חוויות הסדנה הטלפטית האחרונה מראות כי יש צורך ליצור מסגרת זמן אוטונומית לסדנה כשאנו יוצרים את המרחב עבורה. אחרת ניתוקים יכולים להופיע בקרבנו מכיוון שאנחנו קרובים לרמות האינטרנט וכוחות זרים יכולים להשפיע על עבודתנו.

אנו מתחילים מהזמן הליניארי של השעונים שלנו (1) ועוברים לזמן המחזורי (2) כאשר אנו מתמקדים בשמש ללא קשר לאזורי הזמן. אך קיימת גם הרמה השלישית של הזמן הנקראת “זמן יצירתי” (3). ברמה זו יש בדיוק את הזמן הנדרש לביצוע המשימה – וכל הזמן הזה אינו לינארי אלא מתרכז בצורה כדורית.

אנא הוסיפו לחלק של ההתכווננות (9.00 – 9.10) בנקודה 4:

ואז דמיינו ספירלה המסתובבת בתוך המרחב שנוצר, המייצגת את הזמן אותו אנו עומדים ליצור. בזמן שהספירלה מסתובבת, היא מרימה אותנו כקבוצה יחד עם המרחב האוטונומי שלנו גבוה יותר עד לרמת התדר הרצויה. היו מודעים לכך שאותו תהליך מתרחש מחוץ לכם ובתוככם בו זמנית, כדי להיות חופשיים מהלוגיקה הלינארית.

מקווה ליצור איתכם בשיתוף פעולה בשבת! מרקו

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments