POKYNY PRO  TELEPATICKÉ SEMINÁŘE

POKYNY PRO TELEPATICKÉ SEMINÁŘE

Marko Pogačnik

K vytvoření telepatických seminářů jsem byl inspirován prvním lockdownem ve Slovinsku na konci února 2020. Do té doby jsem každý rok cestoval od března do prosince, abych s mnohými z vás konal geokulturní práci – syntézu geomantické a Zemi uzdravující práci na podporu současného transformačního procesu Země.

Je možné, že někdy v budoucnu tyto semináře budeme konat „v terénu“ – jako tomu bylo letos v období od srpna do října – ale možná ne vždy. Neměli bychom tedy váhat s rozvíjením forem geokulturních prací, které nezávisí na hromadné dopravě a přímém osobním kontaktu a vztazích, nebo na elektronických médiích.

Chápu, že telepatické semináře, které jsme letos uskutečnili, závisí na internetu. Věřím však, že představují platnou přípravu na možnou budoucnost, kdy takové semináře mohou být nezávislé i na elektronických médiích. Nicméně v současné době jsme závislí na internetu, který nám pomáhá připravit a přeložit program seminářů do různých jazyků, a umožňuje nám účastnit se seminářů a spolupracovat na nich, i když jsme přítomni na různých místech a v různých časových pásmech. Tyto rozdíly v místě a času nejsou problémem, jsou přínosem, protože účastníci jsou široce rozprostřeni v prostoru a čase, což znamená, že seminář má větší pole působnosti.

V roce 2020 jsme zjevně vstoupili do dramatičtější fáze Proměn Země. Ale my, jako Síť Života (LifeNet), bychom neměli přestat podporovat a spolupracovat s Gaiou a elementárním světem v našem společném úsilí zachovat vlákno života a otevřít budoucnost naší milované Zemi a jejímu dalšímu vývojovému kroku.

Zde je několik návrhů, jak se účastnit telepatických seminářů:

1

První část semináře zvanou „naladění“ použijte k vlastnímu uzemnění, abyste byli přítomni a soustředěni ve svém srdci a těle, a cítili propojení s celou sférou života kolem vás, tou viditelnou i neviditelnou.

2

Neustále si uvědomujte, že nejste sami při této činnosti, ale jsou tu i další, kteří konají stejnou práci ve stejném časovém rytmu. Cítíte se propojení se skupinou, jako bychom všichni stáli nebo seděli v kruhu a podporovali se navzájem. Představte si, že jste přítomni v zaobleném prostoru, který je společný pro celou skupinu, stvořeného z jemných kulovitých membrán.

3

Je důležité si uvědomit, že představy, které prožíváme v telepatických seminářích nejsou vizualizace. S vizualizací stojíte mimo mentálně vytvořené obrazy, zatímco v případě představivosti se pohybujete uvnitř obrazů, které tvoříte svou přítomností a silou vaší lásky. Představivost je kosmický nástroj, který používají bytosti z jiných dimenzí také ke stvoření reality života.

4

Pokud se během semináře budete cítit ztraceni nebo odpojeni, ve své bytosti se znovu uzemněte, buďte přítomni v situaci kolem sebe a vraťte se na okamžik do počátečního kruhu a prostoru. Uvědomte si, že účastníky jsou lidé, stejně jako bytosti z elementárních a duchovních světů, které jsme pozvali na začátku semináře.

5

Každá sekvence telepatického semináře začíná krátkým výkladem za účelem uspokojit racionální mysl. Nejprve se seznamte s pokyny pro cvičení. Pak dovolte své mysli se co nejvíce uvolnit. Po dobu provádění navrhovaného cvičení buďte přítomni ve svém srdci.

6

Buďte otevřeni a vnímaví k nečekanému, i když se liší od toho, co vaše mysl očekává po přečtení pokynů. Neváhejte spolutvořit dílo vaší jedinečnou účastí. Pokud čtete zprávy účastníků telepatických seminářů, víte, že vlastně každý přispívá jiným aspektem. Tato kreativní pestrost je jednou z výhod telepatických seminářů. Představte si, že elementární a další bytosti se snaží spojit rozmanitost našich příspěvků tak, aby byly účinné v dané situaci.

7

Pokud zjistíte, že jste se během cvičení někde zasekli nebo máte blok, můžete použít  „tónování“ k posunutí se vpřed. Hlasitě zpívejte samohlásky nebo jiné tóny, které považujete za vhodné pro danou situaci. Může to být užitečné i v případě, pokud vaší představivost obtěžují podivné a nechtěné vpády.

8

Mějte na paměti, že osoba, která seminář vytvořila je stále přítomná a že se k ní můžete vztahovat. Proto je jméno odpovědné osoby vždy uvedeno na začátku programu semináře.

9

Druhé datum a čas je obvykle uvedeno pro opakování semináře. Druhý seminář je určen nejen pro ty, kteří se nezúčastnili prvního, ale také pro ty, kteří si přejí prohloubit v určitých bodech své počáteční zkušenosti.

10

Mějte po ruce zápisník, abyste si stručně zapsali své zkušenosti už v průběhu semináře, protože ty jsou obvykle velmi jemné a lze je rychle zapomenout. Později, po přepsání svých poznámek, je prosím sdílejte s ostatními účastníky na webových stránkách semináře.

Moje zkušenosti s používáním elektronických médií jako komunikačního prostředku je, že fungují pouze mezi lidmi. Bytosti jiných dimenzí, které spoluvytvářejí život na Zemi, jsou z ní vyloučeny. Používáním telepatických forem seminářů umožňujeme bytostem jiných dimenzí života spolupracovat s lidskou rodinou, a tím i my lidé můžeme rozvíjet a posilovat naše spojení a vztah s Gaiou a vícerozměrným životem. To je důležitá cesta pro budoucnost.

Neváhejte sami používat strukturu telepatické práce. Vytvářejte malé nebo dokonce národní skupiny, zjistěte, co byste chtěli vnímat nebo na čem pracovat, pozvěte lidi, kterým důvěřujete, vytvořte program… Nedovolte ani v situaci lockdown, že nám bude odebráno právo komunikovat ze srdce do srdce.

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Anja Moortgat

Thank you so much. I’m looking forward to engage in the telepathic workshops. What a beautiful way of connecting to Gaia and other beings in so many dimensions. Love to you all.

Sylvia

I so love to be part of the community.Such a wonderful workshop celebration.So much help and high, shining energy, wishing so well for you all and all living beings, seen and unseen, thank you all from my deepest heart

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x