dál. Temná mlha se rozpouští a my jasně vidíme cestu míru a svobody, která nás vede vpřed.

9.40 – 10.00 Připravme se na Novou stezku

Abychom se připravili na novou stezku, která je budoucnosti otevřena, musíme očistit naše jemná těla od starých překážek, které nám lidským bytostem brání vykročit po nové stezce. Potřebujeme očistit tři úrovně. Uvědomte si, že když konáme očistu, konáme ji jako holografická část lidstva.

 • Posaďte se a představte si, že sami sobě stojíte v klíně a vaše hlava dosahuje do úrovně hrtanu. Toto je váš prvotní aspekt (dračí síla). Dejte si chvilku k prožití této síly.
 • Stojíte si v klíně a představujete si, že stojíte nazí v nádobě naplněné vodou života  Gaie. Několikrát se předkloňte, naberte vodu do dlaní a postříkejte se proudem této vody života přes i skrze vaše tělo. Nyní si uvědomte, jak se cítíte po očištění svého vitálního těla.
 • Nyní se zvedněte na úroveň svého elementárního srdce (dolní konec hrudní kosti),  zatímco vaše hlava se zevnitř dotýká horního oblouku vaší lebky. Právě stojíte v hrstce vody ze srdce Gaie. Skloňte se, naberte vodu, která má původ v srdci Gaie a stříkejte ji proudem vně i dovnitř svého těla. Jak se cítíte po očištění elementárního těla?
 • Pak se pozvedněte ještě výše, tak, že se nacházíte na úrovni obou klíčních kostí. Nyní jste mnohem menší, protože vaše hlava nepřesahuje oblouk vaší lebky
 • Několikrát se v této pozici ukloňte. Z prohlubně nad vašimi klíčními kostmi naberte vodu božského ducha a očistěte své duchovní tělo. Cákejte si proud přes hlavu a nechejte jej projít vaší základní podstatou (esencí).
 • Pak se postavte ve svém biologickém těle a představte si s láskou, energií a silou obnovené lidstvo, které se pohybuje přes práh Nového Roku, a žádá o požehnání, aby je božské vedení provedlo výzvami, které nás čekají v síních roku 2021.

10.00 Závěr

Poděkujeme si navzájem i všem bytostem různých říší Země a univerza, které nás doprovázely, a rozpustíme náš kruh.

Jestliže si během semináře uvědomíte, že určitá cvičení jsou důležitá pro váš život, klidně pokračujte v jejich praktikování.

Tým překladatelů, Iveta, Urša, Martin, Orit, Sara, Dorian, Kati, Susanne, Leslie, Irina, Dagmar, Kata a další; společně s s organizačním týmem LifeNetu – Janou, Irinou, Tea, Peterem, Theresii, Ying a Markem, vám všem posíláme požehnání do Nového Roku s upřímným přáním, aby naše spolupráce pokračovala v roce 2021 i dále.

Příloha: Rituál Gaia Touch  – Slza Milosti

 • Zvedněte ruce v gestu modlitby do úrovně svého srdce a nechejte kapku svého soucitu (týkající se dané situace, místa nebo osoby) dopadnou do prostoru mezi vašimi dlaněmi.
  • Skloňte se k Zemi a svou představou jděte hluboko do království Gaie. Svými dlaněmi vytvořte nádobu a požádejte Gaiu o kapku jejího odpuštění, která souvisí se zraněním danému aspektu života, místa nebo jejích bytostí.
  • Narovnejte se a zvedněte nádobu ze svých rukou (již obsahující kapku vašeho soucitu a kapku odpuštění od Gaie) k nebesům a požádejte o kapku božské milosti.
  • Léčivá voda je nyní sebrána homeopatickým způsobem. Otevřete své ruce tak, že ve své představě nasměrujete léčivou vodu ke stanovenému cíli. Záměr vašeho srdce a pozornost vašeho vědomí spolu vytvoří most, který vede léčivý impulz tam, kam je potřeba.
  • Poděkujte. Tento rituál funguje i na velké vzdálenosti na principu osobní víry a telepatie.

Uzdravující rituál Slza milosti byl inspirován kaplí Černé madony v bavorském Altöttingu. Později byly přidány dvě sekvence, s osobním soucitem a Gainým odpuštěním. Používáme  jej často ve skupinách, když pracujeme s místy, která potřebují uzdravení.  

Subscribe
Upozornit na
guest
15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Cécile

Liebe Familie,
Ich danke für die Meditation, die sehr kräftig wirken.
27-12:
Erste Teil:
Die Pflanze Devas sind da mit ihrer Bewusstheit.
Nach der Ritual sind die Tiere unzählig da am Rande des Stromes, so wie Delphin.
Die Tiere haben die Kraft uns Passagen durch den Strom zu schaffen.
Manche von uns gehen auf Delphine..
Das Bild von einer Einhorn ist da.
Es überrascht mich.
Nach der Bitte werden wir zu goldene leuchtenden Wesen.

Zweite Teil..
Ich habe den Impulse im Wasser zu tauchen, da dringt das Wasser überall U d löste Blockaden im Kopf.
Bei der Kehle erhalte ich ein Bild von einer Taube, es wird auch Raum in der Kehlen. Da kann ein Wasser fließen.
Der Kopf leuchtet in Zwei Ebene, vertikale und horizontale.

Am 30-12..geht es tiefer.
Erste Teil:
Das pflanzentor ist da hinter meinen Rücken. Ich habe den Impulse durchzugehen doch ich tue es nicht, da ich mich an die Meditation halten möchte.
Der Rhombus folgt mich, so habe ein starkes Gefühl von den Pflanzen Kraft begleitet zu sein.
Zuerst habe ich den Impulse in mitten vom dem Rhombus zu gehen , da ich unversehrt durch den Strom gehen würde.
Doch ich mache das Ritual gegenüber den Delphine und den Tiere für eine Versöhnung.
Danach ein Delphin kommt auf dem Strom..denn so geht es hinüber, er sagt , „er geht nicht in mitten des Stromes.“
Er ist ein wenig im Wasser und in der Luft.

Ich habe noch etwas als Geschehens:
Die Delphine sind geschwind um dem Strom rund herum geschwommen. So würde der wilde Strom runder, kleiner, kleiner, bis fast nix mehr da war.
Es war nichts mehr da, nur Erde , da dort öffnete sich die Erde. Ein Abgrund, das alte Stück würde abgetrennt.
Es war mir unheimlich das Bild da ich mich fragte ob wir alle herüber sind.

Nach der Bitte kann das Christusgold Fliessen.

Auf der anderen Seite ist dann ein Schloss , in deren Mitte fliesst das Wasser in vier Richtungen.
Das Schloss war die erste Sammlung Ort und der Übergang für anderen Orte für alle Menschen , je nach seine Bestimmung.

Zweite Teil:
Das Licht fließt wie Sonne.
Nochmal das Raumbild am Kehlkopf, wo Licht ausströmt.

Ich bedanke mich herzlich und Ehre Christus und Gaia deren Gegenwart zu sehen und spüren sind.
Manchmal muss ich danach mich hinlegen da so starke Wirkungen es auf mich hat.
Danke dienen zu können mit euch allen.

Marinka Špodnjak

Group Attunement, 27.12.2020. , CELEBRATION AT THE THRESHOLD OF THE NEW YEAR 2021
There is never so narrow space beetwen participants, so many participant, maybe a lot of Devas in space behind.
Supporting the Continuity of Life on Earth
Appeared Deva of the Island, and there are jump out Devas of another Islands around. THre are more of them on mountain Učka. In order to grasp how many are on the Earth, many of them appeared, but also among them are those governing continents: one for Arctic region, Antartice. Africa,.. Nort America’s was situated in Mexican Gulf, probably connected to the Gulf Stream. Europe’s is seen above the Alps
Surprising is experience of Pacific’s ocean Deva. Her breathing is maybe connected to large scale motion of sea water (tides). Two for Atlantic ocean (notheren part, southeren part). Australia’s was located more in the ground .
Their sounding is slike whispering of wind, like wind blowing telling: We are supporting you all !
Green Dragon is spread into all what is soil. Not sure about spacial position.
Connecting to the portal brings connection of left back part of the body with the, like it is glued. Experience of the Dragon i slike being solid, persistent, upright, unbreacable like the steam of the three is. Upper part of the plant world, due to Devas is opet to the heaven, bluish-yellow, colourfull, sparkling, transformations, mobility, etherical. Feeling of not being influenced by anything aound. Eternity fo plant world.
Passing the treashold of plant world is passing like treashold , between two pillars connected bellow with opening to the heaven, which leads downwards. There, very close is fire-like river, mixture of lava, dark creatures. Very very very wide burning river: like the burning sea.
Gaia Touch Ritual: time was needed that after spilling the blessed water appears dolphin,a and few of them. (Maybe more time to perform the Ritual ). Each person crossing above the Burning sea had one dolphin. Spilling the Blessed water over microorganisms and virus-world brought a shiny road, like a shiny tube for dolphin’s jumping towards New Earth. As the Burning sea was large, so was the dolphin’s path accross. At the and of this sea, the tunnel became narrowed. Imagining that bessed water arrived also to this distant prat of the burning sea, passing through was possible. But the Land of New Earth was so narrow. The cloud was so close ,a t the shore.
7. ‚One inch separation‘:
Oh, that was surprise! What light is hiden in ourselves. Our core is full of white-yellow levitating light with somenone beiing there. Feeling that there is Christ in everyone of us, that He is our core substance. With that shiny light the dark cloud disappeared step by steb . That cloud was hiding large large brigt pillar of light conneting heaven with the Earth. The pillar had broadening touching the Earth. That pillar is Christ Himself. When we approach tje pillar we are become one with that huge light.
Let Us Become Ready for the New Path
1., 2. Small me, primordial part of me, was looking like orange steam: powerfull, but as on voltage, suffering anxiety. Bath with the fruit water of Gaia slowly took off that tension, and the colour changed more to golden colour. Bathing at end finished in a way that the primordial me poured out throuhg many holes and dissappeared everywhere. Finally I found myself in the palalce og Gaia, who was in white, with blue around, movabke, performing something. Finally I got body made of that white-blue.
3.,4. Bathing in the Gaia’s hearth waters brought lightness with ability to spread in wideness, moslty horizontal, with ability to feel gently, ethericaly. Light blue-white colours…
5.,6. Bathing in golden waters brought golden scull which extended into not so condensed spine. Like out of the scull , as a vessel similar to that one which is held by the ( simbol) of Aquarius, the golden water is fallng down the body  creating new body.
7. Standing up in the biological body brought strange experience:
-left part of the body became dominant, shiny and bright, while the right part disappeared, than the left part body replicated into right side, and two times more: in the front and back side. Four times the same left part of the body. I undersood this as higher awareness, something as basis for integral conscioussness. For few minutes I need to massage my knees with round movements, knees are going to become more round, scully. This rounding massage was very pleeasant. Part of the body lower from knees seems as to becoming more gentle, and thiny. In the same time scull is changing shape: out of cheekbone the scull is growing more upwards with a pick in the back part of the schull. The pick is gradually conusly rising up, up to 10 cm above the level of biological scull.
Shiny,golden and more etherical human beings are there, not possible affected by anything outside. Spiritual being are very dedicated to support and to bless further striviings.
Closing: deep gratitude to people who enabled this workshop and working together. Going appart yes, but the song that is beetwen sounding is We are the World.

Uschi Sauer

Uschi (Germany)
 Thank you Marco and the Lifenet for your wonderful guidance through the year 2020 full of challenges. This makes me feel safe and infinitely blessed. How wonderful that you exist!!!
 Attunement:     
Since Corona brought me luck in a way – and a job for one year, I had to do the meditation one day before each. The spiral fulfills its effect! I can now perceive at all times the connection to the group and the common strong protection.
 Supporting the continuation of life….         
1. with the help of the plants we penetrate to the roots, we root in the divine goals. We must decide for the „radical“ (radix = root) way and walk it. This means on the outside – to get to the bottom of the truth and to bring the truth to light.
Inside / within ourselves it means to draw strength, courage and (primordial) trust from the depth of our being, to make courageous decisions and not to be led astray.
3. i can’t see the way clearly, only a short distance to the next bend, but i can orientate myself additionally by the call of the Tibetan horns.
6. after the „tear of grace“ unicorns are ready for us, they are only with the hooves in the water and bring us quickly and safely to the other shore by air.
7. light comes out of the body in several places sorted by brightness and strength <: solar plexus chakra – heart chakra – larynx chakra – chakra of the 3rd eye – crown chakra (+ wreath around the head), lastly light penetrates from all pores of the body.
8. to the Tibetan horns I joyfully sing a song.
  Preparing for the new path…..
1. the own primordial forces are awakened, they are connected with Gaia’s dragon forces. Each 5x I scoop the respective water for purification.
2. the purified vital body: I am the power in all doing!
3. scent of roses! Joy and connection with Gaia and her beings.
4. the purified elemental body feels childlike, pure and carefree.
6. the water of the spiritual body is dark blue. It also does not follow gravity but flows in all directions through the body and beyond.
  Conclusion
Many thanks to all of you. I wish you all and for our network a light and loving year 2021 full of miracles.
 

Ying

Threshold of the new year – Repeated workshop 30th Dec

Group attunement:
I felt the presence of some mountains I connected with earlier in the day, like they joined our group. I then sensed some fairy beings who help hold the fine spherical membranes of our group. The spiral of creative time took us to quiet dark space, a space of potentiality. I seemed to hear an inner sound of overtone notes floating in our space.

Supporting the continuity of life on Earth:
The plants behind my back this time were many seedlings and shoots- plants at the start of their growth. The Tear of Grace ritual brought me into the ocean, I sensed the dolphin kingdoms and a resonance throughout all the deep waters of Earth. The opened up spaces between the cells created a white bright light with a pink flower but then something was not quite right, like it needed to connect with something. I then felt myself holding onto the dolphin and we were spiralling through the water but something needed to be grounded. I I focused on this to see how it could transform. The mountains seemed to offer assistance and I felt the expanded spaces with golden light as many stones and pebbles with water running through my being. This felt, calm, good and revitalising.

Let us become ready for the new path:
I found my dragon power/ primordial self like a shape–shifter- it was a primal life force to become many forms. As Gaia’s water of life was splashing over me, there first appeared the essence of Gaia in my core as some tortoises taught me about recently and then there appeared a scarab in my heart area. I forgot the meaning of this scarab, but as I am writing this now I am happy to find that it is the Egyptian symbol of birth and renewal. The cleansing of the elemental body made me aware of many little streams of energy flowing through my being, they were like numerous sparkling currents. The spiritual cleanse gave the sense of the spiritual beings around our group. Then I felt a stream of water growing from my coccyx like a tail and another stream of water flowing out from the bottom of my pelvis. I felt again the rocks and water running through my body like grounding the essence of life.

Thank you to Marko and all beings present for this co-creation, with much gratitude, love and inspiration.

Barbara Buttinger-Förster

Feier an der Schwelle zum Neuen Jahr 2021
Sonntag, 27.12.2020
Der Fortbestand des Lebens unterstützen
Devas: Ihre kosmische Dimension wird besonders durch das Klingen/Tönen präsent.
Grüner Drache: Die GRÜNKRAFT der Hildegard von Bingen kommt in mir auf.
Auch intensive Pflanzen-Licht-Erlebnisse aus meiner Jugend in der Toscana.
Die sehr sehr traurige Situation der Tiere insgesamt zeigt sich. Nach der „Träne der Gnade“ bin ich in Kontakt insbesondere mit einem Delfin – sein Blick ist sehr intensiv – und er trägt mich hinüber.
Durch das Abstand-Herstellen zwischen meinen Zellen und Mikroorganismen werde ich riesengroß, starkes Licht wird frei.
Der Weg, der sich zeigt, ist ein üppig-pflanzlicher, ich kann das Geheimnis der Pflanzen und meine tiefe Verbindung mit ihnen stark spüren. Auch, dass sie uns neue Technologien anbieten werden. Weiters fällt mir Markos Traum mit den Zelthäusern auf den Bäumen ein. Ich denken an Findhorn, an Padre Giovanni und das Buch „Das geheime Leben der Pflanzen“.
Pan und meine Verbindung zu ihm (mein gemeißeltes Kosmogramm) in diesem letzten Jahr zeigt sich auch.
Reinigung – Neuer Weg
Die drei Körper und ihre gereinigten Qualitäten sind klar unterscheidbar. Dennoch möchte ich es unbedingt wiederholen! Die spezielle Energie unseres Kreises ist gut spürbar – Weite, Größe, Würde, Sakralität. Ich nehme mit zutiefst vor, dieses Gefühl weiterhin im Umgang mit einzelnen seiner VertreterInnen zu pflegen. Ich spüre große Dankbarkeit jedem/r gegenüber angesichts der allgemeinen menschlichen Situation.
Mittwoch, 30.12.2020
Einstimmung
Die Membran um unseren Kreis hat die Qualität feiner organischer Häute.
Ich arbeite länger an der „Zeitspirale“ – das ist nicht abgeschlossen für mich.
Die Pflanzendevas sind nun deutlicher spürbar. Ich höre sehr viele kosmische Töne, son ganz fein bis mächtig und tief.
Schließlich trete ich mit Kraft und Verlangen durch das Tor.
Die „Träne der Gnade“ wirkt sehr stark, tiefes Erbarmen.
Während ich auf „meinem“ Delfin reite, versschmelze ich fast mit ihm, sein Körperwissen geht in den meinen über.
Wir aller werden groß und leuchtend, gemeinsam schaffen wir das Licht.
Es öffnen sich wunderbare Landschaften.
Reinigung:
Vitalkörper: Tiefer Friede und Heiligkeit, völlige Reinheit; Geborgenheit, Durchströmt Sein
Elementarer Körper: Besondere Qualität des Wassers – das heiliger Quellen; die Odilienquelle taucht auf. Wie neugeboren. Zauber.
Spiritueller Körper: Totale Transparenz entsteht.
Ich visualisiere uns alle gemeinsam (als Gruppe) als Vertreter der Menschheit, wir gehen gemeinsam voran, in Freude und Verantwortung. So vieles wird angesichts dessen belanglos. Es gilt, den Fokus auf das Neue zu halten. Wir erschaffen das Neue Leben, die Menschheit kann folgen.

Barbara Buttinger-Förster

Feier an der Schwelle zum Neuen Jahr 2021
Sonntag, 27.12.2020
Der Fortbestand des Lebens unterstützen
Devas: Ihre kosmische Dimension wird besonders durch das Klingen/Tönen präsent.
Grüner Drache: Die GRÜNKRAFT der Hildegard von Bingen kommt in mir auf.
Auch intensive Pflanzen-Licht-Erlebnisse aus meiner Jugend in der Toscana.
Die sehr sehr traurige Situation der Tiere insgesamt zeigt sich. Nach der „Träne der Gnade“ bin ich in Kontakt insbesondere mit einem Delfin – sein Blick ist sehr intensiv – und er trägt mich hinüber.
Durch das Abstand-Herstellen zwischen meinen Zellen und Mikroorganismen werde ich riesengroß, starkes Licht wird frei.
Der Weg, der sich zeigt, ist ein üppig-pflanzlicher, ich kann das Geheimnis der Pflanzen und meine tiefe Verbindung mit ihnen stark spüren. Auch, dass sie uns neue Technologien anbieten werden. Weiters fällt mir Markos Traum mit den Zelthäusern auf den Bäumen ein. Ich denken an Findhorn, an Padre Giovanni und das Buch „Das geheime Leben der Pflanzen“.
Pan und meine Verbindung zu ihm (mein gemeißeltes Kosmogramm) in diesem letzten Jahr zeigt sich auch.
Reinigung – Neuer Weg
Die drei Körper und ihre gereinigten Qualitäten sind klar unterscheidbar. Dennoch möchte ich es unbedingt wiederholen! Die spezielle Energie unseres Kreises ist gut spürbar – Weite, Größe, Würde, Sakralität. Ich nehme mit zutiefst vor, dieses Gefühl weiterhin im Umgang mit einzelnen seiner VertreterInnen zu pflegen. Ich spüre große Dankbarkeit jedem/r gegenüber angesichts der allgemeinen menschlichen Situation.
Mittwoch, 30.12.2020
Einstimmung
Die Membran um unseren Kreis hat die Qualität feiner organischer Häute.
Ich arbeite länger an der „Zeitspirale“ – das ist nicht abgeschlossen für mich.
Die Pflanzendevas sind nun deutlicher spürbar. Ich höre sehr viele kosmische Töne, son ganz fein bis mächtig und tief.
Schließlich trete ich mit Kraft und Verlangen durch das Tor.
Die „Träne der Gnade“ wirkt sehr stark, tiefes Erbarmen.
Während ich auf „meinem“ Delfin reite, versschmelze ich fast mit ihm, sein Körperwissen geht in den meinen über.
Wir aller werden groß und leuchtend, gemeinsam schaffen wir das Licht.
Es öffnen sich wunderbare Landschaften.
Reinigung:
Vitalkörper: Tiefer Friede und Heiligkeit, völlige Reinheit; Geborgenheit, Durchströmt Sein
Elementarer Körper: Besondere Qualität des Wassers – das heiliger Quellen; die Odilienquelle taucht auf. Wie neugeboren. Zauber.
Spiritueller Körper: Totale Transparenz entsteht.
Ich visualisiere uns alle gemeinsam (als Gruppe) als Vertreter der Menschheit, wir gehen gemeinsam voran, in Freude und Verantwortung. So vieles wird angesichts dessen belanglos. Es gilt, den Fokus auf das Neue zu halten. Wir erschaffen das Neue Leben, die Menschheit kann folgen.

Галина Райнина

И еще одна картина

Галина Райнина

Картина нарисованная во время семинара

Галина Райнина

9.00 – 9.10 Сонастройка с группой
Тониг «А» и «О»
Приходит спокойствие и уверенность. 
Дела отходят, создается пространство для взаимодействия.
Могу удерживать защищенное пространство со всей группой там, де мы оказались после выхода на спирали от центра Земли….

9.10 – 9.40 Поддержка непрерывности жизни на Земле
– Элементарные существа групп растений: деревьев, кустарников, трав и цветов, мхов и лишайников – у них, гармоничное звучание. Вслушиваюсь. Такое ощущение, что это вслушивание…подталкивает меня! Продвигает. Наполняет ритмом музыки…
– Так вот оно что! Это новый, неизведанный путь гармонии растений! Через портал, поддерживаемый снизу Зеленым драконом, сверху элементарными существами растений – Дэвами… Вот куда я направляюсь. С полным доверием.
– Преграда в виде бурного потока. Тут мне и представлять нечего – так бушует наша горная речка Цусквадже (Солониковское ущелье). Это бывает ежегодно, во времена ливней и смерчей… Кроме абсолютного изумления перед силой воды, ворочающей громадные валуны и сметающей постройки, есть еще и …ВОСТОРГ!!! Вот оно, очищение природы… неумолимое и действенное.
– ДЕЛЬФИНЫ… Дельфины обезвожены человеческим невниманием и жестокостью.
   = Провожу для себя ритуал Gaia Touch («Соприкосновение с Гайей») «Слезы милости». Сильнейшие ощущения от действенности этого ритуала! Это – помощь конкретному человеку моей семьи… 
Собираю в сосуд слезы сострадания, прощения Гайи и Божественной милости на обезвоженных дельфинов, а также на других животных, кого затронул этот процесс, включая микроорганизмы и микроскопические вирусы.
– Пересекаю поток на спине дельфина; однако, противоположный берег почти не виден – сильный туман-испарения. Где она, моя дорога в новый НОВОГОДНИЙ МИР? 
– Обращаюсь к своему внутреннему Свету. К своим сконцентрированным силам об освобождении света, освобождении клеток от засилия вируса. Нет другого пути – обращение к потокам Рождества Иисуса, распространенным сейчас в пространстве. Взываю «НЕ Я, НО ХРИСТОС ВО МНЕ!»
– Золотой свет нашей космической сути и импульса Христа, прежде сжатый в наших телах, свободно сияет в пространство Нового Года и, далее, во времени. Темный туман рассеивается, и ясно вижу дорогу, путь мира и свободы, зовущую меня вперед.

9.40 – 10.00 Давайте подготовимся к новому пути
Очищение 3-х уровней наших тонких тел: витального, элементального, духовного. Я для себя произношу: ЭФИРНОЕ ТЕЛО, АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО, ТЕЛО СУЩНОСТИ Я.
– Очищение ЭФИРНОГО ТЕЛА. Образ стоящего на моих коленях некоего моего же Я – очень необыкновенный и сильный образ! И разбрызгивание уже очищенной воды из Чаши Гайи (Чаши Грааля?)и возвращение этим действом жизненных сил самой себе – этот фантастически красивое действие!
– Очищение АСТРАЛЬНОГО ТЕЛА не менее грандиозно! Образ моего другого Я, стоящего в ладонях и достигающего дуги черепа – омывается очищенной водой Гайи! Промывается, просветляется, становится живым…этот образ моего другого я; но это образ меня!
– Очищение ДУХОВНОЙ СУТИ моего Я. С образом еще более низкого другого моего Я, стоящего у меня в ладонях на уровне горла и достигающего свода черепа… Разбрызгиваю очищенную воду Гайи из ложбинки меду ключицами до полного просветления и сияния своей сущности!
– Эти процессы очищения касались не только меня! Моих родных, друзей, участников нашей встречи – всего человечества! Мы все на ТОМ БЕРЕГУ!!! «Новая эра эволюции» – начинается с нас! Мы – это обновленное человечество идем через порог Нового Года, вопрошая о благословении и божественном наставничестве, ведущем сквозь вызовы, ожидающие нас в 2021 году.

 10.00 Завершение
БЛАГОДАРЮ всех участников встречи, и всех созданий из всех сфер Земли и Вселенной в этой работе. Наш круг – рас-создается. Я чувствую, что защитные силы присутствуют!
В свою личную практику предполагаю включить упражнение «СЛЕЗЫ МИЛОСТИ!»
БЛАГОДАРЮ команду переводчиков: Iveta, Urša, Martin,Orit, Sara, Dorian, Kati, Susanne, Leи другие; вместе с организационной командой LifeNet: Jana, Irina, Leslie, Tea -и Marko – 
И БЛАГОДАРЮ их за посланные благословения в Новом 2021 Году, 
с сердечными пожеланиями продолжить сотворчество в 2021 году и после.

Raylene Abbott

This meditation of the Tear Drop of the Black Madonna echoed some of my own experiences of the Black Madonna Regla found in Miami Florida, which I have pilgrimaged to several different times. The image I am sharing is something I created a few years ago after my pilgrimage of Our Lady Regla. This image came back to me when doing the Black Madonna Tear Drop. Thus I like to share with the group the story of Our Lady Regla since it echos the Tear Drop Meditation.
Our Lady of Regla the Madonna of the Living Waters on Earth is associated with the Royal Star Regulus. The Royal Star Regulus is associated with kings. This is the star that ships at sea use to navigate their voyage, because it moves so slowly in the skies. It takes 72 years to move one degree. Regulus has been in the sign of Leo since Julius Caesar but since 2012 it moved into zero degrees Virgo the sign of the Virgin. This arch-type has been so potent for me because my midheaven in astrology is zero degree Virgo! The sign of zero is like having the Virgin Mary and the Void of the Buddha in the same arch-type.
Lady Regla is the drop in the ocean and the all the oceans. She is the mighty river and our very own blood stream. She is our guiding star that now stands in the very Essence of Silent Knowing, no words, no form and also form. She is the Virgin of new possibilities when we are ready to purify all the layers of our emotions, our notions and old programs that no longer serve us or this planet. She is the Heart Essence of Pure Unconditional Love. She is the waves of Unconditional Love. She stands as a light house as storms rage in this world calling us home to the Silence found in our own Heart Center. Thank you each one of you I feel the group each time we join together. Echo Echo Echo.

Edelgard Stadler

Liebe Alle,
Lieber Marko,
du öffnest diese großartigen Welten für uns, ich denke Gedanken, die ich noch nie gedacht habe, jede Meditation ist ein Erlebnis. Vielen Dank für die Pfade, die du für uns und die ganze Menschheit freilegst, ich kenne sie seit vielen Jahren und bin glücklich über die Möglichkeit zu lernen, zu lernen, zu lernen. Zu dieser Gruppe zu gehören und mich davon tragen zu lassen ist für mich sehr neu. Heute waren die Bilder besonders mächtig und ungeheuer schön. Ich hatte Schwierigkeiten sie zu fassen, ich habe es kaum ausgehalten. Dafür muß ich noch trainieren, ja, warum nicht. Die Membranen sind sehr wichtig. Ich brauche die Gruppe um sie aufzubauen, das ist echt schwierig für mich.
Altötting und die Träne der Gnade war mir heute eine große Freude. Als Kind ist mein Vater mit mir nach Altötting gefahren um mich der Mutter Gottes zu weihen. Das fiel ganz aus dem Rahmen meiner sonstigen katholischen Erziehung, sonst könnte ich mich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Es gibt auch noch eine zweite Fahrt nach Altötting vor ungefähr fünfzehn Jahren. Die fand auch unter besonderen Umständen statt. Ich habe nichts mehr mit der Kirche zu tun und staune wie diese innere Lücke von einer anderen Seite aufgefüllt wird. Ja, die Fülle, auch die Fülle der Gruppe ist für mich sehr deutlich.
Es hat indirekt auch mit meinem Vater zu tun, daß ich seit kurzem an einem Ort lebe, in dem ich in Ruhe deine Herzens-, Seelen- und Lernarbeit umsetze. Der Himmel, Pflanzen, Tiere und der Boden reagieren. Sie nehmen die neuen Zusammenhänge wahr. Das spiegelt sich täglich in kleinen Erlebnissen, Szenen und Erfahrungen.
Ich bin noch ganz gefangen von der Meditation heute und freue mich auf Mittwoch.
Edelgard

Andrea (Cologne)

group attunement
Above all I perceived many butterflies circling around, tree devas and colorful shining light beings. Standing in a circle out of our hands grow ethereal plants similar to ivy which support the connection among one another. I felt safe and sheltered.
Supporting the continuity of life on earth
Trying to listen to the sounds of the plant Devas I felt disturbed by very loud clamor of a few crows in the outer world. I began toning and my voice produced very unusual high sounds as if the plant world used it to sing through. The upper part of my body moved in form of a leminiscate.The portal appeared and walking through I came into a tunnel of old gnarled hawthorn trees. According to the Celtic tradition these are associated wit love, the heart, protection and the release of blocked energy. Walking through the tunnel filled me with joy and confidence and finally led to the banks of the river. The stream rushed with masses of roaring brown and muddy waters. After having done the ritual of „the tear of grace“ the water was clearing up and calming. Two dolphins, a female and a male, came swimming down the river. The female took me on his back and escorted by the male one carried me to the other side which was laying in the fog. Expanding the intercellular structure and enabling the inner divine light to shine bright was a wonderful experience.The light illuminated a path through the fog and I could see an indescribable beautiful- and bountiful green world with numerous powerful healing plants edging it.
Become ready for the new path
For the second meditation there remained less time than scheduled – I forgot to establish the time spiral at the beginning. So I „piked“ through the cleansing exercises, toning most of the time. Cleaning the vital body there was washed away the trait of „always doing something“ for the benefit of „simply being“. Finally humanity is standing shoulder to shoulder – each human being wearing a hat with living plants on it.
Dear collaborators of lifenet, dear Marko and wonderful team, have many thanks for the inspirational and beneficial workshop. I am looking forward to the repetition.
Best wishes from Cologne, Andrea

Ying

Attunement:
Connecting to our group, there appeared a sunrise behind my back. I was touched to feel the presence of sacred places and nature temples throughout the world join our circle. But then came into my awareness a kind of counter force with a twisted female energy that tried to enter the group. Like a pin it had to be removed and after focusing with the help of the sacred places who joined in protection, I felt the counter force let go.

Supporting the continuity of life:
Connecting to the plant world, I felt forest and jungles growing behind my back, abundant life. The green dragon moving through me inspired my body to go into some spiralling movements. After the tear of grace I felt waves of water all around me and the plants, forest and jungles behind my back absorbing this water. I felt refreshed and revitalised.

The relationship with the dolphin as I was riding on its back was one of great love and appreciation. We went deep into waters of the seas and oceans and the worked with the fog from the water. As the spaces between my cells and Christ light grew, all the water was illuminated and I found many dolphin families coming closer, gathering in the frequencies. It was like we were in the core of the Earth and the illuminated water lifted to envelope all of the land and air spaces above the water. I stayed with feeling of being centred in the opened spaces of my body and waters with the dolphin kingdom. I note that I am particularly grateful for this exercise because the nano spaces in my body kept coming up as an experience in the workshops over the last months and I am thankful for this way to work with it.

Ready for the new path:
The dragon self awakened an energy inside me and I feel my back lengthening. I was drawn to take in deep breaths as the fruit water of Gaia splashed over and through my body. My arms stretched out making wide gestures of opening and waving like an arc over my body. My experience of the elemental cleansing was like much slower waves moving through another dimension of my being. After cleansing my spiritual body and bringing all the aspects of my being together, I started chuckling because I have the wonderful feeling of being a piece of fruit. I felt like a piece a fruit nourished by light and water with sweet juices growing inside me. I was hanging in the air and the sun was my smile.

Thank you Marko and everyone for this fantastic collaboration to receive the new year.

Martin Krausch

1st exercise
I can clearly perceive the devas and they are very powerful.
When entering the realm of plants through the portal, I feel welcome. However, I am still an outsider in my human (animal kingdom) body.
When arriving at the river, the dolphins are not only dehydrated but appear to be lumps of burned flesh. I repeat the ritual of the tear of grace three times, still I have got the impression, this is not enough. It does not require a drop, but a torrent.
I stop at this point, as the recovery of the dolphins needs more time. I am looking forward to Wednesday, when we repeat the exercise to see the effects.
 
2nd exercise
I can perform the cleansing on all three levels quite easily. It is not a “wow” effect, but after all, it feels good as a step in the right direction for myself and mankind.

Maarja Joost Thorsén
 • Shimmering threads all our group, we are placed into a spacious hall with actually no walls but golden light creating images of walls.
 • Mighty devas of plants were assembled. „About time that you directed yourselves to us“
 • The ritual of Tear of Grace is very touchingly beautiful and efficient. Crowds of dolphins happily took us over the stream.
 • My body lit up like a giant torch after the „light“task, a surprisingly powerful exercise.
 • The cleansing of the body, much needed, presented itself somewhat tricky: The lower part became light and almost transparent, the next step: I felt dizzy and asked myself: Who am I? However, in the end I felt relieved, strong and joyful.

With the support of each other and other beings of different realms, I feel assured that we can accomplish a lot for the renewal of our world! THANK YOU!

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x