Neděle, 3. května 2020

V létech 2016 až 2018 vytvořili členové skupiny LifeNet Art Group šest geopunkturních instalací, které dnes stojí v oblasti Českého žulového masivu na území České republiky a Rakouska. Instalace Equilibrium byla vytvořena v Praze v roce 2007 a přemístěna v roce 2014 do Adršpachu.
Geopunkturní instalace jsou kompozice, tvořené litopunkturními stélami s vytesanými kosmogramy, nacházející se v různých zemích světa. Jejich účelem je iniciovat novou éru komunikace mezi lidskou rasou a Gaiou, Matkou Života. V létech 2005 až 2019 vytvořily různé skupiny umělců 27 kompozicí tohoto druhu. V našem případě Inaugurace znamená, že Vám bude předložen návrh jak zažít každou kompozici a jak odstranit možné překážky, které nedovolují dané instalaci působit tím nejlepším způsobem a tak podporovat určitý aspekt života.
Inaugurace je založena na telepatické komunikaci, takže si můžete zvolit místo, odkud na ní budete spolupracovat. Českou a anglickou verzi programu Inaugurace najdete na domovské stránce LifeNet Gathering https://www.lifenet.si/meditations/. Zde můžete sdílet i své zážitky. A na tomto místě najdete i fotografie míst, která navštívíme.

https://bojanbrecelj.photoshelter.com/gallery/Geopuncture-installations-on-Bohemian-plate-CZ-A/G0000mMRvmQELFbs/C0000OB8ISplMB6M


Není dovoleno šířit plán tohoto semináře na sítích jako je Facebook. Můžete přizvat své přátele a kolegy, kterým důvěřujete, a šířit jej mailem. Nedělejte si starosti s časovými posuny. Pracujeme sjednoceni se Sluncem, takže začneme v 9.15h podle Vašeho časového pásma.
Koncept putování vytvořili Annette Frederking, Simova Čudovan a Marko Pogačnik.
Plán semináře mějte u sebe vytištěný nebo připravený v počítači či mobilu, abyste podle něj mohli následovat časový rozvrh.

PROGRAM
9.15h-9.30h začínáme u geopunkturní instalace „Matrix Života“ / Hagenberg, Zaunreiter Akademie, severně od Lince v Rakousku.
• Dejme si čas procítit vzájemnou přítomnost všech a vytvořme kruh kolem instalace Matrix
Života.
• Pak pozvěme všechny další bytosti různých úrovní existence, které pomáhaly při vzniku oněch šesti geopunkturních instalací nebo nás inspirovaly při naší práci, aby se připojily k našemu kruhu. Prociťme jejich přítomnost.
• Pro podporu instalace Matrix Života bychom se měli propojit se třemi úrovněmi jeho současného způsobu existence. Propojme vzorec, který vibruje nad kruhem, s minerálním tělem kamenů. Propojme také vzorec, který pulzuje v podzemních vodách pod našima nohama, s kameny instalace. Prociť, že tyto tři úrovně jsou propojeny uvnitř instalace.
• Dále potřebujeme propojit tuto instalaci s prostorem Českého žulového masivu.

9.30-9.50h – vstupujeme do Českého masivu

Český žulový masiv je zbytek ohromného pohoří z nejstarší epochy evoluce Země zvaného „Tibet Evropy“. Až 10 000 metrů vysoké pohoří bylo již úplně rozloženo, aby vytvořilo svojí hmotou krajiny střední Evropy. Pouze jejich základna, žulová deska, zůstala. My však vnímáme, že tyto prapůvodní hory stále existují v éterické podobě a vyjadřují srdeční aspekt střední Evropy. Použijeme instalaci Matrix Života ke vstupu do jejich království.
• Uvědomme si, že prostor „Tibetu Evropy“ je za našimi zády. K jeho prožití potřebujeme jít
dozadu do jeskyně, která zůstala z pohoří, které již fyzicky zmizelo.
• Kráčejte ve své představě pozadu. Každý krok vzad dělejte levou nohou. Tu a tam se zastavte, abyste procítili kvalitu tohoto ohromného prostoru.
• Když máte pocit, že jste dorazili dostatečně hluboko, otočte se (ve své představě!) a dívejte se tváří v tvář na bytost Českého žulového masivu.
• Omluvte lidskou kulturu, že zapomněla na zdroje života a pravdy, které ztělesňuje bytost Českého masivu.

9.50 – 10.00h geopunkturní instalace „Dopisy Gai“ / Pěčnov, Prachatice

Instalace v Pěčnově vypadá jako dlouhý tunel složený ze dvou linií s 30 kameny s kosmogramy. Každý kosmogram je dopisem s modlitbou ke Gai, Matce života.
• Představte si kapky vody unášené větrem (elementem Vzduchu), proudící tunelem instalace současně oběma směry.
• Po chvíli s sebou začnou odnášet poselství kosmogramů ve formě bílých písmen a nesou je do širého světa.
• Stejně jako sněhové vločky padají Dopisy Gai na Zemi, aby se dotkly srdcí lidí a připomněly jim ztracené spojení se zdroji života.

10.00 – 10.20h geopunkturní instalace „Milovaná Voda“ / Vstiš, jižně od Plzně

Instalace ve Vstiši se zabývá extrémně citlivým tématem kosmického elementu Vody. Existují síly, které se opakovaně snaží zmocnit se vědomostí o Vodě, protože to je klíč k tvoření Gaie.
• Nejprve potřebujeme kolem instalace umístit průhledný skleněný válec, tak aby kompozice byla chráněná před cizími vlivy. Válec je na obou stranách otevřený!
• Nyní je vám dovoleno vstoupit do prostoru válce. Prociťte, jak prostřednictvím magnetické energie minerálů vystupuje na povrch prehistorická voda uložená v jádru Země a naplňuje válec. Jaké to pro její éterickou podstatu je?
• Pak kamenům instalace narostou dlouhé tenké ruce, kterými dosáhnou do okolní krajiny a pak do světa.
• Uchopují každou kapku vody v atmosféře, v řekách, jezerech i oceánech, aby ji donesly k
instalaci a sladili s poselstvím různých kosmogramů. Déšť, který se snáší na Zemi, je nyní měkký jako rosa a má kvalitu požehnání.

10.20 – 10.40h přestávka na čaj či kávu, sladkost… a k zapsání si zkušeností.

10.40 – 11.00h geopunkturní instalace věnovaná rostlinám a elementárním bytostem přírody / Horní Bělá, severně od Plzně Abychom mohli pokračovat v našem putování, je třeba si připomenout, že naše stezka vede majestátním pohořím „Tibetu Evropy“. Prociťte jeho éterické tělo okolo sebe. Instalace v Horní Bělé představuje nový princip tvoření. Už není založen na vzájemném působení materie a /éterické/ energie jako jsou starověké druidské kruhy.
Nový princip tvořivosti je založen na synergii třech aspektů přítomných v kompozici v Horní Bělé.

 1. Rostliny jako druhá inkarnace elementu Vody.
 2. Elementární bytosti přírody ztělesňující tvůrčí síly Gaie.
 3. Lidské vědomí založené na intuici a poznání srdce (zde představeno uměním kosmogramů).
  • Abychom prožili kvalitu nového způsobu kreativity, jakou Gaia tvoří život, měli bychom svým
  hrdlem udělat tři kroky vzad a pak to procítit.
  • Pak pošlete od instalace nespočetné hejno bílých ptáků do světa s poselstvím nového principu
  tvoření.

11.00 – 11.20h – geopunkturní instalace věnovaná zvířatům / Zdoňov, blízko polských hranic

Zvířata jsou blízkými příbuznými lidských bytostí. Po dobu inkarnace pomáhají lidem propojit se s
jádrem Země a s hvězdami (zvěrokruh!).
Kvůli biblickému prokletí hada, představujícího zlo, bylo na dlouhou dobu přerušeno velmi hluboké
spojení s říší zvířat. Kosmogram hada je součástí zdoňovské instalace.
Představte si, že pozvednete archetyp hada ze země a obklopíte jej fialovým světlem. Tím rozpustíme
jeho kletbu.
Pak požádáme všechny druhy zvířat, aby spolu s námi, účastníky tohoto inauguračního rituálu,
vytvořily kruh.
Zvědomte si, jaké to je být součástí kruhu zvířat.
11.20 – 11.40h Instalace „Equilibrium – podpora planetární rovnováhy“ / Adršpach
Instalace se skládá ze dvou částí. Na jedné straně tři silné megality s centrálním skleněným
kosmogramem (představují osu světa) a na druhé 39 menších žulových kamenů s kosmogramy,
odlitými z bronzu a umístěnými ve dvou spirálách, které se do sebe stáčejí.
Jedna spirála obsahuje kosmogramy, které souvisejí s různými místy, krajinami, městy, řekami atd. v
Evropě; druhá spirála s podobnými místy, avšak po celém světě. Obě spirály se navzájem vyrovnávají.
• Abychom v tuto chvíli podpořili planetární rovnováhu, měli bychom si představit umístění osy
obou spirál v jejich středu, kolem kterého obě tančí.
• Představte si kosmogramy 39 míst, které se dostávají do rezonance s odpovídajícími místy po
celém světě.
• Prociťte vznikající rovnováhu v sobě.
11.40 – 12.00h Závěr inauguračního rituálu
• Poděkujeme si navzájem za podporu na tomto putování Českým masivem a poděkujeme i
spolupracujícím bytostem z jiných dimenzí reality.
• Požádáme spolupracující elementární a andělské bytosti, aby pokračovaly v provádění rituálů,
které jsem dnes uskutečnili společně, a aby ochraňovaly práci geopunkturních instalací na
celém světě.
• Požádáme o totéž také naše předky z duchovního světa.
• Prociťte 27 geopunkturních instalací ve světě propojených do šťastné sítě.
• Poděkujeme si navzájem a uvolníme náš kruh.
• Své zkušenosti můžete sdílet na výše uvedeném webu LifeNet Gathering.

One Comment

 1. Jan Vaňura

  Cesta do srdce českého masivu, do srdce země a srdce člověka
  Děkuji za širokou – dalekou, hluboce očistnou transformační a velmi přínosnou telepaticko – imaginativní cestu novými portály země a okny do vesmírů vnitřních i vnějších – čili inauguraci 6 geomantických instalací. Sešli jsme se v „Matrixu života“ – kamenném kruhu v horno-rakouských lesích na velikém sněmu lidí ze všech koutů zeměkoule s elementárními bytostmi a duchy také z různých koutů Země / Gaie, abychom se učili nové komunikaci a tvoření, naslouchali, ale též mluvili, zpívali a tančili – spolu s našimi předky, anděly i duchovními učiteli.
  Vydali jsme se na magickou pouť do hlubin českého masivu – do srdce kdysi vysokánských hor, snad jakéhosi někdejšího „evropského himáláje“. Setkal jsem se zde v hlubokých podzemních žulových štolách a slujích i v křišťálových dómech nejen s gnómy a trpaslíky, ale i prastarými draky a bytostmi, který se zde ukryly a stále skrývají před často slepýma lidskýma očima. Nakonec jsem dostal i audienci u samotného krále podzemí onoho „českého tibetu“ a omluvil se mu, za všechna příkoří, které naši předkové i my ve své nevědomosti často pácháme vůči přírodě. Král mi mimo jiné sdělil, že nadešel čas odpuštění, vyrovnání a tvoření Nové země – a právě jedním z jeho součástí je i tato geomantická práce, a to nejen její duchovně – materiální utváření, ale i její následné snění a prožívání.
  Jakou radostí pak byla spoluúčast na rozsévání a rozesílání „Dopisů Gaii“ – které se rozlétly nesené vzdušnými anděly a elementály jako chmýří pampelišek z Pěčnova po celé české kotlině i dál. A podobně jako poselství zakódovaná do kosmogramů, též každá naše myšlenka, záměr a dobrý čin – které navzájem vytváří nádherné vzory na tkanivu života. Vzpoměl jsem si s vděčností i na mé malé geomantické pokusy a počiny – vztyčené stélky a menhiry, očištěná místa a otevřené studánky – a pocítil velký vděk k Markovi a ostatním, kteří mi pomohli a pomáhají otevírat citlivost vůči neviditelným dimenzím života.
  Zásadním tématem je potom jistě element vody a jeho ochrana a správa. Ve vstíšské instalaci „Milovaná voda“ jsem kromě lásky a vděčnosti k nektaru života pocítil během budování vodního ochranného štítu i negativní zájmy sobeckých a temných sil, které by rády vodu a vodní zdroje uzmuly a ovládly. A též význam jakéhokoliv rituálu, činu a práce k znovu – aktivovaní koloběhu vody v přírodě a na zemi – ať už jde o prosby, modlitby, bubnování a jiné způsoby přivolávání deště, tak o očistu a otevírání studánek až po vodohospodářskou inženýrskou práci, ale především úctu a vděčnost každé kapce vody.
  Další dvě zastávky na cestě touto spirálou bylo setkání s říšemi elementálů, rostlin a zvířat, jimž patří další omluvy a díkuvzdání, jelikož jsou nerozlučnými společníky a spolupracovníky lidí. V Horní Bělé se opakovala krásná představa pampeliškovitě se rozlétajících bílých ptáků nesoucích do světa ratolesti nových komunikačních kódů a způsobů tvořivosti – nejprve je však třeba očistit nejen krční, ale i srdeční a všechny ostatní čakry. Ve Zdoňově to byla vize archaického hada, jenž byl dán do klatby a nyní znovu očištěn, aby mohl opět roztáhnout křídla a svolat všechny duchy zvířat do velikého kruhu usmíření, komunikace a spolupráce.
  A nakonec – a nový začátek, čaro-krásné propojení všech spirál v adršpašském „Ekvilibriu“, odkud je pomyslně možné tkát i nové ornamenty. Vnímal jsem i silné napojení na celý pražský holon a ostatní energetická místa po celém světě, nejprve pochopitelně ta, která jsem navštívil a znám. Zajímavé by samozřejmě bylo i poznat souvislosti dvou vytyčených spirál a učit se propojovat Čechy, Evropu a svět. Což se už vlastně děje – také díky této úžasné práci, za kterou srdečně děkuji Markovi Pogačnikovi, Janu Tajbošovi, Ivetě Šugárkové i všem ostatním geomantům, umělcům, donátorům a vizionářům.
  S úctou, láskou a vděčností
  Jan Vaňura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *