OBNOVENÍ CYKLU ROČNÍCH OBDOBÍ – projekt LifeNet – “Sféra zvířat – Zoosféra”

OBNOVENÍ CYKLU ROČNÍCH OBDOBÍ – projekt LifeNet – “Sféra zvířat – Zoosféra”

Podzimní rovnodennost 2022 – telepatický seminář

NEDĚLE, 25. září 2022 dopoledne v 9.00 hod.

Opakování v ÚTERÝ, 27. září 2022 večer od 20.00 hod.

Tento seminář je telepatický, orientujeme se podle Slunce. To znamená, že bez ohledu na to, kde se účastník nachází, seminář začíná vždy v uvedený čas místního časového pásma.

Jelikož každý z nás má jiný rytmus své duchovní práce, opustili jsme navrhování konkrétních časů pro jednotlivá cvičení semináře. Na každé cvičení si vyhraďte tolik času, kolik potřebujete.

Skupinové naladění

Uzemněte se ve svém srdci a těle, a vnímejte přítomnost naší skupiny, která zahrnuje elementární, andělské a duchovní bytosti, které nás podporují. Ačkoli jsme rozptýleni po celém světě, spojuje nás láska ke Gaii a pocit společné odpovědnosti za život Země.

Zoosféra – sféra zvířat Země

Zvířata nejsou respektována a oceňována jako sféra se samostatnou úlohou v síti života Země – zoosféře.

Jelikož jsou přítomna ve všech čtyřech živlech projevené Země, vytvářejí zvířata cestu vtělení, kterou využíváme i my, lidské duše k tomu, abychom se mohli objevit na Zemi jako ztělesněné bytosti.

Zvířata na Zemi, od drobných broučků až po ohromné slony, stále udržují otevřený mezidimenzionální portál, aby se život na Zemi mohl projevit ve všech možných formách existence.

Pro oslavu zoosféry jako celku vytesala umělecká skupina LifeNet v roce 2015 ve Zdoňově (ČR) geopunkturní instalaci věnovanou zvířatům. Kosmogramy, které tesali umělci LifeNetu z České republiky, Rakouska, USA a Slovinska, zobrazují složení Zoosféry:

BYTOSTI ŽIVLU ZEMĚ
Kráva – mistryně vtělení

Mušle a plži – budovatelé pohoří

Had – moudrost Země

BYTOSTI ŽIVLU OHNĚ
Včely – vtělení tvůrčího principu
Havran – duchovní průvodce
Vlk – rovnováha mezi životem a smrtí
Kočka – princip proměny

BYTOSTI ŽIVLU VODY
Ryba – vtělení vodních forem

Delfín – vědomí vody

Koně – emocionální síla vody

BYTOSTI ŽIVLU VZDUCHU
Motýl – krása živoucího prostoru
Ptáci – svým letem utvářejí prostor
Netopýři – souvisí se světem příčin

Cvičení:

 • V klidu se posaďte. Vyberte si zvíře z výše uvedeného seznamu, které se vztahuje k jednomu ze čtyř živlů, a pozvěte ho do svého klína. Zahrňte ho svou láskou a hluboce prožívejte jeho přítomnost. Poté si vyberte zvíře, které souvisí s ostatními živly.
 • Pokud je to nutné, zmenšete zvíře tak, abyste ho mohli držet v rukou – například krávu, nebo ho zvětšete, například včelu.
 • Poté široce rozevřete ruce, abyste zvíře osvobodili a ono se vrátilo do planetární zoosféry.

Kauzální dimenze zoosféry

Zatímco zvířecí druhy představují portál, který umožňuje naše ztělesnění na Zemi, mýtická zvířata reprezentují kosmické archetypy Země.

Tady je několik příkladů vybraných pro geopunkturu ve Zdonově (všimněte si, že některá zvířata hrají dvojí roli, jako želva a sova):

Želva – představuje most mezi neprojeveným a projeveným světem

Kentaur – představuje zvíře v člověku

Drak – představuje archetypální síly Země

Sova – představuje Matku stvoření

Cvičení:

 • V klidu se posaďte. Z výše uvedeného seznamu si vyberte zvíře související s kauzální (archetypální) dimenzí zoosféry Země.
 • Tentokrát umístěte ruce na záda, abyste se dotkli přítomnosti archetypu zvířat, který jste si vybrali. Vnímejte jeho přítomnost; přijměte jeho poselství.
 • Poté široce rozevřete ruce do prostoru za zády, aby se zvířecí archetyp mohl svobodně vrátit do svého kosmického domova.

Zvíře uvnitř

Obecně se má za to, že lidské tělo je složeno z mikroorganismů – o něco méně než 50 %, a z “lidských” buněk – o něco více než 50 %, což není logické. Lidská duše nevlastní organické buňky. Je to sféra zvířat, která lidské duši nabízí složky pro její tělo. Měli bychom se omluvit Gaiině zoosféře za to, že ignorujeme obrovský dar, který nám poskytuje, aby umožnila naše vtělení.

Domorodé kultury hovoří o osobním silovém zvířeti. Rozumí se, že individuální tělo se skládá především z buněk, které patří určitému druhu zvířat. V nás jsou tedy přítomny síly a kvality tohoto konkrétního druhu zvířat. Osobní zvíře není duchovním obrazem. Naše osobní silové zvíře může být naším společníkem na cestě životem, který nás ochraňuje a podporuje naše zdraví – pokud si uvědomí naší pozornost a láskyplnou péči.

Tu cvičení, které vám pomůže poznat vaše vnitřní osobní zvíře:

 • Uvědomte si, že buňky vašeho těla nejsou tak hustě spojeny, jak by se na první pohled mohlo zdát.
 • Nyní dopřejte svým buňkám několik minut takové volnosti, aby mohly tančit před vaším tělem.
 • Buďte pozorní, které zvíře se před vámi objeví.
 • Až rozpoznáte své osobní silové zvíře, podívejte se mu do očí, vyjádřete vděčnost za dary, které od něj dostáváte, a požehnejte zoosféře Země.

Ruský medvěd

Stejně jako lidé, tak i země se často ztotožňují s určitým zvířetem jako se svým silovým zvířetem. Česká republika se například ztotožňuje se lvem s dvojitým ocasem, USA s orlem a Rusko s medvědem.

S ruským medvědem se však v posledních letech děje něco zvláštního. Stal se agresivním. Proč?

Archetyp medvěda představuje mimo jiné milující mateřskou/otcovskou péči o budoucí generace. Medvěd se stává agresivním, pokud jsou jeho mláďata ohrožena… Například děti rády chodí spát se svým medvídkem.

 • Začněte toto cvičení pozváním medvěda, aby se k vám přiblížil a vy jste mohli pocítit jeho láskyplnou přítomnost.
 • Potom (až poté, co se sami ochráníte) připomeňte medvědovi probíhající válku proti Ukrajině. Všímejte si jeho reakce.
 • Snažte se medvěda uklidnit a řekněte mu, že bývalé republiky Sovětského svazu, jako Ukrajina, nejsou jeho mláďata (děti). Jeho dětmi jsou slavní ruští malíři jako Kandinskij, spisovatelé jako Tolstoj a mnoho dalších skladatelů, tanečníků a umělců.
 • Až se medvěd uklidní, představte si, že ho spojíte s velkými pláněmi Sibiře a dále na severu s bílým ledním medvědem – ten představuje kosmický archetyp medvědího druhu.
 • Umístěte ruského medvěda před sebe, začněte obnovovat jeho spojení s kosmickým archetypem medvěda, který je za vašimi zády (na Sibiři).
 • Aktivujte prostor svého srdce jako portál, který propojí ruského medvěda s jeho kosmickým původem za vašimi zády – tím ho uklidníte a inspirujete, aby se stal zvěstovatelem univerzálního míru.

Závěr

Pozvěte zvířata do našeho kruhu a prociťte naši jednotu plnou důvěry.

Poděkujte zvířatům za vytvoření podmínek, za kterých jsme se mohli objevit ve svých projevených tělech.

Subscribe
Upozornit na
guest
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas

Dear friends

very nice workshop, in both days a lot of animals appeared, nearly all mentioned by this artists, only the “fledermaus” I could not see.
In the causal world I had a deep eypierience with the “Eule”, and as personal animal appeared the unicorn.
The bear was agressive with wounds of sharp weapens, the first day he put out these and the second day he got healing by a creme for his wounds. Both days he became smoothe and get in heartful contact with all the other animals.
Thank you all with very warm wishes for peace
Andreas

Haro Wijnsouw

Dear friends,
I saw an angry bear, it turned into Vladimir Poetin. Suddenly I became the angry bear and Poetin. After a while, the bear opened its mouth but while opening, it fell in pieces, the whole bear fell in pieces. Then, through this falling in pieces, a new human being appeared. A human being in full present, a universal human.
I saw a fish, it was swimming around. Then the fish dived deeper and swam into the planetary heart and further into the earthly soul. There, the fish disappeared. After a while, a whale appeared. It swam around Earth, once and a while, it dived into the Universe.
That’s all. Thank you for the warmt, for the safe space to work in. With all my heart,
Haro

Irmgard Beyer

The bear found Peace by the Great bear (Star picture) . Thank you all .Love and Peace

Jean-Pierre Rickli

Excellent exercice.
Great feeling to get involved within the animal world.
The exercice with the Russian bear did not work so quietly as for other animals. The bear was not able to quiet down as he was steadily agressed by some other animal like hornets. Some time, the bear got mad at them and tried to get them off. However, they were too swift and came back again.
The bear felt sorry for not being able to really connect in depth.

Margaret Lange

A beautiful exercise thank you. I’m in Toowoomba Queensland Australia today after walking in the ancient Carnarvon Gorge with wonderful wildlife. All the animals were already in the circle as I joined a bit late. They all wanted some time in embrace and connection many id known personally and some just experienced now. Found the time with the bears so sad even mournful. No wonder so much of humanity have digestive issues. The bears. Are trying so hard but we don’t help much. I didn’t really hold peace for them in this time , just huge gratitude and sadness but I felt new energy coming in so shall try to continue with it.
Thanks Iveta and all you wonderful folk doing so much work and providing such rich opportunities for us all.
Love,
Margaret

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x