Neděle, 13. září 2020, v době 20.00-21.40h
Seminář zopakujeme v pátek 18. září 2020 ve stejnou dobu.

Seminář je založen na telepatické komunikaci, tedy libovolně si můžete zvolit místo, odkud budete spolupracovat. Překlad semináře do několika jazyků můžete najít na webu Gudrun Kargl: www.gudrunkargl.at nebo LifeNet: www.lifenet.sl/meditations.

Program semináře je práce Marko Pogačnika, UNESCO umělce pro mír ze Slovinska ve spolupráci s Gudrun Kargl, umělkyně z Millstattu v Rakousku. K tomuto semináře můžete přizvat své přátelé a spolupracovníky, kterým věříte, že program budou šířit pouze e-mailem.

Nedělejte si starosti s časovými rozdíly. Pracujeme zarovnání se Sluncem, tedy začínáme ve 20h večer 13. září 2020 lokálního času. Seminář mějte vytištěný s sebou nebo připravený ve vašem počítači nebo mobilu tak, abyste mohli následovat časový rozvrh. Najděte si chvilku k zaznamenání poznámek po každé sekvenci; zapište si je, abyste byli schopni je později sdílet ve skupině.

Program souvisí s 10 úrovněmi multidimenzionální reality (podívejte se na její model na konci textu). Impulz míru se přibližuje projevenému světu z centra Země a zároveň z nejvyšší andělské úrovně (na tomto semináři). Sestupně / vzestupně zformujeme semena míru skrze pět úrovní, která budou šířena do celého světa.


20.00 – 20.10h Naladění na skupinu

 • Uvědomme si, že členové naší pracovní skupiny jsou roztroušeni po celém světě. Prociťte spojení s každým z nich, i s místem, ze kterého pracujete.
 • Pak přizvěte další bytosti Země a Univerza, které podporují vesmírný mír, aby se k nám připojily. Prociťme jejich přítomnost a přivítejme je.
 • Společně vytvoříme kruh kolem Země a požádáme Gaiu, aby chránila náš seminář pro mír, abychom mohli pracovat v míru.
 • Jednu ze svých rukou zformujeme do tvaru misky a připravíme ve svém klíně. Ta představuje slupku semínka míru, které vytvoříme tak, že následujících pět částic matrixu míru pronikne do slupky:


20.10 – 20.20h – 1. Částice (Úroveň cherubínů a Gai, dimenze 9 a 1)

 • Vycházíte z domu, je slunečný den a jste překvapeni, že prší. Ale kapky jsou tak jemné, že klouzají vaším tělem mezi atomy a celým pozemským stvořením. Prociťte kvalitu vesmírného míru, který prostupuje vámi a celým univerzem.
 • Teď zapomeňte na obraz deště, protože pole míru se šíří nekonečnem jako kvalita.
 • Jednou rukou jste vytvořili slupku. Druhou rukou vložte 1. částici do slupky semene míru.

20.20 – 20.30h – 2. Částice (Úroveň draků a andělský svět, dimenze 2 a 8)

 • Bohyně Míru se objevuje z centra Země a přistupuje ke ztělesněnému světu skrze vaše tělo. Dejte si čas procítit její přítomnost, šířící se celým vaším tělem až do poslední buňky.
 • Pak se rozhlédněte kolem sebe a uvědomte si, že Bohyně Míru se inkarnuje dovnitř lidských bytostí po celém světě. Lidé už nejsou dále ochotni sloužit Pánům války.
 • Vložte 2. částici prostoupenou přítomností Bohyně Míru do slupky semene míru.


20.30 – 20.40h – 3. Částice (Úroveň jisker Gaie a paralelních evolucí, dimenze 3 a 7)

 • Prociťte mír světa rostlin s rostlinami tančícími ve tvém vnitřním světě.
 • Pak se rozhlédni kolem a představ si, že kolem chodí stromy se svými kořeny v Zemi a korunami vysoko v nebi. Prochází všemi druhy lidských institucí, domovy,
  průmyslem atd.
 • Celá planeta začíná vydechovat zelenou barvu, barvu srdce. Jako příliv a odliv oceánů je zelená barva vdechována a vydechována Zemí a všemi jejími krajinami a bytostmi.
 • Vložte 3. částici do slupky semene míru.


20.40 – 20.50h – 4. Částice (Úroveň elementárních bytostí a vody tvoření, dimenze 4 a 6)

 • Pokud chceme trvalý mír na Zemi, jeho kvalitu potřebujeme ukotvit v nerostech, které mají dostatečně vysoké vibrace, jako je zlato, diamanty a krystaly. Lidské kultury celého světa je převážně rozkradly. Potřebujeme vrátit jejich éterické síly Zemi a jejím královstvím.
 • Představte si, že zlato se stává tekutým a utíká z vašich šperků, z kostelů a chrámů, z národních a soukromých bankovních trezorů atd.
 • Krystaly a tekuté zlato nachází svá původní místa v těle Země, aby se staly místy kotvící kvality míru na Zemi.
 • Vložte 4. částici do slupky semene míru.


20.50 – 21.00h Chvilka na odpočinek a zapsání zkušeností


21.00 – 21.10h – 5. Částice (Úroveň projevené reality, dimenze 5/5)

 • Na této úrovni by se měl mír projevovat jako opravdový mír mezi lidmi, národy, kulturami a náboženstvími… Místo toho se ukazuje, že existuje síla a vědomí, která se živí neustálými lidskými konflikty a válkami. Vysává energii pro vlastní existenci z lidské beznaděje, pustošení, pandemií a hladomoru, i když její jméno není zapsáno v Knize Života.
 • Tato síla, která nemá jméno, musí odejít ze Země. Její čas na Zemi skončil. Musí se přesunout do univerza Černé Bohyně Transformace (chybně nazývaného „peklem“), aby se proměnila a byla schopná se vrátit ke své pravé podstatě.
 • Představte si, že z břicha Černé Bohyně vychází tak silný magnetický tah, že vysává přítomnost a kořeny této cizí síly z lidské kultury, jednotlivých bytostí a ze Země, a směřuje ji do univerza transformace.
 • částice se týká Země jako planety míru.
 • Vložte 5. částici do slupky semene míru.


21.10 – 21.30h – Proces sázení:

 • Nyní jsou semena míru připravena k výsadbě. Uzavřete slupku semene druhou rukou a semeno rytmicky protřepejte tak, aby bylo připraveno k zasazení. Udělejte si z toho malý taneční rituál.
 • Nyní je potřeba připravit půdu Země k sázení. Zahřejte Zemi teplem svého srdce, vodou svých emocí a svou oddaností kráse života tak, aby pěstování semen míru mohlo uspět.
 • Proveďte odpovídající gesta se semeny (rukama), abyste je přenesli na různá místa pěti kontinentů, místa, se kterými máte osobní zkušenost nebo je milujete.
 • Sázení byste mohli doprovázet kreativním zvučením, aby semena začala klíčit.


21.30 – 21.40h – Závěr

 • Poděkujeme lidem, přátelům, kteří se zúčastnili semináře míru a všem ostatním bytostem, které se zúčastnily laděním z různých dimenzí víceúrovňové reality.
 • Vystupte z kruhu a kráčejte po svých cestách míru.
 • Zkušenosti můžete sdílet na jednom z výše uvedených webů ( https://www.lifenet.si/meditations// www.gudrunkargl.at).


Tu model 10-dimenzionální reality použitý na tomto semináři míru.

3 Comments

 1. Jan Vaňura

  SEMENA MÍRU, Praha 13.9.2020
  Mám velikou radost z účasti na další společné telepatické práci a též z našeho mírotvorného kruhu.
  1. Prociťuji všeprostupující velejemnou kvalitu míru – nejprve v podobě dešťových kapiček a, posléze, spíše již jako éterickou kvalitu, která má evidentně neskonale vyšší vibraci než jakákoliv negativní emoce jako zlost, vztek, hněv či svár. Zdá se mi blízká kvalitě klidné nebo pomalu tekoucí hladině vody.
  2. Prostupuje mě překrásná a velebná bohyně míru (ne nepodobná bohyni Kuan Jin). Její energie vše klidní a zjemňuje a plní láskou a soucitem. Při setkání s ní všichni jihnou a pokorní – i ti nejagresivnější a nejzatvrzelejší před ní pokorně a s úctou sklání hlavu a vděčně se nechávají obdarovat mírem, pokojem a odpuštěním, po kterém vlastně každý v nitru touží. I všichni ti věční bojovníci proti bezpráví či „systému“ rádi skládají zbraně, protože už není proti čemu bojovat…
  3. Obrazy lánů plných lučních květů, ale i velebných kaktusů na poušti. Vize minulých krajin dávno před objevením se člověka a během počátků jeho obydlování planety se prolínají s postapokaliptickými scenériemi z možná i už docela nedaleké budoucnosti, kdy celou civilizaci opět pohltí bujná vegetace a zbydou jen ruiny a snad i malé skupinky přeživších v lesích a džunglích?
  4. Vnímám těžké paměťové stopy spojené s historií a hysterií okolo zlata: boje o moc, slávu a bohatství, zjitřené emoce a prolitý pot a krev. Rozpouštěním zlata a jeho navrácením zemi však může být očištěno i všechno to násilí a prolitá krev – ta může být osvobozena a stát se hnojivem pro nový růst. I drahé kameny a krystaly by měly být navráceny zemi – v první řadě ty, které slouží jen na okrasu nebo důkaz zájmu o spiritualitu. I krystaly používané pro meditace a léčení však nebudou na nové zemi s vyššími vibracemi nutné.
  5. Černá bohyně se zjevila ve své podobě hrozivé „Kálí“, a její divokou očistu doprovázely andělé s plamennými meči. I já jsem se ocitl v silném magnetickém víru jakoby vysávajícím vše nečisté, falešné a zlé, a to nejen z tohoto života. Jako bych byl několikrát obrácen naruby a každá má buňka protřepána a vyždímána. Mělo to sílu téměř jako menší atomový výbuch.

  Je zajímavé, že nám během těchto vizualizací začala problikávat lampa a dle přerušovaní reprodukovaných manter i vypadávat internet, který poté zcela zkolaboval, čehož jsme využili k vlastním zvukům a vokalizacím během procesu sázení. Následně však vyhodil celý proud, a to nejen v bytě, ale celém bloku. Nejprve nás to s partnerkou lehce znepokojilo, ale vnímali jsme to jako snahy nám zabránit dokončit nejdůležitější část práce. Jakmile jsme se rozhodli pokračovat, světlo i internet po pár minutách opět naskočily.

  Semínka na jakoby pampeliškových padáčcích jsem rozesílal do celého světa – nejprve na místa, která znám a mám rád, v Čechách, Mexiku a Kalifornii, Nepálu a jižní Francii, a poté i do oblastí, kde jsem cítil potřebu míru – v USA, Brazílie, Číně, Tibetu a Indii, Ruska, muslimských zemí a Africe. Cítil jsem, že dopadají na úrodnou půdu – rostlinky však bude nutné zalévat a bude třeba se o ně dál starat!

  Kéž všechny lidské a cítící bytosti naleznou mír a jsou zdravé a šťastné.

  Děkuji všem za naší krásnou mírovou misi!

 2. Bohumil Macháček Ing.

  PĚT SEMEN – ŠAMANSKÁ CESTA PRO MÍR
  13. září 2020, 20 hodin

  Naladění – dlaň/miska má tvar poloviny prázdného semene baobabu nebo rozevřené vaginy Země

  1. částice – celé probíhá jako spontánní směřování ke ztrátě lidské formy a mimo první pozornost, které není dokončené. Provázeno verši Jiřího Ortena:

  „U tebe teplo je, ach, to by se to spalo,
  hluboko do prachu ponořil bych se rád,
  z lítosti lijáků, by tiše odkrápalo
  vše nahé na těle, ten zubožený akt.“

  2. částice – Pán Války = velmi zlověstný obraz chilského diktátora generála Pinocheta; postupně se zmenšuje do velikosti sádrového trpaslíka a nakonec se roztéká na kaluž kolomaže

  3. částice – idylický obraz vzrostlých dubů na hrázi horního rybníčka na Lavstorech; hrají „Škatulata, hejbejte se!“ Celá planeta se rozechvívá ZELENÝM smíchem.

  4. částice – mocný proud žhavého tekutého zlata se vlévá z vysokého strmého srázu do horské říčky. Zlato se chladí a kondensuje do valounů různých velikostí a forem, které se tak navracejí na své původní předvěké místo. Mezolitický lovec vyloví jeden z nich z mělké vody. Hraje si s ním v odlescích odpoledního slunce. Pak s ním mrští na hladinu a udělá parádní „žabky.“ Směje se na celé kolo.

  5. částice – Černá bohyně oběma rukama skartuje haldy potištěných papírů

  6. Sázení – při něm si pobrukuju „Píseň o základním příjmu.“

  Kam jsem zasadil své semeno?
  I. Evropa – Rennes Le Chateau, oranžerie na hradbách
  II. Asie – Amramovy sloupy u Eilatu
  III. Jižní Amerika – Cerro Quemado, S.L.P., Mexico, sedlo pod vrcholem, kamenná spirála
  IV. Afrika – Timbuktou, pod hradbami
  V. Austrálie – Ayers Rock (Uhuru) – uvnitř skrytého labyrintu

  Bohumil Macháček
  Kněžpole u Rýmařova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *