LETNÍ SLUNOVRAT

LETNÍ SLUNOVRAT

První z řady pěti telepatických workshopů
OBNOVIT CYKLUS ROČNÍCH DOB
Roční projekt 2020–2021


Navrhl biodynamický zemědělec Bernard Lainka, organizuje Iveta Šugárková, oba ČR Připravil Marko Pogačnik, umělec UNESCO za mír, Slovinsko Setkáme se, třebaže každý na svém místě, 20. června 2020 v 9.00 ráno.

Má několik aspektů, o nichž bychom se měli zmínit. Jako první je třeba obnovit vztah ke světu elementárních bytostí jakožto inteligenci, která je odpovědná za průběh všech procesů výstavby a odbourávání v přírodě. Aby se mohly pohybovat skrze přírodní útvary, jako jsou stromy a krajiny, mají subtilní (éterné) tělo, a jsou tudíž pro oči rozumu
neviditelné. V důsledku toho jsou jejich přítomnost i jejich vědění při zacházení s přírodou ignorovány. Jejich živou a radostnou přítomnost nelze nahradit genetickými technologiemi.

9.00 – 9.10 Naladění skupiny
I když jsme rozptýleni po Evropě i dál, cítíme naše společenství, které se sešlo díky lásce k pozemskému stvoření a pocitu spoluodpovědnosti za život Země.

Na základě tohoto předpokladu vzniká prostor rezonance, v němž probíhá náš workshop. Prosíme o podporu a spolupráci všechny bytosti různých říší Země, které se starají o cyklické rozvíjení života.

 • Představ si, že elementární bytosti před tebe předstoupí ve svých tradičních „kostýmech“ a odloží své špičaté čepičky, vílí křídla, rybí ocasy atd.
 • Pociťuj je jako bytosti tobě rovné.

9.10 – 9.20 Osvobodit elementární svět od starých představ
Nejprve by měly být zapomenuty tradiční představy a definice elementárních bytostí. Elementární svět mezitím prošel epochální proměnou a podstatně se tím změnil.

 1. Představ si, že stojíš u vstupu do podsvětí, zády obrácen/a k strmému schodišti, a
  začneš pozpátku sestupovat po schodech.
 2. Možná narazíš po cestě na překážky, které tě budou chtít odvést od tvého záměru.
  V duchu si však řekneš: „Čas svobody pro Pana nadešel.“
 3. Když dorazíš dolů, bude tam na tebe čekat Pan. Pocítíš jeho přítomnost, otočit se
  však nesmíš.4. Až potom půjdeš po schodech nahoru, půjde Pan za tebou a při tom bude
  procházet proměnami.
 4. Až dorazíte nahoru, bude tam na něj čekat Gáia, jeho partnerka. Pan projde tebou,
  aby Gáiu objal.
 5. Společně vyrostou v mohutný strom života, který po celé Zemi rozeseje své plody a
  naši svobodu.

9.20 – 9.40 Setkání s elementárním světem

Zvol si v imaginaci místo, které znáš a na němž chceš prožít přítomnost elementárních bytostí. Toto místo musí být natolik vzdálené, že na ně nemůžeš jít svým tělem. Nejlepší bude, když si místo vybereš už den dopředu, abys mohl tamní elementární bytosti připravit na svůj „příchod“.

 • Pak si představ, že příroda, která tě obklopuje tam, kde jsi, se slavnostně vydá přes tvá záda štěrbinou tvé páteře směrem dopředu.
 • Pociťuj, co při tom vznikne před tebou. Buď otevřený/á k nečekanému. Dovol své imaginaci utvářet to, co prožíváš, v citech nebo obrazech.
 • Ucti všudypřítomnost elementárního světa.

9.40 – 10.00 Osobní elementární bytost

Pozná-li člověk svůj vlastní elementární aspekt, je překlenuta propast dělící lidi od Země a přírody.

 • Ve své imaginaci vidíš sám sebe dvakrát. Tak jak to bývá u některých karet, jsi jednou hlavou nahoru a jednou dolů (směrem ke středu Země). Věnuj dostatek času tomu, aby ses takto vnímal.
 • Pak se předkloň a láskyplně vezmi své elementární Já do prostoru svého srdce. Udělej si čas na procítění tohoto opětovného sjednocení.

10.00 – 10.20 Stoupající oblouk roku se o letním slunovratu láme a přechází v sestupný oblouk

 • Představ si přesýpací hodiny. Písek se právě dosypává z horní skleněné nádoby.
 • Jakmile se dosype poslední zrnko písku, hodiny otoč. Pociťuj, co v tobě tento rozhodující okamžik proměny způsobí. Otočení hodin několikrát opakuj. Můžeš si při tom pomoci gestem svých rukou.
 • Potom cvičení opakuj ve vztahu k současné kulturní epoše. Civilizace byla v mnoha ohledech zničena. Poslední zrníčka této epochy se právě dosypávají.
 • Vezmi přesýpací hodiny do rukou a otoč je. Buď si jist, že se toto otočení dotkne všech oblastí lidské kultury.
 • Nádoba s pískem je opět plná. Odsypává se teď už nová epocha ve vývoji Země a lidstva. Raduj se! Prociťuj její kvalitu!

10.20 – 10.40 Přestávka na šálek čaje, zapsání prožitků…

10.40 – 11.00 Letní slunovrat je časem posvátné svatby mezi ženským a mužským principem Země a univerza

 • Jsi-li žena, díváš se dopředu, tvůj mužský aspekt se nachází v tvých zádech a dívá se dozadu. Jsi-li muž, je situace opačná. Udělej si čas na to, aby ses sblížil/a se svým vnitřním partnerem/partnerkou.
 • Pak tvůj partner/tvá partnerka proklouzne skrz tebe dopředu, takže si můžete pohlédnout do očí. Měli byste se lépe poznat a spřátelit.
 • Neposílej ho/ji už zpět dozadu, ale najdi pro něj/ni hezké místo v sobě.
 • Budeš-li mít při cvičení problémy, pak víš, na čem máš v příštích 3 měsících pracovat.

11.00 – 11.10 Posvátná svatba mezi Gáiou a Panem není možná, dokud oba vězí v rolích, jež jim vnutily patriarchální kultury.

 • Gáia je nejen Matka Země. Je stvořitelkou zemského univerza a chce se stát partnerkou všech bytostí, které obývají Zemi, a to včetně lidstva.
 • Pan už nechce být kozlím bohem. Odpovídá za to, aby se stvoření Gáie vtělilo na různých úrovních existence. Chce získat zpět své božské vědomí, jež mu bylo náboženskými dogmaty odcizeno.
 • Použij proměňující sílu fialové barvy, abys oba partnery zbavil cizích projekcí.

11.10 – 11.30 Oslavme posvátnou svatbu mezi Gáiou a Panem, aby se kolo života mohlo znovu začít otáčet.

Monoteistická náboženství zneužila Pana k vytvoření ďábelské figury a vyhnala ho do pekel. Od té doby ztratil mužský princip v člověku orientaci v životě a páchá nesmysl za nesmyslem a způsobuje utrpení za utrpením.

Když mohl Orfeus vyvést z pekla Eurydiku, můžeme z něho osvobodit i Pana. Je to možné jen s plnou důvěrou, nemáme-li opakovat Orfeovu chybu.


11.30 – 11.40 Závěr
Poděkujeme si navzájem i bytostem různých říší Země a univerza, které nás doprovázely, a rozpustíme náš kruh.
Pokud ti během workshopu přišlo, že jsou pro tebe a pro život důležitá určitá cvičení, měj svobodu v tom, aby ses jim dál věnoval.

Tento telepatický workshop budeme opakovat v sobotu 25. července v tutéž dobu, abychom podpořili cyklus života a nasbírali k tomu nové zkušenosti. I ti, kdo se přihlásí později, tak budou mít příležitost připojit se.

Děkujeme vám všem!
Bernard, Iveta a Marko

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Caroline Sherwood

Thank you dear Life Net Team
I have not been able to attend the recent ones, but will definitely take part in this one, which happens the day after I come off my Summer Solstice retreat in West Wales.
All good wishes,
Caroline

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x