Telepatický seminář JARNÍ ROVNODENNOST

Telepatický seminář JARNÍ ROVNODENNOST

SOBOTA, 20. BŘEZNA, ráno mezi 9 – 11h.

Opakujeme ve ČTVRTEK, 25. BŘEZNA,  večer mezi 20 – 22h.

OBNOVENÍ CYKLU ROČNÍCH DOB je jednoroční projekt pro roky 2020-2021, který navrhnul biodynamický zemědělec Bernard Lainka a organizuje jej Iveta Šugárková, oba z České republiky. Iveta (iveta.sugarkova@gmail.com) posílá text semináře v různých jazycích těm, kteří se přihlásili. Cyklické semináře vytvořil Marko Pogačnik, UNESCO Umělec pro Mír, ze Slovinska.

Tento seminář je telepatický; budeme se orientovat podle Slunce. To znamená, že nezáleží na tom, kde se účastník nachází; seminář začíná vždy v danou dobu místního časového pásma.

JARNÍ ROVNODENNOST je úzce spojena s Velikonocemi a tématem vzkříšení, souvisejícím s probouzením přírody i člověka jako obnovené bytosti.

9.00 – 9.10  Skupinové naladění

 • Buďte uzemněni ve svém srdci a těle, prociťte přítomnost naší skupiny, která zahrnuje elementární, andělské a spirituální bytosti, jež nás podporují. Ačkoliv jsme rozptýleni v širém světě, spojuje nás láska ke Gai a smysl pro sdílenou odpovědnost za život Země.
 • Dále vytvoříme prostor pro seminář, který je složený z jemných kulovitých membrán, jež nám dovolují spolupracovat a být chráněni. Prociťte ve svém srdci lásku a vděčnost a udržujte záměr, že tyto membrány vyloučí jakékoliv protisíly, které by se mohly pokusit blokovat cestu míru a stvoření Země.
 • Představte si spirálu, vycházející ze země a otáčející se uvnitř našeho prostoru pro seminář, která nás zvedá na úroveň kreativního času, kde jsme osvobozeni od lineárních omezení.
 • Pokud se během semináře zadrhnete nebo se nebudete moci propojit, použijte k překonání jakéhokoliv bloku zvučení samohlásek nebo jiných zvuků. Vraťte se do kruhu, který jsme vytvořili a pamatujte, že vás podporuje naše skupinová energie.

9.10 – 9.30 Ze zimy do jara a od smrti k novému životu

Smrt neexistuje, pouze cyklická obnova. Když lidská bytost opustí tělo, vstoupí do fáze regenerace a transformace v krajině duší nebo v duchovním světě předků a potomků. Poté se zregenerovaná vrací do ztělesněného světa, připravená na nové zkušenosti věčného života.

 • Požádejte stromy, které znáte, aby vám byly ku pomoci při vašem znovuzrození, abyste mohli zažít cyklickou povahu svého života.
 • Dále si v sedě představte sami sebe jako strom s korunou bílých a zlatých listů. Strom zastupuje svět duší nebo svět života po životě.
 • Představte si, že strom prodlužuje své kořeny dolů do oblasti chodidel vašich nohou.
 • Užijte si a prožijte svůj život jako duše, jsoucí v duchovním světě.
 • Nyní následuje fáze vtělení. Představte si, že větve zlatého stromu se ohýbají dolů k Zemi a jdou ještě hlouběji k jádru Země.
 • Ze Země skrze vás vyrůstá nový strom. Má kůru jako stromy kolem vás a zářivě zelené listy. Koruna stromu nedosahuje výše než nejvyšší čakra nad vaší hlavou.
 • Nyní nasměrujte pozornost k úrovni svého srdce, kde se potkává strom vaší duše se stromem vaší ztělesněné bytosti a vytvářejí jednotu vašeho bytí. Držte tuto jednotu přímou a celistvou.

9.30 – 9.50  Vypořádání se s protisílami, které se snaží zabránit vzkříšení lidské bytosti jako bytosti pravdy a klidu

Protísíly vytvořily nekonečné množství falešných elementárních bytostí, aby se pokusily zmanipulovat a ovládnout Zemi a získat tak její vzácné vědomosti jak projevovat duchovní kvality skrze hmotu. Tyto falešné bytosti vznikají “klábosením“ (chatting), marností a projevováním nenávisti na sociálních sítích v kombinaci s 5G a souvisejícími elektronickými silami. Falešní elementálové se ve své mikropodobě pokoušejí (možná od loňského jara) proniknout do lidských těl a myslí, v důsledku čehož může být naše osobní elementární bytost deformovaná, s deformacemi v tělech a v elementárním vědomí.

 • Předkloňte se dopředu, do prostoru mezi vašimi koleny a chodidly. Uchopte obraz zdeformované osobní elementární bytosti umístěné v tomto prostoru a vytáhněte ji do svého klína. Souciťte s ní.
 • Držte otevřené dlaně po obou stranách elementární bytosti a vytvořte mezi nimi silnou vlnu proměňující síly fialové barvy, abyste ji očistili.
 • Dále se soustředíme, abychom přispěli k transformaci falešných elementálů ve světě, kteří vedou lidi ke ztrátě jejich identity, v bytosti pravdy a míru.
 • Představte si víry intenzívní fialové barvy, jak se otáčejí nadzvukovou rychlostí a pohybují se prostorem naší současné civilizace, absorbují a rozkládají masy falešných elementálů. (Pochopte, že to vůbec nejsou žádné bytosti).
 • Nyní vraťte svoji očištěnou osobní elementární bytost do sebe a umístěte ho znovu  na dolní konec své hrudní kosti. Následujte stezky, kterými se její přítomnost šíří vaším tělem a poděkujte jí za její péči o váš život.

9.50 – 10.10 a nice pause

9.50 – 10.10 příjemná přestávka

10.10 – 10.30 Jarní rovnodennost

Jarní rovnodennost je skvělý čas na obnovení smlouvy mezi Gaiou a jejím elementárním světem na jedné straně a lidstvem na straně druhé (včetně těch, kteří dočasně žijí v duchovní sféře, neinkarnovaných duší). Bez znalosti této “smlouvy” lidské bytosti nevědí nebo nerozumějí záměru pozvánky od Gaie, aby se připojili k její evoluci. A tak lidstvo ztratilo svůj směr, důsledkem čehož je lidská civilizace destruktivní. Protisilám se podařilo použitím myriád falešných elementárních bytostí skrýt smlouvu s Gaiou, kterou každý člověk žijící v těle nese ve svém srdečním prostoru jako zlatou pečeť (kosmogram) a která otevírá dveře do Prostoru Života na planetě.

 • Budeme usilovat o obnovení smlouvy jménem lidstva.
 • Uvědomte si, že na naší úrovni je Země čistým vědomím, které se projevuje prostřednictvím vody a v ní zředěných mikročástic minerálů.
 • Takto je jednoduché si představit, že skočíte po hlavě do Země, až dorazíte do prostor hluboko v těle Gai.
 • Nyní je vaše situace podobná dvouhlavým hracím kartám, na kterých jsou žena či muž zobrazeni s hlavami nahoru i dolů. Dejte si čas procítit kvalitu této polohy.
 • Zvláště dejte pozor na to, že v představě, kdy jste hlavou dolů, se právě nacházíte v království vílích sil Gaie, kde je zpečetěno obnovení smlouvy.
 • Tuto kvalitu vložte do své ztělesněné hlavy tak, aby mohly být vymazány chybné a destruktivní vzory, které odvracejí lidstvo od jeho  života. (Vaše “druhá hlava” je stále dole v těle Gaie!).
 • Nyní se znovu postavte a vstupte do svého těla z prostoru za zády. Jste opět celiství a zlaté desky Smlouvy s Gaiou se obnovují na svém správném místě ve vašem srdečním prostoru.

10.30 – 10.50 Nový začátek Života

Představa Země jako husté koule je zastaralá. Představte si Zemi jako shluk různých koulí s různými světy, některými hustšími, jako ta, kde dočasně přebýváme, a jinými zase jemnějšími.

 • Zavolej do své přítomnosti strom nebo keř s velkými nádhernými květy. Květy jsou stále uzavřeny do svých pupenů.
 • Staňte se ptákem, kolibříkem. Leťte k pupenům, zobákem se dotkněte jednoho po druhém a ony se otevřou. Jelikož jste malý pták, můžete vstoupit do květu a prozkoumávat světy v jednotlivých koulích, sférách.
 • Nejprve otevřeme pupen sféry duše (předků a potomků). Shromážděte a posbírejte zkušenosti v tomto světě jako včela sbírá med.
 • Jako druhý otevřeme pupen elementárního světa. Shromážděte a posbírejte zkušenosti v tomto světě jako včela sbírá med.
 • Třetí pupen, který otevřeme, je svět víl Sidhe (čti „ší“). Shromážděte a posbírejte zkušenosti v tomto světě jako včela sbírá med.
 • Jako další otevřeme pupen elementárních andělů. Shromážděte a posbírejte zkušenosti v tomto světě jako včela sbírá med.
 • Nyní si vyberte další sféry klastru Gaie, které vás zvou nebo zajímají. A nakonec poděkujeme za med, který jsme nasbírali !

10.50 – 11.00  Závěr

 1. Poděkujeme si navzájem i naším hostům z paralelních světů, našim předkům a potomkům.
 2. Prosíme také, zúčastněte se a opět s námi spolupracujte při opakování semináře, aby se jeho poselství stalo silným a jasným.
 3. Pošlete své zkušenosti Ivetě na adresu „iveta.sugarkova@gmail.com“. Sesbírá je do jednoho dokumentu a rozešle všem zúčastněným. Nedělejte si starosti, zkušenosti vyjádřete ve svém rodném jazyce.

Poznámka pro účastníky na jižní polokouli

Uvědomte si, že náš způsob sledování cykličnosti roku není v podstatě vázán na roční období přírody. Vztahujeme se k univerzálním procesům v lidské bytosti nebo kultuře a procesům uvnitř Země jako celku a jejích sfér života. Roční období, jak se projevují na severní polokouli, jsou pouze rámcem pro tuto telepatickou práci.

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Galina Rainina

Отчет Галины Райниной, Россия, Сочи, Мирный От 25.03.21
Телепатический семинар, посвященный Весеннему Равноденствию
четверг, 25 марта, 17.00 – 19.00
Весеннее равноденствие сильно связано с Пасхой и темой воскресения,
 имеющей отношение как к пробуждению природы, 
так и к пробуждению, обновлению человека.
17.00 – 17.10 Сонастройка с группой
Пришел образ объединения участников: море-океан! Все, кто сейчас находятся в море-океане – объединены его мощью, непредвзятостью, дарственностью… В таком пространстве свободно присутствуют, невоплощенные в физическое тело, Существа и Сущности. Это и создает образ тонко – структурных защитных мембран. Воздушная среда, так же, является такой мембраной…
Образ спирали, возносящей в пространство со-творчества всех участников, дает возможность свободно быть в едином сотворчестве!
17.10 – 17.30 От Зимы к Весне, и от Смерти к Новой Жизни
Помощь от окружающих деревьев – это естественное действо! Стоит выйти в сад – эта помощь происходит! А вот представить себя развоплощенной и находящейся как дух в пространстве духа… сложнее. Приходят на ум картинки с парящими … Ангелами.
Тонинг – звук «У».
Образ моей Души, как дерева, золотого дерева, своими ветвями уходящего к центру Земли, создавая, своего рода, купол, единение.
Образ другого дерева, взрастающего из Земли и проходящего через меня… Мое воплощенное состояние на Земле.
Тонинг «О» помог пережить объединение двух деревьев на уровне сердечного центра как обновленное, сияющее сердце. 
17.30 – 17.50 Противодействующие силы (все те силы, в чьих интересах не допустить воскресение человека, как верного истине и миру существа)
Противодействующие силы создали множество ложных элементарных существ. Эти ложные существа созданы среди нас, людей, там, где поддерживается избыточное количество бессмысленной болтовни, тщеславие и высокомерие, с участием социальных сетей, G5 и многих электронных средств.
Ложные элементалии своим боьшим количеством создали барьер для моего элементарного существа, дезориентировав его между понятиями хорошо – не хорошо, правильно-неправильно, между сейчас и потом…
И вот, совершенно потерявшийся в потоке ложных, находится заброшенным между ступней, я вижу его – скрюченным и дрожащим… Переношу к себе на колени, охватываю ладонями, так он мал, согреваю его и там ,среди ладоней происходит метаморфоза возрождения моего элементалия.
И, в это же время, мощнейший поток фиолетового свечения с громадной скоростью проносится и разбирает всех электронных, социально опасных элементарных существ на мельчайшие частички, сметая, унося и освобождая личных элементалиев от их засилия.
И вот оно – наше согласованное путешествие – меня и моего внутреннего Существа, спокойного, сильного, уверенного.
17.50 – 18.10 Приятная пауза, 
во время которой уже стала появляться живописная работа.
18.10 – 18.30 Весеннее Равноденствие 
На этом этапе рассуждения стремятся из меня – желание облечь в слова рассудочные понятия очень сильное! 
Тонинг «А».
Возобновление контракта человечества с Гайей! Конечно, для это необходимо понимание единства… «происхождения!» Земля для человечества? Или человечество для Земли?
Участие духовных Существ, Ангелов с одной стороны и волшебных Сущностей Земли, с другой стороны дает возможным образно пройти трансформацию игральной карты. Сначала заключив КОНТРАКТ с Землей своей сутью, обновленной – внизу. Затем перенеся пережитое – вверх, и создав этим актом возможность объединения с духовным миром любви и истинности. И КОНТРАКТ с Землей свободно перемещается в сердечный центр. Защитив, тем самым, и сердце, как орган, от негативного влияния.
18.30 – 18.50 Новое начало жизни
Проще всего представить себе куст лимонника японского – вот он растет под окном и набрал как раз бутоны, которые едва начали распускаться! Прикосновение маленькой птички клювиком к бутону, способствуя его, цветка, раскрытию – красивейший танец и тайна! Так что ж – теперь, как пчелка собирает пыльцу и несет в улей, где преобразуется, опять же. Таинственным образом пыльца в мед – вот он, достойный образ получения нового начала! Каждый бутон раскрывал одну из граней моего соучастия с миром!
18.50 – 19.00 Завершение
Благодарность моя всем участникам телепатического семинара «ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ» – моим родным, моим друзьям, невоплощенным Духам предков и потомков, Ангелам и Существам природного мира.
Особая Благодарность МАРКО ПОГАЧНИКУ и команде, делающих возможность инициации и проведения этого семинара!
Надо признать, что второй раз принимать участие в одном и том же семинаре имеет огромное преимущество: с одной стороны уже знаком с цепочкой предложенных образов, с другой стороны, уже за эти дни во мне происходят определенные процессы. Я бы сказала, то, что праведное – свершается без малейших препятствий!
Это ли не самое важное – реальная жизнь, облагороженная таким прекрасным семинаром!

Galina Rainina

Райнина Галина, Россия, Сочи, Мирный
Отчет от 20 марта 2021 года
Телепатический семинар, посвященный Весеннему Равноденствию
Суббота, 20 марта, 9.00 – 11.00
ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ сильно связано с Пасхой и темой Воскресения,
имеющей отношение как к пробуждению природы,
так и к пробуждению, обновлению человека.
9.00 – 9.10 Сонастройка с группой
Настроится на общий лад, почувствовать объединяющие и защитные мембраны, подняться по спирали на уровень творящего пространства – это уже …привычное действо! И приходит уютное состояние защищенности и соучастия.
9.10 – 9.30 От Зимы к Весне, и от Смерти к Новой Жизни
Этап проживания с деревьями: дерево моей души и дерево меня, как воплощенного создания.
Надо признать, что еженедельные упражнения содержали элементы работы с деревьями ,что считаю очень важным акцентом для этого проживания. Не возникло препятствий в следовании Программы! Соединения двух ДЕРЕВЬЕВ на уровне сердечной чакры – это красивое единение! Проникновение. Взаимодействие. Там возник образ со светящимся центом! Какие тут злые, темные чары – нет такого, все сгармонизировано.
9.30 – 9.50 Противодействующие силы (все те силы, в чьих интересах не допустить воскресение человека, как верного истине и миру существа)
Создание ложных элементарных существ, в основном год назад, это как раз для дезориентации эементарных существ человека… Такое счастье противопоставить поток фиолетового свечения этим силам темноты, за которыми стоит внушение через СМИ, гаджеты разного типа, 5-G, технологические приборы… И трансформация всех этих бездуховных технократических существ. Мой духовный элементалий, съежившийся от этой массы, сидящий у меня на коленках – оправился, обрадовался, как бы подрос. Он готов быть во мне и участвовать в жизни через силы иммунитета, жидкостных систем, дыхание. Через взаимодействие с духами природы, элементарных существ; духами предков и потомков… Благодарю его!
9.50 – 10.10 Приятная пауза
10.10 – 10.30 Весеннее Равноденствие 
Контракт человечества с Планетой, Гайей. Для меня это, прежде всего духовное действо. И о том, как сонмы темных сил и темных элементалей вытесняют, подменяют, переворачивают суть – это так же, понимается.
Готовность следовать пути, предложенным Марко Погачником, помогает мне преодолевать некоторые…барьеры, возникающие как образы. И это ДОВЕРИЕ придает всему действу величественный смысл. 
Эта часть пути – достойна восхищения! Не какая-то делегированная группа представляет человечество – а я сама, поднявшая и возродившая свой элементалий, заключаю Договор от имени Человечества. Дальнейшая образная картина теряет при словарном воспроизведении! Но – происходило так, как и предложено!
И воссединение со своим антиподом, уже с золотой печатью; и объединение нас всех участвующих в этом процессе – все это создает новую мембрану, защитную оболочку, проникает в наших родных и близких. Воплощенных и развоплощенных и наделяет их доверием к Гайе…
10.30 – 10.50 Новое начало жизни
Земля – это объединение разных сфер мира. Некоторые из них более плотные (та, в которой мы с вами сейчас временно пребываем), какие-то – более тонкие.
   Образ, когда маленькая птичка – это моя сущность, попадает внутрь разных слоев объединений Гайи, собирает ПЫЛЬЦУ, как пчелка, и преобразует в мед, это прекрасный опыт! Не потребительский, а деятельностный. 
Собственно, мне понятнее сразу представить ПЧЕЛКУ! Как она перелетает с цветка на цветок и собирает пыльцу, и укрепляет ее на свои задние лапки – создаются такие мешочки. Которые потом все пчелки несут в улей… Поэтому я не стала делать усилий с образами, а сразу была в потоке сбора «пыльцы» именно пчелкой. 
Благодарю Гайю за тот МЕД, который получился в результате этого этапа работы! 
10.50 – 11.00 Завершение
Благодарю всех участников нашего телепатического семинара ВЕСЕННЕЕ РВНОДЕНСТВИЕ, и участнков из параллельных миров, включая предков и потомков.
Благодарю МАРКО ПОГАЧНИКА и команду организаторов за представленную возможность участвовать в семинаре. 
Готова, уже более осознанная и подготовленная, принять участие в повторе семинара 25 марта 22021 ода. 
Надеюсь, послание этого семинара в мир прозвучит сильно и ясно.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x