Milí přátelé, známí i neznámí, spolutvůrci telepatických seminářů.

Doufám, že nejste unavení z telepatické práce, která se zrodila z omezení způsobených Covidem (stále pokračujících) v roce 2020.

Z mých zkušeností socialistické Jugoslávie vím, že děsivá rozhodnutí, která se týkala dobrého života (wellbeing) občanů, byla často učiněna v srpnu, kdy lidé byli na dovolených a nebyli pozorní. Něco podobného se děje i nyní.

Moje intuice, mé sny a blízcí spolupracovníci mi sdělili, že právě nyní lidstvo stojí na rozhodující křižovatce. Jedna cesta vede k úplné robotizaci naší společnosti a kontrole nad jednotlivci. Druhá vede ke společné tvorbě s bytostmi této zázračnéhé Země, těmi viditelnými i neviditelnými, a směrem k míru mezi lidmi lidské rasy.

Je potřeba, aby relativně velká skupina vyjádřila své rozhodnutí, kterou cestou ze dvou cest chce kráčet v příštích létech a dále v budoucnosti.
Je nedostatečné vyjádřit rozhodnutí mentálně/duševně. Rozhodnutí musí být vyjádřeno různými jazyky a multidimenzionálním způsobem. Pevně věřím, že jazyk teplepatických seminářů je správná cesta k vyjádření takového rozhodnutí.

Jsem si vědom, že někteří z vás jsou na dovolené, ale přesto byste rádi spolupracovali. Navrhuji tedy telepatický seminář (abychom se rozhodli, kterou ze dvou cest chceme jít) ve večerních hodinách, v sobotu 8. srpna od 8 hodin večer, s opakováním (pro ty, kdo nemohou v sobotu nebo chtějí opakovat) v neděli 9. srpna ve stejnou dobu.
Nedělejte si starosti s časovým posunem. Pracujeme zarovnáni se Sluncem, tedy začátek je vždy v 8 hodin večer místního času.

Program semináře naleznete v různých jazycích v pátek 7. srpna na webu LifeNet Gathering 2020. Ti z cyklického semináře mohou požádat Ivetu o zaslání programu.

Dalším tématem, kterým je důležité se zabývat, je vnímání a sdílení vnímání po telepatických seminářích. Neváhejte sdílet svá vnímání, i když jsou naprosto odlišná od všech ostatních. Sdílené zkušenosti z posledních několika měsíců ukazují, že vnímání jsou téměř vždy rozdílná. Toto je rozhodující evoluční krok k oddělení se od jakýchkoliv názorů, že realita života je objektivní záležitostí. NE! Každý okamžik života je jiný a také my se vzájemně lišíme. Realita je splynutím “objektivní” přítomnosti krajiny, bytostí atd. a subjektivního, spolu-tvořícího vnímání jednotlivce.

Všechna různá vnímání přidávají něco hodnotného k realitě daného místa nebo bytostem, které mají mnoho aspektů. Místa a bytosti jsou součástí elemenátního vědomí Gaie a mohou se sami rozhodnout, co vnímané skupinou na seminářích je
podstatné a pomůže jim stát se svobodnějšími a celistvějšími – a co by nám jednotlivě mělo zůstat, protože to je důležité pro naši osobní zkušenost a vývoj.

Když čtu zpětné vazby, cítím za psaným textem upřímnou přítomnost autora a na tom záleží.
S ohledem na nadšené reakce na různé telepatické projekty a v souladu s mou vlastní zkušeností, věřím, že konáme hodnotnou práci pro současnost i budoucnost.

S láskuo a poděkováním, Marko Pogačnik, UNESCO umělec pro mír a OSN vyslanec dobré vůle
Šempas, Slovinsko, 3.8.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *