Telepatický seminář ZIMNÍ SLUNOVRAT

Telepatický seminář ZIMNÍ SLUNOVRAT

Neděle, 20. prosince, ráno od 9 do 11h. Opakujeme ve středu 23. prosince ve stejnou dobu.

Obnovení cyklu ročních dob je jednoroční projekt 2020-2021, který navrhnul biodynamický zemědělec Bernard Lainka a organizuje jej Iveta Šugárková, oba z České republiky. Iveta (iveta.sugarkova@gmail.com) pošle text semináře v různých jazycích těm, kteří se přihlásili k účasti na Cyklickém semináři, který vytvořil Marko Pogačnik, UNESCO Umělec pro Mír, ze Slovinska.

Tento seminář je telepatický a budeme se orientovat podle Slunce. To znamená, že nezáleží, kde se účastník nachází; seminář začíná vždy v danou dobu místního časového pásma.

ZIMNÍ SLUNOVRAT reprezentuje velký cyklus proměny v nás, lidských bytostech samotných, stejně jako ve světě, ve kterém žijeme. Starý cyklus evoluce se rozpouští a probouzí se semeno Nového začátku. Konec starého cyklu se setkává s novým začátkem.

9.00 – 9.10  Skupinové naladění

 1. Buďte uzemněni ve svém srdci a těle, prociťte přítomnost naší skupiny, která zahrnuje elementární, andělské a spirituální bytosti, jež nás podporují. Ačkoliv jsme rozptýleni v širém světě, spojuje nás láska ke Gai a smysl pro sdílenou odpovědnost za život Země.
 2. Dále vytvoříme náš prostor pro seminář, který je složený z jemných kulovitých membrán, jež nám dovolují spolupracovat a být chráněni. Prociťte ve svém srdci lásku a vděčnost a udržujte záměr, že tyto membrány vyloučí jakékoliv protisíly, které by se mohly pokusit blokovat cestu míru a stvoření Země.
 3. Představte si spirálu, vycházející ze země a otáčející se uvnitř našeho prostoru pro seminář, která nás zvedá na úroveň kreativního času, kde jsme osvobozeni od lineárních omezení.
 4. Pokud se během semináře zadrhnete nebo se nebudete moci propojit, použijte k překonání jakéhokoliv bloku zvučení samohlásek nebo jiných zvuků. Vraťte se do kruhu, který jsme vytvořili a pamatujte, že vás podporuje naše skupinová energie.

9.10 – 9.40 Osvobodit cykličnost  Životní Síly

Ignorováním cyklického (ženského) principu života je naše civilizace hluboce blokována a těžce směřuje k úpadku, což se navenek manifestuje jako pandemie Covidu – ale ve skutečnosti se tento stav také dotýká všech úrovní naší existence, včetně vnitřních procesů jednotlivců, a ovlivňuje je.

 1. Zvědomte si cyklický pohyb uvnitř sebe, který propojuje dolní konec vaší páteře s horním koncem a váš prostor vpředu s kauzálním světem v prostoru za zády.
 2. Představte si kruhový pohyb proudu vody, který prochází úzkým otvorem v kostrči, proudí nahoru předním prostorem, prochází dalším úzkým průchodem vašeho krku a pak plyne obloukem dolů vaším prostorem za zády k otvoru v kostrči.
 3. Potřebujeme stále pracovat na obnovení prastarého, ale zapomenutého a opomíjeného toku života v nás samotných, stejně jako (v různých formách) v pozemském kosmu.
 4. V průběhu tisíciletí patriarchálně orientované společnosti se vytvořily dvě hluboce zakořeněné překážky nebo bariéry, jejichž záměrem je zastavit bohatě vytékající proudy života na Zemi a vnucovat lidské společnosti vertikální hierarchický princip.
 5. Nejprve musíme otevřít blokovaný průchod na dolním konci páteře. Představte si dvě obrovské skály, představující bránu v oblasti kostrče, tlačené k sobě tak těsně, že mezi nimi může proudit jen úzký pramínek vody. Všechna zbylá voda je zablokována a za vašimi zády vytváří temné pomatené jezero.
 6. Dále se společně silně rozezvučíme a odsuneme obě skály na stranu, aby voda života mohla svobodně proudit mezi nimi.
 7. Nyní se potřebujeme soustředit na odblokování krku. Představte si, že proud vody, který stoupá vaším prostorem vpředu, je proměněn v proud elementu Vzduchu. Vzduch volně prochází vašimi hlasivkami. Stezka je zablokována, protože posvátný význam Slova a řeči obecně byl v naší kultuře ztracen. Masívní valoun způsobil zatvrdnutí hlasivek, takže proud vzduchu může stěží projít. Temný mrak zadrženého vzduchu visí před našimi tvářemi, což způsobilo, že naše dýchání je jedovaté. (problém Covid! ).
 8. Použijte sílu svého dechu ke zjemnění svých hlasivek a otevřte proud posvátného dechu do svého prostoru za zády. Nadechněte se z bodu nekonečna před vámi, poté se zastavte v oblasti krku, a pak vydechněte do prostoru nekonečna za zády. Poté se nadechněte a dovolte svému posvátnému dechu plynout opačným směrem. Pokračujte v tomto dýchání !
 9. Nakonec, jak dýcháte, nechejte celý kruh volně se pohybovat kolem a skrze vaše tělo. Dejte si dostatek času na to, aby se vyčistily přeplněné oblasti. Dotkněte se svých bližních poselstvím, aby nechali život opět volně plynout.

9.40 – 10.00  Zimní Slunovrat ve vztahu k vánočnímu mýtu

V souladu s cyklickým principem se rodí jiskra nového světla v nejtemnějším okamžiku roku. A příběh narození Krista umísťuje dokonce tuto událost do jeskyně, hluboko do pánevní dutiny Země.

 1. Uvědomte si kauzální rozměr Vaší pánevní dutiny uvnitř vašeho břicha. Pak si představte, že stěny dutiny jsou pokryty křišťály a drahými kameny. Místo temnoty je dutina vyplněna mystickým světlem.
 2. Pak nasměrujte svou pozornost na semínko, které Gaia umístila na dno této dutiny. Semínko Nového cyklu (cyklu roku, vašeho vývoje, nového věku lidské evoluce a tak dále) je stále uzavřené ve své slupce.
 3. Pak si představte svou pánevní dutinu převrácenou naruby. Uvědomte si a pochopte, že světlo krystalů a drahých kamenů je stejné jako světlo hvězd obklopující Zemi.
 4. A když se světlo hvězd dotkne semene, slupka se začne otevírat.
 5. Impulz nového světla začíná růst jako mladá rostlina. Svým jemným vnímáním pozorujte a následujte tento nový život, prostupující všemi aspekty vašeho těla a spirituální přítomnosti.
 6. Sdílejte tuto zkušenost s ostatními bytostmi ve vašem okolí.

10.00 – 10.20  Přestávka na šálek čaje a zapsání zkušeností.

10.20 – 10.40  Čištění Země s pomocí konstelace Slunce – Měsíc – Země

 1. Vnímejte Slunce vysoko na nebi. Jeho paprsky obsahují tak sladkou sílu, že všechny atomy, buňky a mikroorganizmy těla Země otevírají svá srdce, inspirovány božskou láskou Slunce.
 2. Nyní do příběhu vstupuje Měsíc, aby využil tato otevřená srdce. Měsíc má tak silnou magnetickou sílu, že může zvedat oceány. Tato magnetická síla Měsíce vysává z těla Země a z těl přírodních bytostí všechny cizí vzorce, které lidská rasa projektuje do přírody a Země. Měsíc vysává i všechny nepřátelské síly, které zneužívají Zemi a přírodu pro své sobecké účely.
 3. Pozorujte a prociťte, jak Měsíc nasává všechny tyto jedovaté odpadky do svých minerálních vrstev, a ukládá je tam, aby podstoupily dlouhodobý proces recyklace a navrátily jejich odcizenou energii zpět ke zdroji.
 4. Nyní Gaia vstupuje do procesu. Její elementární bytosti hbitě pracují na vyplňování prázdných prostorů tekutým zlatem moudrosti Gai a na obnovování přerušených meziatomových a mezibuněčných vazeb. Vztahy mezi buňkami a mikroorganizmy jsou obnoveny.
 5. Ve své představě následujte tento proces a opět se radujte, protože vaše domovská planeta je osvobozena od cizích vlivů a obsazení.

10.40 – 11.00  Pozvání ke Kroku do Nového

Uplynulý rok, který se chýlí ke konci, charakterizuje ohromný strach a ztráta svobody. Očekáváme, že tato probíhající katastrofa může pokračovat i po celý Nový rok. Zastavení se na prahu Nového roku představuje jedinečnou příležitost změnit tento vzorec.

 1. Když stojíte na prahu Nového roku, uvědomíte si, že do budoucnosti nevede pouze jedna cesta, ale dvě. Představte si tyto dvě cesty ve tvaru „Y“. Pokud se vydáte po cestě vpravo, příběh minulého roku by se mohl opakovat, dokonce mnohem silněji.
 2. Cesta vlevo nabízí nové a inspirující možnosti. Avšak zleva fouká prudký vítr snažící se nás zatlačit na starou cestu. Zdá se, že zde není jiná možnost, než rezignovat ke staré cestě.
 3. NEREZIGNUJTE ! Když se podíváte na cestu, která vede k Novému, zjistíte, že někdo před Vámi již touto cestou prošel a zanechal na ní zlaté otisky. Byl to Budha? Byla to Gaia? Byl to Kristus? Kdo ví?
 4. Nyní stůjte a rytmicky kráčejte na místě. Zvedejte jednu nohu po druhé – pokaždé umístěte své chodidlo do zlaté stopy. Když následujete své stopy na cestě vedoucí k Novému, cítíte se silní, v bezpečí a uzemněni – víte, že vítr úzkosti, strachu a pochybností vás nemůže odvát z této cesty k Novému !
 5. Po chvilce „takové chůze“ si sedněte a pozorujte změny ve svém těle a duchu. Jaké odezvy zanechaly zlaté stopy ve vaši pánevní dutině, v prostoru vašeho srdce, v dutině vaší lebky?
 6. Pak se znovu postavte a pokračujte stejným způsobem v chůzi …
 7. Poděkujte těm, kteří prošli bránami a průchody Nového roku před vámi, abyste zajistili, že Nový rok přinese nám, Zemi, bytostem přírody a Univerza Nové.

11.00. Závěr

Poděkujeme si navzájem i všem bytostem různých říší Země a Univerza, které nás doprovázely, a rozpustíme náš kruh.

Poděkujeme překladatelům semináře, Martinovi, Ivetě, Urši, Orit, Sáře, Dorianovi, Kati, Irině, Lesliemu, Dagmar a dalším, kteří konají tuto práci jako dobrovolníci!

Pokud zažijete během semináře, že některá cvičení jsou pro vás a pro život důležitá, klidně pokračujte v jejich praktikování.

Prosím pošlete své zkušenosti ze semináře Ivetě (Iveta.sugarkova@gmail.com), která je shromáždí a všem rozešle e-mailem.

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Alexei

В прошедшее воскресенье я совместно с ребятами приехавшими на празднование зимнего солнцеворота участвовал в очередном телепатическом семинаре. Не все из участников знакомы с Марко и геомантией, но моё предложение было принято единогласно. 

Работа проходила в зимнем шатре, установленном рядом с порталом в четвертое измерение, до этого в течении двух дней мы интенсивно практиковали разнообразные техники духовного и физического очищения(баня гонг, отливка состояний мешающих созиданию и развитию, славянская здрава, работа со стихиями и деревом перехода и т.д.) и формировали общее пространство, на третий день оно сладилось. Во истину океан состоит из капель! 

Участвовало десять человек, но было ощущение, что гораздо больше, мы явно взаимоусиливались да и местные лесные элементали тоже принимали участие. Сонастроились быстро. Во время работы, в лесу совсем прекратился ветер , шуршание снега о купол шатра и потрескивание дров в печке помогало уйти в глубокое созерцание , ныряю в это состояние и сразу накатывает волна радости и благости. 

Очень хорошо видел и чувствовал Марко, он сидел за письменным столом и улыбался. Когда мы ставили защиту из радужных мембран, то пели звуки А-У-ОМ-М-М, и было ощущение, что радужный купол резонирует. Из всех предложенных в этот раз практик мне больше всего понравилась соединяться с Солнцем и Луной и ходить по золотым следам. Был образ, что мы идём по следам в пустыне, а после выбора другого пути ступаем по воде, в теле появилась какая-то особенная лёгкость и сердечный центр интенсивно разогрелся. 

Жаль, что вы не видели( а вдруг видели?) лица и глаза ребят после завершения семинара Сети Жизни, это дорогого стоит. Большой привет и благодарность Марко и всем соратникам! Здоровья всем , Радости и всех благ в Новом году!!!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x