Rubrika: <span>GAIA exercises 2022</span>

Rubrika: GAIA exercises 2022

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXIX.

Lidské bytosti, rozvíjejte se společně s vašimi dary, objevujte své schopnosti a obdarujte se jimi navzájem, dejte je i mně – uzdravme se společně. (Gaia) Cvičení Věnuj pozornost svým chodidlům a tomu, co pod nimi cítíš. Existují zakódované cesty, po kterých bys měl v tomto životě kráčet. Vnímej jejich kvalitu. …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXVIII.

Lidé, zachovejte si důvěru ve váš neochvějný kontakt v duchovním prostoru – založený na vašem spojení se svou esencí. Žijte v propojení s vaší esencí a buďte aktivní ve svém životě. Potom vaše prostředí se rozšíří, jen zvyšte své vibrace vycházející z vašeho připojení se svou esencí. Amen (Michael) Cvičení …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXVI.

Lidé – buďte otevřeni novému ve svém životě, a to i na cestách, které jste dosud znali. Nové věci vás mohou potkat všude, pokud jste připraveni je přijmout. “Nebe se vám otevírá.” Odvraťte se pro jedenkrát od svých zkušeností a zahlédnete za nimi vaši cestu do svého Nového běžícího času. …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXV.

Člověče, dovol si navzdory všem bouřím, vnějším překážkám, vstoupit do svého vnitřního klidu. Rozhodni se pro to vědomě. Odolej tlaku zvenčí přičemž vyrazíš do svého středu, ke své vnitřní bytosti. (Gaia) Cvičení Představ si, že se pokojně procházíš podél jezera a obdivuješ lotosové květy plovoucí na hladině, ryby vyskakující z …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXIV.

Zveřejněno ve čtvrtek, 23 června 2022 Člověče, vybuduj svůj vnitřní chrám, vztyč a stabilizuj ho na svých schopnosech a talentech  – a měj úctu ke svému tělu, jež je tvým domovem v tomto životě na zemi. (Gaia) Cvičení Chystáš se postavit svůj chrám. Představ si, že klečíš na okraji záhonu …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXIII.

Člověče – nauč se znovu vejít do klidu, utiš svoji mysl, vystup ze všech vnějších rozptýlení  do spojení  s esencí svojí duše. Zpevni se sám v sobě, skrze svůj vnitřní mír, probuď opět své duchovní vědomí a zažij a prožívej naše propojení  v duchovním prostoru. (Gaia) Cvičení Když sedíš na …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXII.

Vy, lidé, můžete se pouze sami osvobodit tím, že se stále více a více odvrátíte od všeho materialisticky zaměřeného  myšlení a života, a obrátíte se zpět do duchovní sféry. Čekáme na vás. (Gaia a její entity) Cvičení Uvědom si, že většinu času se díváš do manifestovaného světa před tebou. Nyní …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XXI.

Stínové aspekty, minulosti, přítomnosti i budoucnosti, jsou tu! Jsou. Pokud vy, lidé, před nimi uprchnete, vyrostou a budou vám bránit žít v míru, svobodě a lásce. Vytrvejte a dovolte si konfrontovat se sami se sebou do všech důsledků.  (Michael) Naslouchej svému tělu, abys cítil a vnímal, co tě volá k …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XIX.

Chce to odvahu a odhodlání, víc než kdy jindy v této době, udržovat kontakt s tvůrčími silami, člověče, v sobě. Důvěřuj své intuici a naší propojenosti a tvoř z ní. Buď aktivní, svou vlastní cestou jdi, následuje své impulsy  z našeho společného propojení a pěstuj je nyní. (Gaia) Cvičení Představ …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XVIII.

Člověk se probouzí ke své kreativitě a vibruje stále víc a víc, společně v celosvětovém zvučení země a vesmíru. (Jofiel) Cvičení Představ si, že máš v ruce dlouhou stuhu hrající všemi barvami spektra.   Zvol si barvu, která se ti zdá pro tento okamžik vhodná. Nyní si představ, že celá …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XVII.

Lidské bytosti,  dovolte si znovu najít radost a potěšení ze života. Chcete-li to provést, vkročte do nitra a nejprve osvoboďte samy sebe. Hledejte jádro své bytosti, hluboko v sobě a nechte ho vykvést svou pravou podstatou. (Michael)       Cvičení Omezování našich lidských práv a prostoru svobody kolem nás …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU ČÁST XVI.

Tvůj jeden každý krok je tvým rozhodnutím. Tento i každý další den vyžaduje od jednoho každého  odvahu rozpoznat sám sebe, přijmout dar života, svého života, a přivést jej k naplnění. Jemu, svému životu, sloužit. Kristus v tobě. (Michael) Cvičení Představ si, že stojíš ve svém klíně (uprav proporce!) před branou, …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XIII.

Každý lidský život, ve své jedinečné podstatě zahrnuje veškerou vzácnost nebe a země. Znovu si to uvědomte, lidé, procitněte, žijte a milujte svůj život. (Gaia) Cvičení od Marka Představ si, že putuješ krajinou a dorazíš na břeh jezera. Poté polož ruce na vodu a pohlaď její hladinu. Vnímej reakci (elementárních) …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST XII.

Probuď se, lidská bytosti, nalezni znovu sebe sama ve svém nitru a poznej svou pravou přirozenost. Vnější rozptýlení jsou všudypřítomná. Vědomě zaměř svůj pohled dovnitř, udělej si z toho dárek pro sebe i pro mě. (Gaia) Markova cvičení Představ si, že jsi malé dítě a šťastně si vykračuješ po cestě, …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST X.

04.12.2021 (Text od Andrey) Lidé – Uprostřed doby změn potřebujete odvahu a sebedůvěru stát na místě, kde je vás potřeba v této době. (Michael) Cvičení od Marka Jako člověk se v této hektické a chaotické době cítíš ztracen, jako by tě někdo ohrožoval zezadu. Nejprve se snažíš uniknout – ale …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST IX.

27.11.2021 Lidé  –  podejte si navzájem ruce – v symbolickém smyslu. Podporujte se navzájem, kde jen můžete, nepřipusťte pražádná rozdělení. Kráčejte si stále znovu odvážně vstříc, odpusťte si navzájem a vyhněte se tak zneužití. Očistěte své srdce, vědomí svého srdce, které je právě teď napadeno. Kristus je ve vás, pamatujte …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST VIII.

10.12.2021 (Text od Andrey) Se změnou doby nové věci vznikají – zažijte ji, lidé, změnu duše této doby. Vědoměji než kdy jindy, umožňuje nám tentokrát, abychom se vzájemně setkali v novém prostoru. Prostoru nikdy předtím neviděném. Připravte se na vstup – očistěte své duše a rozzářete se ve své pravé …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST VII.

27.11.2021 (Text od Andrey) Světlo srdce prosvítí sílu temnoty a společně nás opět povede v mírumilovné společenství. Odložte vzájemný strach, vy, světlem naplněné lidské bytosti. (Michael) Cvičení od Marka Představ si své srdce jako součást nového systému, který přesahuje představu srdeční čakry jako součásti starého systému sedmi čaker. Najdi v …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST IV.

06.10.2021 (Text od Andrey) Lidské bytosti – otevřete se své bolesti, kterou máte uzamčenou ve svých srdcích. Důvěřujte sami sobě, abyste mi ji odevzdali. Dosáhnete svobody a v této svobodě mé impulsy se znovu dostanou k vám, k vašemu srdci. Daruji vám, znovu a znovu, prostory a možnosti pro transformaci. …

TÝDENNÍ CVIČENÍ PRO SPOJENÍ S GAIOU, ČÁST II.

Nový Jeruzalém 04.20.2021 (Text od Andrey) Rozjasňující světlo – Kristovo světlo, Z hlubin země dosáhne lidská srdce, Semínko neochvějné lásky vzchází, zasazeno do srdce člověka. Osvětluje vše živé na zemi, zahřívá všechny pospolu a přináší s sebou mírové, společné bytí. Všude. (Cvičení od Marka) Byli jsme naučeni žít a tvořit …