neděle, 11. října, v době  20.00-21.35h

věnovaný výzvám současné doby a otázce, jak bychom mohli rozvíjet naší síťovou spolupráci.

Seminář zopakujeme v sobotu, 17. října, v 9h ráno. ( RÁNO! )

Kombinace „pandemie Covidu“ s urychlujícími se „klimatickými změnami,“ spojená s migrační krizí a vzestupem despotických režimů, které se nestarají o ekologické problémy, mohou v krátké době vést ke zhroucení vitálně – energetických systémů Země. Musíme podporovat Gaiu a její elementární světy, aby Vlákno Života zůstalo zachováno.

Seminář je založen na telepatické komunikaci, takže si svobodně můžete vybrat místo, ze kterého budete spolupracovat. Jazykové verze tohoto semináře najdete na domovské stránce LifeNet Gathering 2020: http://www.lifenet.si/meditations/ nebo https://www.lebensnetz-geomantie.de.

Program připravil Marko Pogačnik, UNESCO umělec pro mír a vyslanec dobré vůle OSN.

Můžete přizvat své přátelé a spolupracovníky, kterým důvěřujete, a program semináře jim poslat (nešířit přes sítě jako je FB apod.)

Nedělejte si starosti s časovými rozdíly. Pracujeme zarovnáni se Sluncem, takže začneme ve 20h večer, 11. října místního času. Mějte plán semináře vytištěný nebo připravený v mobilu či počítači, abyste mohli následovat časový harmonogram.

20:00 – 20:10   Sladění skupiny

Ačkoli se nacházíme napříč celou Evropou i mimo ni, cítíme přítomnost naší komunity, která se spojila kvůli naší lásce k zemskému stvoření a pocitu sdílené odpovědnosti za život Země.

Dále potřebujeme vytvořit prostor složený z éterických membrán, ve kterých se bude náš seminář konat. Požádejme, aby nás tyto membrány také chránily a skryly před silami, které se snaží zvrátit vývojovou cestu Země a lidstva a blokovat naše tvůrčí úsilí.

Požádáme o podporu  a spolupráci všechny bytosti z různých planetárních říší, které zabezpečují vývoj života na Zemi.

Použijte během semináře zvučení samohlásek, pokud máte pocit a potřebu to udělat, zvláště, když se vaší práci nedaří !

8:10 – 8:25   První cvičení

Vzhledem k výše popsané krizové situaci si můžeme představit, že pokračování života na Zemi nepovede lineární stezkou – povede spíše jakýmsi kvantovým skokem na jinou frekvenční úroveň. Následující cvičení můžeme použít k prožití a následně k vyjádření této nové úrovně, na které již vitální organizmus Země funguje.

Představte si, že stojíte na malém kousku země, který není o moc větší než vaše chodidla.

Obklopuje vás chladná, zdánlivě vařící se voda, která se rozšiřuje. Dejte si čas na vhloubení se do odpovídajícího pocitu.

Pak si představte, že se zvednete 2 až 3 palce nad zem. Chvíli takto zůstaňte, abyste se přizpůsobili nové frekvenční úrovni.

Stále „levitujíce“ se opatrně otočte směrem k prostoru za zády. Pracujte na vnímání kvality nového prostoru. Můžete se také čtyřikrát otočit o 90 stupňů – jedna otočka po druhé – tak, abyste pohlédli do všech čtyř světových stran v kruhu a získali různé prožitky nového prostoru reality.

Pak chvíli zůstaňte ve vnitřním klidu, aby si vaše buněčná paměť tuto zkušenost zapamatovala. Sdílejte ji telepaticky se svými bližními, ať už jsou elementárního nebo zvířecího původu nebo lidé.

20:25 – 20:45   Druhé cvičení

Nová vícerozměrná Země je tak jiná, že se můžeme v nových podmínkách ztratit bez silného pouta a komunikačního kanálu, který nás spojuje s naší osobní elementární bytostí. Lidská elementární bytost reprezentuje holografický kousek (fraktál) vědomí Gaie v každé lidské bytosti. Tato bytost zdědila po Gai vědomosti potřebné k tomu, aby se stala elementárním učitelem, který je schopný nás provést výzvami přechodu, vedoucímu k novému prostoru reality.

Přítomnost osobní elementární bytosti se zaměřuje na osu mezi koncem hrudní kosti a srdečním svalem. Místo vstupu do cvičení najdete podél této osy.

Pak se se svou představou pohybujte k prostoru za zády. Bez zastavení pokračujte k místu, které je asi 8 palců pod vašima nohama.

Tady musíte projít interdimenzionální branou. Můžete si ji představit v podobě ucha jehly, mandorly nebo jasné hvězdy.

Poté, co jste prošli branou, vstupte do svého těla v místě, kde jste začali svou cestu. Cvičení možná několikrát opakujte a spřátelte se svým novým průvodcem – skvostným aspektem vás samotných, užitečným na cestě vtělení.

20:40 – 20:50   Přestávka

ke strávení zkušeností, nebo můžete pokračovat ve cvičení.

První cvičení lze použít také k řešení osobních problémů se zdravím. Elementární bytosti ukažte místo problému – třeba se s pomocí spojeného palce a ukazováčku  několikrát dotkněte daného místa na těle.

20:50 – 21:05   Téma Covid 19 – první část

Viry jsou nejdrobnější členové univerza mikroorganizmů. Stráží dveře mezi kauzálním (příčinným) a projeveným světem, aby zabezpečily, že pouze ty vzorce, které jsou v souladu s matrixem Života, mohou vstoupit do projeveného světa a ztělesnit se.

Tři z bran, které vedou do projeveného světa, byly prolomeny, a to umožňuje manipulaci projeveným životem na všech úrovních – což právě zažíváme v našem světě.

V důsledku toho byla činnost virů překroucena a stala se hororem pro lidstvo. Nejprve pojďme pracovat na rekonstrukci páteřního portálu.

Propojte se s osobní elementární bytostí, jak je popsáno výše.

Pak zaměřte svou pozorností na horní části vaší kostrče. V tomto místě je mezi obratli umístěn červený horizontální trojúhelník jako brána, kudy prvotní (dračí) síly vstupují do našeho těla. Základna tohoto trojúhelníku byla zničena, což umožnilo výše popsanou manipulaci. Abychom tento trojúhelník znovu vytvořili, potřebujeme skrze něj dýchat. Při dýchání veďte ve své představě svůj dech vertikálně skrz tento trojúhelník.

Svým dechem pohybujte nahoru a dolů mezi nejnižší čakrou pod vašimi chodidly a nejvyšší čakrou nad hlavou (kam až můžete dosáhnout rukama).

Šiřte vědomí o obnovení páteřního portálu mezi lidskou rodinou.

21:05 – 21:20   Téma Covid 19 – druhá část

Další dvě interdimenzionální brány mezi kauzální a projevenou úrovní, které jsou zneužívány, jsou umístěné v oblasti hlavy. Jedna se nachází vzadu na vaší hlavě, kde je ohnisko spojení s předky a potomky, a druhá ve středu vaší hlavy. Tam je schopnost lidského mozku vytvářet vize zneužívána ke konstrukci nesmyslných představ a potíží (které se pak manifestují).

Představte si horizontální zlatý kruh, reprezentující matrix života, umístěný kolem vaší hlavy na úrovni obou těchto center.

Tentokrát veďte svůj dech těmito dvěma centry horizontálně tak, aby se znovu obnovila jejich skutečná funkce.

Nadechněte se z bodu před svým čelem tak, že dech proudí do bodu za vaší lebkou. Pak nasměrujte proud výdechu doleva a doprava na dráhu zlatého kruhu, až dorazíte k bodu před čelem. Druhý nádech začíná…

Šiřte vědomí o obnovených branách v hlavě mezi lidskou rodinou.

21:20 – 21:35   Téma síťování pro Život (LifeNet)

Síťování pro Život je potřebné, protože účinky probíhajících „klimatických změn“ a z nich vycházející dezorientace lidstva nelze řešit pouze na racionální úrovni ani pomocí pouhé duchovní praxe. Potřebná je rovněž znalost geomagnetických systémů Země, kontakty s paralelními evolucemi, jako je ta elementální, a zejména je potřebná poměrně velká skupina lidí, která udržuje hluboké vazby s Gaiou, tvůrkyni zemského univerza.

Zaměříme se na otázku, jak rozvíjet tímto směrem LifeNet jako síť, která letos slaví 20 let své činnosti.

Představte si nás, kteří spolupracujeme na tomto telepatickém semináři, jak stojíme v kruhu

kolem hmotné zeměkoule společně s našimi přáteli a s bytostmi různých říší života.

Pak prociťte, jak se hmotná Země otevírá jako květ a představte si, že ze Země vychází celý shluk koulí, některých více, jiných méně transparentních.

Každá z nich je domovem jedné z paralelních evolucí, která je základem vesmíru Země – který zahrnuje naší sféru manifestovaného světa s lidskou rodinou společně s nerosty, zvířaty a rostlinami.

Jaký druh komunikace a činností potřebujeme podporovat nebo rozvíjet, aby Síť pro Život (Lebensnetz) mohla zabezpečit Vlákno Života tak, aby nebylo přerušeno tlakem současných okolností ?

21:35 Závěr

Poděkujte si navzájem a také naším hostům z paralelních světů.

Zůstaňte ve spojení se Sítí Života (LifeNet).

Jestliže ještě nejste na seznamu, můžete zaslat svůj e-mail na adresu:

                 meditation@lebensnetz-geomantie.de.

Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thanks