LETNÍ SLUNOVRAT 2021 – telepatický seminář

LETNÍ SLUNOVRAT 2021 – telepatický seminář

NEDĚLE, 20. června,  ráno od 9h do 11h.

Opakujeme ve ČTVRTEK, 24. června, večer od 20h do 22h.

Projekt OBNOVENÍ CYKLU ROČNÍCH DOB nyní vchází do druhého roku a bude pokračovat v létech 2021-22.

Projekt navrhnul Bernard Lainka, biodynamický zemědělec, a organizuje jej Iveta Šugárková, oba z České republiky.

Cyklické semináře tvoří  Marko Pogačnik, UNESCO umělec míru ze Slovinska.

Pokud jste se dosud nepřihlásil k účasti a chcete spolupracovat, pošlete e-mail Ivetě – iveta.sugarkova@gmail.com a zároveň uveďte jazyk, který požadujete z těch mnoha nabízených LifeNetem. Iveta rozesílá text semináře, který zároveň můžete najít v různých jazycích na webu LifeNet v kategorii „telepatické semináře / cyklické semináře“.

Tento seminář je telepatický a orientovaný podle Slunce. To znamená, že bez ohledu na to, kde se nacházíte, seminář vždy začíná v danou hodinu místního času.

Letní slunovrat je okamžik, kdy se cyklus roku přesouvá do své tvůrčí fáze. V letošním roce tato kreativní fáze nabízí možnost obnovit matici času jako základ cyklických transformací/proměn  roku. Společně s přírodou a jejími bytostmi potřebujeme obnovit časovou dimenzi, abychom byli schopni čelit výzvám procesu proměn Země.

9.00 – 9.10   Naladění skupiny

1. Buďte uzemněni ve svém srdci a těle, prociťte přítomnost naší skupiny, která zahrnuje elementární, andělské a spirituální bytosti, jež nás podporují. Ačkoliv jsme rozptýleni v širém světě, spojuje nás láska ke Gai a smysl pro sdílenou odpovědnost za život Země.

2. Dále vytvoříme prostor pro seminář, který je složený z jemných kulovitých membrán, jež nám dovolují spolupracovat a být chráněni. Prociťte ve svém srdci lásku a vděčnost a udržujte záměr, že tyto membrány vyloučí jakékoliv protisíly, které by se pokusily blokovat cestu míru a stvoření Země.

3. Představte si spirálu, vycházející ze země a otáčející se uvnitř našeho prostoru pro seminář, která nás zvedá na úroveň kreativního času, kde jsme osvobozeni od lineárních omezení.

4. Pokud se během semináře zadrhnete nebo se nebudete moci propojit, použijte k překonání jakéhokoliv bloku zvučení samohlásek nebo jiných zvuků. Vraťte se do kruhu, který jsme vytvořili a pamatujte, že vás podporuje naše skupinová energie.

9.10 – 9.30  Osvobozujeme se od výlučného vzorce lineárního času

Cyklus roku, založený na výměnném rytmu slunovratů a rovnodenností, souvisí s principem cyklického času. Funguje mimo zákonitosti lineárního času, stanovené kalendářem s jeho dny, hodinami a vteřinami. Kromě lineárního a cyklického času existuje i třetí časový vzorec zvaný kreativní čas. Tvůrčí čas vzniká v každém okamžiku, následujícím po té, co se věčnost setká s lidskou tvořivostí naladěnou na smysl života.

 1.  Představte si kruh lineárního času, který  se vine kolem vašich nohou zleva doprava. Každou sekundu následuje další, objevují se minuty, pak hodiny, dny, měsíce a léta…
 2.  Zvedněte kruh času na úroveň pupku a dovolte kroužení času vstoupit do vašeho těla a zatančit si v prostoru břicha.
 3.  Pozorujte a prociťujte kroužení v jeho pohybech, jak se projevují ve vašem těle. Nyní jsme se posunuli z lineárního času do matice cyklického času.
 4.  Pak pozvedněte koloběh času na další úroveň, tentokrát na úroveň svého hrdla. Představu můžete zároveň podpořit paralelním pohybem rukou.
 5.  Nyní jsme dosáhli úroveň kreativního času. Průchod hrdlem je příliš úzký na to, aby přijal veškeré sférické pohyby, které jsou vlastní kreativní časové matici. Dovolte, ať se její tanec rozvíjí částečně mimo a částečně uvnitř oblasti krku.
 6.  Uvědomte si, že krk reprezentuje krční čakru jako kosmický kreativní zdroj ve vás. Pozorujte a vnímejte, jak ve vás probíhají nové posuny času.
 7.  Nyní rozšiřte pocit tvůrčího času do svého prostředí a jeho bytostí, aby se mohly opět radovat z toho, jak se lidské bytosti vymaňují z těsnosti lineárních časových struktur.

9.30 – 9.50  Cyklus roku mimo formát čtyř ročních období

Kromě rytmu střídání čtyř ročních období existují vesmírné pohyby, které řídí cykly vývoje – pro přírodu i jiné světy Pozemského univerza. Ty můžeme rozpoznat jako kauzální (archetypální) tělo roku. Když použijeme naše vnímání tělem, můžeme se sladit s kauzálním tělem roku.

 1. Představte si, že nejdůležitější rysy ročního cyklu tancují v kruhu okolo vašeho těla. Jejich rytmus je rozdílný v různých částech zeměkoule. Období růstu rostlinného království se obvykle střídají s obdobím spánku – na severní polokouli je známe jako pozdní podzim a zimu.
 2. Poté dovolte rytmům roku spirálovitě vstoupit do vašeho břišního prostoru vaším pupkem. Nechte je tam tančit. Pozorujte a prociťujte, co se děje!
 3. Pak nechejte rytmy roku vstoupit do vašeho srdečního prostoru přes oblast plexu. Plexus je vodní prostor, který se nachází nad břichem.
 4. Dovolte své mysli, aby se zbavila představy, že takzvaný “solar plexus” je ohnivé místo. Je to vodní prostor; je to také domov vaší osobní elementární bytosti a našeho elementárního srdce.
 5. Poté, co rytmy roku propluly vodní sférou vaší oblasti plexu, opět se proměnily.
 6. Díky vzájemném působení kvalit a sil vašeho srdce ve spolupráci všech bytostí  různých světů, které se podílejí na našich telepatických seminářích, se obnovuje kauzální základ ročních cyklů. Pozorujte a prociťte průběh tohoto procesu ve vašem těle!
 7. Nyní šiřte tuto kvalitu a informace do přírody blízko vás i do vzdálených míst, aby se přírodní bytosti na celé planetě mohly opět radovat z obnovené kauzální matice roku.

9.50 – 10.00 – Zasloužíme si krátkou pauzu.

10.00 – 10.10 – Naladíme se na kauzální pozadí životních procesů

Kauzální dimenze Země ukládají vzorce a matice, které elementární bytosti používají jako plány, aby daly ten správný a vhodný tvar projevenému světu. Příklad: jestliže architektonický plán je chybný, dům postavený podle tohoto plánu nemusí mít žádná okna ani dveře. Moderní civilizace neustále páchá násilí na kauzální dimenzi Země prostřednictvím genetických manipulací rostlin a narušováním atomových struktur, charakteru počasí a mikroorganizmů (jako v případě současné „pandemie“).

Takové druhy lidských činnosti mohou vytvořit „černou díru“, ve které nám život zmizí před očima.

Aby se zabránilo takové katastrofě, Gaia a její prvotní pomocníci nyní převádějí kauzální dimenze na jinou úroveň existence. Jako ztělesněné a vědomé bytosti můžeme tomuto procesu přenosu napomoci.

Nejprve je nutné rozpustit závoj manipulace a smrti, který v současné době zakrývá dveře vedoucí z kauzální dimenze do projevené úrovně života.

 1. Představte si, že společně s rostlinami, zvířaty a minerály brázdíme oceán na Noemově arše.
 2. Najednou nastává silná bouře. Padají na nás těžké kapky vody prosycené ohněm lidských projekcí. Nepropadáme panice, ale s klidem a vnitřní silou pokračujeme v cestě vpřed.
 3. Všude kolem nás oceán přijímá tyto těžké kapky do své hlubiny, aby je očistil od přehnaného ohně.

10.10 – 10.30 – Zažít kauzální dimenze Země

Dveře jsou nyní otevřené, abychom zažili obnovenou kauzální úroveň ztělesněné Země a abychom podpořili její přítomnost v lidském vědomí.

 1. Zvědom si dva ohromné oceány umístěné na obou stranách vtělené Země. Atlantický oceán se dotýká pobřeží Afriky, Ameriky a Evropy; Tichý oceán se dotýká pobřeží Asie, Austrálie a západního pobřeží Ameriky.
 2. Představte si, že ze středu Atlantického a Tichého oceánu vystupují dva gigantické sloupy složené z nesčetných kapek vody. Dosahují vysoko až za nejvyšší vrstvu atmosféry Země. Tam se kapky rozprostřou po celé Zemi a vytvoří vodní kouli (hydrosféru) objímající Zemi.
 3. V hydrosféře je nový domov kauzální dimenze Země. Tady existují tekuté vzory a matice, které umožňují další vývoj života a kultur na Zemi. Jejich impulzy následují oběh vody mezi Zemí a nebem.
 4. Vnímejte kapky deště padající na vaši kůži z této vodní koule. Splyňte s jejich jemněhmotnými těly a vnímejte tyto kapky zevnitř jako požehnání od Gaie a jejího vodního kauzálního světa.
 5. Chvíli dýchejte způsobem, který souvisí s kauzálním aspektem. Dýchejte ústy na úrovni krku. Při nádechu si představujte, že nasáváte dech z Gaie, která je za vašimi zády a ztělesňuje kauzální systém. Pak zhluboka vydechněte do projeveného světa před vámi. Znovu se nadechněte jako předtím…
 6. Pozorujte a vnímejte, jak příroda blízká ve vašem okolí i vzdálená reaguje na tento způsob dýchání. Zvláště si uvědomte zvtah ke stromům.

10.30 – 10.50  Voda je schopná inspirovat lidi Země, aby se otevřeli změně

Během posledních třiceti let vytesaly umělecké skupiny VITAAA a LifeNet stovky kosmogramů do kamenů umístěných na různých kontinentech, většinou v Evropě. Každý kosmogram představuje pozemsko-kosmický archetyp, který byl vytvořený v dialogu s Gaiou a daným místem. Kosmogramy vyjadřují různé aspekty života, jeho etické kvality, duchovní rozměry a vitální síly. Podívejte se na příklady kosmogramů, vytesaných na různých místech zeměkoule, přiložené za textem semináře.

 1. Pokračujeme zobrazením zemské hydrosféry, která objímá Zemi vysoko nad jejími atmosférickými vrstvami.
 2. Představme si, že otisky těchto kosmogramů se volně vznášejí a plynou ve vodní sféře, a jsou rozmisťovány nad zeměkoulí. Můžeme je přirovnat ke hvězdám na noční obloze. Prociťte přítomnost jejich poselství ve vodním těle vysoko nad Zemí.
 3. Pak si uvědomte, že odraz jejich poselství se zrcadlí v tekutinách proudících krajinami, v rostlinách, zvířatech, lidech a dalších bytostech. Jsou jako hvězdy odrážející se za noci na hladině jezera.
 4. Prociťte přítomnost těchto maličkých hvězd, jak se pohybují uvnitř i vně tekutin vašeho těla.
 5. Tyto hvězdy představují různé aspekty inspirace, které inspirují lidi na Zemi, aby se oprostili od vzorců minulosti, naslouchali rytmům nové Země a nového Nebe a jednali podle nich.

10.50 – 11.00 Závěr

Poděkujeme si navzájem a naším hostům z paralelních světů, včetně našich předků a potomků.

Svým srdcem ochraňujte hydrosféru Země jako jednu z dimenzí, kde Gaia začíná projevovat své nové tělo.

Také se, prosím, zúčastněte a opět spolupracujte při opakování semináře, abychom posílili jeho poselství, silně a jasně.

Své zkušenosti dejte na www.lifenet.si, abychom je sdíleli ve skupině.

Podívejte se na příklady kosmogramů, vytesaných na různých místech zeměkoule, viz druhý soubor.

Subscribe
Upozornit na
guest
9 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mona Bienek

Die Hydrosphäre als therapeutische Hilfe
Mit der Erneuerung der Matrix der Zeit hatte ich so meine Mühe. Ich konnte mir die Übungen gut vorstellen, bekam jedoch keine Bilder dazu, wusste auch nicht wirklich, was damit anzufangen.
Eine andere, wunderschöne Erfahrung machte ich jedoch mit der Hydrosphäre der Erde:Eine Nachbarin hatte mit ihrem Fahrrad einen schlimmen Sturz. Sie klagte über Kopf- und Gliederschmerzen, konnte nachts nicht schlafen. Zudem hatte sie der Hergang des Unfalls und die fehlende Hilfe der Verursacher emotional hergenommen. So bot ich ihr eine Heilsitzung mit Craniosacral-Arbeit an. 
Am Morgen hatte ich bereits in unserem See ein Bad genommen und mir unter unserer Trauerweide die von der Hydrosphäre herabfliessenden Wassertropfen vorgestellt, die unsern See und die Erde umfassen würden. 
Für meine Heilarbeit hatte ich eine leise Musik aus der Grotte der «Jameos del agua» in Lanzarote (Kanaren) ausgewählt. Die Arbeit am Kopf war etwas schwierig. Der Schädel war vom heftigen Aufprall wohl wie erstarrt. Da hiess es für mich dem Liquor Zeit lassen, wieder ins Fliessen zu kommen. Während dem ich geduldig den Kopf meiner Nachbarin mit meinen Händen umschloss, hörte ich den aufspringenden Wassertropfen der Musik zu. Ich stellte mir plötzlich vor, dass sie aus der Wassersäule des Atlantik entstammen und lud sie ein, uns zu umhüllen und als «Segen von Gaia» in die «Körperflüssigkeiten» meiner Patientin einzufliessen. Die Atemübung mit dem «Atem von Gaia» verstärkte dieses Gefühl. Die Tatsache, dass ich persönlich an einigen Projekten mit Kosmogrammen habe mitwirken dürfen, verstärkte meine Vorstellung, dass einige meiner Abdrücke in der wässrigen Sphäre mittreiben würden.  Mit der Zeitspirale verband ich mich mit der Netzwerkgruppe und den spirituellen Wesen und bat sie, mir bei meiner Arbeit beizustehen. Es wurde eine sehr ruhige Sitzung, aber mit einer unglaublichen Präsenz, einer starken Heilkraft. Ich war sehr berührt.
Meine Nachbarin hatte während der Behandlung ebenfalls ein tiefes Gefühl von Frieden empfunden, ja zum ersten Mal innerlich Farben gesehen. Bereits bei unserem Austausch spürte sie keine Schmerzen mehr, sondern es ging ihr «richtig gut». Und dieser Zustand hat auch Tage danach angehalten. 
Danke für die Unterstützung Gaias und aller Mitwirkenden des Lebensnetzes! MONA

Johannes Waldbauer

Sommersonnenwende 2021
Befreiung von dem ausschließlichen Muster der linearen Zeit: Ich erlebe die lineare Zeit einerseits eng und wie eine dunkle Beinfessel, die mich einschränkt. Jedoch spüre ich auch ihr Potential: Ehrfurcht vor der Einmaligkeit eines Moments oder vor dem Schmerz einer verpassten Möglichkeit. Die lineare Zeit drängt mich zu entscheiden und motiviert ein Herzensvorhaben nicht länger hinauszuzögern. Im Kontakt mit der zyklischen Zeit spüre ich eine tiefe Entspannung und Geborgenheit: alles hat seine Zeit, Tages- und Jahreszeiten, Lebenszeiten, Zeitalter, kosmische Zyklen. Ich nehme den Raum der Ahnen und Nachkommen wahr und spüre das Dazukommen der spirituellen Dimension. Wir kommen und gehen von einer Seite Gaias Schöpfung zur Anderen. Die zyklische Zeit erdet. Die Spirale wird transparent, heller und farbig. Die kreative Zeit kann ich nur momenthaft erleben. Der Atemstrom aus der Kehle hat etwas Goldenes in sich. Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich glücklich, versunken ganz im Tun war, zeitlos. Die Spirale wird luftig, tanzend und ein vergnügliches Gefühl steigt auf.
Der Zyklus des Jahres jenseits der vier Jahreszeiten: Ich brauche eine Zeit um jetzt, im üppigen Sommer alle anderen Jahreszeiten zu imaginieren.  Und ich brauche auch Zeit um die Inspiration des erneuerten kausalen Hintergrund des Jahreszyklus aufzunehmen.
Einstimmung auf den kausalen Hintergrund der Prozesse des Lebens: Bei der Reinigung des Feuers der menschlichen Projektionen erfahre ich ein körperliches Vibrieren und Zittern. Nach einer Phase der Müdigkeit stellt sich Stille, Frieden und tiefes Vertrauen ein.
Die kausale Dimension der Erde erfahren: „Fontänen der Liebe“ aus dem Herzen Gaias steigen auf. Die Hydrosphäre beglückt mich und schenkt mir Mut und Zuversicht. Es ist als wenn sich auch die Wesen der unsichtbaren Welten freuen und diese Erneuerung feiern. Wir atmen auf. Bäume bewegen die Lebensenergie fließend, still und kreativ. Gaiafunken tanzen wie zarte blaue Seifenblasen.
Wasser kann die Menschen auf der Erde inspirieren, sich für Veränderungen zu öffnen: das Bild der Kosmogramme als Sterne des neuen Erdraumes überwältigt mich. Ich bin berührt und dankbar zu diesem Werk Kontakt gefunden zu haben.
Herzlichen Dank für diese Werkstatt lieber Marko, liebe Menschen und Teilnehmer aus den verschiedenen parallelen Welten.

Cécile

Liebe Familie,
Ich teile mir mit euch die Erfahrung von Donnerstag 24juni, johanni.
Es gibt andere Bilder, doch bei der linéaire Zeit ist es ähnlich nur beladen in getrieben sein…
Bevor es in mein Nabel hinein kommt fallen die Last als schwarze Kruste ab und werden von ein liebe Drache gespeist.
Die werdung ins zyklische zeigt sich diesmal ein Energie Bewegung , eine Art lemiskate aber mit drei Schlaufe…ich kenne das Worte nicht, die Energie macht drei Schlaufe im Bauch, jedes Mal schiebt sich die Bewegung minimal.
Ich bekomme ein Bild des planetarischen Kosmos. Mein kleines Mädchen schaut das Grosses Spiel.
Der Vorgang zur Kehle wird von Drachen unterstutz mit Mädchen auf den Rücken, zu reinigen die Höhle Kehle Ein spielerische Vorgang..
Der Drache wacht über unsere Kehle.
Die Eigenschaften des Jahreszeiten:
Im Herzen sehe ich zwei Ausrichtung, vertikal und horizontal inmitten von Wasser. Die Eigenschaften als Spirale müssen durch den Kreuzpunkt dann es fühlt sich wie ein kräftige Energie austrahlung wie ein bunte Sonne um das Kreuz nach aussen.
Es gibt noch ein Bild der Einheit der Kräften des kausales, eine friedliche Verbundenheit . Diese Vision bringt Freude in der Natur ,die Verbindungen werden überall verknüpft.
Die Arche:
Im ocean erscheint ein grosses Christus mit offenen Armen. Die Projektion erloschen einfach.
Die Kosmosgramme-sterne:
Sie strahlen in uns , es gibt Resonanz mit der jeweiligen Ort im Körper der wach wird.
Durch die wachwerdung ist möglich diese résonnanz-brücke zu schaffen mit der neue Erde , mit dem neuen Himmel, wir brauchen nur unsere Körper.
Das würde mir erklärt.
Danke, Danke, Danke.
In liebe.
Cécile

Cécile

Liebe Familie,
Ich teile mit euch die Erfahrung am 20 Juni.
Bei der Einstimmung merke ich , viele viele Augen aller Arten sind da.
Transformation der linéaire Zeit:
Die Wesen der linéaire Zeit sind voller Traurigkeit , so weinenden Wesen um meinen Beinen…sie tragen die Angst von den Menschen…
Im Bauch angekommen das Wesen der linéaire Zeit trifft das zyklische Wesen..und beide tanzen zusammen…bis zur Vereinigung, zum eins werdung.
Das zyklische steigt hoch , küsst unterwegs mein Herz, Brüste und Kehl.
Der Kehl ist ein Engpass , so wie ein Geburt.
Ich sehe, ein Mensch nach der anderen muss durch diese Engpass…zum hellen
Weisse Raum, oder Höhle mit Öffnung ins Leere doch nicht Leere, es sind verschiedene Schwingende Lichtebene. Die Mensch springen ins Weisse Leere um auf diese Ebene des Kreativen zu “landen”. Die Menschen tanzen auf jede seine Licht Ebene, gehen von einer Ebene ins andere…so weben sie das kreative.
Als ich diese Vision in der Natur um mich hingebe, sehe ich helle Licht Säule in der Landschaft hoch kommen.

Die Jahreszeiten:
Die Eigenschaften des Jahres Zyklus haben den Last der Projektion der Menschen , die gehen gebeugt…wie ein Kälte-Wesen.
Ich schicke mein kleines Mädchen (inneres Kind), sie streichelt das Kältewesen, küsst ihn, hab ihn lieb.
Alle gehen durch das goldene Wasser des Herzens.
Die Eigenschaften ändern sich, werden ursprünglicher, ein goldenes sein.
Ich sende es um mich in der Natur, alles macht ein Schritt nach Links…
Es gibt neue Verbindungen, die Menschen sehen mit offenen Augen die Eigenschaften des Jahreszeiten.
Die Arche:
Der ocean trägt uns ,webt ein Kreis feine Energie um diese unsichtbar Schiffe , so sind wir heil.
Die Feuertropfen sind schwer mit Dichte drinnen, so wie etwas verdichtete Lava. Sie erloschen im ocean und sinken Tief , werden zum Boden wo vieles schönes wächst.
Die Hydrosphäre:
Wie die Wassersäule hoch gehen spüre ich zwei Säulen , je von ein Schulter hoch gehen..die rechte Schulter ist tiefer.
Die Tropfen sind feine goldene Wassertropfen, dringen bis ins Atom Ebene und schwingen.
Die Kosmosgramme:
Ich spüre körperliche feine ätherischen Verbindungen mit den Kosmosgramme-sterne.
Im Körper ist viel Energie…den Hände Füsse.
Am Ende ist eine ruhige innere Stimmung da, zeitlos.
Dankeschön, Danke, danke.

Летнее солнцестояние 2021
Прохода дважды. Второй раз – гуляя с собакой на природе и в этом был совсем другой “вкус” – ощущение целостности, когда процесс происходит не только в голове, но и в мире вокруг))
Настройка – так здорово заходить в круг, как в родительский дом.
Работа с проявлениями времени: в первый раз, я чувствовала как много хаоса у меня в этом: я планирую, но откладываю. Иногда вообще ничего не планирую и делаю спонтанно. Работая с водой в солнечном сплетении почему-то захотелось привести в порядок свои денежные вопросы. Линейное время дает ресурс для циклического?
Благодаря прохождению семинара второй раз, я поняла, что хочу научиться разделять пребывание в разных “видах” времени: планировать дела – в линейном, строить образы себя – в циклическом, проживать мистерию изменения в творческом. Возможно достаточно будет визуализировать место потока времени, чтобы помочь себе в этом )))
При перемещении казуального измерения земли в гидросферу, я удивленно заулыбалась. А как же теперь пропускать через себя поток от Земли в Небо, если они в одном месте? Раньше я ощущала землю под ногами, пропускала её энергии через себя в небо. А теперь? Я понимаю, что понятие верх-низ условны, но визуальный ряд сильный и потребуется еще время, чтобы перестроиться.
А кора моих любимых березок затрепетала, как будто я щекочу её, и веточки потянулись вверх с радостью.
Дыхание с деревьями, проведенное на природе, наполнило меня ощущением единения и целостности – до поздней ночи я была полна сил, которые я так себе решила))) пришли от деревьев.
Работая с космограмми как с «звездами» во второй раз, я увидела свою картинку, которую разместила вначале в общем поле, а потом транслировала внутрь себя – никогда не думала, что радостные проживания радуги, запечатленные на фото, можно направлять в себя и в мир таким путем ))))
благодарю организаторов и вдохновителей семинара, и всех его участников

Birgit Karreman

It was very powerful and empowering to participate again tonight. Deep respect and thanks to all who make it happen.
Tonight I realized, as I was breathing Gaia’s causal system into the world, taking note of the trees: they relay the message! They themselves breathe in from the depth of Gaia and breathe her new manifestation into being.
I am happy to be part of this
<3 Birgit

Roman

9.00-9.10
Mein erster Eindruck, es scheinen mehr Anwesende hier zu sein, als in früheren Workshops. Die Bude ist echt voll.
9.10-9.30
Sehr lebendiges aber auch wirres Gefühl im Körper. Obwohl die Zeiten, in gewissem Sinne in meinem Körper auch gefangen sind, fühlt sich alles viel freier, viel verrückter, viel ausgelassener an.
Im Kehlkopfbereich aktiviert die Energie oder diese kreative Zeit sofort meine Gurgel, als ob sie mittanzen möchte.
Meine Intension beim Ausfliessen: Zuerst füllt sich meine Aura mit dieser kreativen Zeitenergie und sie soll immer aktiv bleiben, lebendig, kreativ, frisch. Danach fliesst dieses Gefühl in die Umgebung.
9.30-9.50
Im Bereich des Solarplexus stelle ich fest, dass sich die Zyklen verlangsamen und abkühlen. Die Bewegung wird sanfter. Wie wenn mehr Zeit vorhanden wäre.
10.00-10.10
Jeder der Tropfen ist gefüllt mit einem Thema. Durch die Wandlung in den tiefen der Ozeane, bekommt auch die Arche Schub.
10.10-10.30
Spannend, wie sich die Atmung ändert. Wenn man bewusst durch den Mund ein- und ausatmet. Speziell mit der Vorstellung, dies über den Raum hinter meinem Rücken zu tun. Die ganze Körperrückseite atmet mit ein. Dieser Atem ist angenehm kühl. Beim Ausatmen durch den Mund und atmet auch die ganze Körpervorderseite mit aus. Alles wird warm. Ich bin in der Nähe eines Waldes. Distanz ca. 10-15 Meter rechts von mir. Und muss feststellen, das mein Ausatmen nach rechts abfliesst.
10.30-10.50
Durch die Geste der Entkoppelung, versucht den Prozess zu unterstützen. 

Moira Walker

Herzlichen Dank an allen, die diesen Workshop ermöglicht haben. Was mich besonders betraf, war die Erfahrung in der Arche Noah, weil genau so fühlt es sich oft im alltäglichen Leben an. Natürlich finde ich es im Alltag nicht so einfach “ruhig und mit innerer Kraft fortzufahren” und deswegen habe ich es vor, das Bild von dieser angegriffenen Arche Noah als Hilfe dazu zu verwenden. 

Brigitta

Meinen herzlichen und aufrichtigsten Dank an alle Schöpfer/innen für diesen Workshop!!
Ich bin sehr dankbar, dass sich mein unklares, belastendes gefühlsmäßiges “Rumoren” durch die momentanen äußeren Ereignisse mit Hilfe von Markos Erläuterungen auf eine klarere Bewußtseinsebene befördert werden können. Die Wandlung der linearen Zeit in die kreative Zeit lässt mich besser atmen und ich fühle mich freier. Die Informationen über Gaias “kausale Welt” und wie sie diese gerade schützt und wie wir dabei mitwirken können, helfen, dass ich mich durch die politischen Auflagen nicht mehr so gelähmt fühle. Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung, die Rhythmen des Jahres anders erfassen zu können und durch Gaias Hydrosphäre inspiriert werden zu können!
Ich wünsche uns eine freudvolle Zeit! Brigitta

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x