Sobota, 21. listopadu, v době 9-11h místního času. Seminář  zopakujeme ve středu, 25. listopadu, v době 18-20h.

Seminář je založen na telepatické komunikaci, můžete si tedy svobodně zvolit místo, odkud budete spolupracovat. Nedělejte si starosti s časovými rozdíly. Pracujeme zarovnáni se Sluncem, začínáme tedy v 9h ráno 21. listopadu a 25. listopadu v 18h večer místního času.

Den před začátkem semináře naleznete program v různých jazykových verzích na domovské webové stránce LifeNet Gathering 2020:  https://www.lebensnetz-geomantie.de a http://www.lifenet.si/meditations.

Program připravil Marko Pogačnik, UNESCO umělec pro mír a ambasador dobré vůle při OSN s podporou americké geomantické skupiny. K této práci můžete pozvat své přátelé nebo kolegy, kterým důvěřujete, že budou šířit program pouze e-mailem.

Plán semináře mějte, prosím, vytištěný s sebou nebo připravený ve vašem počítači / mobilu, abyste mohli sledovat časový plán.

9.00 – 9.10h – Skupinové naladění

– Přestože se nacházíme napříč celou Severní Amerikou i mimo ní, cítíme přítomnost naší komunity, která se spojila díky své lásce k pozemskému stvoření a smyslu pro sdílenou odpovědnost za život Země.

– Dále potřebujeme vytvořit prostor složený z éterických membrán, ve kterém proběhne náš seminář. Požádejme, aby nás tyto membrány také chránily a skryly před silami, které se snaží zvrátit evoluční stezku Země i lidstva a blokovat naše tvůrčí úsilí.

– Představme si časovou spirálu vystupující ze země, která nás pozvedá mimo lineární čas do úrovně kreativního času, který všichni sdílíme.

– Požádáme o podporu a spolupráci všechny bytosti různých říší planety, které pečují o vývoj života na Zemi.

– V průběhu semináře klidně zvučte, i s použitím samohlásek, zvláště pokud se vaše práce zadrhne!

9.10 – 9.40h – 28 aspektů Božské přítomnost na Zemi

„28 aspektů“ stojí v  Kentucky blízko Louisville jako instalace kamenů s kosmogramy, vytvořená a vytesaná americkou geomantickou skupinou. Instalace reprezentuje alternativu k afirmaci „V Boha věříme,“ napsané na každé bankovce nebo minci USA, která souvisí s patriarchální představou Boha ovládajícího vše na Zemi a v Univerzu. „28 aspektů“ zastupuje Božskou přítomnost, která se šíří horizontálně všemi různými bytostmi a aspekty života.

– Představte si, že stojíte v obrovském kruhu kolem kompozice geopunkturní instalace „28 aspektů“.

– Dýchejte z hloubi svého břicha a v určitou dobu vydechujte (použijte skutečný dech!) sílu fialového světla směrem ke kamenům kompozice.

– Fialový dech začne tančit kolem kamenů a přijímá informace od různých kosmogramů.

– Pokračujte v dýchání a představujte si, že vítr vašeho dechu se začíná šířit po celé zemi.

– Dech Božské přítomnosti uvnitř života se začíná šířit všemi bytostmi a krajinami Spojených Států.

– Ještě několikrát vydechněte!

– Nakonec americká měna vstupuje do rezonance s Božským dechem, který proniká všemi úrovněmi a dimenzemi života.

– Miliardy mincí, rozptýlených po celých Spojených státech, začínají rytmicky chřestit, vytvářejíce skvělý rytmus.

– Inspirovány tímto rytmem, všechny bankovky po celé zemi začínají tančit vzduchem.

– Peníze, zmrazené v bankovních trezorech a v soukromém vlastnictví se přidávají k tanci.

– Všechny takto roztančené dolarové bankovky se šíří do celého světa až do chudých zemí a k hladovým lidem na celé Zemi.

– Peníze dalších bohatých zemí, inspirovány tímto radostným přerozdělením bohatství, se přidávají, až se nespravedlivý ekonomický systém planety zhroutí, aby se změnil v božské prostředky k udržení života proudícího mezi lidmi a kulturami Země.

9.40 – 10.00h Pocta různým bytostem a dimenzím Života

Tato část se týká geopunkturní instance zvané „Paralelní Světy“.  Kosmogramy této instalace představují viditelné a neviditelné světy Gaie. Instalace je umístěna v Parku Norton Commons v Kentucky.

– Uvědomte si, že milióny lidí chodí našimi moderními městy s tlustou páskou přes oči. Zemědělci obdělávají půdu se zavázanýma očima. Dominující racionální mentalita potlačila naší lidskou schopnost vnímat a užívat si ty světy a bytostí, které umožňují život na Zemi, tj. svět elementárních bytostí, elementárních andělů a prvotních sil Gaie.

– V důsledku toho nejen že nejsme schopni spolupracovat s kauzálními světy Gaie, ale také jsme vynalezli nespočet technik, abychom paralelní světy okradli o to, co chceme (a hlavně o to, co nepotřebujeme), abychom uspořádali a učinili náš život na planetě možným – aniž bychom uctili zdroje všeho dobrého.

– Přesto je Amerika bohatá na minulé i současné kultury, které uměly a umí uctít zdroje života a vědí, jak spolupracovat s těmito bytostmi.

– Představte si, že po celých USA a v Kanadě ze země vyrůstá vzpomínka na toto ztracené poznání a inspiruje lidi, aby si sundali pásku z očí, aby uviděli a ocenili poznání a moudrost, uložené starodávnými kulturami v paměti kontinentu. Nyní to začíná stále více lidí cítit a uznávat.

– Rozhlédněte se po krajině a prociťte bohatství starodávné moudrosti, která je nám nyní přístupná, aby nám pomohla čelit výzvám tohoto věku hluboké proměny.

10.00 – 10.20h – Přestávka na šálek čaje a zapsání zkušeností

10.20 – 10.40h – Pocta Kosmické dimenzi Severoamerického kontinentu

Tato část je ukotvena v Emerson Woods (Kentucky) v geopunkturním kruhu, věnovanému kosmickému vědomí Země a Univerza, které se nazývá „andělské“. Vytesala jej Umělecká skupina LifeNet v roce 2010.

– Představte si ohromnou světelnou trubici, který probíhá vertikálně skrze kamenný kruh. Je naplněn elektrony modré barvy, spěchajícími, aby se dotkly jádra kontinentu a spojily je se vzdáleným souhvězdím.

– Jako skupina stojíme kolem kruhu a naším vědomím umožníme kosmickým elektronům (fraktálům vzdáleného hvězdného systému), aby se propojil s minerály v kamenech.

– V důsledku interakce mezi minerály, lidským vědomím a kosmickými fraktály (modré elektrony) kamenný kruh začne silně vyzařovat a sytit prostor kontinentu kosmickým zářením, které zná zdroj inspirace, která pohnula zakladatele k vytvoření Spojených států amerických.

– Toto záření zasahuje srdce Američanů a zvyšuje u nich vědomí o etických a demokratických hodnotách, na nichž jsou USA založeny.

– Představujeme si a prociťujeme, jak lidé všech ras, různých náboženství a politických přesvědčení uvolňují svá nepřátelství vůči sobě navzájem, stávají se žijícím matrixem, který inspiruje lidský svět k nastolení míru mezi lidmi a národy, a vytváří láskyplný, harmonický a vědomý vztah k přírodě a Zemi i všem jejím královstvím.

10:40 – 10:50h Závěr

– Vraťte se a uzemněte se ve svém prostředí a poděkujte za příležitost přispět ke zdraví a stabilitě kontinentu v těchto časech proměny, nejistoty a nepokoje.

– Poděkujte svým přátelům – telepatickým pracovníkům LifeNetu a za zkušenosti, které jste shromáždili a sdíleli.

– Hluboce se ukloňte a poděkujte silné krajině Andělů Ameriky, předkům všech amerických národů a všem bytostem z jemných říší, které dnes spolupracovaly s námi.

Napište své zkušenosti a sdílejte je s námi všemi na: http://www.lifenet.si/meditations/.

Prosím pamatujte také na opakování semináře a zúčastněte se ho jako příležitosti k prohloubení naší společné práce.

Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thank you for a beautiful workshop! It was an intense encounter with the landscape where my daughter and her husband live. The old Energy of Native Americans was very strong (I especially like New Mexico). But to better focus on specific places (stones in Kentucky) I need photos of these places. That would be better for me.

Na dnešní setkání se fakt těším. Jsem zvědavá na tanec mincí a bankovek. Peníze vytvořil člověk a doposud jsou zneužívány proti člověku, proti jeho svobodné vůli. Peníze zatím neobsahují kvalitu spravedlnosti a pravdivosti. Po dnešku se to třeba změní…

9.10-9.40 – Síla fialového dechu s kvalitami kosmogramů se proměnila ve fialové transparentní energetické pole a pomalu, jako hedvábný šátek, se snáší dolů na projevenou krajinu Severoamerického kontinentu.

  • mince začínají svůj tanec, který má energii šamanských extatických tanců
  • pozývám mince, které mají obyvatelé ve svých peněženkách, ať se přidají k tanci. Nic se neděje. Peněženky jsou prázdné. Objeví se monitor s čísly, platební karta a mezi nimi velká černá vzdálenost.
  • bankovky v trezorech opouštějí kovová vězení. Kupodivu více peněz přichází ze soukromých trezorů v domech bohatých. Chudí mají už jen virtuální peníze.
  • peníze dotančí k chudým lidem. úsměvy a kreativita lidí roste. obraz květin vyrůstajících z pouště. platnou měnou se stává láska a radost.

9.40-10.00 – jako první obraz přichází Arlingtonský národní hřbitov. Nad ním se vznáší obláček bílého dýmu. Nic víc se tu neděje, na východě plném měst… Ptám se “jak vyrůstá ze země moudrost a poznání starodávných kultur v přírodní krajině, na západu USA?”

  • z hladiny jezera začínají vyrůstat květiny, keře, stromy – všude kolem je jejich vůně a do prostoru vydechují moudrost a pravdivost. Stačí být v jejich přítomnosti a dýchat. Lidé si začínají uvědomovat destruktivitu násilím prosazované mainstreamové reality.

O přestávce hledám mezi fotkami z mé cesty po USA, které jezero se mi objevilo v meditaci. Odhaduji Crater Lake nebo Salt Lake. Je to Salt Lake. A teď moje racio drnčí, že ve slané vodě není žádný život. I nemožné je nyní možné.

10.20-10.40 – nemohu se připojit, vracím se na začátek k naladění skupiny, vstupuji do membránou chráněné koule a pozvedám se do kreativního času. Zvučím nahlas, abych překonala bloky. Tuto část vnímám velmi slabě, jakoby z dálky.

Last edited 2 days ago by Iveta Šugárková