Sobota, 8. srpna 2020, od 20h do 22.00h večer.
Seminář opakujeme v neděli 9. srpna ve stejnou dobu.

Seminář je založen na telepatické komunikaci, máme tedy svobodnou volbu místa, odkud budeme spolupracovat.

Plán tohoto semináře najdete v němčině, slovinštině, ruštině, češtině, francouzštině, španělštině, hebrejštině a angličtině na domovské stránce LifeNet Gathering 2020 – https://www.lifenet.si/meditations/. Můžete také požádat Ivetu Šugárkovou z ČR, která koordinuje Telepatické cyklické semináře, aby Vám jej poslala e-mailem: iveta.sugarkova@gmail.com. Sdělte jí, ve kterém z výše uvedených jazyků plán potřebujete.

Program připravil Marko Pogačnik, UNESCO umělec pro mír, OSN vyslanec dobré vůle a tým sdružení VITAAA ze Slovinska.

K tomuto semináři můžete přizvat své přátele nebo spolupracovníky, kterým věříte, že program budou šířit e-mailem.

Nedělejte si starosti s časovými rozdíly. Pracujeme zarovnání se Sluncem, tedy začínáme ve 20h večer 8. srpna lokálního času.

Mějte s sebou vytištěný plán semináře nebo jej mějte připravený v počítači či mobilu, abyste mohli postupovat podle časového plánu.

Naše intuice, sny a sdílení nám říkají, že právě nyní lidstvo stojí na rozhodující křižovatce. Jedna cesta vede k úplné robotizaci naší společnosti a kontrole nad jednotlivcem. Druhá vede ke spolupráci s bytostmi této nádherné Země, těmi viditelnými i neviditelnými, směrem k míru mezi lidmi lidské rasy.

Je potřeba, aby relativně velká skupina vyjádřila své rozhodnutí, kterou cestou z těch dvou cest chce kráčet v příštích létech a dále v budoucnosti. Věříme, že každý z nás spolupracujících již učinil své rozhodnutí následovat stezku života a svobody. Účelem tohoto telepatického semináře je vyjádřit naše rozhodnutí bytostem Země a Univerza a ukotvit jej v těle planety stejně jako v našich tělech. Provedeme to jako holografický kousek (fraktál) lidstva jako celku.

KRESBA: Zvětšená páteř Evropy.

20.00 – 20.10 Sladění skupiny

Krajina, ve které se scházíme pro tento seminář, je na samém severu páteře Evropy. Scházíme se nad velkým tělem Grónska.

 1. Nejprve my jako lidské bytosti vytvoříme kruh nad Grónskem, jsme si vědomi sami sebe navzájem a našeho společného záměru, proč se setkáváme v tomto okamžiku.
 2. Pak přizveme další bytosti Země a Univerza, aby se k nám připojily. Snažme se cítit jejich přítomnost a přivítejme je.
 3. Vytvoříme éterickou kosmickou loď našeho semináře, ve které poplujeme dolů až k Rudému moři a zpět do Grónska.
 4. Učiníme naší kosmickou loď neviditelnou, protože se na naší cestě můžeme dotknout míst, která jsou pod přísnou kontrolou.

20.10 – 20.20 Čistění našeho těla a planety

 1. Představte si, že tady na severu je stejně chladno jako vždy a přesto se hrozně potíte. Všechny látky a vzorce, které nepatří k vaší podstatě, opouštějí vaše tělo ve formě tmavých kapek.
 2. Pak si začínáte uvědomovat, že se potí i předměty ve vašem prostředí (také stromy a budovy…), přičemž i z nich vytékají tmavé kapky.
 3. Představte si také velkoměsta, průmyslové budovy a vojenské tábory atd., potí se celý svět! Staré lidské projekce a energie opouštějí planetu.
 4. Celý tento gigantický proud temných kapek se spojuje a proudí do kosmického prostoru a jsou přitahovány Saturnovými prstenci. Prstence planety Saturn představují recyklační mlýn, který je schopný vrátit temné energetické částice zpět do jejich světelného zdroje.
 5. (Jestliže se cestou na jih setkáte se situacemi, kde je nutné něco pročistit, použijte stejnou metodu).

20.20 – 20.30 Ohnivé vody Islandu

Voda bude dnešní noci bude partnerkou našeho tvoření. Začneme ohnivou vodou islandských gejzírů.

 1. Prociť v sobě ohnivou vodu inspirace Gai: jako gejzír má svůj zdroj v dolní části tvého těla. Jeho kapky inspirace dosahují do všech prostorů a koutů tvého těla a vědomí.
 2. Představte si, že gejzíry inspirace Gaie se objevují po celé Zemi a inspirují lidi, aby se oddělili od starých vzorců chování a poznali svou skutečnou podstatu.

20.30 – 20.50 Spojit vody Země

Pokračujeme na jih a představíme si, že stojíme uprostřed Německa (uprostřed Evropy) a společně s našimi hosty z různých dimenzí života vytváříme velký kruh – ve skutečnosti obrovskou nádobu.

 1. Představte si, že všechny řeky Evropy posílají 10% ze svých vod do této nádoby.
 2. Představte si, že také světové veletoky posílají 10% ze svých vod do této nádoby.
 3. Voda v naší nádobě je nyní tak vysoko, že se dotkne našich srdcí. Mezi vodami planety a našimi srdci probíhá intenzívní výměna lásky.
 4. Nakonec z východu přichází Tichý oceán, aby se dotknul zadní části Vašeho srdce.
 5. Ze západu přichází Atlantický oceán, aby se dotknul zadní části Vašeho srdce. (Jestliže potřebujete, změňte odpovídajícím způsobem svou pozici v kruhu).
 6. Prociťte, že vody Země jsou dokonale vyvážené ve vašem těle i na planetě.

20.50 – 21.00 Kosmické propojení vody

 1. Otevřeme náš kruh směrem k jihu a voda, kterou jsme shromáždili v naší nádobě se šťastně přibližuje k Alpskému Drakovi.
 2. Když se dotkneme velehor, voda stoupá do vertikální polohy. Představte si sloupy vody, dosahující hvězd a ztělesňující vesmírnou inspiraci.
 3. Prociť tyto pilíře vody v sobě a otevři se kosmické inspiraci, kterou ti přináší.

21.00 – 21.10 Chvilka odpočinku a zapsání zkušeností

21.10 – 21.20 Matrix Země

 1. Vodu, kterou jsem doposud shromáždili, šíříme po Balkánu – včetně Řecka.
 2. Široce rozprostřená nad krajinou, podobně jako energetické pole, pohybuje se proti směru hodinových ručiček v kruzích, soustředěných nad místem bosenských pyramid.
 3. Pomalu se pohybujíc spojuje vzory Matrixu Života, který Gaia a její spolupracovníci vytvořili během evoluce planety.
 4. Prociť stejné horizontální pole, pohybující se okolo středu umístěného za pupkem, uvnitř sebe.

21.20 – 21.30 Výbuch v Bejrútu

Během přípravy tohoto semináře došlo v bejrútském přístavu ke strašlivému výbuchu, který otřásl étherickým prostorem mezi Balkánem a Sinají, důležitým pro další část naší cesty. Výbuch je důsledkem srážky Země s prastarou planetou a její civilizací, ke které došlo na etherické úrovni v nepříliš vzdálené minulosti. Je to temná planeta, která ztratila v Kosmu svůj smysl a pokouší se inkarnovat na Zemi a dovnitř lidstva, posunujíc nás na špatnou cestu.

Abychom vyléčili zranění ve Středozemí, použijeme Gaia Touch Rituál „Slza Božské milosti.“

Rituál Gaia Touch Slza božské milosti:

 1. Zvedněte ruce v gestu modlitby do úrovně svého srdce a nechejte kapku svého soucitu (týkající se dané osoby, místa nebo situace) dopadnou do prostoru mezi vašimi dlaněmi.
 2. Skloňte se k Zemi a svou představou jděte hluboko do království Gaie, Matky Života. Ze svých dlaní vytvořte nádobu a požádejte Gaiu o kapku jejího odpuštění, která souvisí s úzkostí nebo urážkou způsobenou danému aspektu života, místu nebo jejím bytostem.
 3. Narovnejte se a zvedněte nádobu ze svých rukou (již obsahující kapku vašeho soucitu a kapku odpuštění od Gaie) k nebesům a požádejte o kapku božské milosti.
 4. Léčivá voda je nyní sebrána homeopatickým způsobem. Veďte nádobu ze svých rukou tak, že ve vaší představě nasměrujte léčivou vodou k určenému cíli. Záměr vašeho srdce a pozornost vašeho vědomí spolu tvoří most, který vede léčivý impulz tam, kam je potřeba.
 5. Poděkujte. Tento rituál funguje i na velké vzdálenosti na principu osobní víry a telepatie.

21.30 – 21.50 Rudé moře

Než se dostaneme na konec naší cesty, k Rudému moři, je potřeba ho očistit, aby bylo schopno přijmout multidimenzionální vodní proud, který jsme vytvořili na naší cestě na Jih.

 1. Představte si, že se Měsíc přibližuje k Rudému moři. Nezapomeňte, že voda následuje rytmus přílivu a odlivu řízený Měsícem.
 2. Měsíc vytváří tak silný vzestupný tah, že k sobě přitahuje veškerou vodu Rudého moře, aby ji očistil od lidských projekcí.
 3. Rudé moře, nyní vyschlé, se objevuje jako ohromná brána do vnitřních dimenzí Země.
 4. Než Měsíc vrátí mořskou vodu z Rudého moře, voda, kterou jsme přinesli ze severu, přeteče přes hory Sinaje do vyschlé pánve Rudého moře.
 5. Tento impulz probudí Draka Evropy, prvotní sílu života, spícího za branou Rudého moře.
 6. Podoben vodnímu hadovi, pohybuje se Drak Evropy svým podzemím jako proud prvotní vody stále vzhůru kolem páteře Evropy dokud nedosáhne jejího nejvyššího bodu, Grónska. Dotkne se povrchu Země s jejím požehnáním v těch bodech, které jsme navštívili na naší cestě.
 7. Následujte jeho cestu uvnitř svého těla od pat až po nejvyšší čakru – kam až nejvýše dosáhnete rukama. Ta cesta nevede uvnitř páteře (jako v případě kundalíní), nýbrž jako vodní proud za páteří a rovněž za lebkou, dotýkajíc se jich v určitých bodech.

21.50 – 22.00 Závěr

 1. Sdílejte informace shromážděné v těle Evropy s dalšími kontinenty.
 2. Poděkujme si navzájem a také našim hostům z paralelních světů.
 3. Rozložme naši vesmírnou loď, navraťme součásti do kosmické pokladnice a oddělme se od skupiny.
 4. Zapište své zážitky, než je zapomenete.

Sdílejte, prosím, své zážitky na výše zmíněném webu LifeNet Gathering 2000.

POZNÁMKA

Saturn, Měsíc, řeky a oceány, které hrají důležitou úlohu při této práci, nejsou jenom vzdálené planety nebo vodní tělesa, nýbrž také archetypální bytosti blízké našemu vědomí.

One Comment

 1. Marko Pogačnik

  Report on the telepathic workshop AT THE CROSSROADS
  Marko Pogačnik

  Greenland:
  I am surprised how green Grenland is under its surface as if there is the paradise of the plant world.
  Sweating exercise
  Our circle makes possible that sweating starts in the environment. After a while places and people continue by themselves. Saturn approaches similar to a young Buddha with the dance of transformation all around him.
  Iceland
  I wait when suddenly a strong geyser appears in the middle of Iceland. A shaman runs with great speed to the geyser and back to everybody in our group to activate the geyser within us. We do the same for the world. As a consequence above the Earth form “clouds” composed of drops of Gaia’s inspiration. While people breathe, they take into themselves also drops of Gaia’s inspiration. (Drops are nano-beings).
  Central Europe (Nördlinger Riss)
  Water first appears in front of everybody as a woman. Rivers and lakes send their water to our vessel in the form of arched water meridians.
  The touch of the oceans at our back in connection with the human heart changes the water in front of us into a creator creating with a specific soft power. (New technology!)
  Alps
  The mountains absorb the water we have collected and then they send through their picks pillar of water towards the universe. A special kind of cosmic dragons (thin and long as needles) uses this water pillars to approach the Earth.
  Balkans
  Around the vertical axis of the Bosnian pyramids move balls of information (on Earth matrix presumably). The water field streams move around them to absorb their information.
  Beirut
  Drops of divine blessing become nano-beings that bring comfort and help to people.
  The background of the explosion needs to be addressed later to deal with the question of the foreign planets collision with the Earth long ago and what it means for pushing human civilization slowly upon the path that contradicts our essence and purpose.
  Red Sea
  To drink the water of the Red Sea, the Moon approaches so close that I feel it partly within myself. I understand that the momentary drying of the Red Sea can be done only in cooperation with the human consciousness (as in the case of the Jews escaping from Egypt). The birth giving organ of the Earth shows embellished with innumerable crystals. Toning follows. The awakened dragoness looks young (renewed). Moving northwards I see that in the Central Europe it enlarges its body to reach till Ural on one side and Gibraltar on the other. Reaching towards Iceland it becomes more and more narrow till it changes into a large blue bird levitating above Greenland and extending its wings over the whole Earth.

  The evening session may bring something else…Thank you for co-creation! Marko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *