V sobotu, 11. července 2020

Organizováno Asociací VITAAA ze Slovinska jako součást setkání LifeNet.

Program připravil Marko Pogačnik ve spolupráci s Dagmar Sačiragič, Ljubou Južnič a Barbarou Buttinger-Förster. Skupina 45 účastníků LifeNetwork Gathering 2020 měla cestovat Bosnou a Herzegovinou v době 7-12. července 2020. Protože hranice země jsou zavřeny, rozhodli jsme se cestovat telepaticky. Workshop je založen na telepatické komunikaci, takže si můžete svobodně vybrat místo, ze kterého budete spolupracovat.

Plán tohoto setkání najdete v různých jazycích na domovské stránce LifeNet Gathering: www.lifenet.si/meditations/

Nedělejte si starosti s časovým posunem. Pracujeme v souladu se Sluncem, takže začněte v 9:00 Vašeho časového pásma.

Plán workshopu nešiřte na sítích jako je Facebook apod. Můžete pozvat ke spolupráci své přátelé nebo kolegy, kterým důvěřujete a šířit plan setkání e-mailem.

Podívejte se na přiložené vizuální materiály!

Vytiskněte si plán setkání nebo jej mějte v počítači či telefonu s sebou, abyste mohli dodržovat časový plán.

SOBOTA 11. července 2020

9.00-9.20 Spojení se a sladění skupiny

Dáme si čas procítit vzájemnou přítomnost a vytvoříme kruh. Jak se cítí naše cestovní společnost? Dejme si navzájem vědět ! Pak pozveme strážce Bosny a elementární bytosti této země, které jsou připraveny nám pomáhat při naší práci, aby se přidaly k našemu kruhu, a také přátele z říší předků a andělů. Prociťte, jaké to je stát v kruhu společně se všemi těmito bytostmi. Nyní potřebujeme vytvořit éterický autobus, ve kterém budeme cestovat. Představte si, že sedíme společně s pozvanými bytostmi v kulovitém prostoru podobném tunelu, který je obklopený barevnými membránami. Užívejme si dopravní prostředek, uvnitř kterého budeme cestovat ve vzduchu se zastávkami na určitých místech. Během cesty si občas s vděčností připomeneme náš světelný autobus, který nám umožňuje se pohybovat Bosnou i za současné situace globální karantény.

9.20 – 9.30 Sladění se s Bosnou na úpatí mohutného vodopádu v Jajce

Celá řeka Pliva padá přes vysokou kamennou plošinu, aby se spojila s řekou Vrbas. Jako skupina stojíme na náhorní plošině mezi vodopádem a řekou. Místo je plné drobných vodních kapek vycházejících z vodopádu Jsme nuceni žít ve světě, který byl vysušen převládající mentalitou a mechanistickou organizací; vodní prostředí vodopádu v Jajce má léčivou kvalitu. Prociťte ji.

Představte si nás jako skupinu levitující ve tvaru kruhu uprostřed tohoto vodního prostřední.

Prociťte, jak vás to osvobozuje z konceptu moderní kultury. Šiřte své zkušenosti do světa jako inspiraci pro další lidské bytosti, aby osvobodily samy sebe z mentálních vzorců, které vysušují naší citlivost vůči přírodním bytostem a vůči naším lidským přátelům.

9.30 – 9.50 Komplex bosenských pyramid ve Visoko

V roce 2016 skupina umělců z LifeNet vytvořila geopunkturní instalaci s 24 kameny dole pod vchodem do tunelu Ravne, který vede k pyramidě Slunce ve Visoku. Instalaci můžeme použít jako vstup do komplexu bosenských pyramid. Uvědomte si, že kultura bosenských pyramid, stejně jako těch, které navštívíme později, stále existuje v paměti těchto míst a možná i v paralelní realitě.

Po příjezdu sem nespustíme své nohy na zemi. Místo toho přistaneme na vrcholcích geopunkturních kamenů. Mají vytesané kosmogramy různých aspektů bosenských pyramid, Balkánu a Evropy. Zvědomme si je. Povrch pod kameny je pokrytý tenkou vrstvou lávy v podobě éterického pole, které stálým pohybem vytváří organické vzorce. Postavíme se na toto energetické pole, které nás přenese do tunelů Ravne vedoucích ke komoře uvnitř Pyramidy slunce. Zastavte se, kdekoliv chcete udělat zkušenost.

Pak pokračujte a pohybujte se po lávovém poli, až se dostanete dovnitř Pyramidy slunce. Prozkoumávejte její vnitřní prostor. Odtud se můžete dostat dovnitř Pyramidy Draka (potkat se s drakem – prasílou Země) nebo se pohybovat uvnitř Pyramidy měsíce (věnované ženským kvalitám). Pokud se během návštěvy ocitnete v potížích, použijte k proměně překážek dynamiku fialového světa.

9.50 – 10.00 Krátká přestávka na zapsání zkušeností a občerstvení

10.00 – 10.20 – Návštěva velké koule v Zavidoviči

V Bosně existuje další velmi stará kultura, která nám zanechala perfektně zaoblené kamenné koule. Ta největší v Zavidoviči má přes 3 metry v průměru. To je ta, kterou navštívíme.

Představme si kamennou kouli v Zavidoviči jako centrum, kolem kterého se pohybujeme ladně jako planety. Prociťme jeho kvalitu. Pak otevřete své srdce a nechte se přitáhnout kamennou koulí tak blízko, až skrze ní vstoupíte do paralelní reality, která existuje za materiální úrovní.

Mezi zde uloženými poklady je několik kvalit potřebných pro naši dobu. Přinesme je do světa Bosny a rozdělte je tady mezi kulturu a přírodu a do širšího světa.

10.20 – 10.40 Sarajevo

K prožití Sarajeva, hlavního města Bosny, navštívíme Bentbašu, jeho původní místo. Je to místo, kde řeka Miljacka vytéká ze svého kaňonu, než vstoupí do ohromného údolí, kde se nachází Sarajevo. Skalní stěny na obou stranách řeky vytváří vysoký válcovitý prostor. Ale řeka je přehrazena a její tok je téměř zastaven. Nejprve potřebujeme vykonat rituál Gaia Touch Slzy milosti (podívejte se do dodatku), abychom transformovali smutné vzpomínky na obléhání Sarajeva během poslední války a všechny další vrstvy útlaku souvisejících se Sarajevem, stejně jako s Bosnou a Hercegovinou.

Představme si, že stojíme ve velkém kruhu vysoko nad místem a necháme stéci Slzu odpuštění a božské milosti na místo a několik jeho vrstev šedé energie. Poté se podíváme dolů do hloubi Země a vidíme kotouč Slunce stoupat ze srdce Země nahoru válcovitým prostorem Bentbaše. Když se objeví za skalní stěnou kaňonu, začne zářit svými paprsky po celé zemi sahající až do prostoru dalekého Balkánu. Ciťte jeho požehnání.

10.40 – 11.00 Přestávka na kávu či čaj, k zapsání zkušeností

11.00 – 11.20 Kultura Stečak

Stečaky jsou megalitické kameny, které se obvykle objevují ve skupinách na kopcích a v horách Bosny a Hercegoviny. Mají tvar velkých horizontálních desek nebo podobu domu. Někdy jsou bohatě zdobené. Pochází z neznámé starověké kultury a ve středověku byly znovu použity Bogomily, alternativní křesťanskou kulturou, která souvisí s francouzskými katary. Navštívíme několik skupin Stečaků v pohoří Bjelašnica nedaleko Sarajeva.

Projíždíme našim autobusem atmosférou, až dorazíme na jedno z míst Stečaků s megalitickými kameny, umístěnými na hřbetě draka. Nevystoupíme z autobusu, abychom se nedotkli země. Opustíme autobus vysoko nad místem. Odtud se pomalu blížíme k bytostem Stečak a uvědomujeme si rozdílné vrstvy jejich aury. Vyberte si jeden kámen, kterým vstoupíte dovnitř pohoří. Poznávejte kulturu Stečak a její bytosti, které musely ustoupit dovnitř Země poté, co planetě začala dominovat lidská rasa.

Po návratu k našemu autobusu přinášíme některé kvality této kultury do vnějšího světa jako inspiraci pro lidi, aby se probudili do své podstaty a pravdy.

11.20 – 11.30 Ranní setkání uzavřeme poděkováním naším průvodcům na cestách, potkáme se opět odpoledne v 15h.

15.00 – 15.10 Znovuspojení a vstoupení do našeho telepatického cestovatelského autobusu

15.10 – 15.20

Odpoledne navštívíme středomořskou část Bosny zvanou Hercegovina. Začneme v kaňonu řeky Neretvy, která je na několika místech přehrazena, uvězněna mezi obrovskými umělými jezery. Představte si, že stojíte na břehu jednoho umělého jezera. Skloňte se a naberte do svých rukou vodu. Požádejte o božské požehnání. Do vašich rukou padá jako zlatý déšť. Požehnanou vodu rozneste po řece. Pokud vám zbývá čas, můžete navštívit mohutné drežnické skály v kaňonu Neretvy.

15.20 – 15.30 Mostar

Mostar je hlavní město Herzegoviny. V tomto místě Neretva opouští kaňon. Mostar je známý svým obloukovým mostem, který byl zničen během poslední války a nedávno zrekonstuován. Město je rozděleno na muslimskou a křesťanskou část. S naším “autobusem” se vznášejícím nad řekou Neretvou se blížíme k mostarskému mostu. Po příjezdu zastavíme pod mostem a otevřeme svá srdce jako tisíce sluncí vyzařujících lásku a mír nad rozděleným městem a jeho obyvateli.

15.30 – 15.50 – Medjugorje

Medjugorje je známé díky poselstvím Matky Marie, která přijímala od roku 1983 skupina dětí, nyní již dospělých žen a mužů. Marko byl přítomen, když byla jedna zpráva před deseti léty přijata.

Následující meditace zachycuje jeho vnímání během oné návštěvy. Představte si, že stojíme kolem místa nad vesnicí, kde bylo před téměř čtyřmi desetiletími přijato poselství míru.

Ze země vystupuje stříbrná koule přítomnosti Gaie, stvořitelky života. Prociťte její přítomnost a naslouchejte, co vám říká. Pak se koule rozpadne na nekonečné množství mikrokoulí. Některé z nich se dotýkají Vašeho srdečního prostoru. Jiné nacházejí svou cestu skrze náš kruh do Hercegoviny a Bosny a dotknou se srdcí lidí, kteří jsou vědomě nebo podvědomě otevřeni jejich požehnání.

15.50 – 16.10 Stolac

Samotné město není vlastně důležité; co je velmi zajímavé, je náhorní plošina nad Stolacem s kyklopskými zdmi starobylé svatyně zvané Daorson. Má ohromnou schopnost propojit Bosnu a Balkán se zdrojem kosmické inspirace nahoře a matrixem (archetypem) ve vodě života hluboko dole. Představte si, jak se tenké zlaté vlákna kotví na různých místech Bosny, Hercegoviny a Balkánu (v posvátném lůně Evropy) a zvedají celý svůj svazek ke hvězdám na nebi, jež znají kosmický úděl těchto zemí. Pak si představte na těchto místech Bosny, Hercegoviny a Balkánu ukotvení tenkých stříbrných vláken. Uchopte tato vlákna a přineste jejich svazek hluboko dolů do oceánu paměti v jádru Země.

Propojte je s matrixem (archetypem) lůnem Evropy (Balkánu). Dávejte pozor, aby vzestupná zlatá vlákna a sestupná stříbrná vlákna vytvářela dokonale vyvážený a silný vzor, který je schopen zrodit nový planetární prostor pro Evropu a svět. Vstupte do tohoto prostoru, abyste cítili jeho kvalitu.

16.10 – 16.20 Závěr

Při návratu náš světelný autobus zastavuje u jezera Bohinj v Julských Alpách, kde zítra, v neděli 12. července budeme oslavovat Síť Života (LifeNet) a pracovat na jejím obnovení.

Vytvoříme náš kruh nad jezerem Bohinj u úpatí hory Triglav, poděkujeme si navzájem za zkušenosti, které jsme si přivezli z Bosny a poděkujeme všem bytostem, které nás laskavě doprovázely a inspirovaly. Uvidíme se zítra na tomtéž místě v 9h ráno na telepatickém setkání LifeNet 2020.

Dodatek

Gaia Touch ritual Slzy boží milosti

• Zvedněte ruce v gestu modlitby do úrovně svého srdce a nechejte kapku svého soucitu (týkající se dané osoby, místa nebo situace) dopadnou do prostoru mezi vašimi dlaněmi.

• Skloňte se k Zemi a svou představou jděte hluboko do království Gaie, Matky Života. Ze svých dlaní vytvořte nádobu a požádejte Gaiu o kapku jejího odpuštění, která souvisí s úzkostí nebo urážkou způsobenou danému aspektu života, místu nebo jejím bytostem.

• Narovnejte se a zvedněte nádobu ze svých rukou (již obsahující kapku vašeho soucitu a kapku odpuštění od Gaie) k nebesům a požádejte o kapku božské milosti.

• Léčivá voda je nyní sebrána homeopatickým způsobem. Veďte nádobu ze svých rukou tak, že ve vaší představě léčivou vodou nasměrujte k určenému cíli. Záměr vašeho srdce a pozornost vašeho vědomí spolu vytvoří most, který vede léčivý impulz tam, kam je potřeba.

• Poděkujte. Tento rituál funguje i na velké vzdálenosti na principu osobní víry a telepatie.

Kresba 1: Mapa cestování Bosnou

Kresba 2: Dvojitý kužel Stolac / Daorson

One Comment

 1. Jan Vaňura

  TELEPATICKÁ CESTA DO BOSNY 11.7.2020
  Předně velice děkuji za pozvání na tuto snovou cestu do míst, kam jsem se již dlouho chtěl vypravit – a za pozvání na palubu se vskutku vysněnou posádkou v čele se světelným kormidelníkem Markem. Cítím velikou čest a též vděčnost duchovním bytostem a ochráncům Bosny, našim předkům a andělům, ale i dalším průvodcům ze všech koutů Gaie.
  Můj astrální autobus má podobu jakéhosi kulovitého světelného ufo, kde pohodlně sedíme ve stupňovitých kruzích a odkud můžeme ovládat pohyb pouhým záměrem a při tom vyhlížet průhlednými kopulemi vzhůru do nebes i dolů do země.
  Ladění s vodopádem se událo ve vskutku velebném duchu. Cítím duši obou řek i posvátnost místa jejich splývání, kde dochází k výměně informací sbíraných a nesených vodou, a také kvalitativní proměně energií. Též je to místo mísení elementů vody a vzduchu, které krásně oduševňují a produchovňují zemi – toto je vskutku božským nektarem osvěžujícím naše mysli vyprahlé negativními vlivy moderních technologií a vzorců odcizení od sebe sama, navzájem i přírodních a elementárních dimenzí života.
  Vstup do centra pyraramidy slunce proběhlo zcela náhle – snad díky síle hned prvního uvedeného kosmogramu – a asi i díky technice přistání našeho ufa shora na kamenech vizualizovaných na tekutém lávovém poli. Tento střed má velkou sílu – a když pak cestuji do pyramid draka a měsíce, jako by všechny jejich středy byly v jednom společném centru. Z tohoto středu cítím obří pyramidu slunce čerpající kosmickou energii a informace a zároveň je zpracované vysílající zpět. Měsíční pyramidu cítím jakoby zrcadlově obrácenou středem dolů do středu země – takže spolu vlastně vytváří jakousi gigantickou merkabu. Zde cítím ženské kvality – magnetické, absorbující, zvnitřňující, produševňující a kruhovitě transformující. Spojení kosmických – mužsky solárních a ženských lunárních kvalit je zde na zemi manifestováno a dále formováno a distribuováno skrze dračí síly a kvality Gaie. Vše toto jsou však konceptuální mentální záznamy úžasného prožitku tance a propojení energií a kvalit stvoření a tvoření.
  Stejně tak prožitek vstupu do obří kamenné koule byl velmi mystický a těžko uchopitelný slovy. Sféra je symbolem všeho i prázdnoty, je jednotou a zároveň izolovanou monádou. S úsměvem si uvědomuji, že prostor uvnitř koule je zároveň i vnitřkem našeho cestovního prostředku – onoho kulovitého ufa. Byly snad tyto „gule“ podobnými dopravními prostředky k cestám do budoucnosti? Minimálně nám připomínají, že jsme s podobnými vizualizacemi a aktivitami na spráné cestě.
  Naciťování traumatizovaných vrstev Sarajeva bylo zpočátku vskutku dosti náročné a vyčerpávající – pocítil jsem i spoluúčast a spoluvinu za lidské násilí nejen vůči sobě navzájem, ale tím pádem i vůči silám stvoření – elementárním bytostem a Gaie jako takové. Díky rituálu však skrze slzy božské milosti mohlo dojít k velikému odpouštění a léčení. Nechť dojde skrze solární paprsky boží a pozemské lásky a vědomí i k obrodě a znovuzrození nové galaktické a gaianské hyperkultury!
  Během návštěvy záhadných kamenů starobylé kultury stečak a kdovíjakých dalších megalitických kultur si uvědomuji, jak málo toho víme o vlastní minulosti a jak chabé jsou tzv. oficiální verze historie. Vidím chaotické pestrobarevné střípky starobylých kultur jako v kaleidoskopu…
  Žehnání skrze vody – v tomto případě řeky Neretvy – je vždy krásná a vděčná záležitost. Uvědomuji si, že umělé přehrazování vodního toku je vždy problematické a přináší energetické a posléze i kulturní, sociální a politické blokace a blokády. Nechť voda vstřebává boží milost a rozádí ji do míst, kde je jí třeba. Jedním z nich je jistě nábožensky rozdělený Mostar s pohnutou historií. Cítil jsem zde velký kulturní i spirituální potenciál, který je ovšem stále blokován starými křivdami a zraněními. Meditace a žehnání jako ta naše jsou pro město a místní lidi velikou příležitostí k odpuštění, léčení a transformaci.
  Do Medjugorije se chystám již dlouho vypravit – a poklonit se zde panně Marii, snad proto byla má vize spíše mariánská než gaianská, ale možná v tom vlastně není ani takový rozdíl. Cítil jsem zde každopádně mocný zdroj moudré, milující a soucitné mateřské energie, jež jsem dle instrukcí vizualizoval jako stříbrnou kouli, která se posléze rozpadla do tisíců menších sfér rozlétajících se coby požehnání do srdcí prosebníků a potřebných.
  Poslední imaginace ukotvování klíčových míst Bosny a Balkánu zlatými vlákny ke hvězdám a stříbrnými k oceánu hlubinné paměti mi, snad kvůli menší soustředěnosti či oscilaci zadáni mezi lokálním, balkánským či celoevropským regionem, nešla tak hladce. Pomohl však náčrt světelného kužele – a objevila se hned celá řada podobných energetických kuželů odpovídající evropským čakrám, kde oblast Bosny potažmo Balkánu reprezentuje snad sexuálně – sakrální centrum čili lůno. Zajímavé je, že všechny tyto kužely pramenily v jednom místě – středu země a centru Gaie, a směřovaly taktéž do jediného bodu „omega“ kdesi v centru naší galaxie či snad celého kosmu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *